Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Ved at klikke OK eller gå videre accepterer du vores cookies til statistik. 

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Du kan læse mere om, hvordan du slår cookies fra i din browser og om IT-Universitetets brug af cookies her.

 

Acceptér cookies

ITU

Enkeltfagskurser


Om enkeltfag

Hvert semester udbyder IT-Universitetet en lang række enkeltfagskurser. Kurserne har forskellige niveauer, så hvad enten du har lyst til tage fat på et helt nyt område eller ønsker at gå i dybden med et specialiseret emne, kan du finde noget der passer dig.

Med et enkeltfagskursus får du både teori og praksis. Du kan bygge videre på din erfaring, opdage nye hjørner og ikke mindst anvende den nye viden straks, du er tilbage på jobbet.

Enkeltfagskurserne er på enten bachelor-, kandidat- eller masterniveau. På nogle kurser foregår undervisningen på engelsk. Et kursus løber typisk over enten 12 til 16 uger eller som weekendseminar fordelt på to weekender. 

Nedenfor finder du vores aktuelle kursusudbud. Vær opmærksom på, at udbuddet af kurser ændres fra semester til semester. Efterårets kursusudbud offentliggøres medio maj og forårets kursusudbud offentliggøres medio november. Hvis du ønsker at blive adviseret, når et nyt kursusudbud er klar, kan du tilmelde dig denne mailingliste.

Begrænset antal pladser på enkeltfagskurser
Enkeltfagskurser er ledige pladser på kurser på bachelor-, kandidat-, master og diplomuddannelserne. Hvis du ønsker at blive optaget på et bestemt kursus, skal du ansøge hurtigst muligt, efter ansøgningsportalen åbner hhv. medio maj og medio november, da de ledige pladser på kurserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Interesseret i enkeltfag?

Kom og bliv inspireret til informationsmøde den 27. november kl. 8:30-10.


Læs mere og tilmeld dig her

Enkeltfagskurser

Lige nu 49 enkeltfagskurser.

Advanced Programming

Kurset giver en introduktion til moderne programmeringsteknikker, herunder egenskabsbaseret softwaretest, rekursion, programmering med monader og datastrømme, strikt (call-by-value) og doven (call-by-name, call-by-need) evaluering, immuterbare datastrukturer, og "linser" til datasynkronisering. Vi præsenterer det meste i Scala, men inddrager Haskell og andre programmeringssprog fra tid til anden. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development og som valgfag på Master i Software Engineering. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen. (Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.)

MasterniveauInfo
Advanced Topics in Game Studies

Kurset bygger på indføringskurs i spilvidenskab (ex. Games & Culture) og følger to sammenvævede tråde: spilanalyse og teoretiske emner inden for spilforskning. Kurset fokuserer både på en teoretisk og en praktisk tilgang, herunder hands-on spil-sessioner, hvor teorien anvendes i analyse af specifikke spil. Målet er, at den studerende skal skrive en eksamensopgave med omfang og kvalitet som en videnskabelig artikel. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

KandidatniveauInfo
Algorithm Design

Kurset introducerer teknikker til at løse komplekse programmeringsopgaver, som opstår i moderne it-systemer. Kursets fokus er på design og analyse af algoritmer. Kursets lektioner indeholder følgende: formulering af algiritmeproblem, grådige algoritmer, graf-algoritmer, del og hersk, dynamisk programmering, netværksstrømme, reduktioner. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development. (Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.)

KandidatniveauInfo
Analysis, Design and Software Architecture

Kurset introducerer, hvordan man beskriver og anvender objektorienterede metoder til analyse og design. Kurset berører alle de primære facetter af softwareudvikling og gør den studerende i stand til at dokumentere analyse, design og softwarearkitektur for en lang række systemer ved at bruge standard dokumentation. Desuden lærer studerende at designe og implementere software ved hjælp af C # programmeringssprog ved at følge solide designprincipper, velkendte teknikker (fx testdrevet udvikling) og med state-of-the-art frameworks. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Softwareudvikling.

BachelorniveauInfo
Applied Algorithms

Kurset introducerer den studerende for nogle af de klassiske eksempler på bredt anvendte algoritmer og bruger disse til at vise, hvordan man implementerer skalerbare algoritmer på korrekt og ydedygtig vis. Kurset har fokus på implementeringen, dens korrekthed, den eksperimentelle analyse og forbindelsen til performancemodeller. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling. (Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.)

KandidatniveauInfo
Automated Software Analysis

På kurset lærer, hvordan man automatisk analysere data, og hvordan kode analysatorer fungerer, som fx ”Coverity” og Facebooks værktøj ”Infer”, som bruges til at analyse kode. Kurset er delt i fire områder. Først studerer vi den ”operationelle semantik”, som vi har brug for som fundament for at forstå, hvad et program gør. For det andet vil vi se på, hvordan man automatisk kan opdage fejl i programmer. Konkret vil vi studere analyse af dataflow, som er baseret på operationel semantik og i stand til automatisk at spore, hvordan data strømmer igennem et program. For det tredje vil vi dække værktøjer til programanalyse designet til automatisk at finde fejl i programmer. Vi vil bruge disse værktøjer på ikke-trivielle programmer til at sikre deres korrekthed og gå i dybden med præcis, hvordan værktøjerne får deres resultater. Endelig skal de studerende lave et projekt i mindre grupper inden for et af de tre ovenstående områder. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling Development. (Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.)

KandidatniveauInfo
Big Data Management - Technical

Kurset adresserer de tekniske aspekter, der opstår i forbindelse med indsamling, styring, behandling og analyse af store datamængder og introducerer moderne tilgange til at organisere og skabe mening ud af store, hurtigt voksende og forskellige datasæt. Kurset dækker principperne for big data analysis og illustrerer en praktisk tilgang til modellering og styring af big data. Studerende vil blive introduceret til tekniske færdigheder, som er nødvendige for at vurdere aktuelle tilgange til behandling og analyse af store datamængder samt kritiske teoretiske værktøjer til identifikation og diskussion af potentielle faldgruber, forhindringer og muligheder, som arbejder med data analyse kan medføre. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling Development. (Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.)

KandidatniveauInfo
Blockchain

Dette kursus vil fokusere på at uddanne deltagere i blockchain teknologi til at udvikle konceptuelle såvel som praktiske løsninger og lære at generere nye teoretiske indsigter baseret herpå. Deltagerne vil lære, hvordan blockchain teknologi fungerer, og hvordan det forstyrrer eksisterende forretningsmodeller. De vil få indsigt i paradigmatiske ændringer, der opstår ud fra økonomiske, organisatoriske og computervidenskabelige synspunkter. Deltagerne vil analysere eksisterende forretningsprocesser og deres potentiale til at konvertere dem til blokchain-baserede løsninger. På den måde vil deltagerne kunne skabe nye blockchain-baserede økonomiske systemer. Kurset foregår på engelsk og udbydes på masteruddannelsen: Master i it-ledelse. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen. (Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.)

MasterniveauTilmeld
Business Foundations

Kursets mål er at give deltagerne et indblik i virksomhedsledelse både privat og offentligt samt introducere et ordforråd relateret til forretning. Adskillige perspektiver på virksomhedsledelse vil blive præsenteret sammen med et bredt udvalg af klassiske ledelsesteorier. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Global Business Informatics.

BachelorniveauInfo
Co-design and Qualitative Methods

Dette kursus handler primært om at introducere de studerende til co-design og herunder kvalitative metoder, der bruges i forbindelse med en co-design proces. De studerende lærer at kunne undersøge forskellige professionelle og hverdagsrelaterede kontekster samt at engagere deltagere i co-design af produkter og services. I kurset arbejder de studerende med et co-design projekt, hvor de skal rekruttere deltagere, lave feltstudier samt udføre to-tre co-design møder/workshop med deltagerne som co-design partnere. Kurset er derfor en god blanding mellem teori og praksis, hvor der bliver gjort meget ud af sparre og give feedback på arbejdet med involverende design. Der er særligt fokus på at opnå viden omkring, hvordan en kontekst kan forstås, hvordan deltagerne og deres praksis kan indgå i designprocessen, samt hvordan denne viden kan bruges til at skabe relevante produkter og services via co-design. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Digitale Medier og Design.

BachelorniveauInfo
Designing Digital Play

Formålet med dette kursus er at udforske leg som en ekspressiv form og som kreative rammer uden for domænet af spil. Dette kursus vil fokusere på at trække inspiration og praksis fra domænet af leg og computerspil ind i digitalt design. Deltagerne vil blive opfordret til at skabe legende objekter og/eller interaktioner, men kurset er ikke centreret om spildesignteori og er ikke et spiludviklingskursus. Deltagerne vil blive bekendt med nogle grundlæggende designprincipper i traditionelle felter, og hvordan de kan udnyttes i digital leg. Kursets mål er at give deltagerne mulighed for at undersøge, hvordan spil kan anvendes frugtbart i en række kontekstformer. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Digitale Medier og Design.

BachelorniveauInfo
Digital Change Management

Kurset giver den studerende et overblik over forskellige tilgange, som kan bruges til forandringer i organisationer med it. Tilgange såsom ledelsesdrevet, Lean, målingsdrevet og produktionsfokuseret forandring vil blive dækket, såvel som mere kritiske og refleksive tilgange som medarbejderdrevet forandring, relationel koordinering og socialisering som forandring. Derudover vil kurset dække valgfri eller frivillig forandring og mekanismer, som påvirker spredning og ibrugtagning af it. Studerende vil lære at vælge en god strategi til forandring i organisation, som tager højde for uforudsete elementer. Studerende vil også lære, hvordan man anvender en valgt tilgang til organisatorisk forandring til at lave en plan for en organisatorisk forandring med it. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management. (Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.)

KandidatniveauInfo
Digital Experience and Aesthetics

På dette kursus vil de studerende lære om digital æstetik gennem egen kreativ praksis. Kurset vil give dig viden om, hvordan man analyserer og forstår æstetiske parametre såsom form og udseende i digitale produkter, installationer og oplevelser. Vi vil behandle og analysere forskellige æstetiske strategier i en bred vifte af digitale medier. Teoretisk vil kurset basere sig på en tværfaglig kontekst og et tæt sammenspil mellem analyse og kreativ praksis. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Digitale Medier og Design.

BachelorniveauInfo
Digitalisering i det offentlige

Dette kursus henvender sig til dig, der ønsker nærmere indsigt i offentlig digitalisering, herunder digitaliseringsstrategier, modenhedsmodeller, borgerperspektiver og kanalhåndtering, lovgivning, skøn og digitalisering, forståelse og modellering af administrativ praksis med henblik på digitalisering med mere. På kursus vil du således arbejde med digitalisering i det offentlige både i et strategisk og i et operationelt perspektiv. Du vil identificere problemstillinger og tilgange til digitalisering i forhold til både borgervendt digitalisering samt digitalisering af intern arbejdspraksis. Du vil blive indført i ledelsesmæssige, organisatoriske, kulturelle, sociale og tekniske aspekter. Yderligere vil du opnå kendskab til de centrale akademiske debatter på området. Kurset foregår på dansk og udbydes på masteruddannelsen: Master i it-ledelse. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen.

MasterniveauInfo
Discrete Mathematics, MSc

Kurset er en introduktion til diskret matematik som fundament for at arbejde inden for områderne: datalogi, informationsteknologi, og softwareudvikling. Kurset fokuserer på terminologi og konceptuelle redskaber til senere kurser og sigter mod at give en grundlæggende forståelse af de matematiske grundlag for datalogi. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauInfo
Enterprise Architecture

Kurset giver en grundig indføring i enterprisearkitektur (forretnings- og it-arkitektur) baseret på internationalt anerkendte modeller og metoder. Du kommer hele vejen rundt om processen relateret til enterprisearkitektur fra strategisk planlægning til konkret arkitekturarbejde og praktisk udførelse. Kurset berører temaer som it governance, performance management, benchmarking, business process management, knowledge management set i lyset af enterprisearkitektur. Kurset foregår på dansk og udbydes på masteruddannelsen: Master i it-ledelse. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen. (Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.)

MasterniveauTilmeld
Enterprise Systems and Information Management

Kursets fokus er at lære den studerende at analysere praksisser relateret til og behov for information management i kontekst af forretningsprocesser. Desuden lærer den studerende af evaluere, hvordan forskellige typer af organisatoriske systemer kan understøtte information management og hjælpe en virksomhed til at udvælge og designe systemer til information management i forretningsprocesser. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Global Business Informatics. (Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.)

BachelorniveauInfo
Entrepreneurship and Business Decisions

På kurset ser vi nærmere på området for forretning og strategisk ledelse og hvilke typer information, vi har brug for, til at tage gode forretningsmæssige beslutninger. Vi vil bruge teorien i praksis, og derfor kan dette kursus være af interesse for personer, der ønsker at starte egen virksomhed, men også personer, der gerne vil forstå mekanikken i forretningsmæssige beslutning fx i forhold til rådgivning. Vi vil arbejde med ni elementer i strategiske forretningsbeslutninger: det eksterne miljø; industrien, markedet, produktet, markedsføringen, samfundet, processerne og værdien (økonomien). Derudover vil en simulering af et erhvervsklima blive praktiseret gennem hele kurset for at understrege teorien i praksis. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Global Business Informatics. (Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.)

BachelorniveauInfo
Foundations of Computing - Discrete Mathematics BSc

Kurset er en introduktion til diskret matematik som fundament for at arbejde inden for områderne: datalogi, informationsteknologi, og softwareudvikling. Kurset fokuserer på terminologi og konceptuelle redskaber til senere kurser og sigter mod at give en grundlæggende forståelse af det matematiske grundlag for datalogi. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Softwareudvikling.

BachelorniveauInfo
Game Programming

På kurset lærer deltagerne det grundlæggende i spilprogrammering ved hjælp af både 2D og 3D grafik. De lærer at lave de forskellige komponenter som spil består af, herunder at integrere fysik og arbejde med diskrete tidsskridt. Efter kurset er deltagerne bekendt med komponentarkitekturer og andre spilprogrammeringsmønstre. Deltagerne opretter et komplet spileksamen-projekt og dokumenterer dette i en skriftlig rapport. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

KandidatniveauInfo
Games & Culture

Kurset giver et overblik over de grundlæggende begreber, teorier og tilgang til spil og leg, så deltagerne får de nødvendige værktøjer til at analysere spil fra forskellige vinkler - lige fra klassiske legeteorier og semiotik til transmedia. Det beskæftiger sig med spil fra et kulturelt perspektiv, der skaber et fælles grundlag for kommunikation om spil blandt studerende med forskellige baggrunde. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

KandidatniveauInfo
Global it

Kurset fokuserer på interaktion, kultur og sociale forandringsprocesser fra et globalt, digitalt perspektiv – både i teori og i praksis. Kurset introducerer til globaliseringsteori og teorier om forholdet mellem det globale og det lokale med udgangspunkt i et Digital Design og Kommunikation perspektiv; det handler blandt andet om, hvordan it befordrer såvel globalt udblik som lokal forankring. I løbet af kurset arbejder de studerende i grupper med forskellige cases og opgaver, der giver dem mulighed for at anvende teori i praksis. Det vil sige, at grupperne skal arbejde med cases, hvor de kan analysere konkrete problemstillinger og/eller designe en digital løsning, som befordrer global interaktion. Arbejdet med cases tager udgangspunkt i de specialiseringer, som de studerende følger. Kurset er på dansk og er et obligatorisk kursus på kandidatuddannelsen: Digital Design og Interaktive Teknologier. (Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.)

KandidatniveauInfo
How to make (almost) anything

Kurset giver en praktisk introduktion til de værktøjer, der er nødvendige for at designe og udvikle fysiske genstande. Kurset giver et overblik over de vigtigste produktionsmetoder såsom 3D-print, NC-fræsning, laserskæring eller støbning. Derudover vil vi forklare, hvordan man designer enkle elektriske kredsløb til håndtering af sensorer og aktuatorer samt design af printplader. Disse teknikker vil give de studerende evnerne til at designe fysiske prototyper på egen hånd. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling Development.

KandidatniveauInfo
Innovation & entrepreneurship – lokal forankring, global forretning

Kurset bruger design thinking kombineret med business thinking og strategisk ledelse af innovation som udgangspunkt for at arbejde med innovation og iværksætteri i praksis. Deltagerne skal arbejde med lokale virksomheder på Bornholm eller udvikle deeres egen virksomhed med basis i mulighederne på Bornholm. Man arbejder i grupper hvor teorier og metoder kobles med de medvirkende virksomheders udfordringer. Kurset varer tre uger, hvoraf den første uge foregår i København og de to sidste uger fra den 12. til den 24. august inkl. weekend foregår på Bornholm. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management.

KandidatniveauInfo
Introduction to Database Design, BSc

Kurset giver en introduktion til relationelle databaser og en introduktion til dataanalyse – begge dele fra et praktisk og teoretisk perspektiv. Størstedelen af kurset handler om relationelle databaser, herunder teori og praksis for forespørgsler og modellering af databaser. I slutningen af kurset vil vi også fokusere på teknikker til analyse af data, både i relationelle databaser og ustrukturerede databaser. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Softwareudvikling.

BachelorniveauInfo
Introduction to Database Design, MSc

Kurset giver en introduktion til relationelle databaser og en introduktion til dataanalyse – begge dele fra et praktisk og teoretisk perspektiv. Størstedelen af kurset handler om relationelle databaser, herunder teori og praksis for forespørgsler og modellering af databaser. I slutningen af kurset vil vi også fokusere på teknikker til OLAP. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauInfo
Introduction to programming

Kurset giver en basal introduktion til og hand-on erfaring med programmering. Programmeringssproget på kurset vil være Python. Kurset fokuserer på emner såsom 1) sekventiel udførelse, udtryk, udvælgelse, iteration, tilstand, variabel, tildeling; 2) trådmanipulation og tekstfiler; 3) test og fejlfinding; 4) stakke og køer, sortering, 5) værstefaldskøretid; 6) abstrakte datatyper, typer; 7) objekter og klasser. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Global Business Informatics. (Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.)

BachelorniveauInfo
IT-enabled Supply Chain Management

På kurset lærer de studerende at analysere relevante processer inden for understøttelse og håndtering af komplekse ’supply chains’. Heriblandt en grundlæggende diskussion af 'supply chains', specifikation af krav for informationsbehandling, samt en gennemgang af hvordan IT teknologier som Internet of Things, Big Data of RFID kan optimere 'supply chains'. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Global Business Informatics.

BachelorniveauInfo
It-projektledelse og porteføjlestyring

Det overordnede akademiske og læringsmæssige mål med kurset er at gøre den studerende i stand til at analysere, reflektere over og styre et it-projekt i en organisatorisk kontekst. Første del af kurset introducerer til koncepter, teorier og forskrifter for, hvordan man praktiserer projektledelse og porteføljestyring. Anden del af kurset viser hvordan og hvorfor disse koncepter, teorier og forskrifter ofte fejler i virkeligheden. Nye metoder og teori baseret på, hvad der rent faktisk sker i praksis, introduceres og diskuteres. Kurset foregår på engelsk og udbydes på masteruddannelsen: Master i it-ledelse. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen. (Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.)

MasterniveauInfo
Linear Algebra and Optimisation

Dette er et kursus i matematik, der dækker lineær algebra og analyse (differential- og integralregning) af funktioner i mange variabler. Disse er måske de to områder af matematik, der er blevet anvendt mest i praksis. Kurset giver den studerende matematiske værktøjer, der er nødvendige til analyse store mængder data. Emnerne i kursets del om lineær algebra omfatter: systemer af lineære ligninger, matricer, determinanter, vektorrum, baser, dimension og egenvektorer. Emnerne inden for analyse og optimering omfatter: partielle afledede, gradienter, Lagrangemultiplikatorer og multiple integraler. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Data Science.

BachelorniveauInfo
Making Games

På dette kursus lærer vi de grundlæggende teknikker, der bruges i udvikling af distribuerede systemer. Vi kigger på emner som netværk, netværkssikkerhed, fejlhåndtering, tid, synkronisering af tid, global tilstand, synkronisering af global tilstand, transaktioner og commit-protokoller, arkitektur-mønstre, P2P-protokoller m.m. Kurset behandler både teori og praksis: vi belyser så vidt muligt teoretiske konstruktioner ved at implementere dem i praksis. For at sikre, at kurset er bredt anvendeligt, studerer vi ikke specifikke leverandørers værktøjer og biblioteker, men i stedet de teorier og metoder, der indgår i alle leverandørers løsninger. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Softwareudvikling.

KandidatniveauInfo
Mobile and Distributed Systems BSc

På dette kursus lærer vi de grundlæggende teknikker, der bruges i udvikling af distribuerede systemer. Vi kigger på emner som netværk, netværkssikkerhed, fejlhåndtering, tid, synkronisering af tid, global tilstand, synkronisering af global tilstand, transaktioner og commit-protokoller, arkitektur-mønstre, P2P-protokoller m.m. Kurset behandler både teori og praksis: vi belyser så vidt muligt teoretiske konstruktioner ved at implementere dem i praksis. For at sikre, at kurset er bredt anvendeligt, studerer vi ikke specifikke leverandørers værktøjer og biblioteker, men i stedet de teorier og metoder, der indgår i alle leverandørers løsninger. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Softwareudvikling.

BachelorniveauInfo
Mobile and Distributed Systems, MSc

På dette kursus vil vi studere nogle af de grundlæggende teknikker, der bruges i udvikling - både fra et teoretisk og et praktisk perspektiv. Frem for at studere specifikke leverandørers anvendte værktøjer fokuseres der på de teorier, der uundgåeligt danner fundamentet for alle leverandørers løsninger. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling Development.

KandidatniveauInfo
Modern Artificial Intelligence

Kurset handler om at forstå, designe, implementere og bruge teknikker til moderne kunstig intelligens (AI) og computerintelligens (CI) til at generere intelligent adfærd i spil. Desuden har kurset fokus på state-of-the-art AI algoritmer til at forbedre spiloplevelsen. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

KandidatniveauInfo
Natural Language Processing and Deep Learning

The course gives an introduction to the major core topics in Natural Language Processing: language modelling, POS tagging and syntactic parsing. Further the course introduces basic Neural Networks for Natural Language Processing, and a corresponding Python-based framework. Final the course gives a project-based introduction to current Deep-Learning-based Natural Language Processing research. The course is taught in English and is offered at the master's program: Software Development.

KandidatniveauInfo
Network Society

Kurset lærer deltagerne at udforske karakteren af og baggrunden for fælles karakteriseringer af et "netværkssamfund" og at vurdere de relaterede antagelser og implikationer ved at lære om digital dataindsamling, opbevaring og analyse. Kurset sigter mod at give en "værktøjskasse" af teknikker og teorier, som gør deltagerne i stand til at diskutere den grundlæggende ide om netværk som grundlag for konceptualisering af netværkssamfundet. Kurset er en introduktion til big data, netværksanalyse og dataanalyse. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Digitale Medier og Design.

BachelorniveauInfo
Operativsystemer og C

Kurset beskæftiger sig med computerorganisering, OS principper, samt C som sprog for systemprogrammering. De studerende lærer at læse, skrive og debugge C programmer fra shell samt fortolke, hvordan C programmer eksekverer i et computersystem. Konkret lærer kurset de studerende at beskrive basis koncepter for systemprogrammering i C (I/O, netværk, programmering og concurrent programmering) og at designe og implementere et simpelt Linux kernemodul i C. Endelig lærer de studerende at reflektere over den indflydelse, som hardware, styresystemer og kompileringsprocesser har på applikationsprogrammer. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Softwareudvikling.

BachelorniveauInfo
Organisation and Process Theory

Kurset introducerer til organisationsteori som felt, herunder nyere udvikling som bygger på et procesperspektiv. Kurset vil adressere, hvordan de forskellige teorier fokuserer på emner som arbejde, handling, teknologi, praksis eller kompleksitet, og hvordan de behandler emnerne analytisk.Derudover vil kurset indeholde et mini empirisk projekt. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Global Business Informatics.

BachelorniveauInfo
PlayLab

Bemærk: Dette er ikke et kursus i spildesign. PlayLab er et studiebaseret kursus, der fokuserer på at udforske designrummet for nye teknologier ud fra et perspektiv af spil. Ved at kombinere teori fra spildesign, interaktionsdesign, teknologifilosofi og medieteknologi, udforsker PlayLab både den viden, der kræves for at skabe nye koncepter for avancerede kommercielle teknologier og foreslår nye metoder og paradigmer til udvikling af indhold til disse platforme. Kurset introducere til metoden for kritisk teknisk praksis samt relevant teori for udforskning af spildesign som en metode til at skabe interaktive oplevelser med nye og nye teknologier. Derudover er PlayLab også et praktisk kursus, hvor de studerende udvikler prototyper. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

KandidatniveauInfo
Practical Concurrent and Parallel Programming

På dette kursus lærer du at skrive korrekt og effektiv concurrent og parallel software, primært i Java, på standard multicore hardware med delt hukommelse, såsom laptops, desktops og servere. Kurset dækker basale mekanismer såsom tråde, låse og delt hukommelse såvel som mere avancerede mekanismer som parallelle strømme (Java 8 streams), transaktional hukommelse (STM), message passing og låsfrie datastrukturer implementeret ved brug af atomiske compare-and-swap instruktioner. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauInfo
Programmer som data

Kurset beskæftiger sig med leksikalsk analyse, regulære udtryk, endelige tilstandsmaskiner, ikke-deterministiske og deterministiske tilstandsmaskiner, lexer-generatorer, syntaksanalyse, top-down versus bottom-up, LL versus LR, parser-generatorer, stakmaskiner, typetjek, maskinmodellen bag Java, C#, F# (stak, hob, spildopsamling) og oversættelse fra kildetekst til stakmaskinkode m.m. Kurset foregår på dansk og udbydes på bacheloruddannelsen: Softwareudvikling.

BachelorniveauInfo
Programming for Designers

Kurset er henvendt til et mere generelt publikum og kræver ingen forudgående erfaring med programmering. Groft sagt dækker kurset grundlæggende syntaks og programstruktur, objektbaseret programmering, hændelsesdrevet programmering, applikationseksempler, interaktivitet og grafik. Kursets formål er at rykke ved deltagernes forståelse af ​​digitale medier, så de bliver i stand til at deltage og bidrage på måder, de ikke tidligere kunne. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

KandidatniveauInfo
Scalability of Web Systems

Kursus fokuserer på de underliggende principper, der gør det muligt at skalere en webservice til store belastninger på en håndterlig og sikker måde. Specifikke emner omfatter: server side programmering i Go; implementering og vedligeholdelse af en webservice i et virtuelt miljø (cloud); arkitektur af database-baserede webtjenester; latens, konsistens, tilgængelighed og sikkerhed i skalering. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauInfo
Security 1

Kurset giver en solid introduktion til både teori og praksis i it-sikkerhed: (1) sikkerhedsmål og angribermodeller; (2) kryptografiske værktøjer; (3) væsentlige sikkerhedsprotokoller og internetstandarder (PKI, TLS); (4) praktiske teknikker til at både beskytte og forcere it-systemer, inklusive pen-test; og (5) efterforskningsteknikker. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development. (Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.)

KandidatniveauInfo
Security 2

På kurset lærer du at designe systemer og protokoller til it-sikkerhed. Du vil lære om, at sikkerhedsegenskaber ikke er sammensatte, og at sikkerheden er ikke absolut, dvs. et "sikkert" system efterlader antagelser, især om fx tillid. Specifikt dækker kurset det praktiske design, analyse og implementering af sikkerhedsprotokoller ved hjælp af: 1) teknikker til design af sikkerhedsprotokol såsom mixnets, blockchain, zero knowledge proofs; 2) værktøjsbaseret praktisk verifikation, fx ved anvendelse af Proverif; 3) formelle teknikker i beregningsmæssige og symbolske modeller; 4) sikkerhedspolitikker og egenskaber, herunder fortrolighed, privatlivets fred, integritet, verificerbarhed; 5) casestudie af større moderne protokoller som TLS, Signal osv. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling Development.

KandidatniveauInfo
Software Architecture, MSc

Målet med kurset er at lære deltagerne at designe, implementere og udvikle softwaresystemer på en struktureret og systematisk måde, som understøtter og fremmer hele organisationens udvikling. Det kræver både en teknisk værktøjskasse med koncepter, principper, metoder og best practices inden for softwarearkitektur, men også en god forståelse for den bredere kontekst af softwaresystemet, som rummer forretning og organisatorisk udvikling. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling Development.

KandidatniveauInfo
Software Architecture, Master

Målet med kurset er at lære deltagerne at designe, implementere og udvikle softwaresystemer på en struktureret og systematisk måde, som understøtter og fremmer hele organisationens udvikling. Det kræver både en teknisk værktøjskasse med koncepter, principper, metoder og best practices inden for softwarearkitektur, men også en god forståelse for den bredere kontekst af softwaresystemet, som rummer forretning og organisatorisk udvikling. Kurset foregår på engelsk og udbydes på masterniveau. (Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.)

MasterniveauInfo
Transmedial Storytelling

Computeren krydser grænser mellem tidligere adskilte områder for kommunikation eller medier. Dette er eksemplificeret med grænser mellem traditionelle medier, men også grænser mellem mennesker og teknologi og mellem privat og offentligt. Dette gør det nemt at bruge digitale medier til at skabe nye forbindelse og ny mening i medierede rum. For at demonstrere hvor transmedial storytelling er ved at blive en ny standard for kommunikation, vil kurset fokusere på tre aspekter af computeren for transmediel teknologi: transmedielle historier, transmediel teknologi og målrettet transmediel kommunikation. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Design og Interaktive Teknologier.

KandidatniveauInfo
User Experience

Kurset introducerer til teorier, principper og metoder vedrørende brugeroplevelse. Kurset fokuserer på udviklingen af funktionelle UX-designprototyper, der kombinerer flere mobile enheder og grænseflader fra flad UI til dialog og stemmebaserede designmønstre. Kurset bruger lean metoder baseret på behovsdrevet design, hierarkisk kortlægning af user story, multidevice designmønstre og system design med mikrointeraktioner samt hurtig prototyping, der kombinerer både industriverificerede og nye værktøjer og metoder. Kurset giver et fundament for og praktisk erfaring med at designe UX prototype produkter. Det teoretiske og praktiske indhold vil være baseret på virkelige cases, og baseret resultaterne skriver de studerende rapporter i grupper. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Design og Interaktive Teknologier. (Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.)

KandidatniveauInfo

Arbejdsgiver om værdien af enkeltfag

Nye kompetencer og viden

Med et enkeltfagskursus opnår du følgende kompetencer:

 • Ny og opdateret viden
 • Et it-kompetenceløft
 • Undervisning på akademisk niveau
 • Inspiration og personlig udvikling
 • Et netværk bestående af professionelle it-folk

Undervisning

Du vil blive undervist af specialister inden for deres specifikke del af det it-faglige felt. Derudover er der på nogle af kurserne tilknyttet erhvervsfolk som gæsteundervisere. De har til opgave at fokusere på, hvordan man konkret omsætter teori til praksis i virksomhederne. 

Undervisningen er en blanding af forelæsninger, øvelser, feedback, fremlæggelser, gruppearbejde og faglige diskussioner. Du tilbydes vejledning til alle projekter og opgaver.
Du skal forvente at afsætte ca. 8-10 timer om ugen pr. kursus á 7,5 ECTS, inkl. forberedelse. Der er undervisning én gang om ugen.

Alle enkeltfagskurser er tilrettelagt som deltidsstudier, så det er muligt at følge dem sideløbende med et fuldtidsarbejde og familieliv. Der undervises enten i dagtimerne, om eftermiddag eller om aftenen. Desuden tilbydes enkelte kurser med netbaseret undervisning

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til to uger før kursusstart. Ønsker du optagelse på et kursus efter ansøgningsfrist eller kursusstart, skal du kontakte ITU Efteruddannelse. Vær også opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursusgang.

Der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser, og vi anbefaler derfor, at du søger hurtigt muligt. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning

Du skal ansøge om optagelse på enkeltfagskurser via ansøgningsportalen. Læs mere om, hvordan du søger her.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

Pris pr. kursus á 7,5 ECTS        10.625 kr. 
Pris pr. kursus á 7,5 ECTS (masterkursus m. forplejning)         12.150 kr.
Pris pr. kursus á 10 ECTS         14.170 kr.
Pris pr. kursus á 15 ECTS         21.250 kr.

Ovenstående priser er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på, samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel reeksamen. 

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg
Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke bestået det, skal du gentilmelde dig kurset og betale for kurset en gang til. Du kan ikke deltage i undervisningen og gå til eksamen igen uden at betale igen.

 Opkræves forud for hvert semester 
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for semesteret og er en forudsætning for, at du kan følge undervisningen og gå til eksamen. Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, sender vi en faktura med frist for rettidig betaling direkte til din arbejdsgivers E-boks. Husk at give besked om dette i ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer, hvortil fakturaen vil blive sendt som et e-bilag. Hvis du selv betaler for dit kursus, sender vi fakturaen direkte til din E-boks via dit CPR-nummer. 

Hvis du søger om optagelse kort tid inden kursusstart, må du forvente en meget kort betalingsfrist. Den korte frist sikrer også, at du kan gå til første undervisningsgang samt få adgang til de IT-systemer, du skal bruge i forbindelse med dit kursus.

Refundering af deltagerbetaling og afmelding
Afmelding af kursus og refundering af deltagerbetaling inden kursusstart skal altid ske ved at sende en e-mail til ITU Efteruddannelse på efteruddannelse@itu.dk med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom dødsfald, sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende særlige omstændigheder. Henvendelse om refundering af deltagerbetaling efter kursusstart sendes ligeledes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår og efterår.

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser kan have en senere opstart og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Du kan læse mere om studiestart for enkeltfagsstuderende på Study StartEr du blevet optaget på et enkeltfag, vil du i umiddelbar forlængelse heraf modtage et velkomstbrev med flere informationer.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.Adgangskrav og dokumentation (bachelor- og kandidatkurser)

For at blive optaget på et enkeltfagskursus på bachelorniveau skal du mindst have:

 • en gymnasial eksamen

Ønsker du at blive optaget på baggrund af en gymnasiel uddannelse, skal du også opfylde adgangskravene til den pågældende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet. Læs adgangskravene her.

For at blive optaget på et enkeltfagskursus på kandidatniveau skal du mindst have:

 • en bacheloruddannelse


Der er mulighed for at søge om dispensation fra adgangskravet om uddannelse, hvis du kan dokumentere, at du har erhvervet et tilsvarende uddannelsesniveau.

For enkeltfagskurser på både kandidat- og bachelorniveau gælder det, at du skal dokumentere, at du har:

 • engelskkundskaber svarende til mindst engelsk på gymnasialt B-niveau fra Danmark

Dokumentation for sprogkrav:

 • Du har bestået engelsk på B-niveau i løbet af gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering).
 • Du har taget en relevant engelsktest med en vis score. Testresultatet må højst være 2 år gammelt.
  Krav til engelsktest:
  TOEFL papirbaseret testresultat: mindst 550
  TOEFL IBT testresultat: mindst 80
  IELTS (academic) testresultat: mindst 6.0
  Cambridge Certificate of Proficiency in English: bestået
  Cambridge Certificate of Advanced English: bestået
 • Du har taget en gymnasial eksamen, en professionsbacheloruddannelse eller en bacheloruddannelse gennemført på engelsk i Danmark, et andet EU-land, Norge, Island, Schweiz, USA, Canada, Sydafrika, Australien eller New Zealand.
 • Du har en adgangsgivende bacheloruddannelse fra Danmark gennemført på dansk (gælder dog ikke dansksprogede professionsbacheloruddannelser).

Har du en gymnasial eksamen fra før A-, B- og C-niveau indførtes, vil IT-Universitetet beregne dit niveau ud fra bilag til Meritbekendtgørelsen.

Du skal dokumentere, at du opfylder kravet om engelsk på B-niveau på ansøgningstidspunktet.

Dokumentationskrav
Du skal uploade følgende dokumentation i filformaterne PDF, doc, docx, før vi kan behandle din ansøgning:

 • Kopi af eksamensbevis for den adgangsgivende uddannelse
 • Dokumentation for engelsk på B-niveau
 • Dokumentation for opfyldelse af adgangskrav (gælder kun ved ansøgning til enkeltfagskurser på bachelorniveau på baggrund af gymnasiel uddannelse)

Faglige forudsætninger og anbefalinger
Vi gør opmærksom på, at der på nogle enkeltfagskurser kan være faglige forudsætninger eller anbefalinger. Du kan læse mere inde på beskrivelsen af det enkelte kursus. Er du i tvivl, om du opfylder disse forudsætninger eller anbefalinger, er du velkommen til at kontakte ITU Efteruddannelse.

Adgangskrav og dokumentation (master- og diplomkurser)

For at blive optaget på et master- eller diplomkursus skal du mindst have en mellemlang videregående uddannelse. Som fx en af følgende:

 • Bachelor
 • Kandidat
 • Professionsbachelor
 • HD
 • Diplom eller tilsvarende.

Der er mulighed for at søge om dispensation fra adgangskravet om uddannelse, hvis du kan dokumentere, at du har erhvervet et tilsvarende uddannelsesniveau.

Efter din adgangsgivende uddannelse skal du have:

 • mindst to års relevant erhvervserfaring på fuld tid (svarende til minimum 30 timer pr. uge). Relevant erhvervserfaring betyder, at du skal have erfaring med it-faglige og/eller organisatoriske problemstillinger. IT-Universitetet kan ikke dispensere fra dette krav.

Den relevante erhvervserfaring kan dokumenteres på flere måder:

 • Udtalelse/erklæring fra arbejdsgiver(e) på virksomhedens officielle papir med underskrift og med angivelse af varigheden for samt en beskrivelse af den relevante beskæftigelse. Alternativt kan lønsedler, der indeholder start- og slutdato, anvendes, inklusiv en kort beskrivelse af den relevante beskæftigelse.
 • Selvstændige bedes kort beskrive deres virksomhed samt dokumentere, at der de sidste to år har været aktivitet i virksomheden af en vis volumen. Dokumentationen kan eksempelvis være i form af en kopi af underskrevne kundekontrakter (med varighed), underskrevne referencer fra kunder eller kopi af årsopgørelse fra SKAT, der viser årsindkomst. Al dokumentationsmateriale behandles naturligvis fortroligt.

Sprogkrav
Ansøgere, der ikke har en dansk gymnasial eksamen eller en dansk adgangsgivende uddannelse, skal bestå studieprøven i dansk for at blive optaget på et enkeltfagskursus under en master- eller diplomuddannelse. Læs mere om studieprøven her.

Ansøgere til kurserne på masterniveau skal desuden dokumentere engelskkundskaber svarende til mindst engelsk på gymnasialt B-niveau fra Danmark ved ansøgningstidspunktet. Se, hvordan du dokumenterer engelsk på B-niveau under adgangskrav til bachelor- og kandidatkurser (til venstre herfor).  

Dokumentationskrav
Du skal uploade følgende dokumentation i filformaterne PDF, doc eller docx, før vi kan behandle din ansøgning:

 • Kopi af eksamensbevis for den adgangsgivende uddannelse
 • Dokumentation for minimum to års relevant erhvervserfaring på fuld tid efter din adgangsgivende uddannelse
 • Dokumentation for engelsk på B-niveau (ved ansøgning til kurser på masterniveau)

Studievejledning

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5050

Email: efteruddannelse@itu.dk

ITU Professional Courses

Udover enkeltfagskurser har IT-Universitetet etableret ITU Professional Courses, som udbyder kortere, fokuserede kurser på højt fagligt niveau henvendt til it-professionelle. Kurserne beskæftiger sig med højaktuelle og konkrete behov for kompetencer. De udbydes inden for alle aspekter af it, herunder forretning, design, teknologi, brugervenlighed og processer.

Fælles for kurserne er, at de

 • forløber over en til fem dage
 • adresserer fremtidens udfordringer
 • undervises af forskere, eksterne lektorer og erfarne professionelle
 • er baseret på den nyeste viden

Kurserne udløser ikke ECTS-point og knytter sig ikke til IT-Universitetets øvrige uddannelser. Derfor er der heller ingen adgangskrav til kurser under ITU Professional Courses.

Læs mere om ITU Professional Courses her.

Studerende