Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Ved at klikke OK eller gå videre accepterer du vores cookies til statistik. 

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Du kan læse mere om, hvordan du slår cookies fra i din browser og om IT-Universitetets brug af cookies her.

 

Acceptér cookies

ITU

Agil porteføljestyring

Agil porteføljestyring er afgørende, når en større organisation skal realisere en strategi, der gennemføres som en portefølje af projekter og programmer. Dette banebrydende kursus fokuserer på udfordringerne inden for agil porteføljestyring i organisationer, som skal tilpasse sig en virkelighed med stor usikkerhed, kompleksitet og hastige forandringer – en agil verden.

Udbytte for kursisten

 • Anvende relevante værktøjer og metoder
 • Forstå de dynamikker, som påvirker virksomhedens portefølje
 • Viden om porteføljestyring i en agil kontekst
 • Adgang til nyeste viden, best practice og forskning på området
 • Mulighed for netværksdannelse
 • Karrierepotentiale for deltager med ønsker om at arbejde med agil porteføljestyring
 • Udvikle professionelle kompetencer inden for området på masterniveau
 • Mulighed for at reflektere teoretisk over de store spørgsmål
 • Kursusbevis som synliggør din viden på området

Baggrund
Agil porteføljestyring er afgørende, når en større organisation skal realisere en strategi, der gennemføres som en portefølje af projekter og programmer. Det er derfor blevet en kernekompetence for mange organisationer succesfuldt at kunne styre projekt porteføljen.

Men med en stigende mængde af projekter og programmer stiger behovet for porteføljestyring også. Mange har ikke ressourcer nok til at kunne gennemføre dem alle, hvilket kan hæmme udviklingen, vanskeliggøre planlægningen eller fjerne fokus.

Agil porteføljestyring handler om komplekse udviklingsprojekter, hvor værdien af en investering handler om mere end blot penge. Hvordan sikre vi gennemsigtighed i porteføljen? Bør vi finansiere projekter enkeltvis eller skal vi tænker i rammer?. Agilitet er en organisations evne, vilje og kultur til at ændre sig. Agilitet er afgørende for en organisations evne til at trives og udvikle sig i et erhvervsliv med mange forandringer og stigende usikkerhed. De mest agile eller smidige organisationer forstår at etablere rammerne omkring strategi, kultur, ledelse, mennesker og processer. Derfor er det afgørende, at metoder og værktøjer til porteføljestyring understøtter organisationens agilitet.

Værdi for virksomheden

 • Styrke og synliggøre virksomhedens kompetencer inden for porteføljestyring
 • Inspiration til strategiudviklingen
 • Fokus på problemløsning, hvor egne cases drøftes
 • Adgang til nyeste viden, som nemt kan deles efter endt kursus
 • Medarbejdere med kompetencer i diagnosticering og problemløsning
 • Fastholdelse og opkvalificering af medarbejdere
 • Mulighed for virksomhedstilpassende forløb, hvor kun jeres agile portefølje drøftes

DIG

Kurset henvender sig til it-professionelle, som ønsker en forskningsbaseret opkvalificering indenfor agil porteføljestyring. Det vil være en fordel, hvis du er bekendt med den traditionelle tilgang til porteføljestyring fra standarder fx Management of Portfolios, PMI’ Standard for Portfolio Management, ISO 21505:2017 og lignende eller har haft undervisning på universitetsniveau indenfor området.

 • Arkitekter
 • Styregruppemedlemmer
 • PMO
 • Porteføljemanager
 • Økonomikontrollere med porteføljeansvar
 • Management, rådgivere og it-konsulenter
 • Forretningsudviklere
 • Kontorchefer, chefkonsulenter og seniorkonsulenter
studerende
Klaus Nielsen

Klaus Nielsen er uddannet fra IT-Universitetet i København, Cambridge and indehaver af to MBA-uddannelser (HRM and Technology). Som freelancekonsulent har han arbejdet med projektledelse og programstyring i mange år. Han har skrevet ‘I Am Agile’, ‘Mastering the Business Case’, ‘McGraw-Hill Education ACP Agile Certified Practitioner Exam’ og ‘Achieve PMI-PBA® Exam Success’, såvel som adskillige artikler, som er blevet udgivet på verdensplan. Klaus er grundlægger af Global Business Development (gbd.dk), PMI Registered Education Provider (R.E.P) og de seneste knap seks år har Klaus Nielsen undervist i projektledelse og programstyring som ekstern lektor på IT-Universitetet.

Undervisningen

Kurset består af en kursusgang af otte timer. Kurset udbydes på dansk som åbent forløb og engelsk som lukket forløb efter aftale. Materialet på kurset vil bestå af en række præsentationer, hvortil artiklerne vil være på engelsk. Kurset vil blive gennemført med oplæg og drøftelser samt løbende gruppearbejde.

Del 1 (formiddag)
Denne del af kurset giver det teoretiske fundament for agil porteføljestyring. I forbindelse med introduktionen til forskning om porteføljestyring vil vi gennemgå førende forskeres vigtigste pointer, herunder Markowitz, Unger, Rigby. Cooper, Sattina og Horz. Afslutningsvis vil vi fokusere på SAFe, som er anvendelig i mange organisationer og genstand for nyeste forskning. De vigtigste tekster i kursets teoretiske fundament vil blive udleveret som en del af kurset.

Del 2 (eftermiddag)
Den anden del af kurset indeholder en introduktion til best practice rammeværk og metoder til agile porteføljestyring, som i nogen grad afprøves og som efterfølgende nemt kan anvendes suppleret af drøftelse af agile tilgange og bidrag fra praktikkerne til emner så som value management, metrikker, mennesker og kommunikation i en agile portefølje

studerende paa itu

Praktisk info

Tid og sted
Kurset er et endagskursus, men har ingen fastlagt dato.

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på kurset, som koster 5.000 kroner.

Adgangskrav og tilmelding

Kurserne udløser ikke ECTS-point og knytter sig ikke til IT-Universitetets øvrige uddannelser. Derfor er der heller ingen adgangskrav til kurser under ITU Professional Courses.

Er du interesseret i kurset, kan du sende en e-mail til jst@itu.dk.