Enkeltfagskurser


Om enkeltfag

Med IT-Universitetets enkeltfagskurser kan du styrke din digitale profil og blive bekendt med nye måder at udnytte teknologiens muligheder.

Hvert semester udbyder IT-Universitetet en lang række enkeltfagskurser. Kurserne har forskellige niveauer, så hvad enten du har lyst til tage fat på et helt nyt område eller ønsker at gå i dybden med et specialiseret emne, kan du finde noget der passer dig.

Med et enkeltfagskursus får du både teori og praksis. Du kan bygge videre på din erfaring, opdage nye hjørner og ikke mindst anvende den nye viden straks, du er tilbage på jobbet.

Enkeltfagskurserne er på enten bachelor-, kandidat- eller masterniveau. På nogle kurser foregår undervisningen på engelsk. Et kursus løber typisk over enten 12 til 16 uger eller som weekendseminar fordelt på to weekender.

Kususudbud

Nedenfor ser du vores kursusudbud. Listen overkurser indeholder både kurser fra forestående og fra fremtidige semestre. Det giver dig mulighed for at orientere dig i forhold til kurser, som udbydes i fremtiden. Du kan dog ikke søge om optag på kurser udover det forestående semester.

Forårskurser kan søges fra medio november, mens efterårskurser kan søges fra medio maj.

Hvis du ønsker at blive adviseret, når et nyt kursusudbud er klar, kan du tilmelde dig denne mailingliste.

Begrænset antal pladser på enkeltfagskurser

Enkeltfagskurser er ledige pladser på kurser på bachelor-, kandidat- og masteruddannelserne. Hvis du ønsker at blive optaget på et bestemt kursus, skal du ansøge hurtigst muligt, efter ansøgningsportalen åbner, da de ledige pladser på kurserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Adgangskrav

 • Gymnasial eksamen samt specifikke adgangskrav (bachelorniveau)
 • Bacheloruddannelse eller lignende samt engelsk på minimum B-niveau (kandidat- og masterniveau)
 • Ved masterkurser dansk på A-niveau samt to års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse

Læs mere om adgangskrav.

Ønsker du optagelse på et kursus efter ansøgningsfrist eller kursusstart, skal du kontakte ITU Efteruddannelse. Vær også opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursusgang.

 

Enkeltfagskurser

KursusnavnNiveauTid og stedAnsøgSprog

De studerende får indsigt i, hvordan der arbejdes strategisk og praktisk med offentlig digitalisering, og hvilke muligheder og udfordringer dette giver. Teori og indhold er hentet fra forskning i den offentlige sektor, men er også relevant for den private sektor, især større virksomheder.

Master
Efterår 202220222Infoda-
This course will enable the student to analyse, reflect on, and manage IT projects and IT project portfolios in an organisational context.
Master
Efterår 202220222Infoen-
Innovation kræver inspiration til at tænke nyt. Input hertil kan med fordel hentes fra verden omkring os. I kurset sættes der fokus på digitale trends og transformation i et globalt perspektiv med henblik på at informere praksis i danske virksomheder og organisationer.

Skema: Undervisningen forventes at ligge på fire fredage i november - december.  Skema-visningen viser kl. 9-22 indtil videre. Men det vil blive kortere dage. Konkrete tidangivelser følger i løbet af efteråret, når der er koordineret på tværs af tidszoner. Så reservér indtil videre blot datoerne.
Master
Efterår 202220222Infoda

Dette kursus giver den studerende en bred indføring i og forståelse for interaktionsdesign, dets kernebegreber og perspektiver. Kurset bygger på en kombination af designteori og begreber præsenteret gennem et stort repertoire af designeksempler der tilsammen dækker de mest gængse perspektiver indenfor faget.

Bachelor
Efterår 202220222Infoda-
Students learn about the concept of computational thinking and get a hands-on introduction to programming using the Python programming language.
Bachelor
Efterår 202220222Infoen-
The main outcome of the course is that students are equipped with an understanding of the most important concepts, themes and positions in philosophy of science, and how they relate to digital design and interactive technologies. Furthermore, the students should learn to reflect critically about how digital design and technology relate to the world at large.
Bachelor
Efterår 202220222Infoen-

The objective of the course is to learn how to analyze and visualize quantitative data produced by digital platforms. The course is also intended to be an introduction to the R language for data analysis and to the basics of the Grammar of Graphics (as implemented in the R package ggplot) for data visualization.

Bachelor
Efterår 202220222Infoen
Kursets mest centrale resultat er at de studerende bliver udstyret med en grundig forståelse af kvalitative forskningstilgange og -metoder og evnen til at anvende kvalitative undersøgelsesmetoder til undersøgelser samt formidling af resultaterne.
Bachelor
Efterår 202220222Infoda
På dette kursus arbejder de studerende i grupper med at udvikle prototyper på koncepter for digitale løsninger i samarbejde med private eller offentlige virksomheder baseret på relevante teorier, metoder, værktøjer og teknikker, som introduceres på kurset eller ligger i forlængelse af tidligere kurser.
Bachelor
Efterår 202220222Infoda
Kurset giver en hands-on introduktion til arbejdet med soft – og hardware som design materialer i de tidlige eksplorative  faser af  interaktionsdesign processer. Herunder særligt, konstruktionen af interaktive sketches under design for brugeroplevelser med (smarte) forbundne produkter som del af et Internet of Things.
Bachelor
Efterår 202220222Infoda-
This course gives an introduction to technical communication. It focuses on designing different forms of communication correctly, effectively, and convincingly. There will be a theoretical introduction to the importance and principles of technical communication together with several individual and group based practical exercises.
Bachelor
Efterår 202220222Infoen-
The course is an introduction to software engineering, software development, and object-oriented programming for students of BSc in Data Science and BSc in Global Business IT. The overarching goal is to allow students to work successfully within a professional software engineering setting.
Bachelor
Efterår 202220222Infoen-

This is a course in mathematics covering linear algebra and analysis (calculus) of functions of several variables. These are perhaps the two areas of mathematics that have found most uses in practical applications. In particular, the course equips the student with mathematical tools necessary for analysis of big data.

Bachelor
Efterår 202220222Infoen-
This course gives a fundamental introduction to machine learning (ML) with an emphasis on statistical aspects. In the course, we focus on both the theoretical foundation for ML and the application of ML methods.
Bachelor
Efterår 202220222Infoen-
Networks are all around us: We are ourselves, as individuals, the units of a network of social relationships of different kinds; the Internet and the highway system can be modelled as networks embedded in space; networks can be also entities defined in an abstract space, such as networks of acquaintances or collaborations  between individuals. This course aims at providing the computational tools to study these networks and form the basis of network scientists. The final objective is to have the students to solve practical network problems, to be able to perform a network analysis, and to fully appreciate the difficulties of a network problem in real-world data. The course will have a special focus on social networks.
Bachelor
Efterår 202220222Infoen-
This is an introductory course on information security and privacy for data science. The course focuses on aspects of principles and techniques of protecting the security and privacy of data that is collected for data analysis.
Bachelor
Efterår 202220222Infoen-

The course is for students looking for an introduction to strategic management to be able to understand and navigate todays and tomorrows business world.

The student will be given a toolbox of academic frameworks and models to be able to analyze current business situations and propose strategic changes. Through case studies and group work the student will become familiar with the business language which will help to bridge the gap between business and technology.

Bachelor
Efterår 202220222Infoen-
Contemporary organizations critically rely on enterprise systems to support their business processes. In this course, students learn to analyze work systems in organizations and to identify ways for improving them. Students acquire these skills by analyzing a real-world work system and by gaining hands-on experience suggesting requirements for a sociotechnical system that supports the work system.
Bachelor
Efterår 202220222Infoen-
The course will enable the students to analyse a supply chain and identify solutions where information technology can optimise the collaboration between actors in the supply chain network.
Bachelor
Efterår 202220222Infoen-
In this course, students will learn to analyse and reflect upon the role of IT and culture in global collaborations.
Bachelor
Efterår 202220222Infoen-

This course presents central concepts and discussions within the junction of business, management, technology and sustainability as well as the role of IT in sustainable transitions. The course is based upon the investigation of real-life cases, with the supplement of literature, theoretical frameworks and exercises. The students work in groups to create a conceptual solution to the challenge posed by a chosen case, presenting it in a synopsis and an oral group exam.

Bachelor
Efterår 202220222Infoen-
The aim of the course is to introduce students to organisational theory, particularly organising and process perspectives which are important for understanding the role of IT in organisations.
Bachelor
Efterår 202220222Infoen-
This course is for students looking to understand business and strategic management, and the kind of information needed in order to make good business decisions.
Bachelor
Efterår 202220222Infoen-

Discrete Mathematics covers different topics in mathematics, which support many disciplines in software development. The goal of this course is to give the students the ability to apply formal reasoning. The first part of the course is dedicated to learning how to construct logical proofs, proofs on set theory and proofs by induction, while the second half of the course builds upon the first part to cover number-theoretical concepts, graphs, combinatorics, discrete probabilities, and models of computation. The student will obtain the fundamental skill of computational thinking and will be better equipped to tackle technical subjects throughout the curriculum. The course is an introduction to discrete mathematics as a foundation to work within the fields of computer science, information technologies, and software development. The course develops the necessary terminology and conceptual tools needed for later courses.

This includes:

 • formal reasoning, proofs, logic, set theory, sequences and sums
 • number theory, combinatorics and (discrete) probability theory
 • induction, recursion and counting
 • relations and functions
 • basic graph theory, language theory
 • theory and models of computation, such as finite state machines, regular expressions and grammars
The course aims at providing a basic understanding of the mathematical foundations of computer science.
Bachelor
Efterår 202220222Infoen-

The course focuses on system programming concepts (I / O, network programming and concurrent programming), and their implementation in C. The course deals with how hardware, operating system and the compilation process of programs are related. During the course, students will design and implement a simple Linux kernel module in C.

Bachelor
Efterår 202220222Infoen-

Kursets formål er at give en dybere praktisk og teoretisk forståelse for implementation af programmeringssprog, herunder især maskinmodellen bag Java, C# og F#. Kursusemnerne omfatter leksikalsk analyse, grammatikker, syntaksanalyse, abstrakt syntaks, stakmaskiner, virtuelle maskiner, mellemkodesprog (inklusive JVM og .NET CLI), og continuations. Endvidere implementering af fortolkere, typeinferens, oversættere for en delmængde af C og for en delmængde af SML, garbage collectors, og kodegenerering for virtuelle maskiner og maskinkode (fx x86).

Bachelor
Efterår 202220222Infoda-
This course teaches the theoretical and practical foundations for distributed computing.
Bachelor
Efterår 202220222Infoen
The Analysis, Design, and Software Architecture course (BDSA) is part of the Bachelor in Software Development (BSWU). In this course, students will discover software engineering from a theoretical and practical perspective. Students will learn about the history of software engineering, software processes, and will be exposed to concepts, principles, techniques, tools, and technologies related to object-oriented analysis, design, and programming. The course comprises of two lecture blocks and three exercise blocks. Weekly exercises will be given to students to gain hands on practice of the concepts taught in class.
Bachelor
Efterår 202220222Infoen

This course will introduce students to techniques for solving complex programming tasks arising in modern IT systems. The focus in the course is on algorithm design and analysis.

Kandidat
Efterår 202220222Infoen-

In this course, you will both learn state-of-the-art techniques that power state-of-the-art data-intensive applications and systems running on modern hardware and get to apply these techniques on a modern data-intensive system.

Kandidat
Efterår 202220222Infoen-

This is a complete 15 ECTS course on Machine Learning. Building on the math knowledge acquired from the course Linear Algebra and Probability, students will be introduced to Machine Learning during the first part of the course. In the second part, recent machine learning research will be addressed.

Kandidat
Efterår 202220222Infoen-

This course addresses advanced programming techniques, with a special attention on functional programming and its applications. The course is a perfect balance of theory and practice, with focus on the Scala programming language.

Kandidat
Efterår 202220222Infoen-

This course introduces students to the broad field of robotics predominately from an artificial intelligence perspective.

Kandidat
Efterår 202220222Infoen-

You will take this course as part of the security specialization.  The course is designed to prepare you to write a master thesis in security and give you the background to excel.  The knowledge you gain in this class will allow you to write better and more secure software that can also run reliably in adversarial environments.   You must have taken Security 1 and Security 2 as well as Discrete Mathematics and a programming course to be admitted to this course.

 


 


Kandidat
Efterår 202220222Infoen-

This course aims at making students proficient in a wide range of skills required to develop tools that automatically analyse software and to use tools to prove correctness of software according to formal specifications. Both of these techniques are employed in modern software development to ensure software quality and security in the face of ever-increasing complexity.


Kandidat
Efterår 202220222Infoen-

The purpose of this course is to give a thorough understanding of innovative processes, methods, and tools for software engineering as well as an introduction to a number of theoretical concepts that allow you to reflect on how those processes, methods, and tools support software engineering as a cooperative activity. The course is designed to enable the student to embrace future methodological developments in software engineering. The course combines theoretical reflection of software engineering and hands-on engagement with industrial software engineering practice.

Kandidat
Efterår 202220222Infoen-

This course is an advanced course on algorithms which builds on top of an introductory course on algorithms and data structures. The course focuses on advanced techniques for identifying and solving computationally hard problems and on how to adapt such techniques to real-world scenarios.

Kandidat
Efterår 202220222Infoen-

This course is about that part of programming that focuses on parallelism and concurrency. The Java programming language is the language used for practically addressing such aspects.

Kandidat
Efterår 202220222Infoen-

This is an introductory course on information security. The course focuses on introductory aspects of analysis, design and implementation of secure software.

Kandidat
Efterår 202220222Infoen-
Students learn about the concept of computational thinking and get a hands-on introduction to programming using the Python programming language
Kandidat
Efterår 202220222Infoen
This course introduces key concepts from computing and enables students to understand software in an organisational, historical, and cultural context. The course is at an introductory level and is well-suited for students with limited or no technical background.
Kandidat
Efterår 202220222Infoen-

The course will teach students to analyse complexity within an empirical case that explores a current topic or controversy within the field of science, technology, and innovation.

Kandidat
Efterår 202220222Infoen-
This course examines organizational change in light of contemporary challenges with digitalization and IT. It explores how organizational theories can help us better understand, and critically reflect upon, such profound challenges, while also offering hands-on approaches and strategies to managing them. Furthermore, it investigates questions of structure, culture, leadership, management, and organizing in order to make students both knowledgeable about, and skilled in the practice of, engaging with organizational change.
Kandidat
Efterår 202220222Infoen-

The goal of the course is to address the complex entanglements of IT, innovation and society.

Kandidat
Efterår 202220222Infoen-
Students learn to analyse and critically engage with games and related theoretical topics.
Kandidat
Efterår 202220222Infoen-
This course teaches fundamental techniques for using C++ efficiently to implement 2D and 3D games.
Kandidat
Efterår 202220222Infoen-
The course conveys the necessary tools for analysing games and player cultures from a comprehensive variety of angles, ranging from classic play theories and semiotics to transmedia and gender studies. It engages with games and play from a historical perspective, establishing a common ground for communication about games and player cultures among students from different backgrounds.
Kandidat
Efterår 202220222Infoen-
This course teaches the design and development of video games from prototyping to effective teamwork across disciplinary boundaries. It also covers the most important technical and theoretical foundations of game development.
Kandidat
Efterår 202220222Infoen-
The goal of the course is to teach the understanding, design, implementation and use of modern artificial intelligence (AI) and computational intelligence (CI) techniques for generating efficient intelligent behaviours in games and other simulation environments. Additional focus will be given to state-of-the-art AI algorithms for improving gameplay experience.
Kandidat
Efterår 202220222Infoen-
This course teaches how to explore technologies for their potential in regards to play.
Kandidat
Efterår 202220222Infoen-
The course is an introduction to the basic concepts of computing and programming using a general-purpose language such as Processing. It is intended for a general audience with no prior programming experience, and taught with an emphasis on user interaction and graphics.
Kandidat
Efterår 202220222Infoen-
This course teaches the foundation of constructing user interfaces for computer systems. This problem is likely harder than you might think: computer program very often perform complex tasks, yet users demand and need simple interfaces. Producing such interfaces requires an understanding of both the user—e.g., what are they trying to accomplish? what do they know already?—and the computer system—e.g., how fast can we provide responses?
Kandidat
Efterår 202220222Infoen-
In this course, you will learn how to implement some widely-used algorithms as fast and scalable programs on modern hardware, and how to evaluate your implementation using appropriate test cases and performance experiments.
Kandidat
Efterår 202220222Infoen-
This is a hands-on course that teaches the basic principles of computer security. You will get in-depth experience with cyberattacks, and how to prevent them. The course projects enable you to personalize the course to match your unique background.
Kandidat
Efterår 202220222Infoen-
This course addresses the technical issues that emerge during the big data life cycle including collection, management, processing, and analytics. We discuss modern approaches to organising and reasoning about large, fast growing and diverse data-sets. We cover the principles of big data analysis, and illustrate a hands-on approach to big data modelling and management.
Kandidat
Efterår 202220222Infoen-

This course gives an introduction to the field of data mining. The course is relatively practically oriented, focusing on applicable algorithms. Practical exercises will involve both use of a freely available data mining package and individual implementation of algorithms.

Kandidat
Efterår 202220222Infoen-
The course is an introduction to discrete mathematics as a foundation to work within the fields of computer science, information technologies, and software development.
Kandidat
Efterår 202220222Infoen-
The course is a hands-on introduction to the tools that are necessary to design and develop physical artefacts.
Kandidat
Efterår 202220222Infoen-
This course provides the necessary tools for analysing systems and security protocols.
Kandidat
Efterår 202220222Infoen-
This course teaches the theoretical and practical foundations for distributed computing.
Kandidat
Efterår 202220222Infoen
The course covers fundamental techniques for developing data management and data analytics applications.
Kandidat
Efterår 202220222Infoen
The course covers fundamental techniques for developing data management and data analytics applications.
Bachelor
Efterår 202220222Infoen

Students attending this course will study some of the core algorithms and systems related to game development.

Kandidat
Efterår 202220222Infoen
Formålet med kurset er at klæde deltagerne på til at kunne analyse, lede og reflektere over behovet for forandringsledelse i forbindelse med implementering af organisatoriske IT-løsninger.
MasterForår 202220221Ansøgda-

Kurset er for de, som gerne vil opnå indsigt i, hvilke dilemmaer, der er forbundet med a) ledelse af bæredygtighed (og IT), og b) hvordan IT kan produceres og anvendes bæredygtigt.

MasterForår 202220221Ansøgda
This course provides the basic algorithmic tools indispensable for every software developer.
KandidatForår 202220221Ansøgen-
The course introduces the students to probability theory and applied statistics. It will focus on understanding the theoretical foundations of statistics and on applying the theory using mathematical analysis and simulations in R.
BachelorForår 202220221Ansøgen
The goal of the course is to make students able to manage and use data sets, e.g. by learning about tools for data interpretation and visualization, and to reason about the use of data in larger contexts.
KandidatForår 202220221Ansøgen-
In this course, you will learn how to evaluate the performance of a computer system.
The course combines a focus on low-level system components (hardware, operating system, etc.) with the analysis of complex data systems.
KandidatForår 202220221Ansøgen-
The course will enable the students to apply tools and methods for data visualizations and to critically reflect on data visualizations as a socio-technical process.
KandidatForår 202220221Ansøgen-
The course is focused on forming the basis of a data communicator. The students should recognize the various features of the human perception system, and operate around those limitations. We expect a student to be able to create effective visual encodings (charts), data-driven stories, dashboards and storyboards. The course will empower students with the underlying assumptions, guidelines and trappings of visualizing quantitative information. In doing so, the curriculum will put the field of data visualization in context; touching on its history from the first historic examples, right up until the propensity today of misleading people.
BachelorForår 202220221Ansøgen

In this course, students learn how to work in data-driven design and development processes and what changes data analysis brings to the design and maintenance of games.

KandidatForår 202220221Ansøgen-
This course examines the socio-political, ethical and legal contexts of data by investigating a range of recent data controversies. In this course students will learn to critically reflect upon the multiple ways data is articulated as a controversial legal and ethical object.
BachelorForår 202220221Ansøgen-
In this course, students learn to design and build a database and to make use of databases in business applications.
BachelorForår 202220221Ansøgen-
This specialisation focuses on theories, practices and methods from Human Computer Interaction and Interaction Design and enhances the students ability to critically analyze, understand and develop interactive technologies through hands-on experiments in a studio workspace.
KandidatForår 202220221Ansøgen-
Formålet med dette kursus er at give de studerende en generel forståelse af, hvad der karakteriser digital kultur og kulturelle praksisser. De studerende vil lære hvordan de kan identificere og analysere digitale kulturelle fænomener, og hvordan disse fænomener kan forstås som et samspil mellem mediesystemer, personlig identitet og fællesskaber. Kurset vil herudover undersøge hvordan digitale platforme både kan begrænse og berige muligheden for kulturelle udtryk.
BachelorForår 202220221Ansøgda-

The course will introduce and cover basic concepts in Enterprise Architecture -an approach to understand, manage and develop business strategy in a complex IT landscape. There will be an introduction to the recognised frameworks and models in Enterprise Architecture.

KandidatForår 202220221Ansøgen-

This course aims to enable students to design and develop websites and interactive Web applications based on standard Web technologies and software frameworks.

KandidatForår 202220221Ansøgen-

The subject of the course is functional, declarative programming in general and F# in particular.

KandidatForår 202220221Ansøgen-
This course teaches the conceptual foundation and practical implementation of game worlds.
KandidatForår 202220221Ansøgen-

This course considers the nature as well as the challenges associated with ‘global project management and IT’.

BachelorForår 202220221Ansøgen-
The course is a hands-on introduction to the tools that are necessary to design and develop physical artefacts.
KandidatForår 202220221Ansøgen-

In collaboration with industrial partners, students will apply Scrum in practice and reason about its application in an environment as realistic as possible.


KandidatForår 202220221Ansøgen-

This course gives an introduction to IoT as well as practical experience with the design and implementation of end-to-end IoT systems.

Practical examples and exercises will predominatly be from domains Energy and Environment.

KandidatForår 202220221Ansøgen-
The course introduces the student to the processes, basic principles, methods, and tools of service design. The focus is specially on designing services with digital components. Lectures, case studies and hands-on exercises will be used to learn 1) to identify service design opportunities via understanding of stakeholder requirements and needs and 2) to use service design methods for co-design and evaluation of services with digital components.
KandidatForår 202220221Ansøgen-

The students learn to conduct work place studies and analyses through the use of ethnographic methods.

BachelorForår 202220221Ansøgen-
The course will provide an understanding of how to analyze an organization's IT Governance & Quality Management (IT governance) and how to restructure the organization's IT governance so that it is in line with the organization's IT strategy.
BachelorForår 202220221Ansøgen-

The students will learn theoretical foundations of IT-enabled process improvement and apply these to a real life practical context by working with an organisation.

BachelorForår 202220221Ansøgen-

Turning the unprecedented amounts of data being collected today into useful information is well beyond the computing power of a single general purpose CPU core. It is, therefore, crucial to know and understand the methods and tools that are able to parallelize various data analysis tasks in an efficient way on multicore CPUs and on a cluster of machines.

With this goal in mind, this course first gives an overview of the popular parallel data processing platforms. Then, it dives into parallelizing various machine learning tasks.

BachelorForår 202220221Ansøgen
This is a course in mathematics covering linear algebra and basic probability theory. This course is the first course of the Algorithms and Machine Learning specialisations.
KandidatForår 202220221Ansøgen-
This course gives an introduction to Java development of apps for the Android platform, and an overview of concepts for handling concurrency on mobile devices.
KandidatForår 202220221Ansøgen-
The goal of this course is to give you a mindset of working with software in an abstract and semi-automated fashion, as in a production process (as opposed to a hand crafting process).
KandidatForår 202220221Ansøgen-

The objective of the course is to introduce students to important philosophical and historical perspectives on science and technology, as well as to more general epistemological and reflexive issues related to business informatics as a social science discipline. Throughout the course, the student will become acquainted with a series of concepts within a selection of thematic fields that can be used to critically interrogate empirical phenomena relating to ‘science’ and ‘technology’. 

BachelorForår 202220221Ansøgen-
This course is designed to introduce students to designing play and games from the perspective of Critical Design. The goal is to give students theoretical and practical knowledge about play that they can use in different subject areas, from game design and interaction design to software development.
KandidatForår 202220221Ansøgen-

The course provides a basic introduction to scientific thought and introduces central philosophical perspectives on science, epistemology and technology, including central concepts in scientific methodology. The course puts a special focus on IT technologies, exploring its foundations and ethical implications.  

BachelorForår 202220221Ansøgen-
This course provides the necessary tools for analysing systems and security protocols.
KandidatForår 202220221Ansøgen-
The goal of the course is to teach how to navigate and actively participate in an increasingly complex and constantly changing service economy.
KandidatForår 202220221Ansøgen-
The design, development, and implementation of a software system requires the evaluation of several, often conflicting, aspects of the system and mastery of multiple tools and techniques. The aim of this course is to provide you with knowledge on how to design the architecture of  software systems in a structured and systematic way that addresses the required functionality and supports the necessary system qualities. This requires a technical toolbox with concepts, methods, and principles to support the software design, implementation, and evaluation as much as a wider understanding of the context and domain of the system. Beyond the design of software architecture you will also learn about the tools and approaches that are used in recovering the architecture of a system by the analysis of its source code and version control information.
KandidatForår 202220221Ansøgen-
The course examines the new responsibilities and obligations of state actors as they implement IT systems. It explores how public bodies use and store data, questions the line between public and private companies, and explores political and ethical questions of infrastructure and responsibility during public digitization initiatives.
KandidatForår 202220221Ansøgen-
This course teaches students how to design innovative user experiences for a variety of digital platforms. The course is organized in a practice-based learning approach, and intends to give students the skills that are necessary to plan and conduct design processes, including iterative prototyping and testing. Classes will be structured around theoretical lectures as well as practical design work.
KandidatForår 202220221Ansøgen-

The main outcome of the course is that students are equipped with an understanding of core theories, concepts and methods in co-design and participatory design approaches, and their historical grounding and development. Students will also have experience from applying co-design methods in a live project with real stakeholders, and reflecting on the process and results.

BachelorForår 202220221Ansøgen-
Kursets mål er, at de studerende har (1) en grundlæggende forståelse af begreberne data, netværk og dataanalyse; og (2) en værktøjskasse med teknikker og teorier til at diskutere ideen om netværk og data som grundlag for konceptualisering af et netværkssamfund.
BachelorForår 202220221Ansøgda-

The aim of the course is to give the student a basic understanding of how to work with design, innovation and concept development, with an explicit focus on sustainability and regenerative thinking. Based on a specific design case, the students will learn to apply selected methods and approaches to promote ethical aspects and sustainability in an actual design context. Throughout the course, the student will learn to critically reflect upon the impact, ethical issues in and role of digital design in the transition towards a more sustainable future.

BachelorForår 202220221Ansøgda-
The students will learn techniques for identifying and modelling flexible and efficient business processes and workflows.
BachelorForår 202220221Ansøgen-
This course provides the basic algorithmic tools indispensable for every software developer.
BachelorForår 202220221Ansøgda

This course gives a fundamental overview of Android programming concepts and the best practices for mobile app development.

BachelorForår 202220221Ansøgen
The objective of the course is to provide students with ways of understanding, articulating and thinking critically about some of the fundamental assumptions about the psychology of games, play and players.
KandidatForår 202220221Ansøgen
This course will introduce basic concepts and techniques for designing and analysing cryptographic protocols with a focus on privacy preserving computation and blockchain protocols. We will cover both the main constructions of such protocols and the theoretical models used for proving their security.
BachelorForår 202220221Ansøgen

The course "DevOps, Software Evolution and Software Maintenance" is a BSc elective.

In this course, the students will discover all the software engineering activities that take place after an initial software product is delivered or after a legacy system is taken over from a theoretical and practical perspective. Students (in groups) will take over such a system that is live and serving users, they will refactor and migrate it to the languages and technologies of their liking. All subsequent DevOps, software evolution and software maintenance activities will be performed directly on the systems of the students.

BachelorForår 202220221Ansøgen
This course will introduce basic concepts and techniques for designing and analysing cryptographic protocols with a focus on privacy preserving computation and blockchain protocols. We will cover both the main constructions of such protocols and the theoretical models used for proving their security.
KandidatForår 202220221Ansøgen

The course "DevOps, Software Evolution and Software Maintenance" is an MSc elective.

In this course, the students will discover all the software engineering activities that take place after an initial software product is delivered or after a legacy system is taken over from a theoretical and practical perspective. Students (in groups) will take over such a system that is live and serving users, they will refactor and migrate it to the languages and technologies of their liking. All subsequent DevOps, software evolution and software maintenance activities will be performed directly on the systems of the students.

KandidatForår 202220221Ansøgen
This course introduces basics of Bayesian statistics, Bayesian data analysis, Bayesian learning, and the programming tools that enable automation of these methods. The course emphasizes programmable statistical methods over pen and pencil analytics.
KandidatForår 202220221Ansøgen
The overall goal of the course is to introduce students to a selection of the most important problem solving and decision support techniques within AI and optimization.
KandidatForår 202220221Ansøgen
The overall goal of the course is to introduce students to a selection of the most important problem solving and decision support techniques within AI and optimization.
BachelorForår 202220221Ansøgen

The course aims to train the students in conducting a thorough and valid analysis of online data sources with the use of basic programming, statistics and business intelligence tools. 

BachelorForår 202220221Ansøgen

The objective of this course is to learn the fundamentals of user experience design and interface design. Basic theories, methods and techniques from user experience design and interface design are applied in group design exercises.

BachelorForår 202220221Ansøgda
This is an applied course on information security. The course focuses on in-depth penetration testing techniques, elements of cryptanalysis and digital forensics, ethical aspects of security and responsible disclosure.
KandidatForår 202220221Ansøgen

Verden ændrer sig og i dag er der mere end nogensinde fokus på bæredygtighed - både i forhold til vores klima og miljø, i forhold til at få skabt livsbetingelser, der muliggør et arbejds- og privatliv i balance. Udviklingen af anstændige jobs og ansvarlig produktion går hånd i hånd med den overordnede klimaindsats, som er grundlæggende kriterier, hvis vi skal bringe Danmark i spidsen for udviklingen af fremtidens bæredygtige virksomheder.

BachelorForår 202220221Ansøgda

The purpose of this course is to explore play as an expressive form and creative framework outside of the domain of games. As such, the learning goals and activities are not oriented towards game design. This course will focus on drawing into the digital design domain inspiration and practices from play and computer games.

This course is designed to expand the intellectual and professional scope of interaction design students.

BachelorForår 202220221Ansøgen
The course covers fundamental techniques for developing data management and data analytics applications.
KandidatForår 202220221Ansøgen
The course covers fundamental techniques for developing data management and data analytics applications.
BachelorForår 202220221Ansøgen

Formålet med kurset er at klæde deltagerne på til at indgå i tilrettelæggelse, udformning, implementering og håndtering af velovervejede organisatoriske innovationsprocesser.

MasterForår 202220221Ansøgda
This course focuses on the analysis and production of data. Students gain an overview of data-driven design work and critical thinking about the use of data, and the challenges and opportunities that data brings to the design of interactive systems. They will be introduced to technical concepts in data production and data analysis, and reflect on these from an ethical, social and cultural perspective. Doing so, the course bridges technical and human perspectives in data-driven design.
KandidatForår 202220221Ansøgen
This course will focus on educating participants in blockchain technology. The students learn to develop conceptual as well as practical solutions as well as how to generate new theoretical insights based upon these.
MasterForår 202220221Ansøgen-
This course aims to make students proficient in the functional programming paradigm used by languages such as F#, Scala, SML, OCaml, or Haskell. All programs created in the course will be written in F#, developed by Microsoft and incorporated in Visual Studio and the .NET framework. We will relate the functional paradigm to its imperative and object-oriented counterparts, but focus on concepts predominantly found in functional programming languages such as higher-order functions, recursion and tail recursion, immutable data structures, and first-class functions.
BachelorForår 202220221Ansøgen

In collaboration with industrial partners, students will apply Scrum in practice and reason about its application in an environment as realistic as possible.

BachelorForår 202220221Ansøgen
This is a hands-on course that teaches you how to prove that programs are correct. You will get in-depth experience with tools for this task, as well as an understanding of the theory behind them. This course thus equips you to pursue a career in writing safety-critical systems, or in pursuing higher studies in this area.
KandidatForår 202220221Ansøgen
This is a hands-on course that teaches you how to prove that programs are correct. You will get in-depth experience with tools for this task, as well as an understanding of the theory behind them. This course thus equips you to pursue a career in writing safety-critical systems, or in pursuing higher studies in this area.
BachelorForår 202220221Ansøgen
Students attending this course will be able to implement core algorithms of Computer Graphics.
KandidatForår 202220221Ansøgen
Through this course, the students will learn about the aspects of game programming commonly involving artificial intelligence methods, which methods are used and how to implement them.
KandidatForår 202220221Ansøgen

"Det kræver et digital fundament at få fremtidens ideer" 


Som journalist befinder Lasse Funder Andersen sig midt i mediehusenes kamp om at knække den digitale kode. For ham er kurserne på IT-Universitetet en måde at kombinere hans egne evner inden for journalistikken med det digitale, så nye stærke digitale koncepter og forretningsmodeller kan opstå.

- Hvis vi skal udvikle det digitale i mediebranchen, skal vi kunne kombinere vores evner inden for journalistik med de tekniske perspektiver. Jeg vil gerne være med til at udvikle journalistikken og opfinde nye platforme og nye koncepter. Men det kræver, at jeg har et digitalt fundament, så jeg kan få de rigtige ideer, forklarer Lasse Funder Andersen på spørgsmålet om, hvorfor han har valgt at læse enkeltfag på IT-Universitetet.


Læs hele artiklen her

Nye kompetencer og viden

Med et enkeltfagskursus opnår du følgende kompetencer:

 • Ny og opdateret viden
 • Et it-kompetenceløft
 • Undervisning på akademisk niveau
 • Inspiration og personlig udvikling
 • Et netværk bestående af professionelle it-folk

Undervisning

Du vil blive undervist af specialister inden for deres specifikke del af det it-faglige felt. Derudover er der på nogle af kurserne tilknyttet erhvervsfolk som gæsteundervisere. De har til opgave at fokusere på, hvordan man konkret omsætter teori til praksis i virksomhederne. 

Undervisningen er en blanding af forelæsninger, øvelser, feedback, fremlæggelser, gruppearbejde og faglige diskussioner. Du tilbydes vejledning til alle projekter og opgaver.
Du skal forvente at afsætte ca. 8-10 timer om ugen pr. kursus á 7,5 ECTS, inkl. forberedelse. Der er undervisning én gang om ugen.

Alle enkeltfagskurser er tilrettelagt som deltidsstudier, så det er muligt at følge dem sideløbende med et fuldtidsarbejde og familieliv. Der undervises enten i dagtimerne, om eftermiddagen eller om aftenen.

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til ansøgningsfrist. Ønsker du optagelse på et kursus efter ansøgningsfrist eller kursusstart, skal du kontakte ITU Efteruddannelse. Vær også opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursusgang.

Der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser, og vi anbefaler derfor, at du søger hurtigt muligt. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning

Du skal ansøge om optagelse på enkeltfagskurser via ansøgningsportalen. Læs mere om, hvordan du søger her.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

Pris pr. kursus á 7,5 ECTS        10.625 kr. 
Pris pr. kursus á 7,5 ECTS (masterkursus m. forplejning)         12.150 kr.
Pris pr. kursus á 10 ECTS         14.170 kr.
Pris pr. kursus á 15 ECTS         21.250 kr.

Ovenstående priser er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på, samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel reeksamen. 

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg
Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke bestået det, skal du gentilmelde dig kurset og betale for kurset en gang til. Du kan ikke deltage i undervisningen og gå til eksamen igen uden at betale igen.

Opkræves forud for hvert semester 
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for semesteret og er en forudsætning for, at du kan følge undervisningen og gå til eksamen. Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, sender vi en faktura med frist for rettidig betaling direkte til din arbejdsgivers E-boks. Husk at give besked om dette i ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer, hvortil fakturaen vil blive sendt som et e-bilag. Hvis du selv betaler for dit kursus, sender vi fakturaen direkte til din E-boks via dit CPR-nummer. 

Hvis du søger om optagelse kort tid inden kursusstart, må du forvente en meget kort betalingsfrist. Den korte frist sikrer også, at du kan gå til første undervisningsgang samt få adgang til de IT-systemer, du skal bruge i forbindelse med dit kursus.

Refundering af deltagerbetaling og afmelding
Afmelding af kursus og refundering af deltagerbetaling inden kursusstart skal altid ske ved at sende en e-mail til ITU Efteruddannelse på efteruddannelse@itu.dk med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende usædvanlige forhold. Henvendelse om refundering af deltagerbetaling efter kursusstart sendes ligeledes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte
Enkeltfagsstuderende kan i særlige tilfælde få tildelt SVU, dvs. Statens Voksenuddannelsesstøtte. Det er dit eget ansvar at undersøge reglerne og ansøge om SVU. Kontakt www.svu.dk for uddybende information.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår og efterår.

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser kan have en senere opstart og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Er du blevet optaget på et enkeltfag, vil du i umiddelbar forlængelse heraf modtage et velkomstbrev med flere informationer, der klæder dig på til at starte dine studier på IT-Universitetet.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.Adgangskrav

Adgangskrav og dokumentation (bachelor- og kandidatkurser)

Adgangskrav til bachelorkurser
For at blive optaget på et enkeltfagskursus på bachelorniveau skal du have en bestået gymnasial uddannelse eller en tilsvarende adgangsgivende udenlandsk eller international eksamen. Hvilke adgangsgivende eksaminer der giver adgang til et enkeltfagskursus på bachelorniveau, kan du læse mere om her.

Udover en bestået gymnasial eksamen eller tilsvarende skal du på ansøgningstidspunktet også opfylde specifikke adgangskrav til den bacheloruddannelse, som kurset, du søger om optagelse på, hører under. Hvilke specifikke krav der gælder for de enkelte bacheloruddannelser, kan du læse mere om her.

Du kan inde på kursusbeskrivelsen i Kursuskataloget se, hvilken bacheloruddannelse dét enkeltfagskursus, du søger om optagelse på, hører under.

Adgangskrav til kandidatkurser
For at blive optaget på et enkeltfagskursus på kandidatniveau skal du have en bestået bacheloruddannelse (fra et universitet) eller professionsbacheloruddannelse.

Du har mulighed for at søge om dispensation for det uddannelsesmæssige adgangskrav, hvis du kan dokumentere, at du har erhvervet et tilsvarende uddannelsesniveau.

​Krav om engelskkundskaber
Når du søger ind på et kandidatkursus, skal du også dokumentere, at du har engelskkundskaber svarende til minimum dansk gymnasialt B-niveau med et gennemsnit på minimum 3,0 (efter 7-trinsskalaen) på én af følgende måder:

 • Du har haft engelsk på B-niveau i løbet af en gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering).
 • Du har taget en relevant engelsktest med en vis score. Testresultatet må højst være 2 år gammelt.
  Krav til engelsktest:
  TOEFL papirbaseret testresultat: mindst 560
  TOEFL IBT testresultat: mindst 88
  IELTS (academic) testresultat: mindst 6.5
  Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): bestået
  Cambridge Certificate of Advanced English (CAE): bestået

IT-Universitetets TOEFL-kode er 9015. Du skal bruge denne kode, når du tilmelder dig en TOEFL-test. Der er ingen kode for IELTS eller Cambridge. 

Du opfylder også engelskkravet, hvis du har bestået engelsk på dansk gymnasialt A-niveau.

Har du en gymnasial uddannelse fra før A-, B- og C-niveau blev indført, vil IT-Universitetet beregne dit niveau ud fra bilag til Meritbekendtgørelsen.

​Krav om danskkundskaber
Hvis du søger om optagelse på et enkeltfagskursus, som hører under enten MSc i Digital Innovation & Management eller MSc i Digital Design og Interaktive Teknologier, skal du dokumentere dansk på A-niveau (uden karakterkrav, men bestået). Du dokumenterer dansk på A-niveau på én af følgende måder:

 • Du har bestået dansk på A-niveau i løbet af gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering).
 • Du har bestået Studieprøven i dansk. Læs mere om studieprøven her.
 • Du er nordisk statsborger og har bestået en gymnasial eksamen eller en adgangsgivende uddannelse gennemført på dansk, norsk eller svensk.
 • Du har et andet statsborgerskab end nordisk og har bestået en adgangsgivende uddannelse eller en forudgående gymnasial uddannelse gennemført på dansk, norsk eller svensk.

Du kan inde på kursusbeskrivelsen i Kursuskataloget se, hvilken kandidatuddannelse dét enkeltfagskursus, du søger om optagelse på, hører under.

Dokumentatonskrav 
Når du søger om optagelse i ansøgningsportalen, skal du uploade følgende dokumentation i PDF-format:

 • Kopi af eksamensbevis for din adgangsgivende uddannelse.
 • Dokumentation for minimum engelsk på B-niveau med et gennemsnit på minimum 3,0 (ved ansøgning til enkeltfagskurser på kandidatniveau).
 • Dokumentation for opfyldelse af uddannelsesspecifikke adgangskrav (ved ansøgning til enkeltfagskurser på bachelorniveau på baggrund af gymnasial uddannelse).

Faglige forudsætninger og anbefalinger
Vi gør opmærksom på, at der på nogle enkeltfagskurser kan være faglige forudsætninger eller anbefalinger. Du kan læse mere inde på beskrivelsen af det enkelte kursus. Er du i tvivl, om du opfylder disse forudsætninger eller anbefalinger, er du velkommen til at kontakte ITU Efteruddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene?
Læs mere om hvordan du søger om dispensation ved at folde nedenstående afsnit ud.

Adgangskrav og dokumentation (masterkurser)

For at blive optaget på et enkeltfagskursus på masterniveau skal du minimum have gennemført og bestået en mellemlang videregående uddannelse som fx én af følgende:

 • Bacheloruddannelse
 • Professionsbacheloruddannelse
 • Diplomuddannelse gennemført som et reguleret forløb 
 • HD-uddannelse
 • Udenlandsk uddannelse på samme niveau

Du har mulighed for at søge om dispensation fra det uddannelsesmæssige adgangskrav, hvis du kan dokumentere, at du har erhvervet et tilsvarende uddannelsesniveau.

2 års relevant erhvervserfaring
Efter din adgangsgivende uddannelse skal du have minimum 2 års relevant erhvervserfaring på fuld tid (svarende til minimum 30 timer pr. uge). Relevant erhvervserfaring betyder, at du skal have erfaring med it-faglige og/eller organisatoriske problemstillinger. IT-Universitetet kan ikke dispensere fra dette krav.

Den relevante erhvervserfaring kan dokumenteres på flere måder:

 • Udtalelse/erklæring fra arbejdsgiver(e) på virksomhedens officielle papir med underskrift og med angivelse af varigheden for samt en beskrivelse af den relevante beskæftigelse. Alternativt kan lønsedler, der indeholder start- og slutdato, anvendes, inklusiv en kort beskrivelse af den relevante beskæftigelse.
 • Selvstændige bedes kort beskrive deres virksomhed samt dokumentere, at der de sidste to år har været aktivitet i virksomheden af en vis volumen. Dokumentationen kan eksempelvis være i form af en kopi af underskrevne kundekontrakter (med varighed), underskrevne referencer fra kunder eller kopi af årsopgørelse fra SKAT, der viser årsindkomst. Al dokumentationsmateriale behandles naturligvis fortroligt.

Sprogkrav
Dansk på A-niveau
For at blive optaget på et enkeltfagskursus under en masteruddannelse, skal du på ansøgningstidspunktet dokumentere danskkundskaber svarende til dansk gymnasialt A-niveau på én af følgende måder:

 • Du har bestået dansk på A-niveau i løbet af gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering).
 • Du har bestået Studieprøven i dansk. Læs mere om studieprøven her.
 • Du er nordisk statsborger og har bestået en gymnasial eksamen eller en adgangsgivende uddannelse gennemført på dansk, norsk eller svensk.
 • Du har et andet statsborgerskab end nordisk og har bestået en adgangsgivende uddannelse eller en forudgående gymnasial uddannelse gennemført på dansk, norsk eller svensk.

Engelsk på B-niveau
For at blive optaget på et enkeltfagskursus under en masteruddannelse, skal du på ansøgningstidspunktet dokumentere engelskkundskaber svarende til minimum dansk gymnasialt B-niveau på én af følgende måder:

 • Du har bestået engelsk på B-niveau i løbet af gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering).
 • Du har taget en relevant engelsktest med en vis score. Testresultatet må højst være 2 år gammelt.
  Krav til engelsktest:
  TOEFL IBT testresultat: mindst 83
  IELTS (academic) testresultat: mindst 6.5
  Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): bestået
  Cambridge Certificate of Advanced English (CAE): bestået
 • Du har taget en gymnasial eksamen, en professionsbacheloruddannelse eller en bacheloruddannelse gennemført på engelsk i Danmark, et andet EU-land, Storbritannien, Norge, Island, Schweiz, USA, Canada, Sydafrika, Australien eller New Zealand.
 • Du har en adgangsgivende bacheloruddannelse fra Danmark gennemført på dansk (gælder dog ikke dansksprogede professionsbacheloruddannelser). 

IT-Universitetets TOEFL-kode er 9015. Du skal bruge denne kode, når du tilmelder dig en TOEFL-test. Der er ingen kode for IELTS eller Cambridge. 

Du opfylder også engelskkravet, hvis du har bestået engelsk på dansk gymnasialt A-niveau.

Har du en gymnasial uddannelse fra før A-, B- og C-niveau blev indført, vil IT-Universitetet beregne dit niveau ud fra bilag til Meritbekendtgørelsen.

Dokumentationskrav 
Når du søger om optagelse i ansøgningsportalen, skal du uploade følgende dokumentation i PDF-format:

 • Kopi af eksamensbevis for din adgangsgivende uddannelse.
 • Dokumentation for minimum 2 års relevant erhvervserfaring på fuld tid efter din adgangsgivende uddannelse.
 • Dokumentation for engelsk på minimum B-niveau.
 • Dokumentation for dansk på A-niveau.
Opfylder du ikke adgangskravene?
Læs mere om hvordan du søger om dispensation ved at folde nedenstående afsnit ud.

Ansøgning om dispensation fra adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene på det kursus, du vil søge ind på, har du mulighed for at søge om dispensation fra disse. Når du søger ind på et kursus via ansøgningsportalen, har du mulighed for at vedlægge en dispensationsansøgning. Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for, hvad du søger om dispensation fra og med hvilken begrundelse. Hertil skal du vedlægge dokumentation for de forhold, du søger om dispensation fra. Du kan kun få dispensation, hvis IT-Universitetet ud fra en konkret vurdering skønner, at du har de nødvendige faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

Mere

Skjul

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5450

Email: efteruddannelse@itu.dk

ITU Professional Courses

Udover enkeltfagskurser har IT-Universitetet etableret ITU Professional Courses, som udbyder kortere, fokuserede kurser på højt fagligt niveau henvendt til it-professionelle. Kurserne beskæftiger sig med højaktuelle og konkrete behov for kompetencer. De udbydes inden for alle aspekter af it, herunder forretning, design, teknologi, brugervenlighed og processer.

Fælles for kurserne er, at de

 • forløber over en til fem dage
 • adresserer fremtidens udfordringer
 • undervises af forskere, eksterne lektorer og erfarne professionelle
 • er baseret på den nyeste viden

Kurserne udløser ikke ECTS-point og knytter sig ikke til IT-Universitetets øvrige uddannelser. Derfor er der heller ingen adgangskrav til kurser under ITU Professional Courses.

Læs mere om ITU Professional Courses her.