DIKU IT-C RUC

COPLAS

Copenhagen Programming Language Seminar


E-voting i dansk perspektiv

Bjørn Rosengreen
Velfærdsministeriet

Thursday 13 March 2008 13:00-14:00
ITU, Rued Langgaards Vej 7, Auditorium 3

Abstract:

Bjørn Rosengreen, der er kontorchef i Velfærdsministeriet, har været ansvarlig for opgørelsen
af folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg siden 1990.
Han har været en væsentlig drivkraft i digitaliseringen af landsdækkende valghandlinger i Danmark, ligesom
han har deltaget i udarbejdelsen af den europæiske standard for e-voting.

Bjørn Rosengreen vil i sin forelæsning give en beskrivelse af digitaliseringen af
valgprocessen og give sin vurdering af tidsperspektivet for stemmeafgivning på
Internettet i forbindelse med politiske valg i Danmark.


Scientific host: Carsten Schürmann. Administrative host: Annette Enggaard. All are welcome.
The Copenhagen Programming Language Seminar (COPLAS) is a collaboration between DIKU, ITU, KVL and RUC.
COPLAS is sponsored by the FIRST Graduate School.
To receive information about COPLAS talks by email, send a message to prog-lang-request@mail.it-c.dk with the word 'subscribe' as subject or in the body.

For more information about COPLAS, see http://www.coplas.org