Samarbejde er guld

Teori og praksis, forskning og forretning går hånd i hånd i samarbejdet mellem Exformatics og IT-Universitet. Et samarbejde begge parter får store gevinster ud af.

At evnen til samarbejde kan være guld værd er ingen hemmelighed, og i tilfældet Exformatics, der er markedsførende på løsninger til vidensdeling og effektivisering af digitale arbejdsprocesser, har samarbejdet med IT-Universitet og associate professor Thomas Hildebrandt været tæt og succesfuldt siden 2006, hvilket blandt andet også har givet mulighed for en erhvervs-ph.d.

Kort fortalt får Hildebrandt og hans nuværende ph.d.-studerende, Tijs Slaats, mulighed for at få afprøvet forskningsresultater i praksis, mens Exformatics opnår en sjælden sikkerhed for, at de produkter de sætter i søen vil virke.

“Vi har stor gavn af hinanden. En forretningsmand og en forsker har helt forskellige mål, men vi er begge interesserede i at skabe et marked for henholdsvis ITUs forskning og vores produkter. Og det er her, vi har brug for hinanden,” konstaterer administrerende direktør i Exformatics, Morten Marquard, og finder især værdi i muligheden for at teste idéer på højeste niveau.

“På den måde er vi 100 procent sikre på, at vores produkter vil virke efter hensigten. Det er normalt ikke tilfældet, når en virksomhed udvikler nye produkter, men her sikrer samarbejdet med Thomas og Tijs kvaliteten af vores arbejde i udviklingsfasen. Det tager tid at arbejde med forskere, men det er sund datalogisk fornuft, kan man sige, fordi vi får sikkerhed for, at resultatet vil være brugbart.”

Win-win-win

Erhvervssamarbejdet er i det hele taget en win-win-win situation. ITU får en kvalificeret og dygtig ph.d.-studerende, publikationer og potentiel adgang til samarbejde med andre virksomheder, ikke mindst blandt Exformatics’ kunder, mens Thomas Hildebrandt og Tijs Slaats bruger virksomheden til at få svar på de evigt afgørende spørgsmål omkring deres forskning: Hvad virker? Og hvad virker ikke?

“Vi får en ekstrem værdifuld feedback til vores forskning - blandt andet på hvad problemerne er i praksis, og hvilke vi bør forske i - og en virkelig tilfredsstillende mulighed for at se, at det vi laver faktisk virker og har værdi for Exformatics’ nuværende og potentielle kunder,” fortæller Thomas Hildebrandt og peger på en enkelt væsentlig udfordring i mødet mellem universitet og virksomhed.

“Det er altid en udfordring, at der skal tjenes penge i erhvervslivet inden for en forholdsvis kort horisont, og at virksomheder er følsomme overfor konjunktursvingninger. Men her har Exformatics haft en stabil kundekreds, der har gjort det muligt at investere penge i forskning og udvikling af det næste produkt, samtidig med at der er stor forståelse for, at forskning kræver tid til fordybelse,” siger Hildebrandt, der bestemt vil anbefale andre virksomheder og forskere at kaste sig ud i et samarbejde.

Det vil Morten Marquard ikke, for som han siger med et grin: “Jeg har ikke brug for konkurrencen.” Han vil dog gerne liste flere af de gevinster, der er for firmaet.

“Vores udgifter i det her er tid og Tijs’ lønseddel. Til gengæld får vi en fantastisk sparring på vores produkt, det ville være meget svært at få på anden vis. Det svarer nærmest til at have en bestyrelse boende på sit kontor. En anden fordel er de mange kontakter, vi har fået på ITU, som har betydet, at vi lige nu kigger på andre ITU-projekter at investere i,” fortæller han og afslører så meget, at Exformatics allerede er langt i arbejdet med at etablere nye samarbejder med ITU.