Interesseret i Master i it-ledelse?

På dette arrangement får du et godt indblik i det faglige indhold på Master i it-ledelse med fokus på det helt aktuelle.

Arrangementet består af et fagligt oplæg og to oplæg af tidligere masterstuderende. Det faglige oplæg handler om blockchain, økonomi og markeder og tager afsæt i den undervisning, der foregår på Master i it-ledelse. Oplægget holdes af forsker, Roman Beck, som blandt andet også underviser på Master i it-ledelse, og i efteråret underviser på et nyt valgfag om blockchain på uddannelsen.

De to oplæg fra tidligere masterstuderende giver indblik i, hvordan Master i it-ledelse giver værdi for både den studerende og den virksomhed, som den studerende arbejder i. Det ene oplæg omhandler, hvordan Ørsted arbejder med it-innovation, og det andet oplæg tager afsæt i en masteropgave om alignment mellem it og forretning i VP Securities.

Målgruppe
Arrangementet er for dig, der er interesseret i at læse eller overvejer at sponsorere en masteruddannelse i it-ledelse. Studerende og alumner fra uddannelsen er også inviteret til arrangementet.

Tilmeld dig her

Program:

Kl. 14.45-15.00:
Ankomst og kaffe
Lokale: Auditorium 4

Kl.15:00-15:10:
Introduktion til Master i it-ledelse v. linjeleder Hanne Westh Nicolajsen
Lokale: Auditorium 4

Kl. 15.15-16.15:
Hvordan skaber vi nye markeder og økonomier ved hjælp af blockchain v. forsker, Roman Beck, IT-Universitetet (oplægget holdes på engelsk)
Blockchain økonomiske systemer er stadig i deres tidlige stadie, men modtager en dramatisk stigende industriel og akademisk interesse. Start-ups samt initiativer i industrien arbejder intensivt på blockchain-baserede innovation, hvilket gør teknologien til en af de mest lovende innovationsdrivere inden for mange sektorer og brancher. I denne præsentation vil Roman Beck kort diskutere aktuelle og fremtidige blockchain-baserede emner, der forsøger at besvare spørgsmålet om, hvordan vi kan skabe nye markeder og økonomier ved hjælp af blockchain.
Lokale: Auditorium 4

Kort pause

Kl. 16.25-16.45:
Alignment mellem it og forretning v. masterstuderende, Kristoffer Kjelsø Sønderlev
På baggrund af en organisationsændring i VP Securities har Kristoffer Kjelsø Sønderlev og Jesper Spotteck analyseret alignmentforholdet mellem it- og forretningsenheder. Formålet med organisationsændringen var at bringe udvikling og forretning tættere sammen, og derfor har projektet undersøgt, hvor alignet enhederne er blevet efter ændringen, og hvad man kan gøre for at forbedre alignment. Deraf er masterprojektet kommet frem til en række tiltag, som kan øge graden af alignment.
Lokale: Auditorium 4

Kl. 16.45-17.05:
Arbejdet med it-innovation i praksis v. Thomas Kastrup, Lead Enterprise Architect hos Ørsted
Thomas Kastrup vil fortælle om den rejse, som han og Ørsted på i arbejdet med it-innovation i praksis, herunder en organisatorisk model for håndtering af it-innovation. Desuden vil Thomas relatere sit daglige arbejde til den viden, han har opnået gennem masterforløbet.
Lokale: Auditorium 4

Kl. 17.05-17.30:

Netværk og vin
Lokale: Auditorium 4

Om Hanne Westh Nicolajsen
Hanne Westh Nicolajsen er lektor og linjeleder for Master i it-ledelse på IT-Universitet i København. Hanne Westh Nicolajsen arbejder med anvendt forskning indenfor implementering og anvendelse af IKT i organisationer. De sidste ti år har hendes forskning fokuseret på organisatorisk innovation og især bruger- og medarbejderdrevet innovation i offentlige såvel som private organisationer. Hanne forsker også i organisatorisk læring, service innovation, åben innovation, it-implementering og udvikling af it-understøttede undervisningsforløb.

Om Roman Beck
Roman Beck er professor på institut for Business IT på IT-Universitetet. Han er chef for forskergruppen TIME, Teknology, Innovation Management & Entrepreneurship (TIME) og chef for European Blockchain Center. Hans forskning fokuserer på it-service sourcing, service management og services engineering med særlig fokus på IS outsourcing, sociale medier og virtualisering. Før ITU var Roman adjunkt og formand for E-finans- and Service Science på Goethe University i Frankfurt.

Om Kristoffer Kjelsø Sønderlev

Kristoffer Sønderlev er Product Manager i VP Securities og arbejder til daglig tæt sammen med virksomhedens kunder i at skabe løsninger, der passer til deres behov. Derudover fungerer Kristoffer som et bindeled mellem kunderne og VP Securities’ udviklingsenheder. Kristoffer har arbejdet i VP Securities i to et halvt år og har tidligere arbejdet i Danmarks Nationalbank.

Om Thomas Kastrup
Thomas Kastrup er Lead Enterprise Architect hos energikoncernen Ørsted, med særlig fokus på domænet Innovation & New technology. Han afsluttede i 2017 en Master i it-ledelse fra IT-Universitetet.