ErhvervsPhD fra ITU vinder pris ved eGovernment-konference

Christian Østergaard Madsen, ErhvervsPhd-studerende ved IT Universitetet, har vundet prisen ’Outstanding Paper’ ved konferencen EGOV 2015 om digital offentlig administration. Det vindende paper handler om borgernes valg af kontaktformer til det offentlige.

ForskningerhvervsPhDoffentlig itpriser

Hvordan bliver offentlige myndigheder bedre til at få borgerne til at benytte digitale kanaler i stedet for at gribe telefonen? Det spørgsmål er omdrejningspunktet for Christian Østergaard Madsens ErhvervsPhD, som han afleverer på ITU i september. Paperet Channel Choice: A Literature Review, som beskriver hullerne i den eksisterende forskning om digitaliseringen af offentlige myndigheder, har netop vundet prisen for ’The most compelling, critical research reflection’EGOV 2015-konferencen i Grækenland.

   
”Et af de områder, der ikke er blevet undersøgt er, hvordan borgernes valg af kontaktform til det offentlige også er en social proces, hvor folk giver hinanden tips og råd”, siger Christian Østergaard Madsen.

Det sociale aspekt ved borgerkontakt til det offentlige er netop noget af det, han undersøger i sin ph.d.-afhandling ’Why do they keep calling'

”Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har en målsætning om, at borgerne selv skal finde vej igennem systemet. Vi har nogle meget høje selvbetjeningsrater herhjemme – på nogle af de områder, jeg kigger på omkring 98-99%. Problemet er, at der er en masse, der bliver ved med at ringe. Telefonen supplerer nettet, og det er det, jeg undersøger i min afhandling: Hvad kan man gøre for, at løsningerne bliver så gode, at man ikke behøver ringe for at få hjælp?”

Værdifuldt samarbejde med ATP

ErhvervsPhd’en er blevet til i samarbejde med ATP, hvor Christian har indsamlet sit materiale, et samarbejde, der har været værdifuldt for alle parter. Hos ATP har man fået brugbar viden om, hvordan man kan optimere de digitale løsninger.

”ATP har fået en masse viden om, hvordan borgerne faktisk bruger de digitale kanaler, og hvilke problemer borgerne har, som fører til, at de ringer”, siger Christian Østergaard Madsen. ”De får også en forståelse for, hvilke kanaler borgerne benytter sig af – og at det er ikke kun de officielle. De benytter sig for eksempel også af hinanden, netbank og Google”.

Se videoen om, hvad ATP har fået ud af at have Christian Østergaard Madsen ansat som ErhvervsPhD-kandidat: 


Hør Christian fortælle om sin ErhvervsPhD og samarbejdet med ATP:


Læs mere om IT Universitetets ErhvervsPhD-uddannelse her