Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Ved at klikke OK eller gå videre accepterer du vores cookies til statistik. 

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Du kan læse mere om, hvordan du slår cookies fra i din browser og om IT-Universitetets brug af cookies her.

 

Acceptér cookies

ITU

Sourcing - Systemanskaffelse


Om kurset

Mange it-systemer starter som en katastrofe. Nogle bliver reddet, men opfylder ikke forventningerne. Andre bliver lukket. Det kan kort forklares som dårlig sourcing. Ved kurset lærer du en masse teknikker til at undgå dette, nogle lette andre svære. Du øver dig i at bruge dem og får detaljeret feedback.

Rygraden i kurset er kravskabelon SL-07 med tilhørende detaljerede eksempler fra virkelige projekter, blandt andet et patientjournalsystem og et kompliceret sagsbehandlingssystem. Skabelonen omfatter også forretningsmæssige mål, leverandørvalgskriterier og risikoreduktion. SL-07 blev bestilt af Staten i 2007, som et led i arbejdet med K02 kontrakten. Den er blevet brugt med succes i over 100 projekter.

Efter kurset skal den studerende:

  • Kunne forklare hvad der indgår i IT Sourcing og planlægge sourcing for et virkeligt, ikke-trivielt IT projekt.
  • Kunne identificere de forretningsmæssige mål og hvordan de sikres gennem kravspecifikation, leverandørvalg, idriftsættelse, mv.
  • Kunne planlægge de nye arbejdsprocesser.
  • Kunne skrive en problemorienteret kravspecifikation, dvs. en der ikke beskriver hvad systemet skal gøre, men hvad det skal bruges til. Specifikationen skal kunne bruges hvad enten man selv vil udvikle en løsning (insourcing), få den udviklet af andre eller købe en eksisterende (outsourcing). Specifikationen skal sikre at målene nås, de nye arbejdsprocesser støttes effektivt, den rigtige leverandør vælges, og konflikter minimeres.
  • Kende de hyppigste dødsårsager for IT-projekter og forklare hvordan de kan undgås i det konkrete projekt.

Undervisningen
Fem dages undervisning: onsdag fra 9 til 16 i disse uge 6, 9, 12, 15 og 19. Efter hver kursusdag er der hjemmeopgaver og lærervejledning via e-mail. Du tager hul på opgaverne ved undervisningen og udfører resten fx hjemme. Du kan få vejledning og detaljeret feedback fra læreren via e-mail. Den sidste halvdel af kurset arbejder du med at skrive en rapport, der i princippet skal kunne sendes til en potentiel leverandør. Rapporten indeholder både kravspecifikation, forretningsmæssige mål, princippet for leverandørvalg, mv. Den er normalt mellem 20 og 60 sider.

Eksamen
Rapporten udgør eksamensafleveringen og er basis for den mundtlige eksamen. Du kan arbejde i grupper på højst fire medlemmer. Det er dit eget ansvar at finde et projekt eller en gruppe, du kan være i. Projektet skal have rigtige brugere og ikke-trivielle krav. Mange studerende kommer med et projektforslag, fx en start-up virksomhed, allerede ved starten af kurset.

Alle gruppemedlemmer eksamineres individuelt. Varigheden er 30 minutter per gruppemedlem.

Læs flere detaljer om kurset her.

DIG

Den typiske deltager på kurset vil gerne vide, hvad der er gode og dårlige krav, hvordan man skriver dem, og hvordan de bliver brugt. Nogle har dyb forståelse af det tekniske, andre er kun på brugerniveau. Nogle har god forståelse af forretning, andre er bare nysgerrige.

Deltagerne på kurset er derfor også en blanding af erfarne systemudviklere og erhvervsfolk, studerende fra ITU og studerende andre steder fra. Det giver et inspirerende studiemiljø, hvor mange erfaringer kommer på banen.

studerende

Undervisere

Søren Lauesen
Søren Lauesen har arbejdet 20 år i it-industrien som programmør, opfinder, kvalitetssikringschef og meget mere. Han har været professor i over 30 år og har været med til at grundlægge adskillige uddannelser blandt andet IT-universitetet. Han er ofte konsulent i store og små projekter og har de seneste år hjulpet Rigsrevisionen med at undersøge, hvorfor nogle store it-projekter fejlede helt eller delvis fx den Elektroniske Tinglysning, Rejsekortet, Politiets Sagsstyringssystem og Skats inddrivelsessystem (EFI). Erfaringer fra disse projekter bringer han ind i undervisningen. Læs mere om Søren Lauesen her.

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til to uger før kursusstart. Ønsker du optagelse på et kursus efter ansøgningsfrist eller kursusstart, skal du kontakte ITU Efteruddannelse. Vær også opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursusgang.

Der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser, og vi anbefaler derfor, at du søger hurtigt muligt. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning

Du skal ansøge om optagelse på enkeltfagskurser via ansøgningsportalen. Læs mere om, hvordan du søger her.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

Pris pr. kursus á 7,5 ECTS        10.625 kr. 
Pris pr. kursus á 7,5 ECTS (masterkursus m. forplejning)         12.150 kr.
Pris pr. kursus á 10 ECTS         14.170 kr.
Pris pr. kursus á 15 ECTS         21.250 kr.

Ovenstående priser er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på, samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel reeksamen. 

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg
Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke bestået det, skal du gentilmelde dig kurset og betale for kurset en gang til. Du kan ikke deltage i undervisningen og gå til eksamen igen uden at betale igen.

 Opkræves forud for hvert semester 
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for semesteret og er en forudsætning for, at du kan følge undervisningen og gå til eksamen. Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, sender vi en faktura med frist for rettidig betaling direkte til din arbejdsgivers E-boks. Husk at give besked om dette i ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer, hvortil fakturaen vil blive sendt som et e-bilag. Hvis du selv betaler for dit kursus, sender vi fakturaen direkte til din E-boks via dit CPR-nummer. 

Hvis du søger om optagelse kort tid inden kursusstart, må du forvente en meget kort betalingsfrist. Den korte frist sikrer også, at du kan gå til første undervisningsgang samt få adgang til de IT-systemer, du skal bruge i forbindelse med dit kursus.

Refundering af deltagerbetaling og afmelding
Afmelding af kursus og refundering af deltagerbetaling inden kursusstart skal altid ske ved at sende en e-mail til ITU Efteruddannelse på efteruddannelse@itu.dk med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom dødsfald, sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende særlige omstændigheder. Henvendelse om refundering af deltagerbetaling efter kursusstart sendes ligeledes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte
Enkeltfagsstuderende kan i særlige tilfælde få tildelt SVU, dvs. Statens Voksenuddannelsesstøtte. Det er dit eget ansvar at undersøge reglerne og ansøge om SVU. Kontakt www.svu.dk for uddybende information.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår og efterår.

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser kan have en senere opstart og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Du kan læse mere om studiestart for enkeltfagsstuderende på Study StartEr du blevet optaget på et enkeltfag, vil du i umiddelbar forlængelse heraf modtage et velkomstbrev med flere informationer.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.


Studievejledning

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5050

Email: efteruddannelse@itu.dk