Bachelor i
Global Business Informatics

Om uddannelsen

I dag er viden om it-systemer en nødvendig forudsætning for at skabe bæredygtig forandring i verden, udvikle forretningsløsninger i erhvervslivet og effektivisere processer i offentlige organisationer. Hvis du brænder for at skabe nye muligheder i samfundet med digitale teknologier og få indflydelse på den kulturelle og organisatoriske udvikling, der bringer mennesker på tværs af landegrænser tættere på hinanden, så er den treårige bacheloruddannelse i Global Business Informatics noget for dig.

Global Business Informatics er et tværfagligt studie, hvor du lærer at se mulighederne i digitale teknologier, og hvordan de bruges i organisatoriske og samfundsmæssige rammer. Med en bachelor i Global Business Informatics bliver du i stand til at arbejde med bæredygtig udvikling i private virksomheder, offentlige institutioner og NGO’er.

Uddannelsen tager udgangspunkt i, hvordan organisationer beskæftiger sig med digitale processer på tværs af lande, professioner, køn og kulturelle baggrunde, og hvordan almindelige mennesker gør brug af digitale teknologier i deres daglige arbejde. På uddannelsen får du analytiske færdigheder til at arbejde med automatisering, forretningsanalyse og digital transformation, samtidig med at du bliver trænet i forskningsmetoder og at arbejde etisk og kritisk med data.

Undervisningen foregår på engelsk, og der bruges cases fra både danske og internationale organisationer som en del af pensum.

Med en bachelor i Global Business Informatics har du direkte adgang til kandidatuddannelsen i Digital Innovation & Management.

 

Mød en studerende på Global Business Informatics

Vi kan desværre ikke vise dig denne video uden brug af cookies. Du kan acceptere cookies i venstre hjørne af siden.

Passer uddannelsen til dig?

Er du interesseret i, hvordan organisationer navigerer i teknologiens verden? Kan du lide at løse problemer? Vil du arbejde med at udvikle arbejdsprocesser i en større organisation? Så kan uddannelsen i Global Business Informatics være lige noget for dig. Her får du mulighed for at dykke ned i krydsfeltet mellem teknologi, samfund og forretning, så du kan klædes på til en karriere, hvor du kombinerer teknologisk og samfundsmæssig viden med international forretningsstrategi.

Uddannelsen er for dig med gode sproglige evner, da uddannelsen foregår på engelsk. Du kommer også til at arbejde med formidling og facilitere processer, hvor du skal bruge dine analytiske evner.

Gruppearbejde er en stor del af uddannelsen, så du skal være motiveret for samarbejde med andre studerende.

Global Business Informatics handler i høj grad om tværfaglighed. Du lærer, hvordan virksomheder og organisationer kan arbejde bedre ved hjælp af it. Så hvis du har interesse for sociologi, teknik eller business, vil du føle dig hjemme.

Pamina, studerende på Global Business Informatics

Overvejer du at læse en bachelor i it?

Vi kan desværre ikke vise dig denne video uden brug af cookies. Du kan acceptere cookies i venstre hjørne af siden.

Studiets opbygning

Bacheloruddannelsen i Global Business Informatics er et treårigt fuldtidsstudium inddelt i seks semestre. Hvert semester skal du både følge kurser og deltage i projektarbejde, så du kommer til at anvende de teorier, du lærer, i praksis.

Studiet er bygget op, så du får en grundig forståelse af uddannelsens tre centrale områder: teknologi, samfund og forretning. Den tværfaglige tilgang giver dig indblik i, hvordan it-løsninger indgår i komplekse organisatoriske og samfundsmæssige strukturer.  

I løbet af uddannelsen lærer du at identificere, analysere og løse konkrete problemstillinger, og du kommer til at arbejde med organisationsteori, globale dynamikker, ledelsesmæssige udfordringer og får værktøjer til at bygge bro mellem it og forretningsverden.

IT-Universitetet er løbende i dialog og tæt samarbejde med relevante virksomheder og udbyder herigennem projekter til de studerende. I løbet af bachelorstudiet udvikler du nye metoder og tekniske færdigheder sideløbende med, at du lærer de anvendte færdigheder inden for Global Business Informatics.

Se studieordningen for Global Business Informatics


Kursus/Projekt Kursus Kursus
1. semester Society & Technology
(15 ECTS)
Business Foundations
(7,5 ECTS)
Introduction to Programming
(7,5 ECTS)
2. semester Qualitative Methods and Reflections
(15 ECTS)
IT & Work Design
(7,5 ECTS)
Database and Information System Foundations
(7,5 ECTS)
3. semester

Enterprise Systems & Platform Ecosystems
(15 ECTS)
Organisational Analysis
(7,5 ECTS)
Global Project Management
(7,5 ECTS)
4. semester
Business Process Improvement & Automation
(15 ECTS)
Quantitative Methods & Business Analytics
(7,5 ECTS)
Critical Data & Ethics
(7,5 ECTS)
5. semester
IT, Globalisation & Culture
(15 ECTS)
Sustainable IT
(7,5 ECTS)
Valgfag
(7,5 ECTS)
6. semester
Bachelorprojekt
(15 ECTS)
IT Governance & Enterprise Architecture
(7,5 ECTS)
Valgfag
(7,5 ECTS)
Business content
Social science content
Programming and IT development
Research and scientific focus
Mathematics content
 

Valgfag og bachelorprojekt 

Valgfagene og bachelorprojektet giver dig mulighed for at forme din egen profil. Du kan vælge dine valgfag blandt en række bachelorkurser på IT-Universitet, eller du kan tage et valgfag på et andet dansk eller udenlandsk universitet. Bachelorprojektet kan laves individuelt eller i grupper.

Du kan se alle kurser, der udbydes på IT-Universitetet, samt deres beskrivelser i kursuskataloget.Love og bekendtgørelser

Som bachelorstuderende på IT-Universitetet gælder følgende love og bekendtgørelser:

Lov om universiteter (universitetsloven)
Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)


Mere

Skjul

Ugeskema

Her kan du se et eksempel på, hvordan en helt almindelig uge kan se ud, når man læser Global Business Informatics. Det er fra fjerde semester på uddannelsen:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
08.00 Forelæsning Forelæsning
09.00 Forelæsning Forelæsning Forberedelse
10.00 Forelæsning Øvelser Øvelser Forberedelse Forberedelse
11.00 Forelæsning Forelæsning Øvelser Øvelser Forberedelse Studiejob Forberedelse
12.00 Øvelser Forelæsning Gruppe Forberedelse Forberedelse Studiejob Forberedelse
13.00 Øvelser Øvelser Gruppe Forberedelse Gruppe Studiejob Forberedelse
14.00 Gruppe Øvelser Gruppe Forberedelse Gruppe Studiejob
15.00 Gruppe Forberedelse Gruppe Forberedelse Gruppe Studiejob Forberedelse
16.00   Forberedelse Forberedelse Studiejob Forberedelse
17.00   Forberedelse Forberedelse Studiejob Forberedelse
18.00   Forberedelse   Studiejob Forberedelse
19.00  
20.00          

Hvordan er det at læse en it-uddannelse?

Vi kan desværre ikke vise dig denne video uden brug af cookies. Du kan acceptere cookies i venstre hjørne af siden.

Undervisning

Undervisningsformen er for det meste uformel og dialogbaseret og er inspirereret af en elevfokuseret læringstilgang. Undervisningen kombinerer forelæsninger, gruppeøvelser og, som noget unikt, feltarbejde i virksomheder, hvor de studerende indgår i et tæt samarbejde med ansatte på mange niveauer.

De studerende arbejder med mange forskellige virksomheder som fx FN, Ørsted, SAP, Københavns Kommune, Taxa og andre mindre virksomheder.

Uddannelsen i Global Business Informatics er udviklet i samarbejde med erhvervslivet. Projektarbejde udgør en væsentlig del af uddannelsen og gør dig i stand til at indgå samarbejder – ikke kun med andre studerende, men også virksomheder og organisationer.

Det globale perspektiv er en vigtig del af uddannelsen. Derfor foregår uddannelsen på engelsk, og en række af underviserne har international baggrund. På Global Business Informatics udvikler du dine engelskkundskaber og har gode muligheder for at tage på udveksling som en del af forløbet.

Projekteksempler

Vi kan desværre ikke vise dig denne video uden brug af cookies. Du kan acceptere cookies i venstre hjørne af siden.

Fremtid

Videreuddannelse

En bacheloruddannelse i Global Business Informatics giver dig den akademiske titel BSc (Bachelor of Science). Den giver dig mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse på IT-Universitetet eller et andet dansk eller udenlandsk universitet inden for det naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige eller teknisk-videnskabelige område.

Du er garanteret adgang til kandidatudannelsen i Digital Innovation & Management på ITU i 3 år efter, du har afsluttet uddannelsen, hvis du har færdiggjort din bachelor efter 1. januar 2019 (retskrav).

Derudover er du kvalificeret til at søge ind på kandidatuddannelsen i Digital Design og Interaktive Teknologier samt kandidatuddannelsen i Software Development (design) på ITU.

Jobmuligheder

Med en bachelor i Global Business Informatics bliver du rustet til at udvikle arbejdsprocesser, implementere nye systemer og koordinere projekter. Du får stærke evner til at formidle, facilitere og løse problemer. Uddannelsens globale perspektiv giver dig til karrieremuligheder i både danske og internationale sammenhænge.

Hvad kan du arbejde som?

Business Analyst: Analyserer forretningsbehov, hjælper med at designe løsninger og forbedre processer, ofte i større virksomheder, konsulentfirmaer eller i offentlige organisationer.

IT Project Manager: Styrer it-projekter fra start til slut og sikrer, at målene nås inden for tid og budget, typisk i teknologifirmaer eller større organisationer.

Digital Transformation Consultant: Rådgiver organisationer om, hvordan de kan implementere digitale teknologier for at forbedre deres forretning, ofte ansat i konsulentvirksomheder.

Business Process and Automation Consultant: Hjælper virksomheder med at optimere og automatisere deres forretningsprocesser, ofte ansat i konsulentfirmaer eller større organisationer.

 

Data Analyst: Analyserer data for at skabe indsigter, der understøtter forretningsbeslutninger, typisk ansat i teknologivirksomheder, finanssektoren eller markedsføringsbureauer.

Product Owner: Er ansvarlig for at definere og prioritere produktfunktionaliteter og sikrer, at produktet møder kundernes behov, ofte ansat i større virksomheder eller softwareudviklingsvirksomheder.

Enterprise Architect: Designer og implementerer it- og forretningsstrukturer, der understøtter en virksomheds strategi og mål, ofte ansat i større virksomheder eller offentlige institutioner.

Mere

Skjul

Karriereportræt

Vi kan desværre ikke vise dig denne video uden brug af cookies. Du kan acceptere cookies i venstre hjørne af siden.

Udveksling

Du har gode muligheder for at studere et semester i udlandet som en integreret del af din bacheloruddannelse i Global Business Informatics.

IT-Universitetet har udvekslingsaftaler med universiteter rundt omkring i verdenen. Til studerende på Global Business Informatics anbefaler vi:

 • Australien – Queensland University of Technology
 • Canada – Algoma University
 • Frankrig – University of Montpellier 2
 • Frankrig – ESSEC Business School
 • Kina – City University of Hong Kong
 • New Zealand – Auckland University of Technology
 • Portugal – University Nova Lisboa
 • Singapore – Singapore Management University
 • Sydkorea – Hanyang University
 • Sydkorea – Inha University
 • Taiwan – National Taipei University of Technology
 • Tyskland – Frankfurt School of Finance and Management
 • USA – Boston University
 • Vietnam – FPT University

Optagelsestal

 • Global Business Informatics optager i 2024 ca. 60 nye studerende.  
 • 80 % fordeles via kvote 1, og 20 % fordeles via kvote 2.
 • Vejledende eksamensgennemsnit fra 2023 i kvote 1: 8,3 og 2022 i kvote 1: 8,0.

Er du interesseret i at læse på en af IT-Universitetets uddannelser, og har du spørgsmål til uddannelsens indhold, studieliv eller andet, er du velkommen til at kontakte Studie- og Karrierevejledningen.