ITU som arbejdsplads

Fleks- og fikstid (KUN for administrative ansatte)

Alle administrative medarbejdere har flekstid og fikstid. Undtaget fra reglerne er timelønnede medarbejdere, der aflønnes på baggrund af timesedler.

Fikstiden er det tidsrum hvor alle medarbejdere skal være til stede.
Fikstiden er:

  • Mandag til torsdag kl. 09:00 - 15:00
  • Fredag kl. 09:00 - 14:00

Flekstid er det tidsrum inden for hvilket, den ansatte frit kan placere den resterende del af arbejdstiden. Flekstiden er:

  • Mandag til torsdag kl. 07:00 - 09:00 og 15:00 - 20:00
  • Fredag kl. 07:00 - 09:00 og 14:00 - 20:00

Det er dog tilladt, efter forudgående aftale med lederen, at arbejde uden for flekstiden.

Det sociale miljø

ITU’s personaleforening hedder Raketten. Foreningens formål er - gennem aktiviteter og arrangementer af social og kulturel karakter - at styrke sammenholdet mellem ITU’s ansatte.

I ITU’s kælder er der blevet etableret et motionsrum, som kan benyttes for en billig penge. Motionsrummet er udstyret med forskellige maskiner, og der er gode badefaciliteter.

ITU holder årligt en julefrokost og en sommerfest.

Da der også sker andre sociale arrangementer end de ovenfor nævnte, opfordrer vi til at holde øje med ITU's ugentlige digitale nyhedsbrev readIT, som sendes til alle medarbejdere via mail.