Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Ved at klikke OK eller gå videre accepterer du vores cookies til statistik. 

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Du kan læse mere om, hvordan du slår cookies fra i din browser og om IT-Universitetets brug af cookies her.

 

Acceptér cookies

ITU

Strategisk innovation

Om kurset

Kursets emner inkluderer teorier og modeller inden for innovation, identifikation af udviklingsmuligheder, konkurrenceanalyse og strategiudvikling, udvikling af forretningsmodeller, økonomisk værdiforøgelse relateret til design, brug af designmetoder og værktøjer til et bredt spektrum af organisatoriske problemer, samt designs rolle som en aktør inden for social forandring.

Efter kurset kan du:

  • identificere strategiske udviklingsmuligheder
  • analysere virksomheden for innovationspotentialer
  • bruge passende værktøjer og frameworks til planlægning af design
  • udvikle en strategisk innovationsplan, som inkluderer en forretningsmodel, som er grundig, overbevisende og levedygtig i forhold til design, teknologi, rentabilitet og implementering
  • kommunikere din analyse og innovationer effektivt og overbevisende i multimodale tekster
Undervisning

Med en teambaseret, hands-on tilgang designer du nye produkter eller services fra oprindelig ide til endelig løsningsforslag ved at bruge værktøjer og metoder til analyse og visualisering af de kræfter, der påvirker organisationer og innovation. Desuden lærer du om udvikling af designkoncepter og relaterede forretningsmodeller.

Kurset omfatter forelæsninger, workshops og individuelt gruppearbejde. Det forventes, at du arbejder i grupper og mødes med underviseren uden for tidsrummet for seminarerne.

Kurset forløber som weekendseminarer (lørdag og søndag) på følgende datoer. Alle dage fra kl. 9-18.30: 

  • 4. og 5. november
  • 25. og 26. november

OBS: Vær opmærksom på, at læsebyrden til første undervisningsgang kan være stor.  

Eksamen
Eksamen består i en skriftlig aflevering af et essay og en innovationsplan. Afleveringsdatoen er den 8. januar 2018.

Kurset foregår på engelsk og er på masterniveau.

Læs mere om læringsmål, kursusaktiviteter m.m.

Underviser

José Abdelnour Nocera

José Abdelnour Nocera er lektor i socioteknisk design og gæsteforsker på ITU på Institutet for Business IT. José kommer fra University of West London, hvor han er leder af Sociotechnical Centre for Innovation and User Experience. Han er formand for UNESCO IFIP TC 13.8 arbejdsgruppe for Interactions Design for International Development samt formand for British Computer Society Sociotechnical Specialist Group. Hans interesser ligger i sociotekniske innovationsaspekter af systemdesign, -udvikling og -brug. Ved at forfølge disse interesser har han været involveret som forsker og konsulent i flere projekter i Storbritannien og i udlandet indenfor områder som mHealth, e-læring, e-handel, e-governance og enterprise resource planning-systemer. Hans nuværende forskning ser på, hvordan it værdi og innovation udvikler sig i udviklingslandene. Dr. Abdelnour-Nocera har en kandidat i socialpsykologi fra Simon Bolivar University, Venezuela, og en ph.d. i Computing fra The Open University, England.

Kontakt José Abdelnour Nocera her.

Innovation i virksomheder kan angribes fra mange vinkler, men overordnet handler det om at forstå, hvad udfordringen er, før man forsøger at løse den. Her kan metoden Design Thinking skabe stor værdi, forklarer gæsteprofessor på IT-Universitetet og underviser på kurset Strategisk Innovation, Jose Abdelnour-Nocera.

- Der findes mange forskellige metoder, teorier og tilgange til innovation. Der er ingen rigtig eller forkert måde, men for at lykkes med innovation kræver det, at du har grundlag for at træffe de rigtige beslutninger. Det hjælper ikke noget at implementere en ny teknologi, hvis problemet er hele forretningsmodellen, forklarer Jose Abdelnour-Nocera, som er gæsteprofessor på IT-Universitetet og underviser på kurset: Strategisk Innovation.

Læs hele artiklen her

Strategisk innovation

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til to uger før kursusstart. Ønsker du optagelse på et kursus efter ansøgningsfrist eller kursusstart, skal du kontakte ITU Efteruddannelse. Vær også opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursusgang.

Der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser, og vi anbefaler derfor, at du søger hurtigt muligt. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning

Du skal ansøge om optagelse på enkeltfagskurser via ansøgningsportalen. Læs mere om, hvordan du søger her.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

Pris pr. kursus á 7,5 ECTS        10.625 kr. 
Pris pr. kursus á 7,5 ECTS (masterkursus m. forplejning)         12.150 kr.
Pris pr. kursus á 10 ECTS         14.170 kr.
Pris pr. kursus á 15 ECTS         21.250 kr.

Ovenstående priser er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på, samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel reeksamen. 

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg
Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke bestået det, skal du gentilmelde dig kurset og betale for kurset en gang til. Du kan ikke deltage i undervisningen og gå til eksamen igen uden at betale igen.

 Opkræves forud for hvert semester 
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for semesteret og er en forudsætning for, at du kan følge undervisningen og gå til eksamen. Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, sender vi en faktura med frist for rettidig betaling direkte til din arbejdsgivers E-boks. Husk at give besked om dette i ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer, hvortil fakturaen vil blive sendt som et e-bilag. Hvis du selv betaler for dit kursus, sender vi fakturaen direkte til din E-boks via dit CPR-nummer. 

Hvis du søger om optagelse kort tid inden kursusstart, må du forvente en meget kort betalingsfrist. Den korte frist sikrer også, at du kan gå til første undervisningsgang samt få adgang til de IT-systemer, du skal bruge i forbindelse med dit kursus.

Refundering af deltagerbetaling og afmelding
Afmelding af kursus og refundering af deltagerbetaling inden kursusstart skal altid ske ved at sende en e-mail til ITU Efteruddannelse på efteruddannelse@itu.dk med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom dødsfald, sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende særlige omstændigheder. Henvendelse om refundering af deltagerbetaling efter kursusstart sendes ligeledes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte
Enkeltfagsstuderende kan i særlige tilfælde få tildelt SVU, dvs. Statens Voksenuddannelsesstøtte. Det er dit eget ansvar at undersøge reglerne og ansøge om SVU. Kontakt www.svu.dk for uddybende information.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår og efterår.

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser kan have en senere opstart og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Du kan læse mere om studiestart for enkeltfagsstuderende på Study StartEr du blevet optaget på et enkeltfag, vil du i umiddelbar forlængelse heraf modtage et velkomstbrev med flere informationer.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.


Studievejledning

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5050

Email: efteruddannelse@itu.dk