Technologies in Practice

"Technologies in practice” (TiP) er en interdisciplinær forskningsgruppe, som undersøger teknologisk medierede praksisser i organisationer og i hverdagen.

TiP har et stærkt internationalt netværk og en kendt national tilstedeværelse. Forskningsgruppen er ledt af Brit Ross Winthereik. 


Vi studerer IT i praksis og undersøger dens implikationer for offentlig ledelse lige så meget som dens rolle i innovative rum, private foretagender og offentlig-private partnerskaber. Vi er interesserede i den evigt foranderlige politiske relation mellem samfund og teknologi, håbet for vores teknologiske fremtid og det arbejde, der skal gøres for, at teknologier bliver brugbare og meningsfulde. At undersøge IT i praksis betyder feltarbejde, etnografiske undersøgelser, interviews og studier, som går tæt på oplevelsen af IT i hverdagslivet i virksomheder og organisationer.

Find TiPs forskningspublikationer
Læs mere på forskningsgruppens hjemmeside.