Historie og ITU's bygning

IT-Universitetet i København blev oprettet i 1999 under navnet IT-højskolen på baggrund af en rapport fra Undervisningsministeriet og Forskningsministeriet om styrkelse af it-uddannelser og it-forskning, som anbefalede en kraftig forøgelse af kapaciteten af de forskningsbaserede it-uddannelser i Danmark.

It-uddannelse og it-forskning

IT-Universitetet i København fik sammen med et universitetssamarbejde om nye it-uddannelser i Vestdanmark til opgave at tilbyde akademiske overbygningsuddannelser med nyt indhold og ny profil. Uddannelserne skulle kunne tages oven på en bachelorgrad, der ikke drejede sig om it. Desuden skulle de to institutioner tilbyde master- og diplomuddannelser på højt niveau på it-området som efter- og videreuddannelse. Endelig skulle der også ske en forskning på it-området i international klasse.

IT-højskolen blev til IT-Universitetet

Den 1. juli 2003 trådte den nye universitetslov i kraft, og IT-Universitetet overgik fra at være et frifakultet i tilknytning til Handelshøjskolen i København til at være et selvejende universitet, og ændrede dermed navn fra IT-højskolen til IT-Universitetet.

 

 

 

2014: Lancering af ITU Business Development A/S; en startup-accelerator for de mange iværksættere, der er tilknyttet universitetet.

2012: Studenterradioen Modem starter

 

 

 

 

2012: E-buss bliver en selvstændig e-business uddannelse på ITU 

2011: Innovative studerende starter ITU Innovators

 

 

 

 

2010: De studerende åbner egen café, Café Analog, og filmklubben ITU.Film 

2009: De studerende etablerer den studenterpolitiske forening: stupIT.

 

 

 

 

2007: De første bachelorstuderende begynder 

2007: Arbejdet på en global orientering starter efter studierejse til universiteter i Kina

 

 

 

2005: De studerendes bar, Scrollbar, åbner. Scrollbar blev officielt stiftet i 2004, men har eksisteret siden 1999

2005:Arbejdet med bacheloruddannelser begynder efter et besøg i Indien og indsigt i indiske kompetencer inden for softwareudvikling

 

 

2004: IT-Universitetet flytter fra Glentevej i Nordvest til bygningen på Rued Langgaards Vej 7 i Ørestaden.  

 

 

2003: IT-højskolen bliver til IT-Universitetet i forbindelse med indførelse af universitetsloven i 2003. Det betyder at IT-Universitetet nu er et selvstyrende universitet med egen bestyrelse med Mogens Munk Rasmussen.

 

 

 2002: Første Ph.d., master og diplom dimitterer

2002: Foresight panelet bliver nedsat med bl.a. Robin Milner som medlem

 

 

 

 

2000: Første kandidat fra IT højskolen dimitterer 

 

1999: IT-højskolen etableres som et frifakultet under Copenhagen Business School i lokaler på Glentevej