Eduroam Linux Cli

A user has contributed the following guide to configuring wpa_supplicant directly, via command line rather than GUI, which we share here as is - without having checked. Note that in distros like Ubuntu 9/10, this will look somewhat different - read more here: http://manpages.ubuntu.com/manpages/lucid/man5/wpa_supplicant.conf.5.html


Opsætning af eduroam i Linux direkte via wpa_supplican t (eksempel til wiki'en) Snakkede med en fra IT afdelingen og aftalte at sende konfigurationsopsætningen til 'eduroam' netværket såfremt man gør direkte brug af wpa_supplicant som er det underliggende lag der giver adgang til diverse afarter af WPA/WPA2 netværk i linux.

(Dette er i virkeligheden hvad den grafiske gnome-network-manager også bruger!)

Følgende er ment som et addendum til jeres wiki om opsætningen af netværket i linux (http://www.itu.dk/people/sbut/?n=Main.EduroamLinux)


Brug af ITU's eduroam netværk i via wpa_supplicant i Linux:

Det nederste lag til håndtering af WPA/WPA2 netværk i Linux hedder wpa_supplicant og det er denne service som mange netværksværktøjer bygger ovenpå. Såfremt du ønsker at forbinde til eduroam direkte via terminalen eller benytter netværksværktøjer så som Arch's 'netcfg' der delegerer arbejdet ned til wpa_supplicant skal du selv skrive en konfigurationsfil dertil således wpa_supplicant ved hvorledes den skal forbinde sig til 'eduroam'.

Følgende er et eksempel på hvordan '/etc/wpa_supplicant.conf' kan se ud:


 ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
 eapol_version=1
 ap_scan=1
 fast_reauth=1
 network={
     ssid="eduroam"
     proto=RSN
     key_mgmt=WPA-EAP
     pairwise=CCMP TKIP
     group=CCMP TKIP
     eap=TTLS
     anonymous_identity="<dit ITU login>@itu.dk"
     identity="<dit ITU login>"
     password="<din ITU kode>"
     phase2="auth=MSCHAPV2"
 }

Følgende er et eksempel på hvorledes man kan forbinde sig direkte via terminalen i linux (i eksemplet antages 'wlan0' at være ens wireless interface, disse kan findes ved at skrive 'iwconfig'): ifconfig wlan0 up

 wpa_supplicant -iwlan0 -B -Dwext -c/etc/wpa_supplicant.conf

først bringes interfacet op, dernæst startes wpa_supplicant. -i fortæller hvilket interface vi ønsker at bruge, -B får wpa_supplicant til at køre i baggrunden, -D angiver hvilken driver vi ønsker at bruge (wext virker for stort set alle) og -c angiver hvilken konfigurationsfil vi ønsker at bruge.

Som ovenstående viser kan man gemme konfigurationsfilen andetsteds hvis man vil.