Virtualitet og virtuelle systemer - læsekreds


Sidste nyt
Studiekredsen stoppede formelt onsdag d. 24. juni, hvor Troels Degn Johansson holdt oplæg om KarlskronaII-projektet.

Vi er blevet enige om at beholde virtstud-mailing listen - og siden her vil snarest blive opdateret og revideret, så man fremdeles vil kunne finde link til og informaiton om den litteratur, der blev brugt på kurset.

 

Vi mødtes første gang onsdag d. 9. februar, hvor vi hørte oplæg om cybersociology v/Stine Gotved. I forbindelse med diskussion om rum-krop mm., blev der nævnt en svensk magisteruppsats om kroppen i den computermedierede kommunikation. Den kan findes on-line ved at klikke på linket.

 

9/2
Oplæg om cybersociologi v/ph.d Stine Gotved, RUC

Der læses:
Indledningskapitlet
"Cybersociologi og Sociale Relationer" (PDF-format) i Stine Gotveds ph.d. afhandling "Cybersociologi - det samme på en anden måde"
(Hele afhandlingen fås også i bogform på Sociologisk Institut for kr. 130,-)
Udsendt artikel:
Stine Gotved "Det virtuelle fællesskab - om en nyhedsgruppe på Internettet" fra Mediekultur nr. 27
1/3
Planlægning af studiekredsens videre forløb (udfyldning af huller i progam m.m.)
Oplæg om MOOs som virtuelle og fiktive verdener v/ph.d.stud Lisbeth Klastrup, IT-højskolen


Udsendt materiale:
Marie-Laure Ryan: "Cyberspace, Virtuality and the Text" in "Cyberspace Textuality - Computer Technology and Literary Theory" (udsendt)
D.Diane Davis "(Non)Fictions('s) Addiction(s): A NarcoAnalysis of Virtual Worlds" in Haynes & Holmevik High Wired - on the Design, Use, and Theory of Educational MOOs,
Espen Aarseth "Songs from the MUD: Multiuser Discourse" in Cybertext - Perspectives on Ergodic Literature
Rachel Rein: "The Purpose of MOOs" (kort intro til MOOs mm). Findes
on-line her

Herudover anbefales det at læse/se/og høre følgende:
Julian Dibbell:
"A Rape in Cyberspace" (pub. i Village Voice, december 1993)
(en letlæselig beskrivelse af begivenhederne omkring en "virtuel voldtagelse" i LambdaMOO, overvejelser omkring MOOens ontologiske karakter, samfund etc)

Jan Rune Holmevik, University of Bergen (Norway) & Cynthia Haynes, University of Texas, Dallas (USA)
"XpoMOO: Ambient Thresholds, Random Art" - paper præsenteret ved konfererencen Digital Arts and Culture 1999
Dette paper findes kun som video/lyd-fil og kan ses og høres i
bredbåndsudgave (institutions-netværk, xDSL, T1)
"smalbånds"udgave (28.8 - 56 k modems)
Videoklippet (ca. 19 min. varighed) skal ses i en af de nyere versioner af Realplayer (RealPlayer 5, RealPlayer G2, eller RealPlayer 7 - RealPlayer G2 eller 7 anbefales). Har du ikke en sådan installeret, kan du downloade
Realplayer her

Her er links til nogle af de MOOs, der nævnes i ovenstående artikler m.m
LinguaMOO (webbaseret)
LambdaMOO (NB! Kræver at du har telnet installeret - ved klik på link åbnes telnet-vindue og du navigerer videre via tekstkommandoer)

Det kan anbefales at kigge på
CALLMOO, herunder
A Midsummer Nigth's MOO (webbaseret MOO designet til at undervise studerende i engelsk litteratur. Bygget som London på Shakespeares tid, samt snap-shot iscenesættelser af "En skærsommernats drøm")

Lisbeth har skrevet en meget kort introduktion til MOOs og MUDs, incl. links til nogle guidelines for førstegangs-brugere. Den lå tidligere her, men er nu flyttet til denne side. Hun har også lavet en hjemmeside (under stadig udbygning) med link til flere MOO og MOO-sources.

22/3
Oplæg om kompleksitetsteori v/ph.d.stud Julie Jespersen, Handelshøjskolen

Der henvises til følgende link om kompleksitetsteori på WWW:
Grundliggende
introduktion til komplekse, adaptive systemer
samt, hvis man vil vide mere, kompleksitetsteoriens højborg -
The Santa Fe Institute.
samt:
udsendt litteratur - skulle være fremme fredag d. 16. marts
12/4
Oplæg om Multiplayer-spil v/ Jesper Juul, ekstern lektor, IT-højskolen

Der læses:
1. kapitel af Chris Crawfords on-line bog om
The Art of Computer Game Design
og spilles
Spillet
PingPong
3/5
Oplæg om læring i virtuelle samfund v/ph.d.stud Estrid Sørensen, IT-højskolen)

Der læses:
Nærmere oplysninger følger
21/6
Oplæg om 3-D verdener/Karlskrona-projekt v/ ph.d.stud Troels Degn J., KVL)

Der læses:

Nærmere oplysninger følger

Meld dig på kredsens mailingliste virtstud@listbot.com
Indtast din e-mail adresse
og klik derefter på join list-knappen
 

 

Denne side blev sidst opdateret 30. juni 2000.