Design Thinking styrker innovation

Innovation i virksomheder kan angribes fra mange vinkler, men overordnet handler det om at forstå, hvad udfordringen er, før man forsøger at løse den. Her kan metoden Design Thinking skabe stor værdi, forklarer gæsteprofessor på IT-Universitetet og underviser på kurset Strategisk Innovation, Jose Abdelnour-Nocera.

EfteruddannelseInstitut for Digital Designinnovation

»

Med Design Thinking er tilgangen til innovation fundamentalt anderledes. Her tilgår man innovation med et co-design perspektiv og arbejder i iterative processer.

Jose Abdelnour-Nocera, gæsteprofessor og underviser på IT-Universitetet
«
- Der findes mange forskellige metoder, teorier og tilgange til innovation. Der er ingen rigtig eller forkert måde, men for at lykkes med innovation kræver det, at du har grundlag for at træffe de rigtige beslutninger. Det hjælper ikke noget at implementere en ny teknologi, hvis problemet er hele forretningsmodellen, forklarer Jose Abdelnour-Nocera, som er gæsteprofessor på IT-Universitetet og underviser på kurset: Strategisk Innovation.

En metode, der giver en bedre forståelse af problemstillingerne er, Design Thinking. Essensen af metoden er at forstå konteksten, så du kan tage kvalificerede valg i forhold til hvilke problemer, du skal adressere og hvilke værktøjer du skal bruge.

- Med Design Thinking er tilgangen til innovation fundamentalt anderledes. Her tilgår man innovation med et co-design perspektiv og arbejder i iterative processer. Man har ikke et veldefineret problem fra start, men undersøger med brugere, kollegaer og andre interessenter, hvad problemet er, og hvor innovationen kan starte. Det giver et stærkere fundament for selve løsningen og et grundlag for de beslutninger, som skal tages senere i processen som fx hvilken teknologi, man skal anvende, forklarer Jose Abdelnour-Nocera og understreger, at innovation ikke er noget, man gør i ét huk. Det kræver mange iterationer. Det gør Design Thinking til en menneske-orienteret, kreativ, iterativ og praktisk tilgang til innovation.

Nintendo Wii redefinerede computerspilsmarkedet
- Et eksempel fra fortiden er Nintendo Wii, som ikke var et nyt produkt som sådan, men i stedet konkurrerede på et helt nyt marked. Før Nintendo Wii var computerspil for mere hardcore gamere, men med Wii flyttede Nintendo markedet til familier og ældre og gav computerspilsgenren en helt ny mening. Her var teknologien ikke i fokus – konsollen var billig og grafikken var ikke den bedste – men oplevelsen var ny, forklarer Jose Abdelnour-Nocera.

»

Output er en bedre forståelse af, om det er teknologien, platformen, forretningsmodellen eller noget fjerde, der er problemet og skal ændres, og det har stor indflydelse på den retning, man skal arbejde i.

Jose Abdelnour-Nocera, gæsteprofessor på IT-Universitetet
«

Et andet eksempel er banker, som har baseret deres innovation på udvikling af deres forhold til kunderne. Nu kan man ikke drive en bank uden online services. Denne type innovation kommer ikke ved systematisk at kortlægge markeder, men har derimod fokus på at give ny mening til eksisterende produkter og services. Derfor handler metoden heller ikke nødvendigvis om at opfinde nyt.

Design Thinking foregår gennem research, og selvom forretning er central, er det ikke det økonomiske, der driver beslutningerne. I stedet for giver brugerne og andre interessenter gennem co-design en forståelse af de problemer, man ønsker at løse og de løsninger, der skal udvikles til at løse dem. Metoden giver derved grundlaget til at træffe de rigtige beslutninger og forstå, hvor innovationen skal finde sted.

- Output er en bedre forståelse af, om det er teknologien, platformen, forretningsmodellen eller noget fjerde, der er problemet og skal ændres, og det har stor indflydelse på den retning, man skal arbejde i. Derved får man en bedre forståelse af på hvilket niveau, man skal arbejde med innovation, og hvad der skal til, fortæller Jose Abdelnour-Nocera.

Design Thinking kan bruges overalt
Innovation handler ikke kun om at udvikle produkter, øge indtjeningen eller øge markedsandelen – det kan også handler om meget mere end det.

- Design Thinking kan bruges til at skabe fornyelser/andet ord næsten alt og kan også bruges til fx at artikulere politiske forandringer eller til at understøtte bæredygtighed, grøn omstilling eller andre agendaer. Google er fx gode til at skabe innovation i kraft af den både deres medarbejder arbejder på. Men det kan også være innovation i form af at bruge bygninger og kontorer på nye måder, som inviterer til nye måder at arbejde.

Sådan kan man arbejde med Design Thinking:
En metode til Design Thinking er ifølge Vijay Kumar professor IIT Institute of Design, Illinois at følge fire forskellige trin, som forløber i en iterativ proces, indtil løsningen er fundet. Trinene skal ikke nødvendigvis følges I en lineær proces og kræver normalt mere end en iteration.

1: Research fase
I Design Thinking tilgår du innovation med co-design. Det vil sige, at du tager afsæt i involverede brugere, kollegaere, samarbejdspartnere eller andre. Typiske aktiviteter associeret med dette stadie er forståelse af nuværende trends, kritiske brugere og interessenter og deres kontekst. Stadiet har fokus på at blive bekendt med virkeligheden og væsenet af det problem, man står overfor.

2: Analysefase
På dette stadie analyseres al data, som er indsamlet i researchstadiet for at komme på gyldige og originale mentale modeller, der vil drive innovation.

Eksempel med SWATCH-ure:
Folks vigtigste syn på armbåndsure og det nuværende marked for de forskellige typer af ure (luksus, tid artefakt, analog, digital).

3: Syntesefase
I denne fase kombineres mentale modeller og integreres i nye koncepter, som vil danne byggestenene til nye muligheder og egentlige løsninger. Uddrag indsigter og vurdér disse nye koncepter i forhold til interessenter og potentielle brugere.

Eksempel med SWATCH-ure: Ure er ikke kun et tidsinstrument, men kan blive et element af mode, som taler til brugerne.

4: Realiseringsfase
Denne fase handler om at omdanne begreberne til konkrete løsninger i form af prototyper med henblik på pilot og test af dem. Derefter følger typisk udformning af strategier og planer for implementering af innovation.

Eksempel med SWATCH-ure: Nyt innovationskoncept med et ur, man kan ændre hver måned. SWATCH flyttede teknologien, som tidligere var associeret med dyre luksusure til et trendy marked med overkommelige priser. Rå form, skitser af uret, type batteri og materiale, som flytter uret fra et traditionelt koncept til et nyt.

Videre læsning:
Kumar, Vijay: 101 design methods: a structured approach for driving innovation in your organization
Keeley, Larry: Ten Types of Innovation: The Discipline of Building Breakthroughs