responsive image

Kroens historie


Fra Godaftenskroen til Korporalskroen

Korporalskroen er et sted med en meget lang historie bag sig. Hvor lang denne historie egentlig er, er der faktisk ingen, der ved. Langs stranden ved Køge Bugt har der altid været færdsel, helt tilbage til ældgammel tid. Denne elendige færdselsvej, hvis man da kan kalde hjulspor i sandet for en vej, var den eneste direkte vej fra København til Køge helt indtil slutningen af det 18. århundrede. Dengang havde Korporalskroen et andet navn, Godaftenskroen, og lå placeret på Karlstrup Strand. Kroen fik dengang kongeligt privilegium på at brygge øl og brændevin, som der i “huset kan skænkes og udtappes”, samt på at udvælge alle slags “ædende og drikkende varer”.

Det lader sig ikke efterspore, hvor længe Godaftenskroen før denne tid har eksisteret som smugkro for de vejfarende drivere, soldater og andet godtfolk. Hvordan Korporalskroen fik sit nuværende navn, kan der også kun gættes på. Under arbejdet med bygningen af den nuværende Tåstrup-Køgevej boede der en underofficer ved navn J.G. Klein i Karlslunde. Nogen siger, at det var denne korporal Klein, der modigt reddede kongens liv og derfor fik et livfæstebrev på kroen. Selveste majestæten skulle derefter have navngivet kroen efter oplevelsen, således at kroen fik sit nuværende navn.

Det er blandt andet stedets lange og spændende historie, der fik nuværende ejer Rikke Gorm Hansen til at kaste sit blik på kroen. Rikke er uddannet kok og tjener, og da hun fik øje på Korporalskroen, så hun straks potentiale i den gamle bygning og stedets historie. Det fik hende til at kaste en portion energi og kærlighed i kroen, og således lever Korporalskroens historie videre lidt endnu.


responsive image
responsive image
responsive image