IT-Universitetet i København
Mads Tofte picture

Mads Tofte, cand. scient., PhD, MBA
Rektor
IT-Universitetet i København
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S
email: tofte@itu.dk eller rektor@itu.dk

Direktionsassistent: Gitte Gramstrup, gigr@itu.dk tel. 7218 5072.

Kort CV

Født d. 20. april 1959 i Lyngby. Student fra Stenhus Gymnasium, Holbæk, 1977. Naturvidenskabelig embedseksamen (cand. scient.) i datalogi og matematik fra Københavns Universitet, 1984. PhD i Computer Science fra University of Edinburgh, 1988. MBA fra AVT Business School, 2014. Har undervist og forsket ved University of Edinburgh, University of Nigeria og Københavns Universitet. Direktør for IT-højskolen i København, 1999-2003. Rektor for IT-Universitetet i København s iden 2003. Ridder af Dannebrogsordenen, 2010.

IT-Universitetet i København

Globalisering

Forskning

Sidste opdateret: 4. oktober 2014.

IT-Universitetet i København