Eduroam Linux Cli

Main.EduroamLinuxCli History

Hide minor edits - Show changes to output

Changed line 1 from:
A user has contributed the following [[Main.eduroam_linux.cli|guide to configuring wpa_supplicant directly]], via command line rather than GUI, which we share here as is - without having checked.
to:
A user has contributed the following guide to configuring wpa_supplicant directly, via command line rather than GUI, which we share here as is - without having checked.
Changed line 1 from:
A user has contributed the following [[Main.eduroam_linux.cli| guide to configuring wpa_supplicant directly]], via command line rather than GUI, which we share here as is - without having checked.
to:
A user has contributed the following [[Main.eduroam_linux.cli|guide to configuring wpa_supplicant directly]], via command line rather than GUI, which we share here as is - without having checked.
Changed line 1 from:
Jesper Madsen (here at ITU) has contributed the following [[Main.eduroam_linux.cli| guide to configuring wpa_supplicant directly]], via command line rather than GUI, which we share here as is - without having checked.
to:
A user has contributed the following [[Main.eduroam_linux.cli| guide to configuring wpa_supplicant directly]], via command line rather than GUI, which we share here as is - without having checked.
Changed lines 4-6 from:
to:
----
Changed lines 20-22 from:
============================================================================
to:
----
Added line 35:
Added line 54:
Changed line 2 from:
Note that in distros like Ubuntu 9/10, this will look somewhat different - e.g. you will not find a file wpa_supplicant.conf !
to:
Note that in distros like Ubuntu 9/10, this will look somewhat different - read more here: http://manpages.ubuntu.com/manpages/lucid/man5/wpa_supplicant.conf.5.html
Changed line 1 from:
A student has contributed the following [[Main.eduroam_linux.cli| guide to configuring wpa_supplicant directly]], via command line rather than GUI, which we share here as is - without having checked.
to:
Jesper Madsen (here at ITU) has contributed the following [[Main.eduroam_linux.cli| guide to configuring wpa_supplicant directly]], via command line rather than GUI, which we share here as is - without having checked.
Changed lines 38-41 from:
eapol_version=1
ap_scan=1
fast_reauth=1
network={
to:
eapol_version=1
ap_scan=1
fast_reauth=1
network={
Changed line 52 from:
}
to:
}
Deleted lines 0-1:
Changed lines 36-37 from:
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
to:

ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
Added lines 1-69:


A student has contributed the following [[Main.eduroam_linux.cli| guide to configuring wpa_supplicant directly]], via command line rather than GUI, which we share here as is - without having checked.
Note that in distros like Ubuntu 9/10, this will look somewhat different - e.g. you will not find a file wpa_supplicant.conf !
Opsætning af eduroam i Linux direkte via wpa_supplican t (eksempel til
wiki'en)
Snakkede med en fra IT afdelingen og aftalte at sende
konfigurationsopsætningen til 'eduroam' netværket såfremt man gør direkte
brug af wpa_supplicant som er det underliggende lag der giver adgang til
diverse afarter af WPA/WPA2 netværk i linux.

(Dette er i virkeligheden hvad den grafiske gnome-network-manager også
bruger!)

Følgende er ment som et addendum til jeres wiki om opsætningen af
netværket i linux (http://www.itu.dk/people/sbut/?n=Main.EduroamLinux)

============================================================================


Brug af ITU's eduroam netværk i via wpa_supplicant i Linux:


Det nederste lag til håndtering af WPA/WPA2 netværk i Linux hedder
wpa_supplicant og det er denne service som mange netværksværktøjer bygger
ovenpå. Såfremt du ønsker at forbinde til eduroam direkte via terminalen
eller benytter netværksværktøjer så som Arch's 'netcfg' der delegerer
arbejdet ned til wpa_supplicant skal du selv skrive en konfigurationsfil
dertil således wpa_supplicant ved hvorledes den skal forbinde sig til
'eduroam'.

Følgende er et eksempel på hvordan '/etc/wpa_supplicant.conf' kan se ud:
---------
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
eapol_version=1
ap_scan=1
fast_reauth=1
network={
ssid="eduroam"
proto=RSN
key_mgmt=WPA-EAP
pairwise=CCMP TKIP
group=CCMP TKIP
eap=TTLS
anonymous_identity="<dit ITU login>@itu.dk"
identity="<dit ITU login>"
password="<din ITU kode>"
phase2="auth=MSCHAPV2"
}
---------

Følgende er et eksempel på hvorledes man kan forbinde sig direkte via
terminalen i linux (i eksemplet antages 'wlan0' at være ens wireless
interface, disse kan findes ved at skrive 'iwconfig'):
ifconfig wlan0 up
wpa_supplicant -iwlan0 -B -Dwext -c/etc/wpa_supplicant.conf

først bringes interfacet op, dernæst startes wpa_supplicant. -i fortæller
hvilket interface vi ønsker at bruge, -B får wpa_supplicant til at køre i
baggrunden, -D angiver hvilken driver vi ønsker at bruge (wext virker for
stort set alle) og -c angiver hvilken konfigurationsfil vi ønsker at
bruge.

Som ovenstående viser kan man gemme konfigurationsfilen andetsteds hvis
man vil.