Kommende kurser

Nedenfor ses en oversigt over kommende kurser under ITU Professional Courses. Listen vil løbende blive opdateret med nye kurser.

Kurserne er henvendt til dig, der har en del erfaring, men ønsker at styrke din faglighed inden for specifikke it-relaterede områder. Kurserne er relevante for alle, der arbejder med softwareudvikling, it-arkitektur, digital forretningsudvikling, digitalt design, it-ledelse eller andre områder, hvor it spiller en central rolle.

Fælles for kurserne er, at de:

  • forløber over en til fem dage
  • adresserer fremtidens udfordringer
  • beskæftiger sig med højaktuelle og konkrete behov for kompetencer
  • undervises af forskere, eksterne lektorer og erfarne professionelle
  • er baseret på den nyeste viden
Har du et forslag til et kursus, kan du kontakte ITU Professional Courses her.
 

Digitalt lederskab handler om dine kompetencer både som leder og som medarbejder. Du får en indsigt i, hvordan virksomheder drives og får en større forståelse for, hvordan digitalisering skaber værdi for forretningen. Det giver en praktisk forståelse af digitaliseringsudfordringerne for virksomheden.

Du bliver også i stand til at vurdere digitaliseringsindsatsen i forhold til ledelsessystemer, forretningsgange, organisation og virksomhedskultur. Det giver dig en forståelse og ikke mindst evnen til at bidrage til virksomheden udvikling af strategi og forretningsområder i en digitaliseret verden. Kurset koster 20.000 kroner og forløber over ovenstående fire dage i august og september 2020.

Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepulje.dk, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Tid og sted
Kurset finder sted på IT-Universitetet over fire lørdage i efteråret 2021: 30. oktober, 06. november, 13. november og 20. november.

Læs mere om kurset her

Det langsigtede mål med dette kursus er at give deltagerne en solid forståelse for tankegang og metoder bag kodning og it-teknologier. På engelsk taler man ofte om begrebet "computational thinking" (it-tankegang). Kurset henvender sig til personer, som ikke tidligere har arbejdet med it-teknologi og programmering.

Konkret vil du på dette kursus lære at kode og programmere med udgangspunkt i, hvordan internettet fungerer. Du vil først lære, hvordan man laver hjemmesider (HTML) med knapper og inputfelter (HTML Forms). Dernæst vil du lære, hvordan man koder i det mest udbredte programmeringssprog på internettet: JavaScript. JavaScript har den fordel, at det kan bruges på hjemmesider, uden at man behøver installere noget som helst. 

Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepulje.dk hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Tid og sted

Næste kursusforløb afholdes følgende mandage: 1/11, 8/11, 15/11, 22/11 og 29/11. Alle dage fra 9:30 - 15:30.

Læs mere om kurset her

På internettet eksisterer en bred portefølje af tjenester, som kan hjælpe med alt fra rutevejledninger til investeringsforslag. Denne gruppe af tjenester bliver et vigtigere og vigtigere værktøj i vores hverdag. Men vidste du, at mange af disse tjenester er konstrueret af andre mindre tjenester?

En sådan byggeklodstilgang tillader os at konstruere nye tjenester og systemer, som ellers ikke ville være mulige. Virksomheder kan fokusere på at udvikle specialiserede systemer, der håndterer betalinger, mens andre blot kan anvende disse og fokusere på udvikling af en webshop. Når man udvikler til internettet er webtjenester derfor både et interessant og vigtigt emne. Dette kursus vil introducere webtjenester og give et fundament for at udvikle mindre webtjenester. Kurset bygger videre på kurset Introduktion til programmering/ kodning og it-tankegang og har samme målsætning om at give deltagerne en solid forståelse for tankegang og metoder bag kodning og it-teknologier. 

Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepulje.dk, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Tid og sted
Kurset finder sted på IT-Universitetet tirsdag d. 2. november fra kl. 09.00 - 16.00.

Læs mere om kurset her

Please note: this course is taught in English

Artificial-intelligence-driven technologies are rapidly changing the world. Business automation, customer management systems, and language models are revolutionising everything from organisation and marketing to product development and sales forecasting.

But AI is a massive field of technology often veiled by impenetrable jargon and confusing media hype. What exactly is AI? What do I need to know to use AI? And most importantly, how can I apply AI in my organisation or business?
 
This course is tailored specifically to employees and decision makers looking to gain a fundamental understanding of AI in their work.

Time and place
The course will take place at the IT University on 18 - 19 November 2021.


Learn more about the course here

The course offers the opportunity to understand and apply collective intelligence and ‘bottom-up’ information aggregation in an organization.

The course explores how important stakeholders of an organization (both internal and external “global” crowds) can use platforms to collectively to advance creativity, innovation, workflows and predictions of uncertainties.

Collective intelligent tools are already emergent technologies that can help companies to stay agile in the 21st century.

Time and place

The course will take place at the IT University on 9, 10 and 11 Novemeber 2021.

Read about the course here

For at kunne tage datadrevne beslutninger skal man have en forståelse for, hvad mulighederne i data er, hvilke spørgsmål man kan stille data, og hvilke data, man behøver for at kunne besvare sine spørgsmål. Man skal have viden om, hvordan man i praksis kan finde de svar, man søger i data.

For at give deltagerne en forståelse for, hvordan arbejdet med data foregår tager kurset afsæt i konkrete øvelser i programmeringssproget Python, som giver deltagerne en basal viden om, hvordan man konkret arbejder med data.

Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepulje.dk, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Tid og sted
Kurset finder sted d. 23. og 24. november 2021 kl. 09.00 - 16.00 på IT-Universitetet.


Læs mere om kurset her

Dette kursus henvender sig til dem, som ønsker en bred teoretisk og forskningsbaseret tilgang til it-porteføljestyring suppleret med best practice fra såvel de traditionelle som de agile tilgange. Det betyder, at vi vil arbejde med en lang række teorier, rammeværk og metoder, som vil blive diskuteret og afprøvet i større eller mindre grad. Kurset skal derfor ses som en bred introduktion til hele området og som inspiration inden certificering eller valg af rammeværk i virksomheden.

Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepulje.dk hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Tid og sted
Kurset finder sted lørdag d. 27. november 2021 på IT-Universitetet kl. 9:00 - 16:00.

Læs mere om kurset her

Betjening af kunder sker i dag både digitalt og personligt og kundens behov skal derfor opfyldes i samspil med de digitale ydelser og platforme. Det er en udfordring at sikre, at kunden oplever sammenhæng, relevans og en effektiv opfyldelse af sine behov.

På kurset får du værktøjer til at opnå en dybere forståelse for kunder. Du får overblik over forskelle og ligheder i kundetyper, deres ønsker og behov, og du lærer, hvordan man imødekommer forskellene i en verden, hvor de digitale selvbetjeningsværktøjer er stort set ens for alle. For at få overblik over kunderejsen fra kundens side, får du en model, som omfatter alle berøringspunkter både online og i den fysiske verden. Det giver dig en bedre forståelse for, hvordan du møder kunden gennem forskellige kommunikationskanaler og virkemidler, samt hvilke der virker hvornår og til hvad.

Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepulje.dk, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Tid og sted
Kurset forløber over to dage:

Tirsdag den 30. november og onsdag den 1. december på IT-Universitetet kl. 09:00-16:00 begge dage.

 


Læs mere om kurset her

Please note: this course is taught in English

Pharma and healthcare technology has gradually come to rely more and more on user experience design in all aspects of the product life-cycle. From clinical trials to patient support programs, it is critical to understand how to transform a deep understanding of people into both strategic, tactical and operational design decisions.

This course will give you a framework for understanding the strategic value of UX design in the pharma and healthcare domain and improve your ability to identify challenges that can be adressed with UX design.

Time and Place
The course will run on 16, 17 and 18 November 2021 at the IT University. The course will be offered again on 13, 14 and 15 December 2021.

Learn more about the course here.


Learn more about the course here

Digitaliseringsprojekter handler ikke kun om teknologi, it-systemer eller projekter. Det er kun den tekniske del. Oftest er medarbejderne nøglen til at lykkes med digitalisering og at skabe forretningsmæssig værdi. 

På dette kursus lærer du at håndtere den menneskelige side af digital transformation. Du får en komplet værktøjskasse til at arbejde direkte med adfærd og skaber forandring – særligt med fokus på samarbejdet med travle mennesker, der er vigtige for at lykkes med din opgave, men ikke har projektet øverst på deres agenda. Du lærer således at håndtere den menneskelige side af digital transformation og lede forandringer – særligt med fokus på samarbejdet med travle mennesker, der er vigtige for at lykkes med din opgave, men ikke har projektet øverst på deres agenda. Du lærer at få topledere, mellemledere og kollegaer i tale, engagere dem og få dem som medspillere i projektet, så projektet kan skabe værdi for forretningen.

Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepulje.dk, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Tid og sted
Kurset i efteråret 2021 er desværre udsolgt. Næste kursusforløb afholdes på IT-Universitetet onsdag den 16. marts og torsdag den 17. marts 2022 kl. 09.00 - 16.00 begge dage.

Læs mere om kurset her

Any society, organisation, or business is like a great collective mind. Co-workers and employees have a unique perspective on their tasks, challenges, and the future of the organisation. But like people, most organisations only utilise a small part of that collective brain in its operations. What if you could tap into this vast pool of employee experience and know-how and optimise your workflow, spark innovation, and predict the future success of current strategies?

Learn the basics of crowdsourcing tactics, get an overview of the current platforms available for information aggregation, and see what other organisations have gained by using collective intelligence as a technology and a way of thinking.

Time and place
The webinar is held in conjunction with the course Collective Intelligence for Predictions, Innovation, Work and Competitiveness which will take place at the IT University on 9, 10 and 11 November, 2021.

Read more about the webinar here

Et øget fokus på anvendelse af data får mange til at spørge: hvad kan vi bruge data til? Men de seneste års fokus på tillid, ansvarlighed og etik får nu mange til at stille spørgsmålet: hvad bør vi bruge data til?

At kunne svare på det spørgsmål kræver indsigt i kompleksiteten i datadrevne beslutninger. Man skal vide, hvad data er, hvor data kommer fra, og hvordan data anvendes i organisationen. Man skal kunne gennemskue og forudsige, hvordan data understøtter beslutninger. Hvem tager egentlig beslutningerne i automatiserede processer? Hvordan er beslutningerne understøttet af data? Og hvad er konsekvenserne for brugerne og forretningen for denne brug af data nu og på sigt? Er der retlige og etiske konsekvenser, som vi skal være opmærksomme på?

Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepulje.dk, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Tid og sted
Tirsdag d. 5. oktober kl. 9:00 - 13:00 og onsdag d. 6. oktober på IT-Universitetet kl. 13:00 - 16:00 på IT-Universitetet.

Læs mere om kurset her

Today, artificial-intelligence-driven technologies are changing the world, and there are no ends to the possibilities for businesses and organisations – from automation in text processing and resource management to information augmented reality and intelligent cameras.

But what exactly is AI and how do businesses and organisations create value with it?

Join ITU-postdoc Djordje Grbic on a journey through the virtual mind of artificial intelligence and find out how companies and organisations use cutting-edge AI technologies in process optimization, marketing, product development, sales forecasting, and administration.

Time and place
This webinar took place Friday 3 September, from 9 to 9:45 AM. An adapted version of the recorded presentation will be available soon. If you want to explore the fundamentals of artificial intelligence further, check out the upcoming course Introduction to Artificial Intelligence which will take place on 28 and 29 October 2021.


Read more about the webinar here

Projektledere oplever ofte, at det er en udfordring at skabe og fastholde interesse for projektet hos de mange vigtige personer uden for projektet.

Kurset giver dig en køreplan til at finde ud af, hvem du skal involvere hvornår, hvordan og hvor meget. Du får en komplet værktøjskasse til indledende brugerforståelse og kortlægning af forskellige målgrupper og interessenter, herunder hvad der er vigtigst for hver af de forskellige målgrupper (prioriteter for hver målgruppe) og interessenter, samt hvordan man bruger det til at opbygge og fastholde af motivation og accept fra brugere og forretning gennem hele projektet – helt til det er endeligt rullet ud og er blevet til nye arbejdsgange. Kurset koster 10.000 kr. 

Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepulje.dk, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Tid og sted

Kurset har desværre lukket for optag. I stedet henviser vi til kurset Digitalisering i praksis: forretning, forandring og menneskers adfærd, der udbydes 3. og 4. november 2021. Hvis du er interesseret i at vide, hvornår der kommer nye datoer for kurset, er du velkommen til at tilmelde dig interesselisten her.

Læs mere om kurset her

Kurset foregår i et digitalt læringsrum – stærkt begrænset antal pladser

Betjening af kunder sker i dag både digitalt og personligt og kundens behov skal derfor opfyldes i samspil med de digitale ydelser og platforme. Det er en udfordring at sikre, at kunden oplever sammenhæng, relevans og en effektiv opfyldelse af sine behov.

På kurset får du værktøjer til at opnå en dybere forståelse for kunder. Du får overblik over forskelle og ligheder i kundetyper, deres ønsker og behov, og du lærer, hvordan man imødekommer forskellene i en verden, hvor de digitale selvbetjeningsværktøjer er stort set ens for alle. For at få overblik over kunderejsen fra kundens side, får du en model, som omfatter alle berøringspunkter både online og i den fysiske verden. Det giver dig en bedre forståelse for, hvordan du møder kunden gennem forskellige kommunikationskanaler og virkemidler, samt hvilke der virker hvornår og til hvad.

Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepulje.dk, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Tid og sted

Kurset har desværre lukket for optag. I stedet henviser vi til kurset Kundeforståelse og kundepleje, der afholdes som traditionel undervisning på IT-Universitetet ved fysisk fremmøde d. 17. og 18. juni 2021. Hvis du er interesseret i at vide, hvornår der kommer nye datoer for kurset, er du velkommen til at tilmelde dig interesselisten her.

Læs mere om kurset her