Dette er en side som viser datoen idag!


"; echo date("j"); echo ". "; echo date("M"); echo ". "; echo date("Y"); ?>

 

Tilbage til index-siden!