Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder at bruge cookies, når du klikker dig videre til næste side. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, så systemet kan huske, at du har svaret "Nej tak".

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Læs mere om IT-Universitetets brug af cookies.

Acceptér cookies

ITU

Enkeltfagskurser

Om enkeltfag

Hvert semester udbyder IT-Universitetet en lang række enkeltfagskurser. Kurserne har forskellige niveauer, så hvad enten du har lyst til tage fat på et helt nyt område eller ønsker at gå i dybden med et specialiseret emne, kan du finde noget der passer dig. 

Med et enkeltfagskursus får du både teori og praksis. Du kan bygge videre på din erfaring, opdage nye hjørner og ikke mindst anvende den nye viden straks, du er tilbage på jobbet.

Enkeltfagskurserne er på enten bachelor-, kandidat- eller masterniveau. På nogle kurser foregår undervisningen på engelsk. Et kursus løber typisk over 12 til 16 uger. 

Nedenfor finder du vores aktuelle kursusudbud. Vær opmærksom på, at udbuddet af kurser ændres fra semester til semester. I kursusoversigten kan du se en oversigt over samtlige kurser.

Begrænset antal pladser på enkeltfagskurser
Enkeltfagskurser er ledige pladser på kurser på bachelor-, kandidat-, master og diplomuddannelserne. Hvis du ønsker at blive optaget på et bestemt kursus, skal du ansøge hurtigst muligt, efter ansøgningsportalen åbner hhv. medio maj og medio november, da de ledige pladser på kurserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Enkeltfagskurser

Lige nu 60 enkeltfagskurser.

Analysis, Design and Software Architecture

Kurset introducerer, hvordan man beskriver og anvender objektorienterede metoder til analyse og design. Kurset berører alle de primære facetter af softwareudvikling og gør den studerende i stand til at dokumentere analyse, design og softwarearkitektur for en lang række systemer ved at bruge standard dokumentation. Desuden lærer de studerende at designe og implementere software ved brug af programmeringssproget C# og kontinuerligt at ændre et softwaresystem ved at tilpasse dets arkitektur og forfine dets konfiguration. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Softwareudvikling.

Info
Anskaffelse og kravspecifikation

Anskaffelse og kravsspecifikation Nøglen til at anskaffe det rigtige it-system er en kravspecifikation, der sikrer, at kunden får det, han har behov for, og at leverandøren kan bruge det, han har og er god til. På dette kursus lærer du processen fra den første idé, til systemet er anskaffet og overgivet til drift. Systemet kan være et standard/rammesystem (fx et ERP system), et system udviklet in-house, et produkt til videresalg eller et system udviklet af andre fx ved outsourcing til udlandet. Du lærer metoder, der kan bruges i alle slags it-projekter, både agile og traditionelle. Primært gruppearbejde. Kurset foregår på dansk og udbydes på masteruddannelsen: Master i Software Engineering. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen.

Info
Applied Algorithms

Kurset introducerer den studerende for nogle af de klassiske eksempler på bredt anvendte algoritmer og bruger disse til at vise, hvordan man implementerer skalerbare algoritmer på korrekt og ydedygtig vis. Kurset har fokus på implementeringen, dens korrekthed, den eksperimentelle analyse og forbindelsen til performancemodeller. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling Development.

Info
Automated Software Analysis

På kurset lærer, hvordan man automatisk analysere data, og hvordan kode analysatorer fungerer, som fx ”Coverity” og Facebooks værktøj ”Infer”, som bruges til at analyse kode. Kurset er delt i fire områder. Først studerer vi den ”operationelle semantik”, som vi har brug for som fundament for at forstå, hvad et program gør. For det andet vil vi se på, hvordan man automatisk kan opdage fejl i programmer. Konkret vil vi studere analyse af dataflow, som er baseret på operationel semantik og i stand til automatisk at spore, hvordan data strømmer igennem et program. For det tredje vil vi dække værktøjer til programanalyse designet til automatisk at finde fejl i programmer. Vi vil bruge disse værktøjer på ikke-trivielle programmer til at sikre deres korrekthed og gå i dybden med præcis, hvordan værktøjerne får deres resultater. Endelig skal de studerende lave et projekt i mindre grupper inden for et af de tre ovenstående områder. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling Development.

Info
Bæredygtig innovation og smart byer

På dette kursus vil du ikke kun lære om forskellige udfordringer og muligheder relateret til at gøre byer intelligente. Du vil også få chancen for rent faktisk at gøre en by intelligent. På kurset samarbejder vi med og designer for byen Svebølle lige udenfor Kalundborg. Kurset vil derfor ligne en reel udviklingsproces, hvor vi udvikler og tester idéer til fremtidens intelligente by. Processen følger fem trin, hvor du vil lave feltarbejde, engagere dig med lokale interessenter og borgere, udvikle et konkret koncept baseret på den indsamlede viden, lave workshops og teste dine ideer, og sidst men ikke mindst pitche din ide til beslutningstagere i Kalundborg. Et design kan både være et koncept for et produkt, en service og/eller en proces relevant for interessenter og borgere. Du kan enten designe faktiske fysiske design (f.eks sensornetværk), som kan testes i det levende laboratorium, eller du kan designe digitale løsninger (f.eks. apps), eller du kan vælge at designe processer for forandring i organisatoriske og administrative processer til til gavn for folk i kommunen eller lokale virksomheder. Sidst i kurset vil du præsentere dine koncepter for relevante beslutningstagere, som kan vælge at gå videre med en realisering af ideen. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management.

Info
Business and Management Foundations

Formålet med kurset er at introducere den studerende for centrale begreber for forståelse og udvikling af forretningsledelse og strategisk ledelse. Begreber vil blive præsenteret og diskuteret i forhold til vigtige organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management.

Info
Business Cases

På dette kursus lærer du at udarbejde en business case, hvilket vil sige at opstille effekter (gevinster), beregne omkostninger og lave en risikovurdering af en investering. Du får et værktøj til at prioritere dine projekter og følge op på konkrete investeringers effekt i forbindelse med gevinstrealiseringen. Kurset foregår på dansk og udbydes på diplomuddannelsen: Diplom i it. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen.

Info
Co-design and Qualitative Methods

På dette kursus vil de studerende blive introduceret til en række af kvalitative metoder, som bruges i forståelsen af professionelle og hverdagsrelaterede kontekster og for hvordan man engagere deltagere i co-design af produkter og services. Der er særligt fokus på at opnå viden omkring, hvordan en kontekst kan forstås, hvordan deltagere kan indgå i designprocessen, deltagerenes praksisser og værdier, og hvordan man kan bruge denne viden til at skabe relevante produkter og services via co-design. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Digitale Medier og Design

Info
Computer Games Culture

På dette kursus vil vi undersøge computerspil fra et kulturelt og sociologisk perspektiv. Ved hjælp af en række teoretiske og metodiske tilgange (hentet fra humaniora og samfundsvidenskab) vil vi drøfte en række emner i et forsøg på at forstå ikke kun de interne kræfter og sociale dynamikker i computerspil, men også deres placering i den bredere kultur. Potentielle emner kan være: teknologiske undersøgelser og værdier, spil som materielle og symbolske meningsgivende steder, avatarer som sociale artefakter, sociale processer og interaktion, krop og identiteter på spil, klasse, race og køn i repræsentation, debat af intellektuelle ejendomsrettigheder, ledelse og styring af samfund og co-creative aktiviteter. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

Info
Computer Supported Cooperative Work

Kurset har to fokusområder: 1) at studere samarbejde og 2) at designe kollaborative teknologier. Kurset henter avancerede forskningsbaserede temaer fra den nyeste CSCW (Computer Supported Cooperative Work) forskning, som inkluderer (men ikke er begrænset til) samordning, gensidige afhængigheder, koordinering, synlighed & monitorering, infrastructures, og tværnationalt HCI. Kurset giver dig kompetencer til at deltage i distribuerede samarbejder ved at agere proaktivt i forhold til at få samarbejdet til at fungere og til at anvende og eksperimentere med design af kollaborative teknologier. Kurset foregår på engelsk og udbydes af DIKU (Københavns Universitet) på masteruddannelsen: Master i Software Engineering. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen. Bemærk: kurset kan IKKE tages af gæstestuderende.

Info
Critical Big Data Management

På dette kursus vil vi tage fat på de kritiske samfundsmæssige spørgsmål, der dukker op, når man indsamler, styrer, behandler og analyserer store mængder data. Vi diskuterer moderne tilgange til at organisere og få mening ud af store datasæt. Kurset vil dække principperne for big data-analyse og illustrere en gruppebaseret hands-on tilgang til big-data-modellering og styring, samtidig med at vi adresserer de stadig vigtigere samfundsmæssige spørgsmål, som disse principper og metoder rejser. Studerende vil blive introduceret til grundlæggende kvantitative metoder og tekniske færdigheder for at kunne vurdere de nuværende tilgange til big data management og analytics. De vil også blive introduceret til kritiske teoretiske værktøjer til identifikation og diskussion af potentielle faldgruber, forhindringer og muligheder, som arbejdet med data og analytics bringer frem. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management.

Info
Critical Big Data Management with Specialisation Project

På dette kursus vil vi tage fat på de kritiske samfundsmæssige spørgsmål, der dukker op, når man indsamler, styrer, behandler og analyserer store mængder data. Vi diskuterer moderne tilgange til at organisere og få mening ud af store datasæt. Kurset vil dække principperne for big data-analyse og illustrere en gruppebaseret hands-on tilgang til big-data-modellering og styring, samtidig med at vi adresserer de stadig vigtigere samfundsmæssige spørgsmål, som disse principper og metoder rejser. Studerende vil blive introduceret til grundlæggende kvantitative metoder og tekniske færdigheder for at kunne vurdere de nuværende tilgange til big data management og analytics. De vil også blive introduceret til kritiske teoretiske værktøjer til identifikation og diskussion af potentielle faldgruber, forhindringer og muligheder, som arbejdet med data og analytics bringer frem. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management.

Info
Critical Systems Project

Det overordnede mål med dette projekt er, at den studerende skal anvende en eller flere af de teknikker og koncepter introduceret på kurset, ’Critical Systems Seminar’. Dette kan ske med en teoretisk eller praktisk tilgang til udvikling af software for kritiske systemer. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling Development.

Info
Critical Systems Seminar

Det overordnede formål med dette seminar er at introducere den studerende for kernekoncepter og teknikker som bruges i udviklingen af software for kritiske systemer. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling Development.

Info
Digital Change Management

Kurset giver den studerende et overblik over forskellige tilgange, som kan bruges til forandringer i organisationer med it. Tilgange såsom ledelsesdrevet, Lean, målingsdrevet og produktionsfokuseret forandring vil blive dækket, såvel som mere kritiske og refleksive tilgange som medarbejderdrevet forandring, relationel koordinering og socialisering som forandring. Derudover vil kurset dække valgfri eller frivillig forandring og mekanismer, som påvirker spredning og ibrugtagning af it. Studerende vil lære at vælge en god strategi til forandring i organisation, som tager højde for uforudsete elementer. Studerende vil også lære, hvordan man anvender en valgt tilgang til organisatorisk forandring til at lave en plan for en organisatorisk forandring med it. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management.

Info
Digital Experience and Aesthetics

På dette kursus vil de studerende lære om digital æstetik gennem egen kreativ praksis. Kurset vil give dig viden om, hvordan man analyserer og forstår æstetiske parametre såsom form og udseende i digitale produkter, installationer og oplevelser. Vi vil behandle og analysere forskellige æstetiske strategier i en bred vifte af digitale medier. Teoretisk vil kurset basere sig på en tværfaglig kontekst og et tæt sammenspil mellem analyse og kreativ praksis. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Digitale Medier og Design.

Info
Digitalt spildesign

På kurset udforskes spil som en udtryksfuld form og kreativ ramme uden for domænet for spil. Kurset vil trække inspiration og praksis fra leg og computerspil ind i domænet af digitalt design og undersøge, hvordan leg faktisk er designet, implementeret og teste - dog uden at være et kursus for udvikling af spil. Studerende vil blive opfordret til at skabe legende objekter og/eller interaktioner, men er ikke centreret på teori for spildesign. Tværtimod er dette kursus med fokus på teori og designforskning inden for leg. I den første del af kurset vil de studerende blive introduceret til de klassiske teorier om leg, blive bedt om at undersøge, hvordan leg og spil giver stærke følelsesmæssige, sociale og kognitive erfaringer. Den anden halvdel af kurset vil fokusere på at udforske leg fra et perspektiv af interaktion og spildesign. Målet med kurset er at give de studerende mulighed for at udforske, hvordan leg frugtbart kan anvendes i en vifte af designsammenhænge. Bemærk: dette ikke er et kursus i spildesign. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Digitale Medier og Design.

Info
Domain Specific Languages

Kurset giver dig et mindset til at arbejde med software på en abstrakt og semiautomatiseret måde. På kurset lærer du at bruge modelleringssprog og modeller som artefakter, der bliver designet, manipuleret, transformeret og oversat til kode på automatisteret vis. Kurset vil fokusere på emner som domænemodellering, modellering af arkitektur, modeltransformation og kodegenerering. Kurset foregår på engelsk og udbydes på masteruddannelsen: Master i Software Engineering og kandidatuddannelsen: Software Development. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen.

Info
Enterprisearkitektur

På dette kursus lærer du om de væsentligste aspekter af enterprisearkitektur (forretnings- og it-arkitektur) fra strategi til den praktiske udførelse. Kurset følger Carnegie Mellon University's Enterprise Architecture Knowledge and Skills Areas (levels 1.0 and 2.0). Kurset foregår på engelsk og udbydes på masteruddannelsen: Master i it-ledelse. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen.

Info
Enterprise Services

Det postindustrielle samfund var i stand til at skabe kreative innovative it-drevne koncepter, processer og service, som nu stiller krav om nye måder at tænke på skabelse, styring og sourcing af vidensintensive enterpriseservices. Kurset vil hjælpe de studerende til at udvikle en bred forståelse for den rolle, som de sociale færdigheder, kulturel intelligens og individuel mindfulness spiller i moderne arbejdsmiljøer såsom i it-outsourcing projekter i forhold til at levere vidensintensive enterprise services. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management.

Info
Enterprise Systems and Information Management

Kursets fokus er at lære den studerende at analysere praksisser relateret til og behov for information management i kontekst af forretningsprocesser. Desuden lærer den studerende af evaluere, hvordan forskellige typer af organisatoriske systemer kan understøtte information management og hjælpe en virksomhed til at udvælge og designe systemer til information management i forretningsprocesser. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Global Business Informatics.

Info
Experimental Interaction

Kurset har til formål at udforske forholdet mellem spil, interface og spiller. Det undersøger metoder, strategier og teknologier til materielle brugergrænseflader til spil med det formål at forstå dem og stiller spørgsmålstegn ved standardkombinationerne af spilmekanik og brugergrænseflader. Kurset er et setup, som integrerer teori, praktiske eksperimenter og analyse. Temaet angribes fra flere perspektiver såsom spilstudier, fænomenologi, udformning, tangible interaktion, ubiquitous computing, intuition og sjov. Formålet med kursets praktiske projekter er at styre, drive og udfordre den teoretiske analyse. Kursets eksperimentelle prototyper består af softwareimplementering, et hardware-interface og en specific situation, placering og kontekst. Vi bygger artefakter i form af spil, gamification og leg, der udnytter, tilpasser, forstyrrer og blander steder, materialer og hverdagssituationer for at skabe legende, smukke, empowering, produktive og provokerende oplevelser. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

Info
Forandringsledelse og implementering

Forandring er et grundvilkår i organisationer og en opgave, som alle ledere skal kunne forstå og håndtere. Det gælder it-lederen både i forhold til it-organisationen, men også i forhold til større organisatoriske forandringer, hvor it typisk spiller en væsentlig rolle. Kurset giver en generel forståelse for organisatorisk forandringsledelse og fokuserer på indsigt og eksempler om implementering af it-baserede forandringsprojekter og it-lederens rolle. Kurset foregår på dansk og udbydes på masteruddannelsen: Master i it-ledelse. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen. Bemærk: kurset kan IKKE tages af gæstestuderende.

Info
Foundations in Development of IT

Kursets formål er at gøre den studerende i stand til at forstå og deltage i cyklusser for it-udvikling. Udviklingen af it-systemer er en kompleks udviklingscyklus, som involverer forskellige indbyrdes forbudne faser og aktører, som fx it-ledere, softwareudviklere, designere, forrretningsanalytikere, brugere og projektledere osv. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management.

Info
Foundations of Computing - Discrete Mathematics MSc

Kurset er en introduktion til diskret matematik som fundament for at arbejde inden for områderne: datalogi, informationsteknologi, og softwareudvikling. Kurset fokuserer på terminologi og konceptuelle redskaber til senere kurser og sigter mod at give en grundlæggende forståelse af de matematiske grundlag for datalogi. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

Info
Foundations of Play and Games

På dette kursus får du kendskab til de grundlæggende begreber, teorier og tilgange inden for spil og leg. Vi vil diskutere et udvalg af de vigtigste forskningstilgange, og forholdet mellem spil og fortællinger er et centralt element på kurset. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

Info
Game Design

Dette kursus omhandler udviklingsprocessen fra koncept til test af både brætspil og digitale spil. På kurset vil du udvikle en prototype af et spil og lære at reflektere over designprocessen og spiludviklerens rolle som hensynsfuld designer. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

Info
Game Engines

Kurset giver dig overblik over den teknologi, der bruges i game engines. Du lærer at implementere og forklare aspekter af teknologi til game engines, herunder grafisk rendering, spillet fysik, navigation i karakterer og systemarkitektur. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

Info
Global it

Kurset fokuserer på interaktion, kultur og sociale forandringsprocesser fra et globalt, digitalt perspektiv – både i teori og praksis. Kurset er introducerer vi globaliseringsteori og teorier om forholdet mellem det globale og det lokale med udgangspunkt i et Digital Design og Kommunikation perspektiv; det handler blandt andet om, hvordan it befordrer såvel globalt udblik som lokal forankring. I løbet af kurset arbejder de studerende i grupper med forskellige cases og opgaver, der giver dem mulighed for at anvende teori i praksis. Det vil sige, at grupperne kan arbejde med cases, hvor man kan analysere konkrete problemstillinger og/eller designe en digital løsning, som befordrer global interaktion. Kurset er på dansk og er et obligatorisk kursus på kandidatuddannelsen: Digital Design og Kommunikation.

Info
Innovation and Technology in Society

Kurset giver den studerende teoretiske perspektiver og konceptuelle redskaber til at analysere forholdet mellem innovation og samfund. Kurset gør den studerende i stand til at konceptualisere samt kritisk at reflektere over innovationsprojekter og processer, herunder deres egen potentielle rolle. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management.

Info
Innovation and Technology in Society with Project

Kurset giver den studerende teoretiske perspektiver og konceptuelle redskaber til at analysere forholdet mellem it-innovation og samfund. Kurset gør den studerende i stand til at konceptualisere samt kritisk at reflektere over innovationsprojekter og processer, herunder deres egen potentielle rolle. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management.

Info
Innovation & entrepreneurship – lokal forankring, global forretning

Kurset bruger design thinking kombineret med business thinking og strategisk ledelse af innovation som udgangspunkt for at arbejde med innovation og iværksætteri i praksis. Du skal arbejde med lokale virksomheder på Bornholm eller udvikle dine egen virksomhed med basis i mulighederne på Bornholm. Du får korte lektioner og inspirerende foredrag fra undervisere fra både ITU, DTU og KDAK. Du arbejder i grupper hvor teorier og metoder kobles med de medvirkende virksomheders udfordringer. Kurset varer tre uger, hvoraf den første uge foregår i København og de to sidste uger foregår på Bornholm. Kurset foregår på engelsk og udbydes på masteruddannelsen: Master i interaktionsdesign. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen.

Info
Interaktionsdesign - teori og metode

På dette kursus vil vi præsentere, diskutere og analysere feltet interaktionsdesign. Vi vil se på dets rolle i samfundet, og hvordan det påvirker og ændrer vores liv. Samtidig vil vi arbejde med, hvordan du kan udvide din viden og færdigheder med henblik på at skabe nye, relevante, og/eller nyttige produkter, services og oplevelser. Kurset foregår på dansk og udbydes på masteruddannelsen: Master i interaktionsdesign. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen. Bemærk: kurset kan IKKE tages af gæstestuderende.

Info
Introduction to Database Design, BSc

Dette kursus giver en introduktion til relationsdatabaser og data analytics fra både et praktisk og teoretisk perspektiv. Hovedparten af kurset fokuserer på relationsdatabaser heriblandt teorier og praksisser indenfor modellering og quering af databaser. Sidste del af kurset vil fokusere på teknikker for OLAP. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Softwareudvikling.

Info
IT, Globalisation and Culture

Kurset giver den studerende en forståelse af sociale og kulturelle udfordringer og muligheder associeret med it i en global kontekst. På kurset vil den studerende analysere betydningen af kulturelle problemstillinger i forhold til globale forandringsprocesser. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Global Business Informatics.

Info
IT-enabled Supply Chain Management

På kurset lærer de studerende at analysere relevante processer inden for understøttelse og håndtering af komplekse ’supply chains’. Heriblandt en grundlæggende diskussion af 'supply chains', specifikation af krav for informationsbehandling, samt en gennemgang af hvordan IT teknologier som Internet of Things, Big Data of RFID kan optimere 'supply chains'. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Global Business Informatics.

Info
It-projektledelse og programstyring

Kurset giver den studerende en grundig introduktion til it-projektstyring og it-projektledelse i form af viden om en række vidensområder, værktøjer, processer og metoder indenfor såvel traditionelle som agile metoder. I forlængelse heraf introduceres programledelse og porteføljestyring. Faget indeholder nyeste teoretisk viden og forskning på området kombineret med 'best practice' og erfaringer fra virkeligheden. Kurset foregår på dansk og udbydes på diplomuddannelsen: Diplom i it. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen.

Info
Kvalitative forskningsmetoder og akademisk formidling

Kurset giver en introduktion til forskningsbaseret arbejde og kvalitative undersøgelsesmetoder, der kan bruges til at forske i problemstillinger inden for “Digitale Medier og Design”. De studerende skal i grupper af fire-fem studerende gennemføre et mindre forskningsprojekt under vejledning af eller i samarbejde med en forsker. Kurset foregår på dansk og udbydes på bacheloruddannelsen: Digitale Medier og Design.

Info
Mobile and Distributed Systems MSc

På dette kursus vil vi studere nogle af de grundlæggende teknikker, der bruges i udvikling - både fra et teoretisk og et praktisk perspektiv. Frem for at studere specifikke leverandørers anvendte værktøjer fokuseres der på de teorier, der uundgåeligt danner fundamentet for alle leverandørers løsninger. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling Development.

Info
Modern AI for Games

Kurset handler om at forstå, designe, implementere og bruge teknikker til moderne kunstig intelligens (AI) og computerintelligens (CI) til at generere intelligent adfærd i spil. Desuden har kurset fokus på state-of-the-art AI algoritmer til at forbedre spiloplevelsen. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

Info
Network Society

Kurset giver den studerende teknikker og teorier til at diskutere ideen om netværk som basis for ‘netværksamfund’. Kurset er også en introduktion til grundlæggende koncepter og analyseteknikker indenfor Social Network Analysis (SNA) og vil lære den studerende at indsamle, analysere, visualisere og fortolke netværk af sociale medier såvel som overveje konsekvenserne af retningslinjer for netværksbaserede data generelt. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Digitale Medier og Design.

Info
Objektorienteret programmering - onlinekursus

Kurset dækker kernekoncepterne inden for objektorientereet programmering eksemplificeret i Java. Du vil lære at identificere problemer i programmering, tænke over deres løsninger på en kreativ og fyldestgørende måde og vælge en passende tilgang og teknik til at adressere dem. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

Info
Operativsystemer og C

Kurset beskæftiger sig med operativsystemers opbygning, OS som virtuel maskine, og som resourceadministrator, systemkald, user mode og privileged mode, interrupts og traps, processer og tråde, proceskoordinering, kritiske regioner og gensidig udelukkelse, schedulering, lageradministration, logiske og fysiske adresser, swapping, fragmentering, paging, segmentering, filsystemer, Input/Output, programmering i C, pointers, allokering af hukommelse, systemkald, flertrådede programmer, debugging mm. Kurset foregår på dansk og udbydes på bacheloruddannelsen: Softwareudvikling.

Info
Organisation and Process Theory

Kurset introducerer til organisationsteori som felt, herunder nyere udvikling som bygger på et procesperspektiv. Kurset vil adressere, hvordan de forskellige teorier fokuserer på emner som arbejde, handling, teknologi, praksis eller kompleksitet, og hvordan de behandler emnerne analytisk. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Global Business Informatics.

Info
Organizing and Managing Process Innovation

Kursets formål er at give de studerende evnen til at reflektere over udfordringer i forhold til at organisere og styre proces- og serviceinnovation i en organisation eller i et interorganisatorisk netværk. Kurset dækker klassisk og moderne teori om procesinnovation, teorier og frameworks om multidisciplinær innovation og endelig teori om innovationsdilemmaet: at balancere mellem at udnytte (exploitation) og udforske (exploration). Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management.

Info
Organizing and Managing Process Innovation with Specialisation Project

Kursets formål er at give de studerende evnen til at reflektere over udfordringer i forhold til at organisere og styre proces- og serviceinnovation i en organisation eller i et interorganisatorisk netværk. Kurset dækker klassisk og moderne teori om procesinnovation, teorier og frameworks om multidisciplinær innovation og endelig teori om innovationsdilemmaet: at balancere mellem at udnytte (exploitation) og udforske (exploration). Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management.

Info
Personas og målgruppeanalyse

Kurset ruster dig til at planlægge og udføre målgruppeanalyser og beskrive målgrupperne som personas. Du lærer, hvordan analysen bliver til personas, og hvordan disse bruges i designprocessen. Du kommer til at arbejde med fokus på målgruppen fra problemafdækning over undersøgelsesdesign til analyse, personabeskrivelaser og slutter med hvordan personas kan bruges i forskellige udviklingsfaser. Kurset foregår på dansk og udbydes på masteruddannelsen: Master i interaktionsdesign. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen.

Info
Play Design

Kursets formål er at udforske leg som en udtryksform og et kreativt framework udenfor spildomænet. Kurset undersøger leg som en kilde til inspiration og kreativitet i design af interaktive oplevelser. Gennem kurset vil de studerende lære forskellige teorier om leg, og hvordan de kan bruges til at forbedre service, produkter og omgivelser. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

Info
Practical Concurrent and Parallel Programming

På dette kursus lærer du at skrive korrekt og effektiv concurrent og parallel software, primært i Java, på standard multicore hardware med delt hukommelse, såsom laptops, desktops og servere. Kurset dækker basale mekanismer såsom tråde, låse og delt hukommelse såvel som mere avancerede mekanismer som parallelle strømme (Java 8 streams), transaktionel hukommelse (STM), message passing og låsfrie datastrukturer implementeret ved brug af atomiske compare-and-swap instruktioner. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

Info
Procedural Content Generation in Games

Dette kursus giver dig et bredt kendskab til et nyt og spændende felt. Kursets teori vil være tæt knyttet til igangværende forskning på ITU og den seneste samt tidligere udvikling inden for kommercielle og indie spil. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

Info
Programmer som data

Kurset beskæftiger sig med leksikalsk analyse, regulære udtryk, endelige tilstandsmaskiner, ikke-deterministiske og deterministiske tilstandsmaskiner, lexer-generatorer, syntaksanalyse, top-down versus bottom-up, LL versus LR, parser-generatorer, stakmaskiner, typetjek, maskinmodellen bag Java, C#, F# (stak, hob, spildopsamling) og oversættelse fra kildetekst til stakmaskinkode m.m. Kurset foregår på dansk og udbydes på bacheloruddannelsen: Softwareudvikling.

Info
Servicedesign og brugerinddragelse for it-ledere

Dette kursus giver it-lederen en konsistent model for, hvordan det opnås med specifikke værktøjer og fremgangsmåder. Kurset spænder fra det strategiske til det praktiske. I starten af kurset vil du arbejde med servicedesign i et strategisk perspektiv. Du vil identificere problemstillinger og tilgange til servicedesign ud fra et strategisk og organisatorisk synspunkt. Du vil blive indført i forretningsmæssige, ledelsesmæssige, kulturelle, sociale og tekniske aspekter. Dernæst vil du lære alle de centrale servicedesign metodologier, afholde workshops, opnå kundeforståelse og arbejde med at indlejre service koncepter i komplekse organisationer. Du vil arbejde både strategisk og praktisk med metoderne. Kurset har fokus på lederens rolle i servicedesign. Du får derfor kendskab til, hvordan services etableres og udvikles. Kurset foregår på dansk og udbydes på masteruddannelsen: Master i it-ledelse. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen. Bemærk: kurset kan IKKE tages af gæstestuderende.

Info
Software Architecture

Kurset introducerer til grundlæggende softwarearkitektur. Du får viden om principper og guidelines for design af softwarearkitektur, arkitekturstil, mønstre og konstruktion. Du lærer at identificere og tilgå kvalitetsmæssige attributter på arkitekturniveau. Kurset lære dig metoder, teknikker og værktøjer til at beskrive softwarearkitektur ved brug af forskellige tilgange til dokumentation og forklare designrationaler samt argumentere for valg i processen. Du lærer at kvalitetssikre og evaluere arkitekturen i et softwaresystem. Kurset giver også tilgange og værktøjer til at designe og evaluere softwarearkitektur for state-of-the-art teknologier såsom cloud-computing, serviceorienteret arkitektur (SOA) og mobile computing. Endelig tager kurset et kig ud i fremtiden på udfordringer og kommende trends inden for disciplinen softwarearkitektur. Kurset foregår på engelsk og udbydes på masteruddannelsen: Master i Software Engineering. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen.

Info
Statistiske metoder til Websiteoptimering - med Google Analytics

Formålet med kurset er dels at kunne forklare den statistiske teori bag A/B test af hjemmesider og dels at kunne foretage disse test mhp. optimering af hjemmesider (øget konverteringsrate, øget salg, øget selvbetjening eller lign.) I grupper diskuteres en række ideer til forbedring af case-hjemmesider. Dernæst implementeres nogle af ideerne og efterfølgende testes det, om ændringerne skal fastholdes eller kassereres igen. Forbedringerne kan være små ting som f.eks. farver eller tekster på knapper til lidt større ting som f.eks. placering af elementer osv. Kurset er IKKE et kursus i Google Analytics, men Google Analytics eller lign. anvendes som værktøj i kurset. Kurset foregår på dansk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Design og Kommunikation.

Info
Strategic Innovation by Design

Kurset giver en introduktion til de forretningsmæssige aspekter af design, heriblandt hvordan design kan være med til at løse forretningsrelaterede problemer, øge konkurrenceevnen og muliggøre innovationer, som brugerne finder attraktive og som er rentable for forretningen. Kurset foregår på dansk? og udbydes på masteruddannelsen: Master i interaktionsdesign. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen. Bemærk: kurset kan IKKE tages af gæstestuderende.

Info
Strategisk ledelse

På dette kursus får du indsigt i ’Complex Responsive Processes’, der i dag er grundstenen i langt de fleste akademisk baserede lederuddannelser, blandt andet MBA- og civiløkonomuddannelser. Strategisk ledelse baseret på Complex Responsive Processes fokuserer på relationspsykologi og dermed menneskelig interaktion. Kurset foregår på dansk og udbydes på diplomuddannelsen: Diplom i it. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen.

Info
Transmedial Storytelling

Computeren krydser grænser mellem tidligere adskilte områder for kommunikation eller medier. Dette er eksemplificeret med grænser mellem traditionelle medier, men også grænser mellem mennesker og teknologi og mellem privat og offentligt. Dette gør det nemt at bruge digitale medier til at skabe nye forbindelse og ny mening i medierede rum. For at demonstrere hvor transmedial storytelling er ved at blive en ny standard for kommunikation, vil kurset fokusere på tre aspekter af computeren for transmediel teknologi: transmedielle historier, transmediel teknologi og målrettet transmediel kommunikation. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Design og Kommunikation.

Info
User Experience

Kurset introducerer de studerende til teori, principper og praksis indenfor usability med udgangspunkt i de fagområder usability traditionelt relaterer til: Human-Computer Interaktion, interaktionsdesign, psykologi, human factors, informationsarkitektur, målgruppeanalyse og etnografi. Dertil trækker kurset på emner fra områder som webdesign, softwareudvikling og projektledelse. Kurset foregår på dansk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Design og Kommunikation.

Info
User Experience and Prototyping

Kurset omhandler, hvordan spiloplevelser skabes gennem iterativ prototyping med fokus på user experience og interaktionsdesign. Du vil lære metoder til at prototype, designe og teste user experience i spilprojekter og benytte metoderne i praksis i dit eget projekt. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

Info
UX og Agil udvikling

På dette kurser udforsker vi, hvad agil softwareudvikling er: de tilgange der er til at kombinere UX med agil udvikling; hvad det gør ved design og test metoder at arbejde agilt; og hvilke krav og nye roller der er opstået i kombinationen af UX og agil udvikling. Kurset foregår på dansk og udbydes på masteruddannelsen: Master i interaktionsdesign. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen.

Info

Arbejdsgiveren om værdien af enkeltfag»

"Det er en del af vores strategiske satsning at efteruddanne medarbejdere på IT-Universitetets enkeltfagskurser. Dermed sikrer vi, at de får den nyeste viden, og kan levere den bedste kvalitet til vores kunder."

Steen Jappe, afdelingschef for GIS og IT i COWI.
«

Den studerende om værdien af enkeltfag


»

”Værdien af at tage et enkeltfag på IT­-Universitetet har helt konkret været, at jeg nu kan lave webløsninger, der rent kommercielt virker bedre.”

Jakob Kyvsgaard-Nielsen, konsulent i Danspar
«

Informationsmøde den 18. november om enkeltfagskurser og kurser under ITU Professional Courses


Tilmeld dig her

Vil du udfordres?

»

”Det, der adskiller enkeltfagskurser på IT-Universitetet fra andre steder, er, at vi leverer både teori og praksis. Vi tilbyder forskningsbaseret uddannelse, men involverer i høj grad også eksterne undervisere med stor praktisk erfaring”.”IT-Universitetets uddannelser har et godt renommé i erhvervslivet, fordi vi lærer folk at tænke selvstændigt og løse problemerne på den måde, der er hensigtsmæssig i situationen, frem for, hvordan en given lærebog har forestillet sig en løsning”.

John Gøtze, ekstern lektor og specialist i enterprise arkitektur
«


John Gøtze.

Undervisning

Du vil blive undervist af specialister inden for deres specifikke del af det it-faglige felt. Derudover er der på nogle af kurserne tilknyttet erhvervsfolk som gæsteundervisere. De har til opgave at fokusere på, hvordan man konkret omsætter teori til praksis i virksomhederne. 

Undervisningen er en blanding af forelæsninger, øvelser, feedback, fremlæggelser, gruppearbejde og faglige diskussioner. Du tilbydes vejledning til alle projekter og opgaver.
Du skal forvente at afsætte ca. 8-10 timer om ugen pr. kursus á 7,5 ECTS, inkl. forberedelse. Der er undervisning én gang om ugen.

Alle enkeltfagskurser er tilrettelagt som deltidsstudier, så det er muligt at følge dem sideløbende med et fuldtidsarbejde og familieliv. Der undervises enten i dagtimerne, om eftermiddag eller om aftenen. Desuden tilbydes enkelte kurser med netbaseret undervisning

Nye kompetencer og viden

Med et enkeltfagskursus opnår du følgende kompetencer:

 • Ny og opdateret viden
 • Et it-kompetenceløft
 • Undervisning på akademisk niveau
 • Inspiration og personlig udvikling
 • Et netværk bestående af professionelle it-folk

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til kursusstart, men vær opmærksom på, at der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

- Pris pr. kursus á 7,5 ECTS-point: 10.625 kr.
- Pris pr. kursus á 7,5 ECTS-point: 11.450 kr. (weekendkursus med forplejning)
- Pris pr. kursus á 10 ECTS-point: 14.170 kr.
- Pris pr. kursus á 15 ECTS-point: 21.250 kr.

Ovenstående priser er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel re-eksamen.

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg
Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke gennemført det, skal du tilmelde dig kurset igen og betale for kurset igen. Du kan ikke deltage i undervisningen igen og modtage vejledning af dine (tidligere) undervisere uden at betale igen.

Opkræves forud for hvert semester
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for hvert semester. Du kan forvente en meget kort betalingsfrist, hvis du har søgt lige op til semesterstart.

Arbejdsgiver betaler
Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, kan fakturaen sendes direkte til arbejdsgiveren. Husk, at give besked om det på ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer.

Frameldelse
Framelding skal altid ske skriftligt og inden kursusstart. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom dødsfald, sygdom og lignende. Henvendelse om tilbagebetaling af deltagerbetaling efter kursusstart sendes til Student Affairs and Programmes vedlagt dokumentation.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår- og efterår.

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser kan have en senere opstart og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Studiestart for foråret 2017 Der er introdag for enkeltfagsstuderende i slutningen af januar 2017. Du kan læse mere om studiestart og intro senere i Studyguide.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.
Adgangskrav og dokumentation (bachelor- og kandidatkurser)

For at blive optaget på et enkeltfagskursus på bachelor- kandidatniveau skal du mindst have:

 • en bacheloruddannelse

Men du skal også kunne dokumentere, at du har:

 • engelskkundskaber svarende til mindst engelsk på gymnasialt B-niveau fra Danmark

Dokumentation for sprogkrav:

 • Du har bestået engelsk på B-niveau i løbet af gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering).
 • Du har taget en relevant engelsktest med en vis score. Testresultatet må højst være 2 år gammelt.
  Krav til engelsktest:
  TOEFL papirbaseret testresultat: mindst 550
  TOEFL IBT testresultat: mindst 80
  IELTS (academic) testresultat: mindst 6.0
  Cambridge Certificate of Proficiency in English: bestået
  Cambridge Certificate of Advanced English: bestået
 • Du har taget en gymnasial eksamen eller en bacheloruddannelse gennemført på engelsk i Danmark, et andet EU-land, Norge, Island, Schweiz, USA, Canada, Sydafrika, Australien eller New Zealand.
 • Du har en adgangsgivende bacheloruddannelse fra et dansk universitet.

Har du en gymnasial eksamen fra før A-, B- og C-niveau indførtes, vil IT-Universitetet beregne dit niveau ud fra bilag til Meritbekendtgørelsen.

Du skal dokumentere, at du opfylder kravet om engelsk på B-niveau på ansøgningstidspunktet.

Dokumentationskrav
Du skal uploade følgende dokumentation i filformaterne PDF, doc, docx, før vi kan behandle din ansøgning:

 • kopi af eksamensbevis for den adgangsgivende uddannelse
 • dokumentation for engelsk på B-niveau

Adgangskrav og dokumentation (master- og diplomkurser)

For at blive optaget på et master- eller diplomkursus skal du mindst have en mellemlang videregående uddannelse.Som fx en af følgende:

 • Bachelor
 • Kandidat
 • Professionsbachelor
 • HD
 • Diplom eller tilsvarende.

Efter din adgangsgivende uddannelse skal du have:

 • Mindst to års relevant erhvervserfaring på fuld tid. IT-Universitetet kan ikke dispensere fra dette krav.

Erhvervserfaring kan dokumenteres på flere måder:

 • udtalelse fra arbejdsgiver(e) på virksomhedens officielle papir med angivelse af varigheden for den relevante beskæftigelse (ansættelseskontrakt er ikke tilstrækkelig, da den ikke siger noget om et ansættelsesforholds varighed)
 • bekræftende mail fra din arbejdsgiver sendt direkte til SAP@itu.dk med angivelse af ansættelsesperiode, funktion og timetal
 • Kopi af registreringsattest fra SKAT samt eventuelle referencer (for selvstændige)

Sprogkrav
Ansøgere, der ikke har en dansk gymnasial eksamen eller en dansk adgangsgivende uddannelse, skal bestå studieprøven i dansk for at blive optaget på et enkeltfagskursus under en master- eller diplomuddannelse. Læs mere om studieprøven her.

Dokumentationskrav
Du skal uploade følgende dokumentation i filformaterne PDF, doc, docx, før vi kan behandle din ansøgning:

 • kopi af eksamensbevis for den adgangsgivende uddannelse
 • dokumentation for minimum to års relevant erhvervserfaring på fuld tid efter din adgangsgivende uddannelse
Studievejledning

I Studie- og Karrierevejledningen kan du få hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og optagelsesregler.

Studie- og karrierevejledningen (efteruddannelser)
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5247

Email: master@itu.dk

ITU Professional Courses

Udover enkeltfagskurser har IT-Universitetet etableret ITU Professional Courses, som udbyder kortere, fokuserede kurser på højt fagligt niveau henvendt til it-professionelle. Kurserne beskæftiger sig med højaktuelle og konkrete behov for kompetencer. De udbydes inden for alle aspekter af it, herunder forretning, design, teknologi, brugervenlighed og processer.

Fælles for kurserne er, at de

 • forløber over en til fem dage
 • adresserer fremtidens udfordringer
 • undervises af forskere, eksterne lektorer og erfarne professionelle
 • er baseret på den nyeste viden

Kurserne udløser ikke ECTS-point og knytter sig ikke til IT-Universitetets øvrige uddannelser. Derfor er der heller ingen adgangskrav til kurser under ITU Professional Courses.

Læs mere om ITU Professional Courses her.

Studerende