Henrik Berglykke

Oprindeligt var der langt fra it-afdelingen til Henrik Berglykkes uddannelse som cand.scient.pol. Men gennem de sidste 15 års projekter og ansættelser har it-projektledelse og it-ledelse sneget sig ind i hans hverdag. Derfor har Henrik Berglykke valgt at læse en Master i it-ledelse på IT-Universitetet.

- Tidligere var det teknikeren, der blev it-chef, men i dag er forretningsforståelse og ledelse langt mere i centrum for en it-leder. Jeg er rimeligt stærk inden for ledelsesdelen, men som it-leder er man faktisk langt nede i de tekniske detaljer. Det kræver en forståelse for it-organisationen og vedligeholdelse af den faglige viden indenfor it, hvis man skal kunne være bindeleddet mellem teknikerne og organisationen, siger Henrik Berglykke, som til daglig er stedfortræder for it-chefen hos FOA.

Faglig fordybelse er grundlag for bedre beslutninger
Med masteruddannelsen har Henrik Berglykke styrket sin faglighed og fået et nyt fundament for at tage beslutninger. Men uddannelsen har også givet et rum til at se det hele lidt fra helikopteren.

- Jeg kan godt lide det akademiske miljø. Det føles næsten luksus-agtigt at få lov til at reflektere over tingene på det niveau. Dermed giver uddannelsen mulighed for at komme i dybden med det, der glider meget hurtigt forbi i hverdagen. Enten fordi der ikke er tid til at gå i dybden, eller fordi man ikke er god nok til at tænke yderligere over det, fortæller Henrik Berglykke.

»

Det har gjort, at jeg fra start har kunnet fokusere på it-vinklen relateret til ledelse og organisationer, og derved har bygget ovenpå den viden, jeg havde i forvejen. Det var præcis det, jeg manglende i forhold til mit fremtidige arbejde som it-chef eller lignende.

Henrik Berglykke
«

For Henrik Berglykke er det afgørende, at it-organisationen ikke bare er en servicefunktion uden kobling til resten af organisationen. Den skal være en integreret del af forretningen og organisationen, og her har uddannelsen givet Henrik Berglykke de teoretiske argumenter.

- Det er vigtigt at lære organisationen at kende, så man ved, hvor den er på vej hen, og hvilke ambitioner den har på it-området. Værktøjer, metoder og teorier fra uddannelsen har givet mig nogle nye øjne at se med, når jeg skal tage beslutninger både i projekter men også i organisationen som helhed. Jeg føler mig mere sikker, når jeg skal vælge, hvad vi skal styrke, justere eller udvikle, fordi jeg også har fået de teoretiske kroge at hænge det hele op på, fortæller Henrik Berglykke.

Pauserne er vigtige
Som masterstuderende kan man lære af hinanden og relatere teorien til den virkelighed, man hver især møder i hverdagen.

- Når seminarerne er så intensive, er pauserne selvfølgelig vigtige. Men pauserne giver også mulighed for at vende, det man har lært med de andre studerende. Mange ting er ens på tværs af brancher, men der er også meget inspiration at hente, og man lærer meget af andres erfaringer. Det kan fx være noget, man har kvajet sig med, men som man ved, hvordan man undgår næste gang, siger Henrik Berglykke og fortsætter:

- Det er ikke bare teorien for teoriens skyld. Vi relaterer hele tiden teorien til eksempler og analyserer, hvad der gik godt eller galt, så vi lærer teorierne at kende i praksis, og derfor kan vi også tage dem i brug med det samme i hverdagen.

Når ledelse og it smelter sammen med teori og hverdagen
Henrik Berglykkes baggrund som cand.scient.pol har været en stor fordel, når der blev diskuteret it-ledelse og it-strategier.

- Andre kommer jo med en mere teknisk baggrund, men mange af kurserne er jo noget med strategi, forandringsledelse og organisation. Det har gjort, at jeg fra start har kunnet fokusere på it-vinklen relateret til ledelse og organisationer, og derved har bygget ovenpå den viden, jeg havde i forvejen. Det var præcis det, jeg manglende i forhold til mit fremtidige arbejde som it-chef eller lignende, fortæller Henrik Berglykke.

Fordi uddannelsen relaterer direkte til det, som Henrik Berglykke laver i hverdagen, har han også brugt konkrete problemstillinger fra sit arbejde og undersøgt dem gennem studiet.

- Det betyder jo, at man får lov at lege med emnerne fra uddannelsen i praksis og reflektere over løsninger og udfordringer i forlængelse af det. Det gør uddannelsen meget målrettet, men det gør det også både sjovt og direkte anvendeligt i hverdagen, fortæller Henrik Berglykke og fortsætter:

- Helt konkret har jeg brugt uddannelse i vores it-strategiproces og i opbygningen af nye it-governance-modeller. Bagudskuende har vi også set på tidligere projekter og analyseret, hvorfor de ikke forløb helt efter planen. Men uddannelsen har også spillet ind i dialogen med kollegaerne, hvor vi har snakket om nye muligheder eller andre måder at gøre tingene på, fortæller Henrik Berglykke.

Fik merit for enkeltfag
Henrik Berglykke havde ikke en traditionel start på masteruddannelsen. Hans liv på IT-Universitetet startede med enkeltfagskurser.

- I starten havde jeg stor ærefrygt for at starte på en hel masteruddannelse. Det er mange timer ud over arbejdet, man skal bruge på studiet. Derfor startede jeg med enkeltfag på de kurser, som var en del af masteruddannelsen. Senere fik jeg tilmeldt mig hele uddannelsen og fik merit for de kurser, jeg allerede havde taget. Det gav mig mulighed for at se uddannelsen lidt an og mærke på egen krop, om jeg kunne gennemføre det, fortæller Henrik Berglykke.