Kortlægning af børns digitale leg kan føre til bedre apps og tablets

I dag er de fleste danske børn kompetente tablet-brugere allerede i en meget ung alder. Men skal vi udnytte teknologiens fulde potentiale, må vi først finde ud af, hvordan børnene rent faktisk bruger den, mener Isabel Froes, som skriver ph.d. om digital leg blandt børnehavebørn.

designbørn og ungeForskning

Hvad forsker du i lige nu?

Jeg laver et tværnationalt studie af børnehavebørns vaner med tablets og digital leg i henholdsvis Danmark og Japan. Jeg har observeret børn, der leger med tablets både alene og i grupper. Ved at se på børn med forskellige kulturelle baggrunde kan jeg observere og kortlægge ligheder. Disse devices er oftest designet i Vesten og følger designstandarder herfra, så jeg ville undersøge, om børns digitale legeoplevelser på disse er universelle. Det lader de til at være, i hvert fald de to lande imellem.

I min afhandling præsenterer jeg en 'taksonomi for leg med tablets' – en liste over typer interaktion, jeg har observeret i børnenes leg med tablets. Den dækker fem hovedaspekter; ordforråd, design, leg, interaktion og følelser. Den kan være en hjælp til fremtidig forskning og design af apps og devices til børn. Når man kender de forskellige interaktionsformer, har man en bedre ramme for at udvikle nye apps og enheder, ikke kun til børn men også til voksne. 

Hvad har du fundet ud af indtil videre?

En af mine opdagelser handler om, hvordan børnene bruger deres hænder. Der er visse ting, børn har tendens til at gøre. Når de for eksempel er ved at beslutte sig, svæver deres hænder over skærmen, som om de tænker "hvilken én skal jeg vælge?" Det er en simpel ting, der sker hele tiden, så det er noget, vi ikke tænker over. Men hånden, der svæver over skærmen er et tegn, der viser barnets hensigt gennem håndbevægelserne. Der er også en bestemt måde, børnene placerer tablet’en på, når vi vil give vennerne lov til at lege med, og en anden måde, de placerer den, når de vil forhindre andre i at lege med. Al den kommunikation og information foregår gennem leg – jeg prøver at definere denne viden og se på, hvad vi kan bruge den til.

Hvad er det mest spændende ved dit felt?

Jeg kan lide at tænke i fremtidsscenarier. Hvordan kan skoler og industrien bruge vores viden om tablets og digital leg? Jeg kan godt lide at tænke over, hvordan kan vi kan skabe digitale oplevelser og interaktive miljøer, hvor denne viden kan udforskes og videreudvikles.

Mere information

Isabel Froes, ph.d.-studerende, email icgf@itu.dk

Vibeke Arildsen, presserådgiver, telefon 2555 0447, email viar@itu.dk