God Videnskabelig Praksis

Ifølge dansk lovgivning om videnskabelig uredelighed m.v. er der forskel på videnskabelig uredelighed og tvivlsom forskningspraksis. Jævnfør Lov om Videnskabelig Uredelighed m.v. (Lov nr. 383 af 26/04/2017).

Videnskabelig uredelighed er defineret som: "fabrikering, forfalskning og plagiering, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskning." (Lov nr. 383 af 26/04/2017). ITU skal informeres om sager vedrørende videnskabelig uredelighed, hvis forskningen udføres på ITU. Ifølge loven videresender ITU klagerne til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

Tvivlsom forskningspraksis defineres som: "brud på alment anerkendte standarder for ansvarlig forskningspraksis, herunder standarderne i det danske kodeks for integritet i forskning og andre gældende institutioner, nationale og internationale praksisser og retningslinjer for integritet i forskning." (Lov nr. 383 af 26/04/2017). Anklager om tvivlsom forskningspraksis ved ITU's forskning skal indleveres skriftligt til ITU's komité vedrørende tvivlsom forskningspraksis.

Medlemmerne af ITU's komité vedrørende tvivlsom forskningspraksis udpeges af Akademisk Råd og tager uafhængige beslutninger vedrørende tvivlsom forskningspraksis. Komitéens medlemmer består af Stine Gotved (formand), Rasmus Pagh og Rachel Douglas-Jones. Skriftlige og begrundede klager skal, sammen med eventuelle vedhæftelser, adresseres til formanden for komitéen. Se det relevante grundlag for komitéen.