Hvem kan blive gæstestuderende

Du kan blive gæstestuderende på IT-Universitetet, hvis du er indskrevet på en professions-bacheloruddannelse, en bacheloruddannelse eller på en kandidatuddannelse på et dansk universitet. Din faglige baggrund kan spænde over alt fra psykologi over humaniora til statskundskab og datalogi. 

Der er et begrænset antal pladser, og de fordeles efter først-til-mølle princippet, når der foreligger en gyldig ansøgning. Hvis du er indskrevet på en fuldtidsuddannelse på et udenlandsk universitet (gælder også universiteter inden for EU/EØS), kan du søge enten som et udvekslingsophold eller søge om optagelse på et enkeltfag, som du selv betaler for.

Ansøgning

 • Ansøg fra 15. maj (efterårssemesteret)
 • Ansøg fra 15. november (forårssemesteret) 

Ansøgningsfrist 

 • Ansøgningsfrist 20. august (efterårssemestret)
 • Ansøgningsfrist 20. januar (forårssemestret)

Vi anbefaler, at du søger hurtigst muligt, da der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet. Ønsker du optagelse på et kursus efter ansøgningsfristen, skal du kontakte SAP@itu.dk.Ansøg hurtigst muligt efter ansøgningsportalen åbner. Der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet, når der foreligger en komplet ansøgning. En komplet ansøgning består af dokumentation for adgangskravene samt en forhåndsgodkendelse. Ansøg senest en uge før kursusstart. Der er semesterstart hhv. i uge 5 (forårssemesteret) og i uge 35 (efterårssemesteret).


Søg ind som gæstestuderende


Har du brug for hjælp?

Du er meget velkommen til at kontakte Studie- og Karrierevejledningen for hjælp og yderligere information.

Forudsætninger for at blive gæstestuderende

Forudsætning for gæstefag på bachelorniveau

For at ansøge som gæstestuderende skal du have en gymnasial uddannelse. Alt efter hvilken uddannelse faget bliver udbudt under, kan adgangskravene varierere.

 • Fælles for alle fag er krav om engelsk på minimum B-niveau med 6,0 i karaktergennemsnit

Derudover er der følgende linjespecifikke krav: 

 • Dansk på A-niveau (ingen karakterkrav, dog bestået) gælder fag udbudt under Global Business Informatics, Softwareudvikling og Digital Design og Interaktive Teknologier
 • Matematik på A-niveau med 6,0 i karaktergennemsnit gælder fag udbudt under Softwareudvikling eller Data Science
 • Matematik på B-niveau med 6,0 i karaktergennemsnit gælder fag udbudt under Digital Design og Interaktive Teknologier eller Global business Informatics

Udover at imødekomme de specifikke adgangskrav skal du desuden have en forhåndsgodkendelse fra dit eget studienævn til at meritoverføre kurserne til din bacheloruddannelse. Henvend dig i god tid til dit studienævn, da der kan være lang ekspeditionstid.
Der kan desuden være specifikke forudsætninger for optagelse på nogle kurser. Det vil fremgå af kursusbeskrivelsen i kursusoversigten. Kursusudbuddet for forårssemesteret offentliggøres omkring 1. november og kursusudbuddet for efterårssemesteret offentliggøres omkring 1. maj.

Dispensation

Fold afsnittet ud nedenfor og læs om hvordan man søger dispensation.


Forudsætninger for gæstefag på kandidatniveau

En forudsætning for at søge optagelse er en bestået bacheloruddannelse eller en uddannelse på tilsvarende niveau samt en forhåndsgodkendelse fra dit eget studienævn til at meritoverføre kurserne til din kandidatuddannelse. Henvend dig i god tid til dit studienævn, da der kan være lang ekspeditionstid.

Bemærk! Der kan desuden være specifikke forudsætninger for optagelse på nogle kurser. Det vil fremgå af kursusbeskrivelsen i kursusoversigten.

 

 Søg om dispensation for gæstestuderende på bachelorniveau

Matematik A
Hvis du ikke opfylder det specifikke adgangskrav i matematik gennem din gymnasiale eksamen, kan du opfylde det ved at søge om dispensation. Dette kræver, at du har bestået rene matematikkurser på universitetsniveau med gode karakterer. 

Uploade relevant dokumentation på de beståede kurser på din ansøgning på optagelsesportalen, og navngiv den 'Dispensationsansøgning – MAT A'. 

Dansk A
Udenlandske ansøgere skal have bestået studieprøven i dansk for at få dispensation for dansk A. (ingen karakterkrav, dog bestået). Vedhæft relevant dokumentation og navngiv den 'Dispensationsansøgning – DANSK A'. 

Studieprøven i dansk kræves ikke i følgende tilfælde:  

 • Hvis kurset/kurserne undervises på engelsk 
 • Hvis du er fra et af de øvrige nordiske lande og dansk, svensk eller norsk indgår i din adgangsgivende eksamen 
 • Hvis du har en Færøsk studentereksamen og har bestået Færøsk A 
 • Hvis du søger om optagelse på baggrund af en International Baccalaureate (IB) og som minimum har bestået faget "Danish A1, Standard Level", "Danish A Literature, Standard Level" eller "Danish B, Higher Level". Bemærk, faget "Danish B, Standard Level" opfylder ikke kravet om dansk på A-niveau 
 • Hvis du tidligere har gennemført en kort eller mellemlang videregående uddannelse på dansk 
 • Kun for Global Business Informatics: hvis du har bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk, eller har et afgangsbevis fra Danes World Wide

NB: Reglen om undtagelsen for det specifikke adgangskrav i dansk A på kurser der undervises på engelsk gælder kun for gæstestuderende, og ikke ansøgere til hele bacheloruddannelsen.

Engelsk B
Hvis du ikke opfylder det specifikke adgangskrav i engelsk B med et faggennemsnit på 6,0, har du mulighed for at søge om dispensation, hvis du i forvejen har taget en engelsktest. Ansøgere med en adgangsgivende eksamen fra et land udenfor EU/EØS skal vedlægge en engelsktest (med undtagelse af ansøgere med en adgangsgivende eksamen fra følgende lande: USA, Canada, Australien, New Zealand, Storbritannien, Skotland og Irland). Vedhæft relevant dokumentation og navngiv den 'Dispensationsansøgning – ENGELSK B'. 

Følgende giver dispensation for engelsk B med et faggennemsnit på 6,0:

 • TOEFL papirbaseret testresultat: mindst 600
 • TOEFL IBT testresultat: mindst 100
 • TOEFL IBT Special Home Edition testresultat: mindst 100 (2022-optagelsen)
 • IELTS (academic) testresultat: mindst 7.0
 • Cambridge Certificate of Proficiency in English: bestået
 • Cambridge Certificate of Advanced English: 167

Testen må højst være 2 år gammelt pr. 1. januar i det pågældende optagelsesår. TOEFL-koden for ITU er 9015. IELTS har ingen universitetskode. 

 
 
Mere

Skjul

Gæstefag på IT-Universitetet


KursusnavnNiveauTid og stedAnsøgSprog

Dette kursus giver den studerende en bred indføring i og forståelse for interaktionsdesign, dets kernebegreber og perspektiver. Kurset bygger på en kombination af designteori og begreber præsenteret gennem et stort repertoire af designeksempler der tilsammen dækker de mest gængse perspektiver indenfor faget.

BachelorEfterår 202220222Ansøgda-
Students learn about the concept of computational thinking and get a hands-on introduction to programming using the Python programming language.
BachelorEfterår 202220222Ansøgen-
The main outcome of the course is that students are equipped with an understanding of the most important concepts, themes and positions in philosophy of science, and how they relate to digital design and interactive technologies. Furthermore, the students should learn to reflect critically about how digital design and technology relate to the world at large.
BachelorEfterår 202220222Ansøgen-

The objective of the course is to learn how to analyze and visualize quantitative data produced by digital platforms. The course is also intended to be an introduction to the R language for data analysis and to the basics of the Grammar of Graphics (as implemented in the R package ggplot) for data visualization.

BachelorEfterår 202220222Ansøgen
Kursets mest centrale resultat er at de studerende bliver udstyret med en grundig forståelse af kvalitative forskningstilgange og -metoder og evnen til at anvende kvalitative undersøgelsesmetoder til undersøgelser samt formidling af resultaterne.
BachelorEfterår 202220222Ansøgda
På dette kursus arbejder de studerende i grupper med at udvikle prototyper på koncepter for digitale løsninger i samarbejde med private eller offentlige virksomheder baseret på relevante teorier, metoder, værktøjer og teknikker, som introduceres på kurset eller ligger i forlængelse af tidligere kurser.
BachelorEfterår 202220222Ansøgda
Kurset giver en hands-on introduktion til arbejdet med soft – og hardware som design materialer i de tidlige eksplorative  faser af  interaktionsdesign processer. Herunder særligt, konstruktionen af interaktive sketches under design for brugeroplevelser med (smarte) forbundne produkter som del af et Internet of Things.
BachelorEfterår 202220222Ansøgda-
This course gives an introduction to technical communication. It focuses on designing different forms of communication correctly, effectively, and convincingly. There will be a theoretical introduction to the importance and principles of technical communication together with several individual and group based practical exercises.
BachelorEfterår 202220222Ansøgen-
The course is an introduction to software engineering, software development, and object-oriented programming for students of BSc in Data Science and BSc in Global Business IT. The overarching goal is to allow students to work successfully within a professional software engineering setting.
BachelorEfterår 202220222Ansøgen-

This is a course in mathematics covering linear algebra and analysis (calculus) of functions of several variables. These are perhaps the two areas of mathematics that have found most uses in practical applications. In particular, the course equips the student with mathematical tools necessary for analysis of big data.

BachelorEfterår 202220222Ansøgen-
This course gives a fundamental introduction to machine learning (ML) with an emphasis on statistical aspects. In the course, we focus on both the theoretical foundation for ML and the application of ML methods.
BachelorEfterår 202220222Ansøgen-
Networks are all around us: We are ourselves, as individuals, the units of a network of social relationships of different kinds; the Internet and the highway system can be modelled as networks embedded in space; networks can be also entities defined in an abstract space, such as networks of acquaintances or collaborations  between individuals. This course aims at providing the computational tools to study these networks and form the basis of network scientists. The final objective is to have the students to solve practical network problems, to be able to perform a network analysis, and to fully appreciate the difficulties of a network problem in real-world data. The course will have a special focus on social networks.
BachelorEfterår 202220222Ansøgen-
The course focuses on system programming concepts (I / O, network programming and concurrent programming), and their implementation in C. The course deals with how hardware, operating system and the compilation process of programs are related. During the course, students will design and implement a simple Linux kernel module in C.
BachelorEfterår 202220222Ansøgen-
This is an introductory course on information security and privacy for data science. The course focuses on aspects of principles and techniques of protecting the security and privacy of data that is collected for data analysis.
BachelorEfterår 202220222Ansøgen-

The course is for students looking for an introduction to strategic management to be able to understand and navigate todays and tomorrows business world.

The student will be given a toolbox of academic frameworks and models to be able to analyze current business situations and propose strategic changes. Through case studies and group work the student will become familiar with the business language which will help to bridge the gap between business and technology.

BachelorEfterår 202220222Ansøgen-
Contemporary organizations critically rely on enterprise systems to support their business processes. In this course, students learn to analyze work systems in organizations and to identify ways for improving them. Students acquire these skills by analyzing a real-world work system and by gaining hands-on experience suggesting requirements for a sociotechnical system that supports the work system.
BachelorEfterår 202220222Ansøgen-
The course will enable the students to analyse a supply chain and identify solutions where information technology can optimise the collaboration between actors in the supply chain network.
BachelorEfterår 202220222Ansøgen-
In this course, students will learn to analyse and reflect upon the role of IT and culture in global collaborations.
BachelorEfterår 202220222Ansøgen-

The overall aim of the course is to introduce students to organisation and process theories. More specifically, the aim is to enable students to draw on such theories in the analysis of what we nominally characterize as events; the purposeful organization of concerted action towards specific goals.

BachelorEfterår 202220222Ansøgen-

The course provides students with an understanding of how to build and manage digital platforms. Students will apply contemporary theories from innovation, management, and information systems journals to conceptualize digital platform solutions.  

BachelorEfterår 202220222Ansøgen

Discrete Mathematics covers different topics in mathematics, which support many disciplines in software development. The goal of this course is to give the students the ability to apply formal reasoning. The first part of the course is dedicated to learning how to construct logical proofs, proofs on set theory and proofs by induction, while the second half of the course builds upon the first part to cover number-theoretical concepts, graphs, combinatorics, discrete probabilities, and models of computation. The student will obtain the fundamental skill of computational thinking and will be better equipped to tackle technical subjects throughout the curriculum. The course is an introduction to discrete mathematics as a foundation to work within the fields of computer science, information technologies, and software development. The course develops the necessary terminology and conceptual tools needed for later courses.

This includes:

 • formal reasoning, proofs, logic, set theory, sequences and sums
 • number theory, combinatorics and (discrete) probability theory
 • induction, recursion and counting
 • relations and functions
 • basic graph theory, language theory
 • theory and models of computation, such as finite state machines, regular expressions and grammars
The course aims at providing a basic understanding of the mathematical foundations of computer science.
BachelorEfterår 202220222Ansøgen-
This course teaches the theoretical and practical foundations for distributed computing.
BachelorEfterår 202220222Ansøgen
The Analysis, Design, and Software Architecture course (BDSA) is part of the Bachelor in Software Development (BSWU). In this course, students will discover software engineering from a theoretical and practical perspective. Students will learn about the history of software engineering, software processes, and will be exposed to concepts, principles, techniques, tools, and technologies related to object-oriented analysis, design, and programming. The course comprises of two lecture blocks and three exercise blocks. Weekly exercises will be given to students to gain hands on practice of the concepts taught in class.
BachelorEfterår 202220222Ansøgen

This course will introduce students to techniques for solving complex programming tasks arising in modern IT systems. The focus in the course is on algorithm design and analysis.

KandidatEfterår 202220222Ansøgen-

In this course, you will both learn state-of-the-art techniques that power state-of-the-art data-intensive applications and systems running on modern hardware and get to apply these techniques on a modern data-intensive system.

KandidatEfterår 202220222Ansøgen-

This course introduces Machine Learning methods and how they are used in active research. Methods will be described in a way to enable you to select the suitable tool for given application, and adapt accordingly.

KandidatEfterår 202220222Ansøgen-

This course addresses advanced programming techniques, with a special attention on functional programming and its applications. The course is a perfect balance of theory and practice, with focus on the Scala programming language.

KandidatEfterår 202220222Ansøgen-

This course introduces students to the broad field of robotics predominately from an artificial intelligence perspective.

KandidatEfterår 202220222Ansøgen-

You will take this course as part of the security specialization.  The course is designed to prepare you to write a master thesis in security and give you the background to excel.  The knowledge you gain in this class will allow you to write better and more secure software that can also run reliably in adversarial environments.   You must have taken Security 1 and Security 2 as well as Discrete Mathematics and a programming course to be admitted to this course.


KandidatEfterår 202220222Ansøgen-

This course aims at making students proficient in a wide range of skills required to develop tools that automatically analyse software and to use advanced type systems for safe programming. Both of these are employed in modern software development to ensure software quality and security in the face of ever-increasing complexity.

KandidatEfterår 202220222Ansøgen-

The purpose of this course is to give a thorough understanding of innovative processes, methods, and tools for software engineering as well as an introduction to a number of theoretical concepts that allow you to reflect on how those processes, methods, and tools support software engineering as a cooperative activity. The course is designed to enable the student to embrace future methodological developments in software engineering. The course combines theoretical reflection of software engineering and hands-on engagement with industrial software engineering practice.

KandidatEfterår 202220222Ansøgen-

This course is an advanced course on algorithms which builds on top of an introductory course on algorithms and data structures. The course focuses on advanced techniques for identifying and solving computationally hard problems and on how to adapt such techniques to real-world scenarios.

KandidatEfterår 202220222Ansøgen-

This course is about that part of programming that focuses on parallelism and concurrency. The Java programming language is the language used for practically addressing such aspects.

KandidatEfterår 202220222Ansøgen-

This is an introductory course on information security. The course focuses on introductory aspects of analysis, design and implementation of secure software.

KandidatEfterår 202220222Ansøgen-
Students learn about the concept of computational thinking and get a hands-on introduction to programming using the Python programming language
KandidatEfterår 202220222Ansøgen
This course is a hands-on introduction to programming of mobile applications. Building on basic JavaScript programming skills, React Native is introduced as the preferred framework for cross-platform mobile application development. The concept of Location-Based-Services is also introduced in combination with React Native and is explored hands-on, in combination with programming hardware components on the phone (e.g. camera component). Student work revolves around small weekly individual tasks and readings of React Native documentation (online resources and provided course material) and a group project (3-4 students) that will be carried out in the second half of the course.
KandidatEfterår 202220222Ansøgen
Creating aesthetic user experiences requires designers to pay attention to all the subjective, sensorial and emotional qualities that can make a design delightful, pleasant and interesting to users. This course offers a theoretical and methodological foundation for thinking about aesthetics in your design projects. The course is structured around practical design projects addressing challenges from external partners in the cultural sector and/or the creative industries.
KandidatEfterår 202220222Ansøgen
This course introduces key concepts from computing and enables students to understand software in an organisational, historical, and cultural context. The course is at an introductory level and is well-suited for students with limited or no technical background.
KandidatEfterår 202220222Ansøgen-

The course will teach students to analyse complexity within an empirical case that explores a current topic or controversy within the field of science, technology, and innovation.

KandidatEfterår 202220222Ansøgen-
This course examines organizational change in light of contemporary challenges with digitalization and IT. It explores how organizational theories can help us better understand, and critically reflect upon, such profound challenges, while also offering hands-on approaches and strategies to managing them. Furthermore, it investigates questions of structure, culture, leadership, management, and organizing in order to make students both knowledgeable about, and skilled in the practice of, engaging with organizational change.
KandidatEfterår 202220222Ansøgen-

The goal of the course is to address the complex entanglements of IT, innovation and society.

KandidatEfterår 202220222Ansøgen-
The course zooms in on the ongoing digital transformation of the Danish public sector and provides analytical and methodological tools for understanding and working with digitalization processes across governmental institutions and the private organisations that underpin their transformation.
KandidatEfterår 202220222Ansøgen
Students learn to analyse and critically engage with games and related theoretical topics.
KandidatEfterår 202220222Ansøgen-
This course teaches fundamental techniques for using C++ efficiently to implement 2D and 3D games.
KandidatEfterår 202220222Ansøgen-
The course conveys the necessary tools for analysing games and player cultures from a comprehensive variety of angles, ranging from classic play theories and semiotics to transmedia and gender studies. It engages with games and play from a historical perspective, establishing a common ground for communication about games and player cultures among students from different backgrounds.
KandidatEfterår 202220222Ansøgen-
This course teaches the design and development of video games from prototyping to effective teamwork across disciplinary boundaries. It also covers the most important technical and theoretical foundations of game development.
KandidatEfterår 202220222Ansøgen-
This course teaches how to explore technologies for their potential in regards to play.
KandidatEfterår 202220222Ansøgen-
The course is an introduction to the basic concepts of computing and programming using a general-purpose language such as Processing. It is intended for a general audience with no prior programming experience, and taught with an emphasis on user interaction and graphics.
KandidatEfterår 202220222Ansøgen-
This course teaches the foundation of constructing user interfaces for computer systems. This problem is likely harder than you might think: computer programs very often perform complex tasks, yet users demand and need simple interfaces. Producing such interfaces requires an understanding of both the user—e.g., what are they trying to accomplish? what do they know already?—and the technology—e.g., how can we  implement a in a given UI framework the interactions that we want to present the user with, how do we interact with a backend API? In this course, students will develop both their design knowledge, but also their technical skills.
KandidatEfterår 202220222Ansøgen-
In this course, you will learn how to implement some widely-used algorithms as fast and scalable programs on modern hardware, and how to evaluate your implementation using appropriate test cases and performance experiments.
KandidatEfterår 202220222Ansøgen-
This is a hands-on course that teaches the basic principles of computer security. You will get in-depth experience with cyberattacks, and how to prevent them. The course projects enable you to personalize the course to match your unique background.
KandidatEfterår 202220222Ansøgen-
This course addresses the technical issues that emerge during the big data life cycle including collection, management, processing, and analytics. We discuss modern approaches to organising and reasoning about large, fast growing and diverse data-sets. We cover the principles of big data analysis, and illustrate a hands-on approach to big data modelling and management.
KandidatEfterår 202220222Ansøgen-

This course gives an introduction to the field of data mining. The course is relatively practically oriented, focusing on applicable algorithms. Practical exercises will involve both use of a freely available data mining package and individual implementation of algorithms.

KandidatEfterår 202220222Ansøgen-
The course is an introduction to discrete mathematics as a foundation to work within the fields of computer science, information technologies, and software development.
KandidatEfterår 202220222Ansøgen-
The course is a hands-on introduction to the tools that are necessary to design and develop physical artefacts.
KandidatEfterår 202220222Ansøgen-
This course teaches the theoretical and practical foundations for distributed computing.
KandidatEfterår 202220222Ansøgen
The course covers fundamental techniques for developing data management and data analytics applications.
KandidatEfterår 202220222Ansøgen
The course covers fundamental techniques for developing data management and data analytics applications.
BachelorEfterår 202220222Ansøgen

Students attending this course will study some of the core algorithms and systems related to game development.

KandidatEfterår 202220222Ansøgen

Networks are all around us: We are ourselves, as individuals, the units of a network of social relationships of different kinds; the Internet and the highway system can be modelled as networks embedded in space; networks can be also entities defined in an abstract space, such as networks of acquaintances or collaborations between individuals. This course aims at providing the computational tools to study these networks and form an advanced understanding of the current state of the art of network science. The final objective is to have the students master computational techniques to solve advanced network problems, to be able to contribute to the development of network analysis, and to appreciate the limitations and future developments of scientific papers dealing with network problems in real-world data.

 

KandidatEfterår 202220222Ansøgen

Kursets formål er at give en dybere praktisk og teoretisk forståelse for implementation af programmeringssprog, herunder især maskinmodellen bag Java, C# og F#. Kursusemnerne omfatter leksikalsk analyse, grammatikker, syntaksanalyse, abstrakt syntaks, stakmaskiner, virtuelle maskiner, mellemkodesprog (inklusive JVM og .NET CLI), og continuations. Endvidere implementering af fortolkere, typeinferens, oversættere for en delmængde af C og for en delmængde af SML, garbage collectors, og kodegenerering for virtuelle maskiner og maskinkode (fx x86).

BachelorEfterår 202220222Ansøgda

This is an introductory course on information security. The course focuses on introductory aspects of analysis, design and implementation of secure software.

BachelorEfterår 202220222Ansøgen

The course focuses on system programming concepts (I / O, network programming and concurrent programming), and their implementation in C. The course deals with how hardware, operating system and the compilation process of programs are related. During the course, students will design and implement a simple Linux kernel module in C.

KandidatEfterår 202220222Ansøgen

The goal of the course is to teach the understanding, design, implementation, and use of modern artificial intelligence (AI) techniques for generating efficient, intelligent behaviors in games and other simulation environments. A particular focus is given to techniques applied to agent-based simulations.


KandidatEfterår 202220222Ansøgen
Dette kursus vil sætte de studerende i stand til at forstå, artikulere og arbejde kritisk med værdier og etik i avancerede og komplekse design kontekster.
KandidatEfterår 202220222Ansøgda

Today we are hardly using programs that are developed to fit one specific customer. If we play games, use business systems for administration, or download apps to our phones: we use software that is part of software ecosystems software products that are configured to fit a specific business context, platforms that allow sharing of specific kinds of software, or software as a service. Examples for software ecosystems have developed around software products, like game engines, or enterprise resource planning (ERP or CRM) software, integrated development environments like visual studio and platforms like the Android operating system.

In this course you explore software ecosystems from UX design, organizational and technical perspectives. To this end you will analyse a software ecosystem together propose an improvement or a new development related to the analysed ecosystem and support your proposal with a prototype and / or other design artefacts.

KandidatEfterår 202220222Ansøgen

The course presents the students with several perspectives on game analysis and design. The unique aspect of the course is the combination of theoretical and practical approaches. Every unit familiarizes the students with the newest development in game studies and follows it with a presentation by a practitioner. This shows the students the interplay between the academic and industry perspectives. The students must also use the topics raised during the lectures as inspiration for their game creation or their original analyses of game elements.

KandidatEfterår 202220222Ansøgen

This course enables students to understand the effects of automated digital systems on the way a welfare society is governed and experienced by social groups and individuals.

KandidatEfterår 202220222Ansøgen

The course aims at giving the students an introduction to the complexities of determining how processes of digitalisation and green transitions are entangled.

KandidatEfterår 202220222Ansøgen

The course aims at giving the students an introduction to the complexities of determining how processes of digitalisation and green transitions are entangled.

BachelorEfterår 202220222Ansøgen
This course provides the basic algorithmic tools indispensable for every software developer.
Kandidat
Forår 202320231Infoen-
The course introduces the students to probability theory and applied statistics. It will focus on understanding the theoretical foundations of statistics and on applying the theory using mathematical analysis and simulations in R.
Bachelor
Forår 202320231Infoen
The goal of the course is to make students able to manage and use data sets, e.g. by learning about tools for data interpretation and visualization, and to reason about the use of data in larger contexts.
Kandidat
Forår 202320231Infoen-
In this course, you will learn how to evaluate the performance of a computer system.
The course combines a focus on low-level system components (hardware, operating system, etc.) with the analysis of complex data systems.
Kandidat
Forår 202320231Infoen-
The course is focused on forming the basis of a data communicator. The students should recognize the various features of the human perception system, and operate around those limitations. We expect a student to be able to create effective visual encodings (charts), data-driven stories, dashboards and storyboards. The course will empower students with the underlying assumptions, guidelines and trappings of visualizing quantitative information. In doing so, the curriculum will put the field of data visualization in context; touching on its history from the first historic examples, right up until the propensity today of misleading people.
Bachelor
Forår 202320231Infoen

In this course, students learn how to work in data-driven design and development processes and what changes data analysis brings to the design and maintenance of games.

Kandidat
Forår 202320231Infoen-
This course examines the socio-political, ethical and legal contexts of data by investigating a range of recent data controversies. In this course students will learn to critically reflect upon the multiple ways data is articulated as a controversial legal and ethical object.
Bachelor
Forår 202320231Infoen-
In this course, students learn to design and build a database and to make use of databases in business applications.
Bachelor
Forår 202320231Infoen-

Dette kursus introducerer til teorier og metoder om designdrevet innovation med særlig vægt på produkter, tjenester og systemer, der vedrører eller involverer digitale teknologier. Kurset er organiseret omkring spørgsmål om samfundsmæssig og erhvervsmæssig innovation og indebærer dybtgående videnstyper af innovation, identifikation af innovations muligheder, strategi og konkurrencedygtig analyse, udvikling af forretnings modeller. Gennem et case-drevet engagement med eksterne virksomheder, vil de studerende udvikle, teste, præsentere og argumentere for konkrete koncepter.

Kandidat
Forår 202320231Infoda-
This specialisation focuses on theories, practices and methods from Human Computer Interaction and Interaction Design and enhances the students ability to critically analyze, understand and develop interactive technologies through hands-on experiments in a studio workspace.
Kandidat
Forår 202320231Infoen-
Formålet med dette kursus er at give de studerende en generel forståelse af, hvad der karakteriser digital kultur og kulturelle praksisser. De studerende vil lære hvordan de kan identificere og analysere digitale kulturelle fænomener, og hvordan disse fænomener kan forstås som et samspil mellem mediesystemer, personlig identitet og fællesskaber. Kurset vil herudover undersøge hvordan digitale platforme både kan begrænse og berige muligheden for kulturelle udtryk.
Bachelor
Forår 202320231Infoda-

The course will introduce and cover basic concepts in Enterprise Architecture -an approach to understand, manage and develop business strategy in a complex IT landscape. There will be an introduction to the recognised frameworks and models in Enterprise Architecture.

Kandidat
Forår 202320231Infoen-

This course aims to enable students to design and develop websites and interactive Web applications based on standard Web technologies and software frameworks.

Kandidat
Forår 202320231Infoen-

The subject of the course is functional, declarative programming in general and F# in particular.

Kandidat
Forår 202320231Infoen-
This course teaches the conceptual foundation and practical implementation of game worlds.
Kandidat
Forår 202320231Infoen-

This course considers the nature as well as the challenges associated with ‘global project management and IT’.

Bachelor
Forår 202320231Infoen-
The course is a hands-on introduction to the tools that are necessary to design and develop physical artefacts.
Kandidat
Forår 202320231Infoen-

In collaboration with industrial partners, students will apply Scrum in practice and reason about its application in an environment as realistic as possible.


Kandidat
Forår 202320231Infoen-

This course gives an introduction to IoT as well as practical experience with the design and implementation of end-to-end IoT systems.

Practical examples and exercises will predominatly be from domains Energy and Environment.

Kandidat
Forår 202320231Infoen-
The course introduces the student to the processes, basic principles, methods, and tools of service design. The focus is specially on designing services with digital components. Lectures, case studies and hands-on exercises will be used to learn 1) to identify service design opportunities via understanding of stakeholder requirements and needs and 2) to use service design methods for co-design and evaluation of services with digital components.
Kandidat
Forår 202320231Infoen-

The students learn to conduct work place studies and analyses through the use of ethnographic methods.

Bachelor
Forår 202320231Infoen-
The course will provide an understanding of how to analyze an organization's IT Governance & Quality Management (IT governance) and how to restructure the organization's IT governance so that it is in line with the organization's IT strategy.
Bachelor
Forår 202320231Infoen-

The students will learn theoretical foundations of IT-enabled process improvement and apply these to a real life practical context by working with an organisation.

Bachelor
Forår 202320231Infoen-

Turning the unprecedented amounts of data being collected today into useful information is well beyond the computing power of a single general purpose CPU core. It is, therefore, crucial to know and understand the methods and tools that are able to parallelize various data analysis tasks in an efficient way on multicore CPUs and on a cluster of machines.

With this goal in mind, this course first gives an overview of the popular parallel data processing platforms. Then, it dives into parallelizing various machine learning tasks.

Bachelor
Forår 202320231Infoen
This is a course in mathematics covering linear algebra and basic probability theory. This course is the first course of the Algorithms and Machine Learning specialisations.
Kandidat
Forår 202320231Infoen-
This course gives an introduction to Java development of apps for the Android platform, and an overview of concepts for handling concurrency on mobile devices.
Kandidat
Forår 202320231Infoen-
The goal of this course is to give you a mindset of working with software in an abstract and semi-automated fashion, as in a production process (as opposed to a hand crafting process).
Kandidat
Forår 202320231Infoen-

The objective of the course is to introduce students to important philosophical and historical perspectives on science and technology, as well as to more general epistemological and reflexive issues related to business informatics as a social science discipline. Throughout the course, the student will become acquainted with a series of concepts within a selection of thematic fields that can be used to critically interrogate empirical phenomena relating to ‘science’ and ‘technology’. 

Bachelor
Forår 202320231Infoen-
This course is designed to introduce students to designing play and games from the perspective of Critical Design. The goal is to give students theoretical and practical knowledge about play that they can use in different subject areas, from game design and interaction design to software development.
Kandidat
Forår 202320231Infoen-

The course provides a basic introduction to scientific thought and introduces central philosophical perspectives on science, epistemology and technology, including central concepts in scientific methodology. The course puts a special focus on IT technologies, exploring its foundations and ethical implications.  

Bachelor
Forår 202320231Infoen-
This course provides the necessary tools for analysing systems and security protocols.
Kandidat
Forår 202320231Infoen-
The goal of the course is to teach how to navigate and actively participate in an increasingly complex and constantly changing service economy.
Kandidat
Forår 202320231Infoen-
The design, development, and implementation of a software system requires the evaluation of several, often conflicting, aspects of the system and mastery of multiple tools and techniques. The aim of this course is to provide you with knowledge on how to design the architecture of  software systems in a structured and systematic way that addresses the required functionality and supports the necessary system qualities. This requires a technical toolbox with concepts, methods, and principles to support the software design, implementation, and evaluation as much as a wider understanding of the context and domain of the system. Beyond the design of software architecture you will also learn about the tools and approaches that are used in recovering the architecture of a system by the analysis of its source code and version control information.
Kandidat
Forår 202320231Infoen-
The course examines the new responsibilities and obligations of state actors as they implement IT systems. It explores how public bodies use and store data, questions the line between public and private companies, and explores political and ethical questions of infrastructure and responsibility during public digitization initiatives.
Kandidat
Forår 202320231Infoen-
This course teaches students how to design innovative user experiences for a variety of digital platforms. The course is organized in a practice-based learning approach, and intends to give students the skills that are necessary to plan and conduct design processes, including iterative prototyping and testing. Classes will be structured around theoretical lectures as well as practical design work.
Kandidat
Forår 202320231Infoen-

The main outcome of the course is that students are equipped with an understanding of core theories, concepts and methods in co-design and participatory design approaches, and their historical grounding and development. Students will also have experience from applying co-design methods in a live project with real stakeholders, and reflecting on the process and results.

Bachelor
Forår 202320231Infoen-
Kursets mål er, at de studerende har (1) en grundlæggende forståelse af begreberne data, netværk og dataanalyse; og (2) en værktøjskasse med teknikker og teorier til at diskutere ideen om netværk og data som grundlag for konceptualisering af et netværkssamfund.
Bachelor
Forår 202320231Infoda-

The aim of the course is to give the student a basic understanding of how to work with design, innovation and concept development, with an explicit focus on sustainability and regenerative thinking. Based on a specific design case, the students will learn to apply selected methods and approaches to promote ethical aspects and sustainability in an actual design context. Throughout the course, the student will learn to critically reflect upon the impact, ethical issues in and role of digital design in the transition towards a more sustainable future.

Bachelor
Forår 202320231Infoda-
The students will learn techniques for identifying and modelling flexible and efficient business processes and workflows.
Bachelor
Forår 202320231Infoen-
This course provides the basic algorithmic tools indispensable for every software developer.
Bachelor
Forår 202320231Infoda

This course gives a fundamental overview of Android programming concepts and the best practices for mobile app development.

Bachelor
Forår 202320231Infoen
The objective of the course is to provide students with ways of understanding, articulating and thinking critically about some of the fundamental assumptions about the psychology of games, play and players.
Kandidat
Forår 202320231Infoen
This course will introduce basic concepts and techniques for designing and analysing cryptographic protocols with a focus on privacy preserving computation and blockchain protocols. We will cover both the main constructions of such protocols and the theoretical models used for proving their security.
Bachelor
Forår 202320231Infoen

The course "DevOps, Software Evolution and Software Maintenance" is a BSc elective.

In this course, the students will discover all the software engineering activities that take place after an initial software product is delivered or after a legacy system is taken over from a theoretical and practical perspective. Students (in groups) will take over such a system that is live and serving users, they will refactor and migrate it to the languages and technologies of their liking. All subsequent DevOps, software evolution and software maintenance activities will be performed directly on the systems of the students.

Bachelor
Forår 202320231Infoen
This course will introduce basic concepts and techniques for designing and analysing cryptographic protocols with a focus on privacy preserving computation and blockchain protocols. We will cover both the main constructions of such protocols and the theoretical models used for proving their security.
Kandidat
Forår 202320231Infoen

The course "DevOps, Software Evolution and Software Maintenance" is an MSc elective.

In this course, the students will discover all the software engineering activities that take place after an initial software product is delivered or after a legacy system is taken over from a theoretical and practical perspective. Students (in groups) will take over such a system that is live and serving users, they will refactor and migrate it to the languages and technologies of their liking. All subsequent DevOps, software evolution and software maintenance activities will be performed directly on the systems of the students.

Kandidat
Forår 202320231Infoen
This course introduces basics of Bayesian statistics, Bayesian data analysis, Bayesian learning, and the programming tools that enable automation of these methods. The course emphasizes programmable statistical methods over pen and pencil analytics.
Kandidat
Forår 202320231Infoen
The overall goal of the course is to introduce students to a selection of the most important problem solving and decision support techniques within AI and optimization.
Kandidat
Forår 202320231Infoen
The overall goal of the course is to introduce students to a selection of the most important problem solving and decision support techniques within AI and optimization.
Bachelor
Forår 202320231Infoen

The course aims to train the students in conducting a thorough and valid analysis of online data sources with the use of basic programming, statistics and business intelligence tools. 

Bachelor
Forår 202320231Infoen

The objective of this course is to learn the fundamentals of user experience design and interface design. Basic theories, methods and techniques from user experience design and interface design are applied in group design exercises.

Bachelor
Forår 202320231Infoen
This is an applied course on information security. The course focuses on in-depth penetration testing techniques, elements of cryptanalysis and digital forensics, ethical aspects of security and responsible disclosure.
Kandidat
Forår 202320231Infoen

Verden ændrer sig og i dag er der mere end nogensinde fokus på bæredygtighed - både i forhold til vores klima og miljø, i forhold til at få skabt livsbetingelser, der muliggør et arbejds- og privatliv i balance. Udviklingen af anstændige jobs og ansvarlig produktion går hånd i hånd med den overordnede klimaindsats, som er grundlæggende kriterier, hvis vi skal bringe Danmark i spidsen for udviklingen af fremtidens bæredygtige virksomheder.

Bachelor
Forår 202320231Infoda

The purpose of this course is to explore play as an expressive form and creative framework outside of the domain of games. As such, the learning goals and activities are not oriented towards game design. This course will focus on drawing into the digital design domain inspiration and practices from play and computer games.

This course is designed to expand the intellectual and professional scope of interaction design students.

Bachelor
Forår 202320231Infoen
The course covers fundamental techniques for developing data management and data analytics applications.
Kandidat
Forår 202320231Infoen
The course covers fundamental techniques for developing data management and data analytics applications.
Bachelor
Forår 202320231Infoen
This course examines organizational change in both theory and practice. It explores how organizational theories can help us better understand, and critically reflect upon, challenges related to organizational change, while also offering hands-on approaches and strategies to managing them. Furthermore, it investigates questions of structure, identity, culture, leadership, management, and organizing in order to make students both knowledgeable about, and skilled in the practice of, engaging with and reflecting on organizational change.

Kandidat
Forår 202320231Infoen

This course provides the basic algorithmic tools indispensable for every software developer.

Bachelor
Forår 202320231Infoen
The course is a hands-on introduction to the tools that are necessary to design and develop physical artefacts.
Kandidat
Forår 202320231Infoen

This course provides the basic algorithmic tools indispensable for every software developer.

Kandidat
Forår 202320231Infoen

This is a hands-on course that teaches the basic principles of computer security. You will get in-depth experience with cyberattacks, and how to prevent them. The course activities enable you to personalize the course to match your unique background.

Kandidat
Forår 202320231Infoen
Understanding creative work as processes that take place within organizational and cultural settings under different kind og leadership and management, the course focuses on the simultaneously constraining and enabling ways these structures influence creativity and innovation. 
Kandidat
Forår 202320231Infoda

The course is for students looking for an introduction to entrepreneurship, to develop business understanding and learn the startup development processes. 

Students will be given a toolbox of academic frameworks and models to develop business in multiple situations and propose strategic changes to overcome them. Through case studies and group work the students will become familiar with business language which will help to build a bridge between business and technology.

The course is an iteration of the Business Foundation course. This means you cannot register for this course if you have passed the Business Foundations course and vice versa.

Bachelor
Forår 202320231Infoen
In this course, the students learn how to evaluate, design and prototype products based on latest artificial intelligence technologies.
Kandidat
Forår 202320231Infoen
This course focuses on the analysis and production of data. Students gain an overview of data-driven design work and critical thinking about the use of data, and the challenges and opportunities that data brings to the design of interactive systems. They will be introduced to technical concepts in data production and data analysis, and reflect on these from an ethical, social and cultural perspective. Doing so, the course bridges technical and human perspectives in data-driven design.
Kandidat
Forår 202320231Infoen
This course aims to make students proficient in the functional programming paradigm used by languages such as F#, Scala, SML, OCaml, or Haskell. All programs created in the course will be written in F#, developed by Microsoft and incorporated in Visual Studio and the .NET framework. We will relate the functional paradigm to its imperative and object-oriented counterparts, but focus on concepts predominantly found in functional programming languages such as higher-order functions, recursion and tail recursion, immutable data structures, and first-class functions.
Bachelor
Forår 202320231Infoen

In collaboration with industrial partners, students will apply Scrum in practice and reason about its application in an environment as realistic as possible.

Bachelor
Forår 202320231Infoen
This is a hands-on course that teaches you how to prove that programs are correct. You will get in-depth experience with tools for this task, as well as an understanding of the theory behind them. This course thus equips you to pursue a career in writing safety-critical systems, or in pursuing higher studies in this area.
Kandidat
Forår 202320231Infoen
This is a hands-on course that teaches you how to prove that programs are correct. You will get in-depth experience with tools for this task, as well as an understanding of the theory behind them. This course thus equips you to pursue a career in writing safety-critical systems, or in pursuing higher studies in this area.
Bachelor
Forår 202320231Infoen
Students attending this course will be able to implement core algorithms of Computer Graphics.
Kandidat
Forår 202320231Infoen
Through this course, the students will learn about the aspects of game programming commonly involving artificial intelligence methods, which methods are used and how to implement them.
Kandidat
Forår 202320231Infoen

Dokumentation

Når du søger optagelse på et kursus som gæstestuderende på IT-Universitetet, skal du desuden indsende følgende dokumentation:

 • For bachelorstuderende: Kopi af dit eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse samt dokumentation for eventuel suppleringsfag.
 • For kandidatstuderende: Kopi af dit eksamensbevis fra din bacheloruddannelse eller en uddannelse på tilsvarende niveau. 
 • For både bachelor- og kandidatstuderende: Kopi af forhåndsgodkendelse fra dit studienævn på, at du får merit for de kurser, som du søger optagelse på. Kontakt dit studienævn snarest, da nogle studienævn har temmelig lang ekspeditionstid. Det skal fremgå af forhåndsgodkendelsen, hvilken uddannelse du er indskrevet på.

Har du et udenlandsk adgangsgivende grundlag, så omregner vi dit eksamensbevis for at dokumentere, at det er i overensstemmelse med adgangskravene. Det gøres i overenstemmelse med eksamenshåndbogen. Du bliver muligvis kontaktet for at sende yderligere dokumentation. 

Ansøg om at blive gæstestuderende

Inden du søger

Husk at tjekke, at du har, hvad du skal bruge for at udfylde ansøgningen:

 • Find det ønskede kursus og tjek om du opfylder eventuelle adgangskrav
 • Få forhåndsgodkendelse ved eget studienævn
 • Læs loginvejledningen (se nedenfor)

Du søger om at læse som gæstestuderende gennem ansøgningsportalen. Det er en god ide at have al dokumentation klar, før du begynder ansøgningen, men det er også muligt at gemme ansøgningen og vende tilbage til den senere.

Login

Når du møder systemet første gang, kan du logge ind på tre forskellige måder. Du finder hjælp til login i loginvejledningen.

Ansøgningen 

Hvis du har brug for hjælp til at udfylde felterne og forstå processen på ansøgningsportalen, kan du læse denne ansøgningsvejledning, som gennemgår ansøgningsprocessen trin-for-trin.

Kvittering

Når du har udfyldt og afsendt din ansøgning, modtager du en advisering på den e-mail, som du er oprettet med på ansøgningsportalen. Derefter logger du på ansøgningsportalen for at se kvitteringen i dine beskeder.

Om optagelse

Vi behandler ansøgninger løbende og giver besked om optagelse i ansøgningsportalen. Når der er besked til dig, vil du modtage en adviserende e-mail om dette på den e-mailadresse, som du er oprettet med på ansøgningsportalen. For at læse beskeden skal du logge ind på ansøgningsportalen. Det er også gennem ansøgningsportalen, vi i nogle tilfælde anmoder om yderligere dokumentation. Det er dit eget ansvar at tjekke portalen for beskeder.

Ansøgere optages på ledige pladser efter først-til-mølle-princippet. Vær opmærksom på, at vi først kan optage dig, når vi har en komplet ansøgning med al dokumentation for de gældende adgangskrav.

Prioritering

Hvis du ønsker at søge om optagelse på mere end ét kursus, skal du sende en ansøgning pr. kursus, og du vil blive bedt om at prioritere de søgte kurser. Ved oprettelsen af ansøgning nr. 2 vil du blive bedt om at angive, hvor mange kurser du ønsker at øge i alt, og hvordan du prioriterer dem.

Annullering af ansøgning

Hvis du ønsker at annullere din ansøgning, så orienter os hurtigst muligt. Hvis din ansøgning ikke er færdigbehandlet, så bedes du annullere den i systemet. Hvis din ansøgning er færdigbehandlet og du har fået svar om optagelse, så bedes du annullere din optagelse ved at sende en mail til sap@itu.dk.

Søg

Du søger om optagelse som gæstestuderende. I ansøgningssystemet hedder det enkeltfag som gæstestuderende. Denne information vil allerede være udfyldt, hvis du benytter linket forneden. Det eneste, du skal vælge, er 'type' du søger: bachelor- eller kandidatniveau.

SØG IND SOM GÆSTESTUDERENDE