Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder at bruge cookies, når du klikker dig videre til næste side. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, så systemet kan huske, at du har svaret "Nej tak".

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Læs mere om IT-Universitetets brug af cookies.

Acceptér cookies

ITU

Forandringsledelse og implementering

Om kurset

Forandring er et grundvilkår i organisationer og en opgave, som alle ledere skal kunne forstå og håndtere. Det gælder it-lederen både i forhold til it-organisationen, men også i forhold til større organisatoriske forandringer, hvor it typisk spiller en væsentlig rolle i forandringen samt forandringens gennemførelse.

Det er afgørende for it-lederen at have forståelse for implementering som en forandringsproces for at kunne indgå strategisk og sikre løsninger, der er implementerbare, ikke bare teknisk set men også i forhold til de overordnede organisatoriske mål herunder de menneskelige ressourcer.

Kurset giver en generel forståelse for organisatorisk forandringsledelse og zoomer ind på indsigt og eksempler om implementering af it-baserede forandringsprojekter og it-lederens rolle. 

Deltagerne præsenteres for en bred vifte af teoretiske og metodiske tilgange til at forstå og håndtere forandring. Emner, der tages op, er:

 • Forandringsmodeller
 • Forandringsstrategier og forandringsledelse
 • Medarbejderinddragelse og forandringsparathed
 • Forandringsagenter
 • Bæredygtige forandringsprocesser og varig implementering herunder gevinstrealisering
Efter kurset forventes det, at deltagerne er i stand til at:
 • beskrive, analysere og diskutere forskellige typer af forandringstilgange
 • kende til og vurdere relevansen af forskellige metoder til at gennemføre forandringer i organisationer
 • analysere de forskellige organisatoriske udfordringer i en konkret kontekst med fokus på forskellige aktørers forståelse og behov i forbindelse med forandring
 • udarbejde og diskutere konkrete implementeringsforslag for forandringsprojekter
 • beskrive, analysere og diskutere forandringsstrategi herunder ledelse i en konkret forandringsproces
 • reflektere over it-lederens rolle i forbindelse med implementering af forandringsprojekter

Undervisning
Kurset gennemføres med en blanding af teoretiske oplæg, inspirationsoplæg fra førende praktikere, diskussioner og gruppearbejde. Deltagerne forventes at arbejde i grupper omkring en case fra en af deltagernes virksomheder. Dette arbejde kan danne baggrund for eksamensopgaven.

Der vil være deltagerfremlæggelser undervejs. Ligesom deltagerne forventes selv at finde ekstra litteratur. Der ydes vejledning til eksamensopgaven.

Der vil være en obligatorisk gruppeopgave, som består i den første analyse af et forandringstiltag.

Undervisningen er fordelt over to weekendseminarer (fredag og lørdag) på følgende datoer:

 • 3. og 4. november
 • 24. og 25. november

OBS: Vær opmærksom på, at læsebyrden til første undervisningsgang kan være stor.  

Eksamen
Eksamen er en individuel skriftlig aflevering, som bedømmes efter 12-trin-skalaen. Afleveringsdatoen er den 5. januar.

Læs også om læringsmål, læringsaktiviteter og fagligt indhold på kursusbasen her. Kurset udbydes som valgfrit kursus på Master i it-ledelse.

DIG

Kurset er for dig, der arbejder med eller gerne vil arbejde med og forstå forandringsprocesser i organisationer. Du kan være it-leder, afdelingsleder, it-projektleder, it-chef, rådgiver eller lignende. Som deltager forventes det, at du har en grundlæggende organisationsteoretisk forståelse (F.eks. It-ledelse og it-organisationens rolle). Du forventes at have adgang til praksis.

studerende

Underviser

Hanne Westh Nicolajsen

Hanne Westh Nicolajsen er lektor og linjeleder for Master i it-ledelse på IT-Universitet i København. Hanne er uddannet cand.merc. i Human Ressource Management fra Handelshøjskolen i København og har desuden en ph.d. fra Danmarks Tekniske Universitet (2005) med fokus på organisatorisk implementering af informations og kommunikationsteknologi (IKT).

Hanne Westh Nicolajsen arbejder med såkaldt anvendt forskning og har forsket i blandt andet implementering og anvendelse af IKT - særligt sociale medier i organisationer. De sidste ti år har hendes forskning fokuseret på organisatorisk innovation og især bruger- og medarbejderdrevet innovation i offentlige såvel som private organisationer. Hanne forsker også i organisatorisk læring, service innovation, åben innovation, it-implementering og udvikling af it-understøttede undervisningsforløb.

Kommunerne i Danmark oplever et stigende behov for service. Særligt indenfor hjemmeplejen omlægger flere kommuner nu nogle af de fysiske plejebesøg til virtuelle. Hanne Westh Nicolajsen forsker i området og giver her gode råd til den forandringsproces, som en sådan omlægning indebærer.

At gå fra fysisk hjemmepleje til virtuel hjemmepleje er ikke uden udfordringer på både tekniske og organisatoriske niveauer. Fx kan man ikke uden videre bruge en traditionel ”roll-out” på grund af kulturforskelle, arbejdsbetingelser og forskellige grupper af borgere på tværs af kommunens områder. Processen skal derfor gribes anderledes an og inddrage både medarbejdere og borgere i udviklingen og implementeringen.

- Når medarbejderne bliver inddraget hele vejen gennem projektet og i projektets implementering kan man udvikle og tilpasse systemet gennem hele udrulningen, og det sikrer, at systemet kan bruges både i forhold til de oprindelige tanker og formål, men også i forhold til nye anvendelser, som man...

Læs hele artiklen her

virtuel hjemmepleje

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til kursusstart, men vær opmærksom på, at der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning

Du skal ansøge om optagelse på enkeltfagskurser via ansøgningsportalen. Læs mere om, hvordan du søger her.

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

- Pris pr. kursus á 7,5 ECTS-point: 10.625 kr.
- Pris pr. kursus á 7,5 ECTS-point: 12.150 kr. (masterkursus med forplejning)
- Pris pr. kursus á 10 ECTS-point: 14.170 kr.
- Pris pr. kursus á 15 ECTS-point: 21.250 kr.

Ovenstående priser er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel re-eksamen.

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg
Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke gennemført det, skal du tilmelde dig kurset igen og betale for kurset igen. Du kan ikke deltage i undervisningen igen og modtage vejledning af dine (tidligere) undervisere uden at betale igen.

Opkræves forud for hvert semester
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for hvert semester. Du kan forvente en meget kort betalingsfrist, hvis du har søgt lige op til semesterstart.

Arbejdsgiver betaler
Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, kan fakturaen sendes direkte til arbejdsgiveren. Husk, at give besked om det på ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer.

Frameldelse
Framelding skal altid ske per e-mail og inden kursusstart med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom dødsfald, sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende. Henvendelse om tilbagebetaling af deltagerbetaling efter kursusstart sendes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår- og efterår.

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser kan have en senere opstart og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Du kan læse mere om studiestart for enkeltfagsstuderende på Study Start. Er du optaget på et enkeltfag, vil du modtage et velkomstbrev med flere informationer cirka 14 dage før opstart. 

Vær opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursus gang.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.


Studievejledning

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5050

Email: efteruddannelse@itu.dk