FAAP-Spring2008

From PLSwiki

Jump to: navigation, search

Contents

FÅP 2008

Førsteårsprojektet (FÅP) for bachelorstuderende i softwareudvikling består i nogle fælles forelæsninger og øvelser samt et softwareudviklingsprojekt der skal udføres i grupper på ca 4 personer og dokumenteres med en rapport.

Fokus for meget af projektet er et stort datasæt med alle Danmarks og Sydsveriges veje og stier, ca 900.000 vejstumper i alt. Med jeres program skal man kunne tegne dem, browse dem, finde den korteste (eller hurtigste) vej mellem to steder, både som fodgænger og bilist, finde den korteste vareleveringsrute der besøger en række bestemte adresser, osv.

Eksamen

 • Eksamen holdes onsdag-torsdag 18.-19. juni 2008 i lokale 4A16 efter denne Eksamensplan


 • Eksamen holdes således, jævnfør eksamensplanen:
  • Der laves en fælles gruppepræsentation med vægt på demonstration af det udviklede program. (Ingen eller få spørgsmål stilles for dette er ikke en formel del af eksamen.) Varighed ca 25 minutter.
  • Gruppens medlemmer eksamineres herefter hver for sig (i ca 17 minutter per studerende):
   • Den studerende vælger selv et emne og giver et kort oplæg (ca. 5 minutter) om denne del af projektet og processen (uden brug af powerpoint, med gerne med tegn/fortæl på whiteboard eller lign.)
   • Vi stiller efterfølgende (i ca. 12 minutter) spørgsmål hvor som helst i hele pensum, inkl. produkt og proces (dvs projektrapport, procesbeskrivelse, projektdagbog, samt arbejdsblade).

Læringsmål & Eksamenskrav

PRODUKT: Efter kurset forventes den studerende at kunne:...

 • identificere, definere, og afgrænse et problem indenfor it (dvs. udarbejde en problemformulering);
 • identificere og analysere relevante løsningsmodeller – så som akademiske teorier, metoder, literatur, værktøjer, teknologier og andre kilder, inkl. eksisterende løsninger på problemet;
 • kombinere de udvalgte løsningsmodeller og videreudvikle dem hvis relevant, samt anvende dem sammen med henblik på at realisere en samlet løsning;
 • evaluere den realiserede løsning;
 • teste produktet systematisk;
 • reflektere over problemet, den realiserede løsning og andet relevant ift. projektet; samt
 • forklare (i en projektrapport): problemet, baggrunds-research, skridtene mod løsningen, selve løsningen, evaluering af løsningen, samt andet relevant materiale (alt sammen overholdende gængse akademiske standarder).

PROCES: Efter kurset forventes den studerende at kunne:...

 • etablere en “konstitution” for gruppen (dvs. eksplicitte aftalte og nedskrevne gruppenormer);
 • planlægge, udføre og kontrollere processen (inkl. versionsstyring, rollerotation, ordstyrer og referent);
 • dokumentere projektet inkrementelt via projektdagbog og arbejdsblade;
 • vurdere og reflektere over processen og tilgangsvinklen på projektet; samt
 • beskrive (i en procesbeskrivelse): processen, erfaringer og det resulterende læringsudbytte (ift. kursets læringsmål).

MDT. EKSAMEN: Efter kurset forventes den studerende at kunne:...

 • forklare projektet og den realiserede løsning;
 • evaluere den realiserede løsning;
 • beskrive og vurdere den gennemførte proces; samt
 • reflektere over produkt og proces med henblik på at foreslå konstruktive forbedringer.

Undervisningsplan

ISO Dato Underviser Emne Materialer Opgaver
05 Tir 29/1 PS Projektets emne, grafer; Eclipse, versionskontrol med CVS Slides 1 Opgaver 1
06 Tir 5/2 PS, CB (09:00-12:00): Struktureret tekstbehandling (Word, LaTeX); (13:00-16:00): Struktureret præsentation (Powerpoint) Slides om tekstbehandling,main.tex, main.bib, lande.png, struktureretWord.doc, POWERPOINT-lessness Opgaver 2
07 Tir 12/2 CB, PS (09:00-16:00): Powerpoint Presentation Masterclass; Ca. 1545 Præmieuddeling Præsentationer
08 Tir 19/2 PS Grafrepræsentation og grafalgoritmer Slides om grafalgoritmer Læs Goodrich and Tamassia (BADS-bogen) afsnit 6.1 (minus 6.1.1), 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1, 6.3.3, 6.4.1, 6.4.4 Opgaver 4 Java-kode til opgaver
09 Tir 26/2 CB, PS (09:00-12:00): Gruppedannelse; (13:00-16:00): White-box Testing Læs Software Testing (R. Patton) Kap. 1+2+3 (i Part I) samt Kap. 6+7 (i Part II). Noter om testing (læs Kap. 1+2). Opgaver 5 (formiddag)
10 Tir 4/3 CB Black-box Testing Læs Software Testing (R. Patton) Kap. 4+5 (i Part II) Noter om testing (læs Kap. 3+4+5). Fejl-programmer
11 Tir 11/3 PS Flere grafalgoritmer, korteste vej Slides om korteste vej Læs Goodrich and Tamassia (BADS-bogen) afsnit 7.1.0, 7.1.1 Opgaver 7
12 Tir 18/3 Påskeferie
13 Tir 25/3 Projekt. Ingen undervisning men konsultationer, se ovenfor
14 Tir 1/4 Projekt. NB: Deadline for delaflevering skubbet en uge til 8/4 (pga. påsken, da mange af grupperne har svært ved at kunne mødes).
15 Tir 8/4 CB, PS Ingen undervisning men delaflevering 1. Præsentation fra alle grupper. Kl 0900-1020: Hvid, gul, orange, rød gruppe præsenterer for hinanden; vi trækker lod om rækkefølgen. Kl 1040-1200: Grøn, blå, brun, sort gruppe præsenterer for hinanden; vi trækker lod om rækkefølgen. Hver gruppe skal holde en 12 minutters fremlæggelse (med Powerpoint) og demonstration af den visualisering gruppen har lavet. De tre andre tilstedeværende grupper skal stille spørgsmål eller fremsætte konstruktive forslag til den gruppe der præsenterer. Opgaver 10
16 Tir 15/4 Projekt FAAP proces
17 Tir 22/4 Projekt Generel feedback til konstitutioner
18 Tir 29/4 CB, PS Delaflevering 2. Præsentation fra alle grupper. Kl 0900-1020: Hvid, gul, brun, sort gruppe præsenterer for hinanden; vi trækker lod om rækkefølgen. Kl 1040-1200: Grøn, blå, orange, rød gruppe præsenterer for hinanden; vi trækker lod om rækkefølgen. Hver gruppe skal holde en 12 minutters fremlæggelse (med Powerpoint) og demonstration af den visualisering gruppen har lavet. De tre andre tilstedeværende grupper skal stille spørgsmål eller fremsætte konstruktive forslag til den gruppe der præsenterer. Projektformulering

Projektrapporten skal afleveres senest onsdag 21/5 kl 1500 på eksamenskontoret.

Generelle oplysninger

 • Forelæsning/fællestimer: Tirsdag 0900-1200 i lokale 4A16
 • Øvelser: Tirsdag eftermiddage 1300-1600 i eller nær lokale 4A16
 • Litteratur: Ron Patton: Software Testing, 2nd edition. Sams Publishing 2006. ISBN-13: 978-0-672-32798-8
 • Generelt skema for bachelorstuderende F2008

Ressourcer

Undervisere

 • Claus Brabrand (CB, brabrand@itu.dk)
 • Peter Sestoft (PS, sestoft@itu.dk)
 • Anders Schack-Nielsen (ASN, anderssn snabela itu punktum dk), hjælpelærer, 4C04
Personal tools