Uddannelser
Danish Flag Engelsk Flag

Tilmelding til ITU PROFESSIONAL COURSES

Example invalid custom select feedback

HVIS kursusgebyret skal betales af din virksomhed/institution udfyldes nedenstående fakturaoplysninger

Indtast venligst CVR eller EAN nummer og evt. PO nummer

Tilmeldingen er først gældende, når kursusgebyret er modtaget.

Du vil modtage et automatisk svar på, at tilmeldingen er modtaget. Fra kursusadministrationen vil du efterfølgende modtage en e-mail med kvittering for din tilmelding.

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte os på tlf. 72185003 eller e-mail FM@ITU.dk

Hvem er vi

ITU Professional Courses er grundlagt i 2016 af IT-Universitetet i København (ITU) for at udbyde kortere, intensive kurser på højt fagligt niveau til it-professionelle. ITU er et dansk universitet, der underviser og forsker i informationsteknologi. ITU er registreret med CVR-nr. 29057753. ITU kan kontaktes på tlf. +45 7218 5000, via e-mail på itu@itu.dk eller på adressen Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S. Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO) via dpo@itu.dk, hvis du har nogen spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger.

Formål med behandlingen

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Deltagerregistrering på valgte kursus.
  • Bogføring af kursusgebyr, regnskabsaflæggelse og momsafregning.
  • Udstedelse af kursusbevis og senere dokumentation for gennemført kursus.
  • E-mail orientering om kurser under ITU Professional Courses.

Vi registrerer kun de oplysninger, vi har modtaget fra dig samt oplysning om evt. udstedt kursusbevis.

Modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Undervisere på det kursus hvortil tilmeldingen er modtaget.
  • Deltagerne på et kursus modtager en holdliste med navn og e-mail på deltagerne i kursus.
  • IT Universitetets økonomiafdeling.
  • Firmaet Diplomasafe ApS, der udsteder det digitale kursusbevis.

Periode vi opbevarer dine personoplysninger

Personoplysninger, der er nødvendige for regnskabsaflæggelse og revision, opbevares i den i Bogførings- lovens § 10 stk. 1 fastsatte periode. Nødvendige oplysninger for bekræftelse af gennemført kursus og verifikation af udstedte kursusbeviser, opbevares indtil du trækker dit samtykke tilbage.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode os om indsigt i, berigtigelse eller sletning af personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan på samme måde anmode os om at begrænse vores behandling, ligesom du kan gøre indsigelse over denne samt anmode os om at videresende oplysningerne til andre. Det er imidlertid ikke sikkert, at vi må eller kan følge din anmodning, f.eks. som følge af lovkrav. Vi anbefaler derfor, at du indledningsvis retter henvendelse til vores DPO via dpo@itu.dk, såfremt du har nogen spørgsmål til eller er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. På den måde kan vi forhåbentlig finde en løsning i fællesskab angående din forespørgsel. Endelig har du også ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere herom samt finde Datatilsynets kontaktoplysninger via: https://www.datatilsynet.dk/

Hvor har vi dine personoplysninger fra

ITU Professional Courses registrerer kun de oplysninger, vi har modtaget fra dig, samt undervisernes bekræftelse af det gennemførte kursus.

Kategorier af personoplysninger

ITU indsamler alene almindelige personoplysninger fra dig, som disse er modtaget ved din tilmelding eller senere afgivne oplysninger.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at ITU må behandle dine personoplysninger ifm. ITU Profes- sional Courses Dette gøres på samme måde, som samtykket gives. Du skal således blot sende en e-mail til kursusadministrationen (FM@itu.dk), hvorefter ITU straks vil ophøre med denne behandling.

Kontraktligt nødvendige personoplysninger

For at indgå den omhandlende aftale mellem dig og ITU om deltagelse i et kursus under ITU Professional Courses, er det nødvendigt, at du oplyser de efterspurgte personoplysninger. Såfremt du ikke giver ITU disse personoplysninger, vil dette medføre, at du ikke kan deltage i det ønskede kursus.