Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder at bruge cookies, når du klikker dig videre til næste side. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, så systemet kan huske, at du har svaret "Nej tak".

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Læs mere om IT-Universitetets brug af cookies.

Acceptér cookies

ITU

Anskaffelse og kravspecifikation

Om kurset

It-projekter går ofte galt, og det er der som regel flere årsager til. Men dårlige kravspecifikationer er næsten altid en af dem. Mange tror også, at man ikke behøver kravspecifikationer, når man udvikler agilt. Men hvis man slet ikke har krav, så rammer man heller ikke målet.

Løsningen er at bruge en anden slags kravspecifikation end den traditionelle. Traditionelle kravspecifikationer som user stories, personas, use cases eller IEEE 830 angiver kun, hvad systemet skal gøre i nogle specifikke situationer. Fx dækker de ikke krav til sikkerhed, systemintegration, brugervenlighed mv. Kunderne vil derfor ofte opleve, at de får, hvad de har bedt om, men de får ikke forbedret deres arbejdsprocesser og løst deres problemer. I stedet skal man beskrive, hvad systemet overordnet skal bruges til, hvilke problemer det skal løse, og hvilke forretningsmæssige mål man vil nå.

På kurset lærer du at skrive en kravspecifikation, der sikrer, at forretningen når sine mål, at systemets brugere støttes effektivt, og at leverandøren får frihed til at udvikle agilt eller bruge de systemer, han har. Du lærer også, hvordan kravene indgår i hele anskaffelsesprocessen.

Om kurset
I første halvdel af kurset lærer du blandt andet en række teknikker til at finde og formulere krav. Du øver dig ved at skrive en kravspecifikation til et komplekst system. Samtidig skaffer du kontakt til en virksomhed eller organisation, hvor du i anden halvdel af kurset udfører et mini-projekt og skriver en kravspecifikation. Den skal i princippet kunne gives direkte til leverandøren af systemet. Der kan være mellem en og fire personer i den gruppe, der skriver rapporten. Under arbejdet får deltagerne intensiv vejledning af underviserne.

Mange deltagere har et projekt med fra den virksomhed, de kommer fra. Andre har en produktidé, som de gerne vil konkretisere. Det bliver altid en overraskende samling projekter fra alle grene af it-verdenen. Her er nogle eksempler fra projekter på kurset: Krav til et patientjournal-system for dyrlæger, støtte til salg og kursusafholdelse for en droneproducent, innovativ dokumentstyring for en medicinalvirksomhed, styring af hjemmehjælp i en kommune inkl. ruteoptimering. Projekterne er ikke kun skoleprojekter men også alvor.

Undervisningen forløber over 14 mandage fra kl. 17.00 til 21.00 med opstart i uge 35.

Efter kurset kan du:

  • Beskrive forskellige niveauer af krav og vælge det rigtige niveau i den givne situation.
  • Skrive en kravspecifikation for et komplekst system. Kravspecifikationen skal omfatte såvel funktionelle krav som kvalitative krav.
  • Sikre sporbarheden af krav - specielt at de forretningsmæssige mål er afspejlet i kravene, og at kravene kan verificeres.
  • Beskrive forskellige metoder til at indsamle krav og kunne bruge de rigtige metoder i den givne situation.
  • Planlægge anskaffelsesprocessen inklusive idriftsættelsen og vælge et hensigtsmæssigt samarbejde med leverandøren under anskaffelsen.
  • Beskrive de juridiske forhold ved en anskaffelse og for et givent projekt påpege de særlige risici kontrakten skal behandle.

Læs mere om læringsmål og fagligt indhold her.

Eksamen
Forud for eksamen afleverer du den færdige kravspecifikation, som lærer og censor læser grundigt igennem. Alle i gruppen kommer op til mundtligt forsvar en ad gangen. Lærer og censor spørger til detaljer i rapporten og relateret pensum. Alle i gruppen får de samme spørgsmål. Der vil være en vagt, der sørger for, at I ikke snakker med dem i gruppen, der endnu ikke har været oppe. Den mundtlige eksamen tager ti minutter per deltager plus fem minutter til feedback. Datoer for eksamen offentliggøres snarest muligt. Se her for eksamensdatoer.

DIG

Den typiske deltager på kurset vil gerne vide, hvad der er gode og dårlige krav, hvordan man skriver dem, og hvordan de bliver brugt. Nogle har dyb forståelse af det tekniske, andre er kun på brugerniveau. Nogle har god forståelse af forretning, andre er bare nysgerrige.

Deltagerne på kurset er derfor også en blanding af erfarne systemudviklere og erhvervsfolk, studerende fra ITU og studerende andre steder fra. Det giver et inspirerende studiemiljø, hvor mange erfaringer kommer på banen.

studerende

Undervisere

Søren Lauesen
Søren Lauesen har arbejdet 20 år i it-industrien som programmør, opfinder, kvalitetssikringschef og meget mere. Han har været professor i over 30 år og har været med til at grundlægge adskillige uddannelser blandt andet IT-universitetet. Han er ofte konsulent i store og små projekter og har de seneste år hjulpet Rigsrevisionen med at undersøge, hvorfor nogle store it-projekter fejlede helt eller delvis fx den Elektroniske Tinglysning, Rejsekortet, Politiets Sagsstyringssystem og Skats inddrivelsessystem (EFI). Erfaringer fra disse projekter bringer han ind i undervisningen. Læs mere om Søren Lauesen her.

Lars Ingemann

Lars Ingemann er partner i Deloitte Consulting, hvor han rådgiver og bistår kunder med kravspecifikation og anskaffelse af it-systemer. Lars har arbejdet med it-projekter i cirka 30 år – de første 10 år som udvikler og projektleder og de seneste 20 år som kundens rådgiver i forbindelse med anskaffelse og implementering af it-systemer, herunder EU-udbud og it-kontrakter.

Han underviser blandt andet på kurset, fordi han ved, at en god kravspecifikation er helt afgørende for projekterne succes, men at der er for få, der kan skrive gode kravspecifikationer i tilstrækkelig kvalitet, uanset om løsningen skal købes ekstern eller udvikles in-house.

Læs mere om Lars Ingemann her.

Der er meget at lære af it-projekter som EFI (SKAT’s inddrivelsessystem), PolSag (Politiets sagssystem) og Rejsekortet. Søren Lauesen er professor på IT-Universitetet, og han har i 20 år undersøgt offentlige it-projekter. Her får du hans bedste råd til at undgå flere it-skandaler.

- Det er svært at se på it-projekterne og sige, at der er en eller to faktorer, som gør, at projekterne går galt. Der er oftest flere konkurrerende dødsårsøger, siger Søren Lauesen, som er professor på IT-Universitetet og underviser på kurset Anskaffelse og Kravspecifikation.

- Et gennemgående problem for alle projekterne er, at man ikke kan finde ud af at skrive kravspecifikationen, så brugernes og forretningens behov dækkes. Det har været gældende både i EFI-sagen, PolSag og Rejsekortet. Men der er også mange andre årsager til, at it-projekterne sejler, siger Søren Lauesen. Derfor gik EFI galt Den største udfordring for EFI-projektet var, at man havde undervurderet, hvor...

Læs hele artiklen her

it-projekternes-doedsaarsager

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til kursusstart, men vær opmærksom på, at der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning

Du skal ansøge om optagelse på enkeltfagskurser via ansøgningsportalen. Læs mere om, hvordan du søger her.

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

- Pris pr. kursus á 7,5 ECTS-point: 10.625 kr.
- Pris pr. kursus á 7,5 ECTS-point: 12.150 kr. (masterkursus med forplejning)
- Pris pr. kursus á 10 ECTS-point: 14.170 kr.
- Pris pr. kursus á 15 ECTS-point: 21.250 kr.

Ovenstående priser er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel re-eksamen.

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg
Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke gennemført det, skal du tilmelde dig kurset igen og betale for kurset igen. Du kan ikke deltage i undervisningen igen og modtage vejledning af dine (tidligere) undervisere uden at betale igen.

Opkræves forud for hvert semester
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for hvert semester. Du kan forvente en meget kort betalingsfrist, hvis du har søgt lige op til semesterstart.

Arbejdsgiver betaler
Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, kan fakturaen sendes direkte til arbejdsgiveren. Husk, at give besked om det på ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer.

Frameldelse
Framelding skal altid ske per e-mail og inden kursusstart med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom dødsfald, sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende. Henvendelse om tilbagebetaling af deltagerbetaling efter kursusstart sendes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår- og efterår.

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser kan have en senere opstart og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Du kan læse mere om studiestart for enkeltfagsstuderende på Study Start. Er du optaget på et enkeltfag, vil du modtage et velkomstbrev med flere informationer cirka 14 dage før opstart. 

Vær opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursus gang.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.


Studievejledning

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5050

Email: efteruddannelse@itu.dk

Top