Samarbejde med forskere

Vi tror på, at forskning i et dynamisk samarbejde med erhvervsliv, organisationer og det offentlige skaber mest værdi for Danmark.

IT-Universitetet ønsker at skabe værdi for Danmark i tæt samarbejde med erhvervslivet, både når vi organiserer vores uddannelser, og når vi lancerer nye forskningsprojekter. Vi tror på, at anvendelighed og indsigt kan kombineres, og derfor sker vores forskning i et dynamisk samarbejde med erhvervsliv, organisationer og det offentlige.

Samarbejde med virksomheder

Samarbejde med virksomheder kan bestå af et eller flere delfinansierede forskningsprojekter eller stipendier, hvor virksomheden stiller medarbejdere, produkter, viden og erfaring til rådighed.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmpål til, hvordan din virksomhed kan indgå samarbejde med ITU, er du velkommen til at kontakte Prorektor, Jens Christian Godskesen på 72 18 52 76 eller jcg@itu.dk.