Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder at bruge cookies, når du klikker dig videre til næste side. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, så systemet kan huske, at du har svaret "Nej tak".

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Læs mere om IT-Universitetets brug af cookies.

Acceptér cookies

ITU

Advanced Software Engineering

Om kurset

Kurset hæver sig over specifikke måder at udvikle software på og giver deltagerne redskaberne til at evaluere og sammenligne forskellige metoder samt tilgange til at udvikle software. Udover at diskutere traditionel og agil softwareudvikling vil kurset også fokusere på nye temaer som Continuous Software Engineering, DevOps udvikling og End User Development. Deltagernes erfaring bliver brugt til at udfordre forskningsresultater og diskutere muligheder.

De første to uger af kurset forløber med en sammenfatning af og fordybelse i centrale emner inden for softwareudvikling:

 • Processer for softwareudvikling
 • Kvalitetssikring (CMM)
 • Change og Configuration Management

Softwareudvikling bliver diskuteret i aspektet af ”designing design” (Floyd), der skal forstås som strukturering, organisering og udvikling af software. Perspektivet anvendes og forfines i forbindelse med tre emner, som deltagerne selv vælger, hvilket giver mulighed for at tilgodese deltagernes interesser. Emnerne kunne fx være fra denne liste:

 • Continuous Software Engineering, DevOps modeller
 • Forbedring af softwareprocesser, modenhedsmodeller og softwarekvalitet
 • Brugerorienteret softwareudvikling
 • Softwarearkitektur
 • Udvikling af infrastruktur
 • End User Development
 • Design og udvikling af softwareprodukter
 • Videnstyring i softwareudvikling
 • Globalt distribueret udvikling

Deltagerne vil efter kurset derfor kunne:

 • Analysere, diskutere og relatere nuværende forskning inden for softwareudvikling til en udfordring
 • Diskutere fordele og ulemper ved forskellige metoder, principper og praksisser som bruges til at organisere og understøtte softwareudvikling
 • Diskutere indflydelse og kriterier, som skal overvejes, når man vælger metoder, processer og værktøjer
 • Bruge kriterier til at evaluere og vælge metoder og tilgange til at adressere udfordringer i praksis
 • Diskutere, hvordan man systematisk evaluerer metoder, og hvordan man designer et mindre forskningsprojekt inden for Software Engineering

Undervisning
Kurset forløber over 14 tirsdage fra den 31. januar 2017 med undervisning fra kl. 17-21. Undervisningen er kombineret med læringsaktiviteter, hvor deltagerne forbereder sig, analyserer og diskuterer videnskabelig litteratur relateret til emnerne og præsenterer resultater. Pointen er, at deltagerne lærer at forstå, analysere og relatere akademisk litteratur til praktiske udfordringer. Undervisningen inddrager også deltagernes professionelle erfaring.

Eksamen
Eksamen er en mundtligt eksamen på 30 minutter per deltager (inkl. votering og feedback), suppleret af en aflevering, som vurderes ud fra 7-trin-skalaen. Deltagerne afleverer således et skriftligt arbejde, som den mundtlige eksamen tager afsæt i.

Det skriftlige arbejde består af enten:

 • et projektforslag med en problemformulering relateret til et selvvalgt emne
 • et forslag til, hvordan man vil evaluere en teknologi, et værktøj eller metodologi relateret til en industriel udfordring
Læs også om læringsmål, læringsaktiviteter og fagligt indhold på kursusbasen her.

DIG

Kurset er for dig, der har arbejdet med softwareudvikling i minimum et par år, og som gerne vil blive bedre til at diskutere, evaluere og udvælge metoder og tilgange i processen omkring softwareudvikling. Du kan fx have fået mere teknisk ansvar i dit arbejde, der gør det nødvendigt med en bredere forståelse for softwareudvikling.

For øvrige studerende på IT-Universitetet gælder, at de forud for tilmelding til dette kursus skal have taget et introducerende kursus til softwareudvikling og have deltaget i et udviklingsprojekt, hvor teamet bestod af mindst seks personer.
studerende

Yvonne Dittrich

{CV}

Yvonne Dittrich har siden 2003 været lektor på IT-Universitetet og har mange års erfaring med empirisk  forskning i softwareudvikling med en fokus i brugerorienteret udvikling. Hendes forskning er empirisk funderet og finder sted i tæt samarbejde med erhvervslivet.

Yvonne Dittrich har en ph.d. i computer science fra Hamburg Universitet og har undervist på Blekinge Institute of Technology i syv år, hvor hun også startede en researchgruppe med fokus på brugerorienteret design og softwareudvikling. På IT-Universitetet har hun forsket i udviklingen af softwareprodukter, end-user development og distribueret softwareudvikling. For tiden koncentrerer hendes forskning sig om software ecosystems og continuous software engineering.

CV

 • Adjungeret professor på Indian Institute of Technology i Mandi, India
 • Sabbatical hos Microsoft Research, Seattle, US
 • Nuværende forskningsprojekt: Urban Data 2 Decide – Integrated Data Visualisation and Decision Making Solutions to Forecast and Manage Complex Urban Challenges.
 • Seneste publikation:
  • Y. Dittrich: Software Engineering Beyond the Project. Sustaining Software Ecosystems. Journal for Information and Software Technology 2014, 56 (11), 1436–1456.
Yvonne Dittrich kan kontaktes på ydi@itu.dk eller på telefon 7218 5177.

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til kursusstart, men vær opmærksom på, at der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning

Du skal ansøge om optagelse på enkeltfagskurser via ansøgningsportalen. Læs mere om, hvordan du søger her.

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

- Pris pr. kursus á 7,5 ECTS-point: 10.625 kr.
- Pris pr. kursus á 7,5 ECTS-point: 12.150 kr. (masterkursus med forplejning)
- Pris pr. kursus á 10 ECTS-point: 14.170 kr.
- Pris pr. kursus á 15 ECTS-point: 21.250 kr.

Ovenstående priser er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel re-eksamen.

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg
Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke gennemført det, skal du tilmelde dig kurset igen og betale for kurset igen. Du kan ikke deltage i undervisningen igen og modtage vejledning af dine (tidligere) undervisere uden at betale igen.

Opkræves forud for hvert semester
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for hvert semester. Du kan forvente en meget kort betalingsfrist, hvis du har søgt lige op til semesterstart.

Arbejdsgiver betaler
Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, kan fakturaen sendes direkte til arbejdsgiveren. Husk, at give besked om det på ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer.

Frameldelse
Framelding skal altid ske per e-mail og inden kursusstart med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom dødsfald, sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende. Henvendelse om tilbagebetaling af deltagerbetaling efter kursusstart sendes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår- og efterår.

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser kan have en senere opstart og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Du kan læse mere om studiestart for enkeltfagsstuderende på Study Start. Er du optaget på et enkeltfag, vil du modtage et velkomstbrev med flere informationer cirka 14 dage før opstart. 

Vær opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursus gang.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.


Studievejledning

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5050

Email: efteruddannelse@itu.dk

Top