Fundamentale begreber i informatikken

Om kurset

Indhold

Gennem kurset skal den studerende opnå viden om fundamentale teorier, metoder og teknikker samt principper, tænkemåder, udtryksformer og arbejdsformer inden for følgende af informatikkens områder:

Interaktionsdesign, brugeroplevelser og brugercentreret design (Camilla, Hanna)
-    design af innovative brugeroplevelser på digitale platforme
-    planlægning og gennemførsel af designprocesser
-    design og test af prototyper
-    brugercentreret design, metoder til mere inkluderende design

It-sikkerhed, netværk og arkitektur (Jørgen)
-    internettets teknologi og sikre kommunikationsformer
-    client-server arkitektur
-    trelagsarkitektur

Repræsentation og manipulation af data (Jørgen)
-    abstraktion og strukturering
-    begrebs- og datamodeller
-    data og datatyperes repræsentation og manipulation
-    databaser

Programmering (Jørgen)
-    variabel, udtryk og kommando
-    sekvens, forgrening, løkke
-    abstraktion over udtryk og kommando (funktioner og procedurer)
-    modularisering

Videnskabsteori som den moderne computers ophav (Pawel)
-    elementer af informatikkens videnskabsteori
-    hvordan en krise i matematikkens grundlag (1900-1940) førte til designet af programmerbare computere

Kunstig intelligens, maskinlæring og etik (Jichen)
-    grundlæggende elementer af kunstig intelligens og maskinlæring
-    anvendelsen af kunstig intelligens i brugergrænsefladedesign
-    transparent, etisk og socialt ansvarlig brug af kunstig intelligens

Mål

Efter kurset har den studerende kendskab til informatikkens fundamentale begreber og teoridannelse med henblik på at gennemføre gymnasiale undervisningsforløb i informatik. Mere specifikt har den studerende følgende kompetencer:

Konstruktion af it-system som løsning til et problemområde: Den studerende kan
-    løse et problem ved at beskrive og analysere problemet samt designe, realisere og teste et it-system gennem brugerorienterede teknikker, og reflektere over løsningen
-    demonstrere viden om fagets identitet og metode

Interaktionsdesign, brugeroplevelser og brugercentreret design: Den studerende kan
-    redegøre for og analysere udvalgte elementer i et interaktionsdesign
-    planlægge inddragelse af brugere i designprocessen
-    realisere udvalgte interaktionsdesign i et konkret it-system
-    tilpasse eksisterende design og systemer

It-sikkerhed, netværk og arkitektur: Den studerende kan
-    redegøre for de grundlæggende begreber bag internettets teknologi
-    redegøre for beskyttelse af digital identitet og egne data på internettet, såvel tekniske som menneskelige aspekter
-    redegøre for, anvende og analysere generelle arkitekturer ved udarbejdelse og tilpasning af it-systemer

Repræsentation og manipulation af data: Den studerende kan
-    modellere data, analysere egenskaber ved typer af data samt udvælge og anvende forskellige typer af data i it-systemer
-    oprette og anvende databaser i it-systemer eller udvidelse af disse

Programmering: Den studerende kan
-    redegøre for strukturer i programmeringssprog, modellere programmer samt anvende programmeringsteknologier til udvikling af it-systemer

Videnskabsteori: Den studerende kan
-    redegøre for aspekter af informatikkens videnskabsteori
-    redegøre for hvordan konstruktionen af den programmerbare computer blev inspireret af teoretiske studier i matematikkens grundlag

Kunstig intelligens og maskinlæring: Den studerende kan
-    redegøre for grundbegreber i kunstig intelligens og maskinlæring
-    reflektere over transparent, etisk og socialt ansvarlig brug af kunstig intelligens

Eksamen

Mundtlig, ekstern prøve med censur. Bedømmelse: 7-trinsskalaen. Der vil være et antal obligatoriske opgaver som skal være godkendt for at kunne tilmelde sig eksamen.

 

DIG

Kurset er for dig, der arbejder som gymnasielærer og ønsker undervisningskompetence i Informatik.


Undervisere

Jørgen Staunstrup.
Jørgen Staunstrup er adjungeret professor på IT-Universitetet, hvor han bl.a. underviser i Android udvikling. Han har mere end 40 års erfaring med at undervise i kodning/programmering på en række universiteter i både Danmark og USA. Desuden har han i flere perioder arbejdet med it-udvikling i forskellige virksomheder.

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til ansøgningsfrist. Ønsker du optagelse på et kursus efter ansøgningsfrist eller kursusstart, skal du kontakte ITU Efteruddannelse. Vær også opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursusgang.

Der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser, og vi anbefaler derfor, at du søger hurtigt muligt. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning

Du skal ansøge om optagelse på enkeltfagskurser via ansøgningsportalen. Læs mere om, hvordan du søger her.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

Pris pr. kursus á 7,5 ECTS        10.625 kr. 
Pris pr. kursus á 7,5 ECTS (masterkursus m. forplejning)         12.150 kr.
Pris pr. kursus á 10 ECTS         14.170 kr.
Pris pr. kursus á 15 ECTS         21.250 kr.

Ovenstående priser er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på, samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel reeksamen. 

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg
Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke bestået det, skal du gentilmelde dig kurset og betale for kurset en gang til. Du kan ikke deltage i undervisningen og gå til eksamen igen uden at betale igen.

Opkræves forud for hvert semester 
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for semesteret og er en forudsætning for, at du kan følge undervisningen og gå til eksamen. Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, sender vi en faktura med frist for rettidig betaling direkte til din arbejdsgivers E-boks. Husk at give besked om dette i ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer, hvortil fakturaen vil blive sendt som et e-bilag. Hvis du selv betaler for dit kursus, sender vi fakturaen direkte til din E-boks via dit CPR-nummer. 

Hvis du søger om optagelse kort tid inden kursusstart, må du forvente en meget kort betalingsfrist. Den korte frist sikrer også, at du kan gå til første undervisningsgang samt få adgang til de IT-systemer, du skal bruge i forbindelse med dit kursus.

Refundering af deltagerbetaling og afmelding
Afmelding af kursus og refundering af deltagerbetaling inden kursusstart skal altid ske ved at sende en e-mail til ITU Efteruddannelse på efteruddannelse@itu.dk med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom dødsfald, sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende særlige omstændigheder. Henvendelse om refundering af deltagerbetaling efter kursusstart sendes ligeledes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte
Enkeltfagsstuderende kan i særlige tilfælde få tildelt SVU, dvs. Statens Voksenuddannelsesstøtte. Det er dit eget ansvar at undersøge reglerne og ansøge om SVU. Kontakt www.svu.dk for uddybende information.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår og efterår.

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser kan have en senere opstart og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Er du blevet optaget på et enkeltfag, vil du i umiddelbar forlængelse heraf modtage et velkomstbrev med flere informationer, der klæder dig på til at starte dine studier på IT-Universitetet.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5450

Email: efteruddannelse@itu.dk