Stokastisk rapportgenerator

Forskningsministeriet og Forskningsrådene har ladet producere et anseligt antal publikationer, især vedrørende såkaldt informationsteknologi, og herunder en række forslag til `virtuelle centre'. Forskningsrådene har eksempelvis fremlagt et Forslag til Virtuelt Center for Humanistisk og Samfundsvidenskabelig IT-forskning. [Denne rapport skifter adresse (URL) jævnligt].

Som bekendt involverer udarbejdelsen af et sådant forslag en lang række forskere, rådgivere og erhvervsledere, og lægger midlertidigt beslag på deres kapacitet for forskning og undervisning samt rådgivning og ledelse. Dette er en betydelig samfundsmæssig omkostning.

Det er således ønskeligt at forenkle og mekanisere produktionen af virtuelle centerforslag. Vi har derfor udviklet nærværende fuldautomatiske, stokastiske forslagsgenerator, og stiller den hermed frit og kvit til rådighed for Forskningsministeren og andre interesserede parter. Blot tryk Bestil Forslag, og på få sekunder produceres et trykkeklart forslag til et virtuelt center.

Det må erkendes at ikke ethvert centerforslag kan føre til etableringen af et levedygtigt virtuelt center. Men fat mod: et nyt unikt forslag kan være klar på et øjeblik. Blot tryk Bestil Forslag igen, og forslagsgeneratoren vil straks foreslå endnu et virtuelt center, som - hvem ved - kan blive en stor succes.

Teknisk set er rapportgeneratoren et program (her som zip-arkiv) i Standard ML på knap 1000 linier, implementeret ved hjælp af systemet Moscow ML. Rapportgeneratoren drives siden 3. januar 2013 af en Raspberry Pi server (med Linux, Apache, Moscow ML).

Omstillingspotentiale: Hvis man justerer ordforrådet og tilpasser lix-tallet, kan rapportgeneratoren formentlig bringes til at generere evalueringsbilag, høringssvar, strategiplaner, kvalitetsudviklingsrapporter, essays om postmodernisme, OL-reportager og lignende dokumenter.


Peter Sestoft 1996-07-29, 2000-05-04, 2013-01-03, 2016-02-01