Sådan ansætter du en ITU'er

Fælles for alle ITUs uddannelser er at de er tværfaglige, hvilket betyder at der ofte kan være flere forskellige uddannelsesprofiler, som kan løse lignende arbejdsopgaver. På alle ITUs kandidatuddannelser har de studerende endvidere gode specialiseringsmuligheder.

De studerendes høje faglige kompetencer står ikke alene, men suppleres af vigtige generelle akademiske færdigheder. Undervisningsformen på ITU kombinerer forelæsninger, øvelser og gruppe- og projektarbejde. De studerende stilles ofte overfor relevante problemstillinger og cases, som er konkret forankret i erhvervslivets aktuelle opgaveløsning.

De generelle akademiske kompetencer giver ITUs studerende og dimittender særlige forudsætninger for at sætte sig ind i forskellige opgaver hos jeres virksomhed, og selvstædigt finde frem til problemets kerne, identificere løsningsforslag og udarbejde planer for opgaveløsningen på selvstændig vis, såvel som i samarbejde med andre.

ITUs studerende og dimittender er efterspurgte og derfor er ITUs mange karriererelaterede aktiviteter og events en god mulighed for virksomheder til at brande og profilere sig over for potentielle fremtidige medarbejdere på ITU. Se mere om hvordan jeres virksomhed kan møde ITUs studerende.

IT-Universitetets jobbank giver desuden din virksomhed direkte adgang til studerende og nyuddannede dimittender, som kan bidrage med efterspurgte kompetencer indenfor computer science, softwareudvikling, spil, design, kommunikation og business and innovation management.

I IT-Universitetets Job- og projektbank kan du opslå alt fra fuldtidsstillinger til studiejob eller ideer til speciale- og projektsamarbejder.