N3STO 2003

Pierwsze, nieformalne MINI-seminarium (tudzież spotkanie doktorantów) nt. technologii związanej z oprogramowaniem, etc.

Uczestnicy

Marcin Borkowski, Michał Gajda, Krzysztof Kaczmarski, Marcin Pilarski, Andrzej Wąsowski.

Czas i miejsce

Ostateczny czas: 10.15-14.00, 15 stycznia 2003 (środa)

Będziemy sie starać trzymać programu i nie przedłużać (bo ludzie pracują w różnych miejscach), ale bezpiecznie jest zarezerwować czas do 14.30.

Miejsce: zakład

Program

10:15-11.00. Krzysztof Kaczmarski (MINI). Abstrakt: Stack-based Approach seams to be the only object formalism able to face dynamic roles, updatable views, inheritance problems, etc. We will see if it is also able to fulfill strong typing requirements and became the real universal programming language.

11.00-11.45 Michał Gajda (MINI+MIMUW). Prosty język funkcyjny z rozszerzalną gramatyką.

11.45-12.45 Idziemy razem coś gdzieś zjeść.

12:45-13:15 Marcin Borkowski (MINI). Analiza wzorców występujących w stochastycznych szeregach czasowych i nieco o swoich domniemanych planach naukowych (30 min?)

13:15-14.00 Andrzej Wąsowski (ITU+MINI). Przegląd metod generacji kodu z hierarchicznych diagramów stanu (statecharts). Plan: Krótka prezentacja języka modelowania zwanego statecharts. Definicja (trudnych?) problemów występujących przy translacji diagramów na wykonywalne programy (np. w C lub Java). Krótki przegląd metod. Położę nacisk przede wszystkim na metody, które mają na uwadze efektywność. Jeśli czas pozwoli to krótko omówię właściwości własnego generatora kodu (SCOPE).

Marcin Pilarski (MINI). Generowanie sygnałów do automatycznego testowania urządzeń EKG i nieco o domniemanej przyszłej pracy naukowej.

Modified: Andrzej Wąsowski 20th Jan 2003

[Valid XHTML 1.0!]