Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder at bruge cookies, når du klikker dig videre til næste side. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, så systemet kan huske, at du har svaret "Nej tak".

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Læs mere om IT-Universitetets brug af cookies.

Acceptér cookies

ITU

Enkeltfagskurser

Om enkeltfag

Hvert semester udbyder IT-Universitetet en lang række enkeltfagskurser. Kurserne har forskellige niveauer, så hvad enten du har lyst til tage fat på et helt nyt område eller ønsker at gå i dybden med et specialiseret emne, kan du finde noget der passer dig.

Med et enkeltfagskursus får du både teori og praksis. Du kan bygge videre på din erfaring, opdage nye hjørner og ikke mindst anvende den nye viden straks, du er tilbage på jobbet.

Enkeltfagskurserne er på enten bachelor-, kandidat- eller masterniveau. På nogle kurser foregår undervisningen på engelsk. Et kursus løber typisk over enten 12 til 16 uger eller som weekendseminar fordelt på to weekender. 

Nedenfor finder du vores aktuelle kursusudbud. Vær opmærksom på, at udbuddet af kurser ændres fra semester til semester. Efterårets kursusudbud offentliggøres medio maj og forårets kursusudbud offentliggøres medio november. Hvis du ønsker at blive adviseret, når et nyt kursusudbud er klar, kan du tilmelde dig denne mailingliste.

Begrænset antal pladser på enkeltfagskurser
Enkeltfagskurser er ledige pladser på kurser på bachelor-, kandidat-, master og diplomuddannelserne. Hvis du ønsker at blive optaget på et bestemt kursus, skal du ansøge hurtigst muligt, efter ansøgningsportalen åbner hhv. medio maj og medio november, da de ledige pladser på kurserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Enkeltfagskurser

Lige nu 55 enkeltfagskurser.

Advanced Programming

Kurset giver en introduktion til moderne programmeringsteknikker, herunder egenskabsbaseret softwaretest, rekursion, programmering med monader og datastrømme, strikt (call-by-value) og doven (call-by-name, call-by-need) evaluering, immuterbare datastrukturer, og "linser" til datasynkronisering. Vi præsenterer det meste i Scala, men inddrager Haskell og andre programmeringssprog fra tid til anden. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development og som valgfag på Master i Software Engineering. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen.

MasterniveauInfo
Advanced Software Engineering

Kurset hæver sig over specifikke måder at udvikle software på og giver deltagerne redskaberne til at evaluere og sammenligne forskellige metoder samt tilgange til at udvikle software. Udover at diskutere traditionel og agil softwareudvikling vil kurset også fokusere på nye temaer som Continuous Software Engineering, DevOps udvikling og End User Development. Deltagernes erfaring bliver brugt til at udfordre forskningsresultater og diskutere muligheder. Kurset foregår på engelsk og udbydes på masterniveau. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen.

MasterniveauInfo
Algorithm Design Project

Kurset introducerer teknikker til at løse komplekse programmeringsopgaver, som opstår i moderne it-systemer. Kursets fokus er på design og analyse af algoritmer. Kurset omhandler følgende emner: approximation algorithms, randomiserede algoritmer, algoritmer for datastrømme, algoritmer for store mængder data og frameworks for parallel/distribueret computation. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauInfo
Algorithms and Data Structures

Kurset giver en introduktion til datastrukturer, algoritmer og kompleksitet for uerfarne programmører. Du lærer om kompleksitetsanalyse, standardalgoritmer og -datastrukturer for bl.a. sortering, mængder, ordbøger og grafer, algoritmisk problemløsning og indkapsling af abstrakte datastrukturer. Samtidig vil kurset give dig grundlæggende algoritmiske værktøjer, som er uundværlige for enhver softwareudvikler. Kurset forløber som en række forelæsninger med tilhørende øvelser, som foregår på engelsk. Emnerne er blandt andet kompleksitet analyse, big-O, algoritmiske problemløsningsteknikker, herunder del-og-hersk, konkrete algoritmer og datastrukturer til search trees, sortering, hashing, grafer, korteste stier. Forelæsningerne vil dække teori og øvelse vil træne praktiske udfordringer ved anvendelse af teorien. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Data Science.

BachelorniveauInfo
Anskaffelse og kravspecifikation

Nøglen til at anskaffe det rigtige it-system er en kravspecifikation, der sikrer, at kunden får det, han har behov for, og at leverandøren kan bruge det, han har og er god til. På dette kursus lærer du processen fra den første idé, til systemet er anskaffet og overgivet til drift. Systemet kan være et standard/rammesystem (fx et ERP system), et system udviklet in-house, et produkt til videresalg eller et system udviklet af andre fx ved outsourcing til udlandet. Du lærer metoder, der kan bruges i alle slags it-projekter, både agile og traditionelle. Primært gruppearbejde. Kurset foregår på engelsk og udbydes som valgfag på Master i it-ledelse. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen.

MasterniveauInfo
Bæredygtige fremtider

Verden står overfor store miljømæssige udfordringer, og der er brug for nye innovationer, der kan føre til ændrede livsformer og grønnere produktionskæder. Kurset vil give en grundlæggende indføring i og kritisk forståelse af bæredygtig interaktionsdesign (SID Sustainable Interaction Design) og tager afsæt i en kompleks forståelse af såvel ’bæredygtighed,’ som ’design’ og ’IT’. Kurset vil gå bag om den hype, der ofte følger med bæredygtige designløsninger, ved at tage en holistisk tilgang til design og kritisk analysere, diskutere og reflektere over de mange og komplekse (politiske, miljømæssige, økonomiske, sociale, og etiske) problematikker involveret i at designe bæredygtige fremtider. På kurset vil vi tage udgangspunkt i et antal konkrete cases, hvor IT bruges til at skabe bæredygtighed fx kunne det være ‘smart city’, ‘energy houses’, ‘green shopping’ eller ‘genbrug af IT’. Kurset foregår på både dansk og engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Digitale Medier og Design.

BachelorniveauInfo
Big Data Processes

Big Data processer kan bruges til at forstå komplekse fænomener eller bygge forudsigelsesmodeller. På kurset undersøges teknologiske trends, der ligger bag Big Data. Vi diskuterer potentialer i Big Data processer og deres begrænsninger fra tekniske, etiske og organisatoriske perspektiver - særligt i de tilfælde hvor personlige data er involveret. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management. (Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kursus på finanskompetencepulje.dk.)

KandidatniveauInfo
Business Process Modelling and Analysis

Det ultimative mål for Business Process Management (BPM) og Case Management (CM) systemer er at muliggøre Real-Time Enterprise, hvor forretningsprocesser og sagsgange monitoreres og understøttes af it-systemer på alle tidspunkter og leverer relevante informationer, der understøtter validering og gennemførelse af processer udført af både mennesker og automatiserede it-services. Kurset vil gøre de studerende i stand til at anvende state-of-the-art værktøjer og notationer (BPMN og DMN fra OMG.org og DCR grafer) til at samarbejde om at beskrive og analysere forretningsprocesser. Derudover vil kurset beskrive teknologien og metoderne, der ligger til grund for BPM- og CM-systemer og analyse af forretningsprocesser og dermed sætte deltageren i stand til at deltage i udvikling af sådanne systemer. Kurset er på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauInfo
Communication Design: Applied Methods and Techniques

På kurset lærer du at skabe kreative innovative kommunikationskoncepter til en række digitale platforme. Kurset fokuserer på procesmetoden “design thinking”. De studerende vil også blive introduceret til en række forskellige andre værktøjer, der bruges til at skabe og præsentere det udviklede kommunikationskoncept. Kurset bruger undervisningsmetoden problembaseret læring og tilsigter at klæde deltagerne på til at arbejde med digital innovation i medieindustrien. Undervisningen er bygget op om hands-on projekter. Kurset foregår på dansk og engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digitalt design og kommunikation.

KandidatniveauInfo
Concept Development with Industry

På kurset udvikler du koncepter for digitale medieprodukter i samarbejde med virksomhed inden for den private eller offentlige sektor. Kurset omhandler: metode til identifikation af problem, idegenerering og konceptudvikling i grupper, visualiseringsværktøjer, bruger- og interessentanalyse, analyse af organisationens interne og eksterne forretningskontekst, kulturelle organisatoriske forandringer, pitching og kundepræsentation, udvikling af forretningsmodel og projektledelse. Afhængig af virksomheden behov kan kurset også omhandle emner som lokationsbaserede services, tracking, tilgængeligt design, serviceinteraktion, nye teknologier, sociale, kulturelle og økonomiske trends og så videre. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Digitale Medier og Design.

BachelorniveauInfo
Data Mining

Kurset giver en introduktion til feltet for data-mining. Du lærer at analysere og løse problemer relateret til data-mining gennem praktiske øvelser, som involverer både brug af frit en tilgængelig data-mining pakke og implementering af algoritmer. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatniveau.

KandidatniveauInfo
Database Tuning

Kurset lærer dig at forstå indersiden af datastyringssystemer Du bliver i stand til at forstå forskellige afvejninger i datastyring og forbedre ydeevnen til datastyringssystemer. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauInfo
Database Tuning Project

Kurset er bygget op om et projekt og er ikke baseret på lektioner og øvelser. I stedet får de studerende mulighed for at bruge koncepter og teknikker lært på kurset: Database Tuning. Kurset giver de studerende en unik mulighed for at få hands-on erfaring med databasesystemer til en given applikation. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauInfo
Database Use and Design

Kurset vil lære de studerende at forholde sig til udviklingen af og brug af data, herunder databasedesign og datainfrastrukturer; open data; small data; big data (muliggørelse og kilder); datavisualisering og analyse; regerings- og forretningsmæssige rationaler for big data; tekniske og organisatoriske udfordringer relateret til data samt etiske, politiske og sociale bekymringer. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Global Business Informatics.

BachelorniveauInfo
Designing Interactive Artifacts

På kurset vil de studerende beskæftige sig med basale elementer af interaktionsdesign – kode, elektronik og materialer – med henblik på at give liv til interaktive prototyper og sketches. Med afsæt i særlige teknologier og materialer vil vi afdække forskellige aktuelle teamer inden for interaktionsdesign. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digitalt design og kommunikation.

KandidatniveauInfo
Digital Business Models

Udvikling af nye digitale teknologier giver organisationer nye forretningsmuligheder og muligheder for at skabe værdi med digitalisering. Kurset har fokus på at opfange og forstå de nye forretningsmodeller, som opstår og forstå, hvordan organisationer iværksætte disse forretningsmodeller på en måde, som skaber værdi for alle stakeholders. Kurset dækker de økonomiske, sociale og kulturelle elementer af forretningsmodeller og undersøger, hvordan forskellige forretningsmodeller skaber, levere, og opfanger værdi på forskellige måder. Casestudier er en væsentlig del af kurset og inkluderer blandt andet forretningsmodeller som: åben innovation, digitale platforme og økosystemer, dele- og ejeøkonomi, socialt entreprenørskab og crowdfunding. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management. (Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.)

KandidatniveauInfo
Digital Change Management

Kurset giver den studerende et overblik over forskellige tilgange, som kan bruges til forandringer i organisationer med it. Tilgange såsom ledelsesdrevet, Lean, målingsdrevet og produktionsfokuseret forandring vil blive dækket, såvel som mere kritiske og refleksive tilgange som medarbejderdrevet forandring, relationel koordinering og socialisering som forandring. Derudover vil kurset dække valgfri eller frivillig forandring og mekanismer, som påvirker spredning og ibrugtagning af it. Studerende vil lære at vælge en god strategi til forandring i organisation, som tager højde for uforudsete elementer. Studerende vil også lære, hvordan man anvender en valgt tilgang til organisatorisk forandring til at lave en plan for en organisatorisk forandring med it. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management.

KandidatniveauInfo
Digital Democratic Citizenship

På kurset undersøges nutidige teorier og udsagn om digitale mediers indflydelse på medborgerskab og demokrati. Vi udforsker dynamikker i digitale medier, demokrati og medborgerskab, såvel som hvordan de kontinuerligt er blevet og bliver formet af hinanden. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Global Business Informatics.

BachelorniveauInfo
Digital innovation

På kurset vil du blive præsenteret for forskellige perspektiver, teorier og metoder omkring innovation i en digital kontekst. Disse vil give dig indsigt i begrebet innovation og hvorledes det kan anvendes til at forstå såvel historiske som nutidige erhvervs- og samfundsmæssige sammenhænge. Med denne baggrund vil du blive introduceret for teorier og metoder omkring involvering af relevante interessenter i afgrænsnings- og designprocessen vil udruste dig til at kunne identificere innovationsmuligheder, lave interessent- og konkurrenceanalyser samt planlægge og udføre brugerorienterede designaktiviteter. Med afsæt i det teoretiske arbejde skal der designes et digitalt koncept som formidles rettet mod en relevant aftager. Igennem denne proces udvikles både design- og formidlingskompetencer. Du vil derudover blive introduceret til forhold omkring sociale implikationer og konsekvenser af innovationer. Kurset foregår på dansk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digitalt design og kommunikation.

KandidatniveauInfo
E-business og iværksætteri

Kurset giver den studerende et introducerende overblik over aktiviteter, analyser, metoder, modeller og udfordringer relateret til at identificere forretningsværdien i en ide og lancere den. Emnerne på kurset vil fx være: introduktion til iværksætteri og opbygning af et iværksætterteam; forstå muligheder og generere ideer; udvikling og definering af et kundesegment og værdipositionering; udvikling af en bæredygtig forretningsmodel; markeds- og konkurrentanalyse; IPR og juridisk; opnå finansiering og/eller finansiel funding; skrive en forretningsplan. Kurset foregår på dansk og udbydes på bacheloruddannelsen: Digitale Medier og Design.

BachelorniveauInfo
Enterprise Architecture

Kurset giver en grundlæggende introduktion til enterprisearkitektur (business og it-arkitektur) baseret på internationalt anerkendte modeller og metoder. Kurset kommer hele vejen rundt om processen relateret til enterprisearkitektur fra strategisk planlægning til det specifikke arkitekturarbejde inden for business arkitektur, informationsarkitektur, løsningsarkitektur og teknisk arkitektur. Kurset foregår på engelsk og udbydes på masterniveau. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen.

MasterniveauInfo
Foundations of Computing - Algorithms and Data Structures

Kurset giver en introduktion til datastrukturer, algoritmer og kompleksitet for uerfarne programmører. Du lærer om kompleksitetsanalyse, standardalgoritmer og -datastrukturer for bl.a. sortering, mængder, ordbøger og grafer, algoritmisk problemløsning og indkapsling af abstrakte datastrukturer. Samtidig vil kurset give dig grundlæggende algoritmiske værktøjer, som er uundværlige for enhver softwareudvikler. Kurset forløber som en række forelæsninger med tilhørende øvelser, som foregår på engelsk. Emnerne er blandt andet kompleksitet analyse, big-O, algoritmiske problemløsningsteknikker, herunder del-og-hersk, konkrete algoritmer og datastrukturer til search trees, sortering, hashing, grafer, korteste stier. Forelæsningerne vil dække teori og øvelse vil træne praktiske udfordringer ved anvendelse af teorien. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauInfo
Frameworks and Architectures for the Web

Kurset giver de studerende praktisk viden om webprogrammeringskoncepter og -teknikker og teknikker til design af brugergrænseflade i skabelsen af dynamiske websider. De studerende får mulighed for at forstå principperne bag klient og serverbaserede scripts såvel som konstruktioner af brugergrænseflader. Ved at bruge principperne udforsker vi almindelige frameworks og arkitekturer for internettet, såvel som objektorienterede features af webprogrammering. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauInfo
Functional Programming (Second Year Project)

Kurset handler om funktionel programmering – med særligt fokus på F#. Kurset går i detaljer med det funktionelle programmeringsparadigme, og kommer desuden omkring funktionelle datastrukturer, styring af hukommelse og parallel programmering. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Softwareudvikling.

BachelorniveauInfo
Game Project

Kursets formål er at give dig en praktisk introduktion til teambaseret spiludvikling. Målet er, at deltagerne i team skal lave et spil, der kan indsendes til spilfestivaler som A-Maze, IndieCade eller IGF. Kursets fokus er på udviklingsmetoder anvendt til en faktisk spilproduktion. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Spil.

KandidatniveauInfo
Game World Design

Kurset omfatter tre dimensioner: 1) konceptuelt design af verdener, herunder fremstilling af verdener, narrative fremstillinger og karakterlogik, 2) udvikling af visuelle elementer, herunder en visuel pitch for et digitalt spil og visuelt design af et koncept for en spilverden, og 3) produktion af prototyper af spilindhold (rekvisiter, arkitektur m.m.). Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Spil.

KandidatniveauInfo
Global Project Management

Kurset omhandler karakteren af såvel som udfordringer associeret med global projektledelse og it. På kurset vil de studerende lære om: globaliseringens indflydelse på globale projekter; eksempler fra industrien (fx global softwareudvikling); udfordringer relateret specifikt til global interaktion og koordination (fx kultur, afstand, tidsforskelle); hvordan it understøtter samarbejde og koordinering af globale projekter. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Global Business Informatics.

BachelorniveauInfo
Graphics Programming

Kurset giver et solidt fundament inden for grafik programmering på implementeringsniveau. Det sker ved at de studerende skal implementere de vigtigste komponenter i en traditionel pipeline for projektions-baseret rendering i JavaScript, herunder: model og kamera transformationer; perspektiv projektion; programmering af skygger; Gouraud og Phong lys modeller; texture-mapping og bump-mapping. Desuden vil den studerende blive vejledt i at opnå specialiseret viden inden for grafik programmering efter eget valg som for eksempel: parametriserede overflader; fysisk simulation; partikel systemer; voxel rendering. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Spil.

KandidatniveauInfo
Intelligent Systems Programming

Kurset introducerer til de vigtigste teknikker til problemløsning og understøttelse af beslutninger inden for AI og optimering. Du bliver kvalificeret til at arbejde med business intelligence og optimering på internationalt niveau og til at arbejde med ”intelligente” applikationer i udviklingsafdelinger. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development. (Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.)

KandidatniveauInfo
Introduction to Database Design, MSc

Kurset giver en introduktion til relationelle databaser og en introduktion til dataanalyse – begge dele fra et praktisk og teoretisk perspektiv. Størstedelen af kurset handler om relationelle databaser, herunder teori og praksis for forespørgsler og modellering af databaser. I slutningen af kurset vil vi også fokusere på teknikker til OLAP. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauInfo
Introduction to Image Analysis and Machine Learning, BSc

Kurset giver en introduktion til computer vision, billedanalyse, lineær algebra og maskinindlæring. På kurset præsenteres de grundlæggende modeller, der anvendes til CV og maskinindlæring samt teknikker til implementering af dem. I øvelserne og de obligatoriske opgaver får du praktisk erfaring med de teknikker, der er beskrevet under foredragene. Kurset giver derved den grundlæggende viden og de færdigheder, der kræves for at designe, bygge og udvikle mindre computer vision (CV) programmer og anvende bestemte Machine Learning teknikker. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Softwareudvikling. (Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.)

BachelorniveauInfo
Introduction to Image Analysis and Machine Learning, MSc

Kurset giver en introduktion til computer vision, billedanalyse, lineær algebra og maskinindlæring. På kurset præsenteres de grundlæggende modeller, der anvendes til CV og maskinindlæring samt teknikker til implementering af dem. I øvelserne og de obligatoriske opgaver får du praktisk erfaring med de teknikker, der er beskrevet under foredragene. Kurset giver derved den grundlæggende viden og de færdigheder, der kræves for at designe, bygge og udvikle mindre computer vision (CV) programmer og anvende bestemte Machine Learning teknikker. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development. (Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.)

KandidatniveauInfo
Introduction to Service Design

Kurset introducerer grundlæggende principper, metoder og værktøjer til servicedesign. Gennem forelæsninger, case studies og hands-on erfaring vil du lære at identificere muligheder for servicedesign, analysere og forbedre eksisterende services ecosystems. Også værktøjer relateret til usability, user experience og tilgængelighed vil blive inddraget. Kursets emner vil fx være: mapping og analyse af service ecology; touch point analyse og design; front- og back-stage processer; udvikling og fortolkning af service blueprints; service design metaforer og konceptuel analyse; user experience, usability og tilgængelighed for service design; måling og validering af service design. Kurset er på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Design og Kommunikation.

KandidatniveauInfo
IT and Business Process Modelling

Digitalisering af forretningsprocesser og arbejdsgange understøttet af såkaldte BPM og procesbevidste informationssystemer skubbes fremad både i offentlige og private virksomheder som et middel til at forbedre både effektiviteten og kvaliteten af de tjenester, der tilbydes til borgere og kunder. Kurset introducerer den studerende til teknikker til at identificere og modellere fleksible forretningsprocesser og arbejdsgange ved hjælp af state-of-the-art cloud-baseret design og simuleringsværktøjer til procesmodellering (dcrgraphs.net) samt DMN og BPMN procesmodellering (signavio.com). Der lægges særlig vægt på evnen til at indarbejde regler og afhængigheder mellem aktiviteter ved hjælp af modeller og på denne basis generere mulige forretningsprocesser, der opfylder afhængighederne. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Global Business Informatics.

BachelorniveauInfo
IT & Work Design

Kurset introducerer metoder, der bruges til at gennemføre etnografiske undersøgelser med fokus på at rekonstruere praksisser og teknologi til at understøtte særlige organisatoriske omgivelser. De studerende vil lære at anvende teoretiske socio-tekniske koncepter for at argumentere, forklare og reflektere over studiet på en arbejdsplads med fokus på at forstå forretningens og arbejdsstedets realiteter. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Global Business Informatics.

BachelorniveauInfo
IT Governance & Quality Management

Udviklingen af it support til forretningsprocesser kræver it-ledelsesstrukturer, uanset om systemet er købt som COTS eller udviklet til et specifikt formål. Kurset vil fokusere på den indflydelse, ledelsesstrukturer har på forretningsprocesser - særligt i en global kontekst. Studerende vil blive introduceret til en række forskellige cases fra den virkelig verden af folk, der arbejder med området på daglig basis. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Global Business Informatics.

BachelorniveauInfo
IT-enabled Process Improvement

Kontinuerlig forbedring og innovation af organisatoriske processer betragtes som essentielt for organisatorisk overlevelse. Derfor findes der også mange frameworks og teoretiske perspektiver til at gribe den slags forbedrende initiativer an. På dette kursus lærer de studerende om seks af disse tilgange: Design Thinking, capability Improvement, Lean Management, Maturity & Measurement, Lean Six Sigma og Soft Systems Methodology. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Global Business Informatics.

BachelorniveauInfo
Linear Algebra and Optimisation

Dette er et kursus i matematik, der dækker lineær algebra og analyse (differential- og integralregning) af funktioner i mange variabler. Disse er måske de to områder af matematik, der er blevet anvendt mest i praksis. Kurset giver den studerende matematiske værktøjer, der er nødvendige til analyse store mængder data. Emnerne i kursets del om lineær algebra omfatter: systemer af lineære ligninger, matricer, determinanter, vektorrum, baser, dimension og egenvektorer. Emnerne inden for analyse og beregning omfatter: partielle afledede, gradienter, Lagrange multiplikatorer og multiple integraler. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Data Science.

BachelorniveauInfo
Locative Media

Kurset giver et overblik over basale koncepter, teorier og teknologier inden for locative media (medier, hvis funktion er bundet til lokation). På kurset vil den studerende udarbejde designkoncepter for applikationer med locative media og lave en prototype på en applikation ved at bruge udvalgte værktøjer. Kurset giver også et overblik over historien knyttet til locative media, herunder forskning inden for relationen mellem rum, sted og digital teknologi. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Digitale Medier og Design.

BachelorniveauInfo
Mobile App Development, BSc

Kurset giver en introduktion til udvikling af Android-apps i Java og Kotlin. Efter kurset vil du blandt andet kunne planlægge og udvikle responsive, multitrådede Android-apps med backend-integration og location awareness. Kurset foregår på engelsk og udbydes både på bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen: Softwareudvikling.

BachelorniveauInfo
Mobile App Development, MSc

Kurset giver en introduktion til udvikling af Android-apps i Java og Kotlin. Efter kurset vil du blandt andet kunne planlægge og udvikle responsive, multitrådede Android-apps med backend-integration og location awareness. Kurset foregår på engelsk og udbydes både på bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen: Softwareudvikling.

KandidatniveauInfo
Pervasive Computing

Kurset studerer de konceptuelle, teoretiske og anvendelige aspekter af pervasive computing. De studerende lærer om design og brug af lokationsbaserede og kontekst-opmærksomme teknologier og applikationer, nye typer af brugergrænseflader for pervasive computing og sensorteknologi og sensor databearbejdning. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauInfo
Philosophy of Science and Technology

Kurset giver en grundlæggende introduktion til videnskabsteori med særligt fokus på teknologi og it. Kurset består af en blanding af generelle diskussioner af teknologi og en række moderne emner såsom demokratisk design, feministiske tilgange til teknologi og videnskab, overvågning og privatliv og værdier i design. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Digitale medier og design.

BachelorniveauInfo
Play Design

Kursets formål er at udforske spil og leg som en udtryksform og et kreativt framework. Det er således ikke et kursus i spildesign og aktiviteterne er som sådan ikke rettet mod spildesign. Kurset undersøger leg som en kilde til inspiration og kreativitet i design af interaktive oplevelser. Gennem kurset vil de studerende lære forskellige teorier om leg, og hvordan de kan bruges til at design og forbedre service, produkter, omgivelser og digitale oplevelser. Kurset tager afsæt i både praktisk og teoretisk arbejde, og deltagerne skal udarbejde fire prototyper af legende oplevelser. Kurset foregår på dansk og udbydes på kandidatuddannelsen: Spil.

KandidatniveauInfo
Programming Language Concepts and Implementation

På kurset lærer du om C# med fokus på generics og delegates. Vi studerer maskinmodellen og lærer, hvordan hukommelsen styres, og hvordan parametre overføres til metoder. Også principperne bag de virtuelle maskiner JVM og CLR, som bruges i implementeringen af C# og Java bliver undersøgt på kurset, og en stor del af kurset er dedikeret til oversættelse af kildekode til kode, der kan eksekveres på en virtuel maskine. Kurset foregår på engelsk og udbydes som valgfag på masterniveau. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen.

MasterniveauInfo
Programming Language Seminar

Kursets emne er programmeringssprogs grundlag og teknologier med særlig vægt på avancerede teknologier, som sandsynligvis vil påvirke software praksis i de kommende år. I vid udstrækning fokuserer kurset på verificering af programmer - ved hjælp af logik og matematik at kontrollere, at et program gør præcis, hvad der er designet til at gøre og intet andet. Ved at verificere programmer kan vi være sikre på, at alle fejl faktisk bliver opdaget. Vi vil overvejende bruge den interaktive Coq Proof Assitant, som giver brugerne mulighed for at skrive programmer, bevise egenskaber om disse programmer, og derefter udtrække programmerne som eksekverbar OCaml kode. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauInfo
Refleksion over it

Kurset introducerer studerende til vigtige filosofiske og historiske perspektiver på videnskab og teknologi såvel som mere generelle epistemologiske, etiske og refleksive emner relateret til samfundsvidenskabelige discipliner. Kurset har fokus på emner relateret til informationsvidenskab og informationsteknologier, herunder spørgsmål om hvordan mennesker, teknologier og viden forventes at fungere i informations- og samfundsvidenskab. Kurset foregår på dansk og udbydes på bacheloruddannelsen: Softwareudvikling.

BachelorniveauInfo
Security

Kurset har fokus på forskellige anvendte aspekter af informationssikkerhed med afsæt i fem større emner: sikkerhed i operativsystemer, sikkerhed i applikationer med vægt på webapplikationer, risikoanalyse og risikostyring, Computer Forensics, praktisk brug af kryptografi i it-sikkerhed. Udover kursets teoretiske oplæg vil vi analyserer eksisterende systemer og designe/implementere nye. Efter kurset vil du derfor kunne identificere og diskutere vigtige principper for it-sikkerhed og anvende og relatere disse principper til sikring af netværksbaserede serverinstallationer. Du vil kunne beskrive og forklare intrusion detection og identificere og forklare de fælles sikkerhedsmæssige faldgruber af webapplikationer. Du vil også kunne identificere, beskrive og forklare basale teknikker til computer forensics og analysere sikkerhedsrisici i et it-system samt reflektere over mulige forbedringer af systemet. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling. (Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.)

KandidatniveauInfo
Servicedesign: teori og praksis

Kurset introducerer til teorier og praksis inden for servicedesign. Gennem forelæsninger, case studies og workshops præsenterer kurset konceptuelle og operationelle værktøjer til analyse og forbedring af eksisterende services såvel som udvikling af nye services. På kurset vil du udforske emner, som er centrale for servicedesign såsom den teknologiske kontekst for services, servicestrategi, journey mapping, vurdering af user experience relateret til services, touch-point analyse og design, serviceinteraktion, front- og back-stage design, udvikling af service blueprints, service prototyping, service co-creation, forandringsledelse og service implementering. Kurset foregår på engelsk og udbydes på masteruddannelsen: Master i interaktionsdesign. (Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.)

MasterniveauTilmeld
Sociale medier: kulturer og netværk

Kurset er primært teoretisk og præsenterer en række indfaldsvinkler til analytisk anvendelse i eksamensopgaven. Kursets udvalg af tematikker inden for sociale og digitale netværk er blandt andet: digital kultur, teknologi og netværksorganisering; digitalitetens forskydninger i tid og rum; virtuelle fællesskaber og sociale netværkssider; digital kommunikation i strategisk perspektiv; analysemetoder og etik. Kurset foregår på dansk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digitalt design og kommunikation. (Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.)

KandidatniveauInfo
Software Development in Large Teams (Second Year Project)

Formålet med kurset er at udvikle en ray tracer. En ray tracer er et program, der, givet et virtuel 3-dimensionalt rum med objekter, kan simulere hvordan lys udsendt fra lyskilder reflekteres på objekterne for endeligt at ramme linsen på et kamera. Moderne ray tracers kan gengive fotorealistiske billeder, og anvendes af virksomheder som fx Pixar, når de laver computeranimerede film. De ray tracers som de studerende udvikler på dette kursus vil understøtte følgende features: implicitte overflader (ligninger i 3-dimensionalt rum, som nøjagtigt beskriver en geometrisk form), konstrueret rumgeometri (constructive solid geometry, operatorer som forening, skæring og differens udført på simple forme), refleksioner (teknikker til at modellere reflektive materialer), affine transformationer (skalering, translation, rotation, etc. af forme), optimering (parallel processering, samt passende accelerering af datastrukturer til at optimere renderingstid), trekants-meshes (diskret repræsentation af komplekse 3D-overflader, fx dyr, køretøjer, etc.), textures (forme kan visualiseres med textures). Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Softwareudvikling.

BachelorniveauInfo
Strategisk kommunikation

Dette kursus dækker en bred vifte af emner inden for strategisk kommunikation med særligt fokus på dens udfoldelse i digitale sammenhænge. Kurset retter sig mod de særlige vilkår for strategisk kommunikation, som de digitale medier repræsenterer, og fokus er både teoretisk og praktisk. Formålet med kurset er dels at sætte den studerende i stand til at analysere og i nogen udstrækning planlægge målrettet strategisk kommunikation i en digital sammenhæng, dels at give et indblik i nogle af de særlige problemstillinger og muligheder, der knytter sig til netop denne type kommunikation. Eksempler på potentielle emner: kampagner, tværmediel kommunikation, sociale medier i et strategisk perspektiv, politisk kommunikation, målgrupper, troværdighed og autenticitet, viral kommunikation og formidlingsetik. Kurset foregår på dansk (og norsk) og udbydes på kandidatuddannelsen: Digitalt design og kommunikation. (Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.)

KandidatniveauInfo
System Development and Project Organization

Målet med dette kursus er at give den studerende forudsætninger for at kunne reflektere over valg af udviklingsstrategi i et konkret projekt samt at kunne fungere som projektleder og -deltager i systemudviklingsprojekter. Kurset indeholder en generel introduktion til it-projektledelse og de metoder og teknikker, der anvendes med henblik på at styre et it-projekt. Som helhed giver kurset et overblik over forskellige systemudviklingsmodeller, og hvordan de relaterer sig til it-projektledelse. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Softwareudvikling.

BachelorniveauInfo
Usability og User Experience – formidling og metoder

Kurset introducerer dig til teori, principper og praksis inden for usability og user experience. Usability er et kerneområde inden for interaktionsdesign, og vi vil have fokus på, hvordan det enkelte menneske oplever og bruger forskellige digitale interaktionsformer. Du lærer at vælge blandt forskellige brugerundersøgelsesmetoder samt at udføre dataindsamling og analysere data. Du bliver præsenteret for forskellige usabilitymetoder og usabilityprincipper, herunder interviews, tænke-højt test, metrikker, ekspertevaluering, usability, kort sortering, m.m. Kurset foregår på dansk og udbydes på masteruddannelsen: Master i interaktionsdesign. BEMÆRK: kurset kan ikke tages af gæstestuderende.

MasterniveauInfo
Visionær ledelse i den data-drevne organisation

Kurset introducerer metoder til at omfavne de nye muligheder, som store datamængder tilbyder til den visionære leder. Kurset giver således en tilgang til data i organisationer, hvor lederen fortolker og forstår data gennem sin egen ekspertise snarere end at se data som neutralt instrument til at ’læse’ organisationen. Filosofien er kort sagt, at de spørgsmål lederen stiller til data, skal være mindst lige så komplekse, som de betingelser data bliver til og cirkulerer under. Gennem projektarbejde introduceres til forskellige metoder til datavisualisering og analyse. Der arbejdes med problemstillinger fra egen organisation og med de muligheder datavisualisering og analyse åbner for i forhold til beslutningsprocesser. Kurset foregår på dansk og udbydes på masteruddannelsen: Master i it-ledelse. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen.

MasterniveauTilmeld

Arbejdsgiver om værdien af enkeltfag

Nye kompetencer og viden

Med et enkeltfagskursus opnår du følgende kompetencer:

 • Ny og opdateret viden
 • Et it-kompetenceløft
 • Undervisning på akademisk niveau
 • Inspiration og personlig udvikling
 • Et netværk bestående af professionelle it-folk

Interesseret i Master i it-ledelse?

Kom til fagligt arrangement den 19. april, og hør om blochchain, it-innovation og it alignment.


Læs mere og tilmeld dig her

Undervisning

Du vil blive undervist af specialister inden for deres specifikke del af det it-faglige felt. Derudover er der på nogle af kurserne tilknyttet erhvervsfolk som gæsteundervisere. De har til opgave at fokusere på, hvordan man konkret omsætter teori til praksis i virksomhederne. 

Undervisningen er en blanding af forelæsninger, øvelser, feedback, fremlæggelser, gruppearbejde og faglige diskussioner. Du tilbydes vejledning til alle projekter og opgaver.
Du skal forvente at afsætte ca. 8-10 timer om ugen pr. kursus á 7,5 ECTS, inkl. forberedelse. Der er undervisning én gang om ugen.

Alle enkeltfagskurser er tilrettelagt som deltidsstudier, så det er muligt at følge dem sideløbende med et fuldtidsarbejde og familieliv. Der undervises enten i dagtimerne, om eftermiddag eller om aftenen. Desuden tilbydes enkelte kurser med netbaseret undervisning

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til kursusstart, men vær opmærksom på, at der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning

Du skal ansøge om optagelse på enkeltfagskurser via ansøgningsportalen. Læs mere om, hvordan du søger her.

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

- Pris pr. kursus á 7,5 ECTS-point: 10.625 kr.
- Pris pr. kursus á 7,5 ECTS-point: 12.150 kr. (masterkursus med forplejning)
- Pris pr. kursus á 10 ECTS-point: 14.170 kr.
- Pris pr. kursus á 15 ECTS-point: 21.250 kr.

Ovenstående priser er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel re-eksamen.

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg
Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke gennemført det, skal du tilmelde dig kurset igen og betale for kurset igen. Du kan ikke deltage i undervisningen igen og modtage vejledning af dine (tidligere) undervisere uden at betale igen.

Opkræves forud for hvert semester
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for hvert semester. Du kan forvente en meget kort betalingsfrist, hvis du har søgt lige op til semesterstart.

Arbejdsgiver betaler
Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, kan fakturaen sendes direkte til arbejdsgiveren. Husk, at give besked om det på ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer.

Frameldelse
Framelding skal altid ske per e-mail og inden kursusstart med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom dødsfald, sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende. Henvendelse om tilbagebetaling af deltagerbetaling efter kursusstart sendes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår- og efterår.

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser kan have en senere opstart og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Du kan læse mere om studiestart for enkeltfagsstuderende på Study Start. Er du optaget på et enkeltfag, vil du modtage et velkomstbrev med flere informationer cirka 14 dage før opstart. 

Vær opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursus gang.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.
Adgangskrav og dokumentation (bachelor- og kandidatkurser)

For at blive optaget på et enkeltfagskursus på bachelorniveau skal du mindst have:

 • en gymnasial eksamen

Ønsker du at blive optaget på baggrund af en gymnasiel uddannelse, skal du også opfylde adgangskravene til den pågældende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet. Læs adgangskravene her.

For at blive optaget på et enkeltfagskursus på kandidatniveau skal du mindst have:

 • en bacheloruddannelse


Der er mulighed for at søge om dispensation fra adgangskravet om uddannelse, hvis du kan dokumentere, at du har erhvervet et tilsvarende uddannelsesniveau.

For enkeltfagskurser på både kandidat- og bachelorniveau gælder det, at du skal dokumentere, at du har:

 • engelskkundskaber svarende til mindst engelsk på gymnasialt B-niveau fra Danmark

Dokumentation for sprogkrav:

 • Du har bestået engelsk på B-niveau i løbet af gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering).
 • Du har taget en relevant engelsktest med en vis score. Testresultatet må højst være 2 år gammelt.
  Krav til engelsktest:
  TOEFL papirbaseret testresultat: mindst 550
  TOEFL IBT testresultat: mindst 80
  IELTS (academic) testresultat: mindst 6.0
  Cambridge Certificate of Proficiency in English: bestået
  Cambridge Certificate of Advanced English: bestået
 • Du har taget en gymnasial eksamen, en professionsbacheloruddannelse eller en bacheloruddannelse gennemført på engelsk i Danmark, et andet EU-land, Norge, Island, Schweiz, USA, Canada, Sydafrika, Australien eller New Zealand.
 • Du har en adgangsgivende bacheloruddannelse fra Danmark gennemført på dansk (gælder dog ikke dansksprogede professionsbacheloruddannelser).

Har du en gymnasial eksamen fra før A-, B- og C-niveau indførtes, vil IT-Universitetet beregne dit niveau ud fra bilag til Meritbekendtgørelsen.

Du skal dokumentere, at du opfylder kravet om engelsk på B-niveau på ansøgningstidspunktet.

Dokumentationskrav
Du skal uploade følgende dokumentation i filformaterne PDF, doc, docx, før vi kan behandle din ansøgning:

 • Kopi af eksamensbevis for den adgangsgivende uddannelse
 • Dokumentation for engelsk på B-niveau
 • Dokumentation for opfyldelse af adgangskrav (gælder kun ved ansøgning til enkeltfagskurser på bachelorniveau på baggrund af gymnasiel uddannelse)

 

Adgangskrav og dokumentation (master- og diplomkurser)

For at blive optaget på et master- eller diplomkursus skal du mindst have en mellemlang videregående uddannelse. Som fx en af følgende:

 • Bachelor
 • Kandidat
 • Professionsbachelor
 • HD
 • Diplom eller tilsvarende.

Der er mulighed for at søge om dispensation fra adgangskravet om uddannelse, hvis du kan dokumentere, at du har erhvervet et tilsvarende uddannelsesniveau.

Efter din adgangsgivende uddannelse skal du have:

 • mindst to års relevant erhvervserfaring på fuld tid. IT-Universitetet kan ikke dispensere fra dette krav.

Erhvervserfaring kan dokumenteres på flere måder:

 • Udtalelse/erklæring fra arbejdsgiver(e) på virksomhedens officielle papir, med underskrift og med angivelse af varigheden for den relevante beskæftigelse. Ansættelseskontrakt er ikke tilstrækkeligt, da den ikke oplyser sluttidspunkt for ansættelsesforhold. Lønsedler, der indeholder start- og slutdato kan anvendes.
 • Selvstændige bedes dokumentere, at der de sidste to år har været aktivitet i firmaet af en vis volumen. Fx i form af en kopi af underskrevne kundekontrakter (med varighed), underskrevne referencer fra kunder eller kopi af årsopgørelse fra SKAT, der viser årsindkomst. Al dokumentationsmateriale behandles naturligvis fortroligt.

Sprogkrav
Ansøgere, der ikke har en dansk gymnasial eksamen eller en dansk adgangsgivende uddannelse, skal bestå studieprøven i dansk for at blive optaget på et enkeltfagskursus under en master- eller diplomuddannelse. Læs mere om studieprøven her.

Ansøgere til kurserne "Visionær ledelse i den data-drevne organisation" og "Anskaffelse og kravspecifikation" skal desuden dokumentere engelskkundskaber svarende til mindst engelsk på gymnasialt B-niveau fra Danmark ved ansøgningstidspunktet. Årsagen er, at disse to kurser er valgfag på masteruddannelsen, som har et tilsvarende sprogkrav. Se, hvordan du dokumenterer engelsk på B-niveau under adgangskrav til bachelor- og kandidatkurser (til venstre herfor).  

Dokumentationskrav
Du skal uploade følgende dokumentation i filformaterne PDF, doc eller docx, før vi kan behandle din ansøgning:

 • Kopi af eksamensbevis for den adgangsgivende uddannelse
 • Dokumentation for minimum to års relevant erhvervserfaring på fuld tid efter din adgangsgivende uddannelse
 • Dokumentation for engelsk på B-niveau (ved ansøgning til "Visionær ledelse i den data-drevne organisation" eller "Anskaffelse og kravspecifikation")
Studievejledning

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5050

Email: efteruddannelse@itu.dk

ITU Professional Courses

Udover enkeltfagskurser har IT-Universitetet etableret ITU Professional Courses, som udbyder kortere, fokuserede kurser på højt fagligt niveau henvendt til it-professionelle. Kurserne beskæftiger sig med højaktuelle og konkrete behov for kompetencer. De udbydes inden for alle aspekter af it, herunder forretning, design, teknologi, brugervenlighed og processer.

Fælles for kurserne er, at de

 • forløber over en til fem dage
 • adresserer fremtidens udfordringer
 • undervises af forskere, eksterne lektorer og erfarne professionelle
 • er baseret på den nyeste viden

Kurserne udløser ikke ECTS-point og knytter sig ikke til IT-Universitetets øvrige uddannelser. Derfor er der heller ingen adgangskrav til kurser under ITU Professional Courses.

Læs mere om ITU Professional Courses her.

Studerende