Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder at bruge cookies, når du klikker dig videre til næste side. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, så systemet kan huske, at du har svaret "Nej tak".

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Læs mere om IT-Universitetets brug af cookies.

Acceptér cookies

ITU

Kandidat i
Games

Om Uddannelsen

Den 2-årige kandidatuddannelse (MSc) i Spil giver dig teknisk og samfundsfaglig viden om, hvordan computerspil fungerer, hvordan man designer dem og hvordan de påvirker os socialt. Du kommer til at arbejde med nogle af verdens førende spilforskere, og du vil få chancen for selv at blive ekspert i computerspil.

Computerspil kan være en kommunikationsform, et læringsværktøj, en vej til socialt samvær og et hjælpemiddel til rehabilitering. Uddannelsen i Games giver dig indsigt i mediet, og du får mulighed for selv at skabe morgendagens computerspil.

På kandidatuddannelsen i Spil beskæftiger du dig med computerspil på både et teoretisk og et praktisk plan. Du kommer til at lære om computerspillets kulturelle betydning, hvordan man bidrager til udviklingen af computerspil og hvordan man tilpasser det kommercielle potentiale i spil til andre kommunikations- og mediedomæner.

Du kan vælge mellem to spor med hvert sit faglige fokus:

 • SpilDesign og Teori
 • SpilTeknologi

Alle studerende har ofte fælles undervisning og laver flere projekter i fællesskab, men som studiet skrider frem, specialiserer du dig i et af de faglige spor. På den måde skaber du din egen faglige profil og kan fokusere på netop den del af spilverdenen, som du brænder for.

Uddannelsen har et internationalt perspektiv og al undervisning (uanset spor) foregår derfor på engelsk.

Studiets opbygning SpilDesign og Teori

Som uddannet spildesigner kan du udtænke ideer og manuskripter, designe regler og udvikle brugerflader til forskellige typer spil. Ud over det teoretiske og metodiske fundament får du solid praktisk erfaring med projektledelse. 

Du lærer at afvikle analyser og brugertest, så du kan udvikle spil der passer brugernes efterspørgsel og behov, og du vil kunne omsætte din idé til et flyvefærdigt, funktionelt produkt.

Se studieordning for games.

Det obligatoriske indhold er kategoriseret i 3 kurser:

 1. Foundations of Play and Games (15 ECTS): Fokuserer på analyse af spil og deres kultur på grundlag af forskningsbaserede undersøgelser.
 2. Game Design (15 ECTS): Fokuserer på anvendelse af designforskning på design af computerspil samt design og udvikling af prototyper.
 3. Game Development (15 ECTS): Fokuserer på udvikling af innovative produkter, der udvider spilteknologier ud fra et struktureret og videnskabeligt perspektiv.

Læs mere om kurserne her. På 2. semester skal du begynde din specialisering. Du kan læse mere om specialiseringsmuligheder nedenfor.

Studieforløb på spildesign og -teori
1. semester  Foundations of Play and Games
(15 ECTS)
Game Design
(15 ECTS)
2. semester Game Development eller
Digital Game Theory
(á 15 ECTS)
Specialisation Course 1
(7,5 ECTS)
Elective Course
(7,5 ECTS)
3. semester Specialisation Course 2
(15 ECTS)
Specialisation Module 3
(7,5 ECTS)
Elective Course
(7,5 ECTS)
4. semester Master Thesis
(30 ECTS)

Studiets opbygning: SpilTeknologi

Har du programmeringserfaring, og vil du være med til at skabe fremtidens spilteknologier? På SpilTeknologi-sporet får du en solid teoretisk baggrund og praktisk erfaring med programmering og spilteknologier.

Det obligatoriske indhold er kategoriseret i 3 kurser:

 1. Game Engines (15 ECTS): Fokuserer på programmeringsteknikker, der kan bruges til computerspil, koncentreret om forskningsbaserede undersøgelser.
 2. Game Design (15 ECTS): Fokuserer på anvendelse af designforskning på design af computerspil samt design og udvikling af prototyper.
 3. Game Development (15 ECTS): Fokuserer på udvikling af innovative produkter, der udvider spilteknologier, ud fra et struktureret og videnskabeligt perspektiv.

Se studieordning for games.

Valgfrie kurser

Som studerende på kandidatuddannelsen i Spil har du mulighed for at vælge blandt IT-Universitetets udbud af kurser på tværs af linjer og uddannelser, og skræddersy din egen profil. I Kursusoversigten finder du beskrivelser af alle kurser, der udbydes på IT-Universitetet.

På 2. semester skal du begynde din specialisering. Du kan læse mere om specialiseringsmuligheder nedenfor.

Studieforløb på spilteknologi
1. semester  Game Engines
(15 ECTS)
Game Design
(15 ECTS)
2. semester Game Development
(15 ECTS)
Specialisation Course 1
(7,5 ECTS)
Elective Course
(7,5 ECTS)
3. semester Specialisation Course 2
(15 ECTS)
Specialisation Module 3
(7,5 ECTS)
Elective Course
(7,5 ECTS)
4.semster Master Thesis
(30 ECTS)

Specialiseringer

GAMES udbyder fire specialiseringer. Der er knyttet en specialisering til hvert fagligt spor, og på 3. semester kan du vælge om du i stedet vil søge om optagelse på DADIU specialiseringen.

Et specialiseringsmodul er et progressivt studieforløb, der består af to dele. 1. del er et kursus (7,5 ECTS) og 2. del indeholder normalt både et kursus og et projekt (15 ECTS). 3. specialiseringsmodul er specialeforberedende kursus.

For studerende på SpilDesign og -Teori:

På SpilDesign og -Teori skal du vælge mellem to specialiseringer: SpilDesign eller SpilAnalyse

Specialisering i SpilDesign
1. kursus: Game World Design (7,5 ECTS) eller
               Programming for Game Designers (7,5 ECTS)

2. kursus: User Experience and Prototyping (15 ECTS) eller
               Playful Design (15 ECTS)
3. kursus: Specialeforberedende kursus (7,5 ECTS) 

Specialisering i SpilAnalyse
1. kursus: Qualitative Methods (7,5 ECTS)
2. kursus: Computer Game Culture (15 ECTS)
3. kursus: Specialeforberedende kursus (7,5 ECTS) 

For studerende på SpilTeknologi:

Denne specialierings sigte er at introducere de studerende til forskellige koncepter, metoder og algoritmer indenfor kunstig intelligens. De er alle sammenhængende med og anvendelige i spilproduktion. Fokus vil være på læring via spil. Formålet er derudover forståelsen for designet og implementeringen af nye AI teknikker, der skal bruges til at generere effektive intelligente handlingsmønstre i spil. Der vil også blive sat fokus på hvordan man bruger de nyeste AI algoritmer til at forbedre spiloplevelsen.

1. kursus: Data Mining (7,5 ECTS)
2. kursus: Modern AI for Games (15 ECTS)
3. kursus: Specialeforberedende kursus (7,5 ECTS) 

DADIU - kan søges af alle GAMES studerende

DADIU (Det Danske Akademi for Digital, Interaktiv Underholdning) er en uddannelse, der uddanner studerende i at lave computerspil. Uddannelsen koordineres af Den Danske Filmskole og er et samarbejde mellem universitetsuddannelser og kunstskoler i hele Danmark.

DADIU er en individuel specialisering, hvilket betyder, at den studerende skal søge om optagelse på uddannelsen. Det er DADIU der står for selve optagelsesproceduren. DADIU udbydes til spil-studerende på 3. semester og uddannelsen ligger altid om efteråret. Den er berammet til 30 ECTS og indeholder følgende dele:

 • Fælles pensum (7,5 ECTS points)
  Alle studerende følger fælles pensum.
  I løbet af de første fire uger af uddannelsen bliver der dannet en teoretisk og praktisk base for udvikling af computerspil. De studerende lærer om betydningsfulde aspekter af spiludvikling og bliver introduceret til roller og ansvar for de forskellige kompetencer.
 • Kompetenceprojekt (7,5 ECTS)
  De fire uger i oktober giver de studerende mulighed for at fordybe sig i et specifikt aspekt af spiludvikling relateret til deres egen kompetence. Kompetenceprojektet er tilrettelagt som en række individuelle forløb.
  Kompetenceprojektet fungerer desuden som specialeforberedende kursus.
 • Produktion (15 ECTS points)
  Produktion og præsentation af uddannelsens afgangsspil.
  De sidste to måneder af DADIU semesteret bliver brugt på at udvikle et rigtigt, færdigt spil. Hvert hold, der består af ca. 15 studerende, får et produktionslokale med computere og software.

  Læs mere om uddannelsen på DADIUs website
Mere

Skjul

Karrieremuligheder

Kompetencerne du tilegner sig på Spil-linjen ruster dig til karrieremuligheder i både danske og internationale sammenhænge. Som færdiguddannet kandidat har du erhvervet dig generelle kvalifikationer, som man traditionelt set anvender i et spiludviklingshus, som for eksempel:
 • Project manager 
 • Level designer
 • Game director
 • QA-manager

Din profil er også målrettet en bred vifte af stillinger i blandt andet softwarehuse, konsulenthuse og offentlige institutioner samt selvfølgelig selvstændigt iværksætteri.

Er du interesseret i at søge en PhD på IT-Universistetet, kan du læse mere om forskningsområderne her.

Har du uddannet dig på spilteknologi-sporet, vil du typisk kunne søge stillinger som f.eks.: 
 • Spiludvikler  
 • Systemudvikler
 • Programmør
 • Softwarearkitekt
 • Database Manager

Har du uddannet dig i Spildesign og Teori, kan du arbejde med f.eks.:
 • Gamification – det kan f.eks. være at designe læringsværktøjer eller udvikling af apps 
 • Spiludvikling, udover pc spil og apps, kan du arbejde med playfulness i brætspil, rollespil osv.
 • Project managers 
 • Arbejde med interaktionsdesign
 • QA-managers 
 • Spilforsker 
Mere

Skjul

cand.it

Udveksling

Udveksling og udlandsophold
Det kan være både fagligt udviklende og se godt ud på CV’et at læse en del af sin uddannelse på et udenlandsk universitet. IT-Universitetet har udvekslingsaftaler med universiteter rundt omkring i verden, og for studerende med faglighed inden for spiludvikling, spildesign og spilkritik vil vi fremhæve:

Undervisningen

Undervisningen er en variation af forelæsninger, gruppeprojekter og praktiske øvelser, og du bliver undervist af nogle af verdens mest anerkendte eksperter i computerspil, der fortrinsvis kommer fra Center for Computer Games Research.

IT-Universitetet har et tæt samarbejde med erhvervslivet, og uddannelsen er tilrettelagt så du får mulighed for at samarbejde med private virksomheder. På den måde arbejder du altid med aktuelle udfordringer, og du får mulighed for at skabe kontakt til erhvervslivet allerede under studierne.

Som studerende på Spil bliver du del af et dynamisk og opfindsomt miljø, og mange studerende oplever, at studiet bliver en livsstil. Forelæsninger, undervisning og workshops er kun én del af studielivet. Den anden del skaber de studerende selv. Læs mere om Game Events.
Classroom

#lifeatitu

Studievejledning

Er du interesseret i at læse på en af IT-Universitetets uddannelser, er du velkommen til at kontakte Studie- og Karrierevejledningen.

Lokale 3D05 og 3D07
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5240

Email: studievejledningen@itu.dk