Ordbog over programmeringstermer

Engelsk-dansk

access
tilgang
address
adresse
applet
applet
application (program)
nytteprogram
array
tabel
assignment
tildeling
base class
basisklasse
binary
binær
bit
bit
block (statement)
blok
boolean
logisk værdi
buffer
buffer
byte
byte
bytecode
mellemkode
cast
typekonvertering
character
tegn
character set
tegnsæt
class
klasse
comment
kommentar
compiler
oversætter
computer
datamat
concatenation
sammensætning (af tegnstrenge)
condition
betingelse
constant
konstant
control character
styretegn
cursor
markør
debugging
aflusning
declaration
erklæring
decrement
nedtælling
derivation
afledning
digit
ciffer
directory
katalog
editor
redigeringsprogram
encapsulation
indkapsling
event
hændelse
event driven
hændelsesstyret
exception
undtagelse
expression
udtryk
field
felt
file
fil
floating-point number
flydende-komma tal
garbage collection
spildopsamling
graphical user interface
grafisk brugergrænseflade
hardware
materiel
heapsort
hobsortering
identifier
navn
increment
optælling
indentation
indrykning
index
indeks
inheritance
nedarvning
instance
instans
integer
heltal
interface
grænseflade
interpreter
fortolker
iteration
gentagelse
label
etiket
library
bibliotek
literal
konstant
location (in memory)
plads (i lager)
loop
løkke
loop body
løkkekropen
memory
lager
method
metode
nested
indlejret
newline
linieskift
object
objekt
operand
operand
overloading
overlæsning
overriding
overskrivning (af metode)
package
pakke
pixel
pixel
pointer
peger
polymorphism
polymorfi
postfix
efterstillet
precedence
præcedens
prefix
foranstillet, præfiks (forstavelse)
propagate
udbrede
reference
henvisning, reference
rounding
afrunding
scope
virkefelt
selection sort
udvalgssortering
software
programmel
statement
ordre, sætning
stream
strøm
string
streng, tegnstreng
subclass
subklasse
suffix
suffiks (endelse)
test
afprøvning
thread
tråd
token
brik
trait
træk
transitive
transitiv
truncation
nedrundning
typecast
typekonvertering
underscore
understreg
variable
variabel
visibility
synlighed
whitespace
blanktekst
word
ord

Dansk-engelsk

adresse
address
afledning
derivation
aflusning
debugging
afprøvning
test
afrunding
rounding
applet
applet
basisklasse
base class
betingelse
condition
bibliotek
library
binær
binary
bit
bit
blanktekst
whitespace
blok
block (statement)
brik
token
buffer
buffer
byte
byte
ciffer
digit
datamat
computer
efterstillet
postfix
erklæring
declaration
etiket
label
felt
field
fil
file
flydende-komma tal
floating-point number
foranstillet
prefix
fortolker
interpreter
gentagelse
iteration
grafisk brugergrænseflade
graphical user interface
grænseflade
interface
heltal
integer
henvisning
reference
hobsortering
heapsort
hændelse
event
hændelsesstyret
event driven
indeks
index
indkapsling
encapsulation
indlejret
nested
indrykning
indentation
instans
instance
katalog
directory
klasse
class
kommentar
comment
konstant
constant, literal
lager
memory
linieskift
newline
logisk værdi
boolean
løkke
loop
løkkekropen
loop body
markør
cursor
materiel
hardware
mellemkode
bytecode
metode
method
navn
identifier
nedarvning
inheritance
nedrundning
truncation
nedtælling
decrement
nytteprogram
application (program)
objekt
object
operand
operand
optælling
increment
ord
word
ordre
statement
overlæsning
overloading
overskrivning (af metode)
overriding
oversætter
compiler
pakke
package
peger
pointer
pixel
pixel
plads (i lager)
location (in memory)
polymorfi
polymorphism
programmel
software
præcedens
precedence
præfiks (forstavelse)
prefix
redigeringsprogram
editor
reference
reference
sammensætning (af tegnstrenge)
concatenation
spildopsamling
garbage collection
streng
string
strøm
stream
styretegn
control character
subklasse
subclass
suffiks (endelse)
suffix
synlighed
visibility
sætning
statement
tabel
array
tegn
character
tegnstreng
string
tegnsæt
character set
tildeling
assignment
tilgang
access
transitiv
transitive
træk
trait
tråd
thread
typekonvertering
cast, typecast
udbrede
propagate
udtryk
expression
udvalgssortering
selection sort
understreg
underscore
undtagelse
exception
variabel
variable
virkefelt
scope


Sidst rettet 2000-02-02


Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk)