Acceptér cookies

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Ved at klikke OK eller gå videre accepterer du vores cookies til statistik. 

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Du kan læse mere om, hvordan du slår cookies fra i din browser og om IT-Universitetets brug af cookies her.

Acceptér cookies

ITU

Enkeltfagskurser


Om enkeltfag

Hvert semester udbyder IT-Universitetet en lang række enkeltfagskurser. Kurserne har forskellige niveauer, så hvad enten du har lyst til tage fat på et helt nyt område eller ønsker at gå i dybden med et specialiseret emne, kan du finde noget der passer dig.

Med et enkeltfagskursus får du både teori og praksis. Du kan bygge videre på din erfaring, opdage nye hjørner og ikke mindst anvende den nye viden straks, du er tilbage på jobbet.

Enkeltfagskurserne er på enten bachelor-, kandidat- eller masterniveau. På nogle kurser foregår undervisningen på engelsk. Et kursus løber typisk over enten 12 til 16 uger eller som weekendseminar fordelt på to weekender. 


Nedenfor ser du vores kursusudbud. Listen overkurser indeholder både kurser fra forestående og fra fremtidige semestre. Det giver dig mulighed for at orientere dig i forhold til kurser, som udbydes i fremtiden. Du kan dog ikke søge om optag på kurser udover det forestående semester. Forårskurser kan søges fra medio november, mens efterårskurser kan søges fra medio maj. Hvis du ønsker at blive adviseret, når et nyt kursusudbud er klar, kan du tilmelde dig denne mailingliste.

Begrænset antal pladser på enkeltfagskurser
Enkeltfagskurser er ledige pladser på kurser på bachelor-, kandidat- og masteruddannelserne. Hvis du ønsker at blive optaget på et bestemt kursus, skal du ansøge hurtigst muligt, efter ansøgningsportalen åbner, da de ledige pladser på kurserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Enkeltfagskurser

KursusnavnNiveauTid og stedAnsøgSprog

This course addresses advanced programming techniques, with a special attention on functional programming and its applications. The course is a perfect balance of theory and practice, with focus on the Scala programming language.

masterEfterår 201920192Infoen-

The course is an introduction to discrete mathematics as a foundation to work within the fields of computer science, information technologies, and software development.

kandidatEfterår 201920192Infoen-

In this course, you will learn how to implement some widely-used algorithms as fast and scalable programs on modern hardware, and how to evaluate your implementation using appropriate test cases and performance experiments.

kandidatEfterår 201920192Infoen-

This course will enable the student to analyze, reflect on, and manage IT projects and IT project portfolios in an organizational context.

masterEfterår 201920192Ansøgen-

De studerende får indsigt i hvordan der arbejdes stragegisk og operationelt med digitalisering i et organisatorisk perspektiv.  Der gives eksempler fra den offentlige sektor, men teori og indhold er også relevant for den private sektor.

masterEfterår 201920192Infoda-

Kurset giver en grundlæggende indføring i enterprise arkitektur (forretnings- og it-arkitektur) baseret på internationalt anerkendte modeller, metoder og rammeværk.

masterEfterår 201920192Infoda-

This course teaches how to explore technologies for their potential in regards to play.

kandidatEfterår 201920192Infoen-

The goal of the course is to teach the understanding, design, implementation and use of modern artificial intelligence (AI) and computational intelligence (CI) techniques for generating efficient intelligent behaviors in games and other simulation environments. Additional focus will be given to state-of-the-art AI algorithms for improving gameplay experience.

kandidatEfterår 201920192Infoen-

Students learn to analyse and critically engage with games and related theoretical topics.

kandidatEfterår 201920192Infoen-

This course teaches the design and development of video games from prototyping to effective teamwork across disciplinary boundaries. It also covers the most important technical and theoretical foundations of game development.

kandidatEfterår 201920192Infoen-

This course teaches fundamental techniques for using C++ efficiently to implement 2D and 3D games.

kandidatEfterår 201920192Infoen-

The course conveys the necessary tools for analyzing games and player cultures from a comprehensive variety of angles, ranging from classic play theories and semiotics to transmedia and gender studies. It engages with games and play from a historical perspective, establishing a common ground for communication about games and player cultures among students from different backgrounds.

kandidatEfterår 201920192Infoen-

The course is an introduction to the basic concepts of computing and programming using a general-purpose language such as Processing. It is intended for a general audience with no prior programming experience, and taught with an emphasis on user interaction and graphics.

kandidatEfterår 201920192Infoen-

This course is about that part of programming that focuses on parallelism and concurrency. The Java programming language is the language used for practically addressing such aspects.

kandidatEfterår 201920192Infoen-

This course is an advanced course on algorithms which builds on top of an introductory course on algorithms and data structures. The course focuses on advanced techniques for identifying and solving computationally hard problems and on how to adapt such techniques to real-world scenarios.

kandidatEfterår 201920192Infoen-

This is an introductory course on information security. The course focuses on introductory aspects of analysis, design and implementation of secure software.

kandidatEfterår 201920192Infoen-

Discrete Mathematics covers different topics in mathematics, which support many disciplines in software development. The goal of this course is to give the students the ability to apply formal reasoning. The first part of the course is dedicated to learning how to construct logical proofs, proofs on set theory and proofs by induction, while the second half of the course builds upon the first part to cover number-theoretical concepts, graphs, combinatorics, discrete probabilities, and models of computation. The student will obtain the fundamental skill of computational thinking and will be better equipped to tackle technical subjects throughout the curriculum. The course is an introduction to discrete mathematics as a foundation to work within the fields of computer science, information technologies, and software development. The course develops the necessary terminology and conceptual tools needed for later courses.

This includes:

 • formal reasoning, proofs, logic, set theory, sequences and sums
 • number theory, combinatorics and (discrete) probability theory
 • induction, recursion and counting
 • relations and functions
 • basic graph theory, language theory
 • theory and models of computation, such as finite state machines, regular expressions and grammars
The course aims at providing a basic understanding of the mathematical foundations of computer science.
bachelorEfterår 201920192Infoen-
bachelorEfterår 201920192Infoen-

The Analysis, Design, and Software Architecture (BDSA) course is part of the Bachelor in Software Development (BSWU). In this course, the students will discover software engineering from a theoretical and practical perspective. Students will learn about the history of software engineering, software processes, and will be exposed to concepts, principles, techniques, tools, and technologies related to object-oriented analysis, design, and programming. The course comprises of two lecture blocks and two exercise blocks. Weekly exercises will be given to students to gain hands on practice of the concepts taught in class.

bachelorEfterår 201920192Infoen-

The course focuses on system programming concepts (I / O, network programming and concurrent programming), and their implementation in C. The course deals with how hardware, operating system and the compilation process of programs are related. During the course, students will design and implement a simple Linux kernel module in C.

bachelorEfterår 201920192Infoen-

Kursets formål er at give en dybere praktisk og teoretisk forståelse for implementation af programmeringssprog, herunder især maskinmodellen bag Java, C# og F#. Kursusemnerne omfatter leksikalsk analyse, grammatikker, syntaksanalyse, abstrakt syntaks, stakmaskiner, virtuelle maskiner, mellemkodesprog (inklusive JVM og .NET CLI), og continuations. Endvidere implementering af fortolkere, typeinferens, oversættere for en delmængde af C og for en delmængde af SML, garbage collectors, og kodegenerering for virtuelle maskiner og maskinkode (fx x86).

bachelorEfterår 201920192Infoda-

Contemporary organizations critically rely on enterprise systems to support their business processes. In this course, students learn to analyze work systems in organizations and to identify ways for improving them. Students acquire these skills by analyzing a real-world work system and by gaining hands-on experience suggesting requirements for a sociotechnical system that supports the work system.

bachelorEfterår 201920192Infoen-

The aim of the course is to introduce students to organisational theory, particularly organising and process perspectives which are important for understanding the role of IT in organisations.

bachelorEfterår 201920192Infoen-

The course is for students looking for an introduction to strategic management to be able to understand and navigate todays and tomorrows business world.

The student will be given a toolbox of academic frameworks and models to be able to analyze current business situations and propose strategic changes. Through case studies and group work the student will become familiar with the business language which will help to bridge the gap between business and technology.

bachelorEfterår 201920192Infoen-

The course will enable the students to analyze a supply chain and identify solutions where information technology can optimize the collaboration between actors in the supply chain network.

bachelorEfterår 201920192Infoen-

In this course, students will learn to analyse and reflect upon the role of IT and culture in global collaborations.

bachelorEfterår 201920192Infoen-

Students learn about the concept of computational thinking and get a hands-on introduction to programming using the Python programming language.

bachelorEfterår 201920192Infoen-

This course is for students looking to understand business and strategic management, and the kind of information needed in order to make good business decisions.

bachelorEfterår 201920192Infoen-

Kursets mest centrale resultat er at de studerende bliver udstyret med en grundig forståelse af kvalitative forskningstilgange og -metoder og evnen til at anvende kvalitative undersøgelsesmetoder til undersøgelser samt formidling af resultaterne.

bachelorEfterår 201920192Infoda-

This is a course in mathematics covering linear algebra and analysis (calculus) of functions of several variables. These are perhaps the two areas of mathematics that have found most uses in practical applications. In particular, the course equips the student with mathematical tools necessary for analysis of big data.

bachelorEfterår 201920192Infoen-

This course gives a fundamental introduction to machine learning (ML) with an emphasis on statistical aspects. In the course, we focus on both the theoretical foundation for ML as well as the application of ML methods.

bachelorEfterår 201920192Infoen-

The course is focused on forming the basis of a network scientist. The final objective is to have the students being able to fully appreciate the difficulties of the problem of finding communities in social networks. To achieve this objective, a complete knowledge of network science is required. Each concept necessary to understand communities in networks has to be fleshed out in previous lectures, and the concepts on which it depends have to be presented beforehand.

bachelorEfterår 201920192Infoen-

This course gives an introduction to the field of data mining. The course is relatively practically oriented, focusing on applicable algorithms. Practical exercises will involve both use of a freely available data mining package and individual implementation of algorithms.

kandidatEfterår 201920192Infoen-

This course is a practice-based course where the students will learn how to manage sustainability.

 The world is facing severe economic and ecological challenges in relation to climate change, rising population and not least a growing middleclass. The International Panel for Climate Change, IPCC, has given us 12 years to act and reduce CO2 emissions. In a Danish context this means that we should reduce our average per capital CO2 emission from 17 tons to 2-3 tons. This challenges politics, innovation, technology development and not least social behavior. Denmark has made a national goal to be CO2 neutral in 2050 (with no plan how to do it yet), and the City of Copenhagen has made a climate plan aiming to be CO2 neutral in 2025.

 In this course the students will be introduced to politics and technological development around sustainable transitions. The course will be planned around a number of specific real-life cases within e.g. smart city development, CO2 accounting, smart electricity, and waste management. The case owners will pose concrete challenges for the students to work on. The students will work in groups proposing conceptual solutions and discussing the chosen cases. The case owners will help the students get access to relevant data and stakeholders, just as they will be giving the students feedback during the process. The cases include challenges around managing sustainable development. The conceptual solutions may include strategy development, conceptual design solutions, organizing of partnerships, and guidelines for politics and citizens involvement. Besides working practically on the challenges, the students will have to discuss the case and their own solutions through literature from innovation studies, design theory, and social science and technology studies.

After the course the students will have hands-on experience and a basic understanding of work practices around sustainable development in the real world. They will be better qualified to  contribute to concrete solutions for city planning departments, environmental companies, and other relevant actors within sustainable development.

Furthermore, the cases at the course may also open possible access to further BA thesis work. 

bachelorEfterår 201920192Infoen-

This course will focus on educating participants in blockchain technology. The students learn to develop conceptual as well as practical solutions as well as how to generate new theoretical insights based upon these.

masterEfterår 201920192Ansøgen-

To transform the sheer amount of complex data into timely discoveries that influence the society, data-intensive systems (including database system and machine learning platforms) must utilize the full processing power offered by modern servers.

In this course, you will learn how to design, implement, and evaluate new components of a production-grade open-source data-intensive system. You will learn the techniques for data management on modern hardware (multi-cores, microsecond-scale storage, and 100 GBE) and apply them with hands-on experience with the internals of an open-source system.

kandidatEfterår 201920192Infoen-

This course introduces students to the broad field of robotics predominately from a software perspective.

kandidatEfterår 201920192Infoen-

This is a hands-on course that teaches the basic principles of computer security. You will get in-depth experience with cyberattacks, and how to prevent them. The course projects enable you to personalize the course to match your unique background.

kandidatEfterår 201920192Infoen-
The main outcome of the course is that students are equipped with an understanding of the most important concepts, themes and positions in philosophy of science, and how they relate to digital design and interactive technologies. Furthermore, the students should learn to reflect critically about how digital design and technology relate to the world at large.
bachelorEfterår 201920192Infoen-

This course teaches the theoretical and practical foundations for distributed computing.

kandidatEfterår 201920192Infoen-

This course addresses the technical issues that emerge during the big data life cycle including collection, management, processing, and analytics. We discuss modern approaches to organizing and reasoning about large, fast growing and diverse datasets. We cover the principles of big data analysis, and illustrate a hands-on approach to big data modeling and management.

kandidatEfterår 201920192Infoen-

Students attending this course will be able to implement core algorithms of Computer Graphics.

kandidatEfterår 201920192Infoen

The goal of the course is to teach the students an understanding of the foundation and philosophical basis of artificial life, its methods, and their practical use in games, robotics, and art.

kandidat
Forår 202020201Infoen-

The goal of the course is to make students able to manage and use data sets, e.g. by learning about tools for data interpretation and visualisation, and to reason about the use of data in larger contexts.

kandidat
Forår 202020201Infoen-
Dette kursus vil, på et avanceret niveau, lære de studerende at forstå og analysere brugeradfærd og praksisser på et individuelt, organisatorisk og socialt niveau. Det vil udvide og udbygge deres metodemæssige værktøjskasse og konceptuelle og teoretiske forståelse, ved at bygge videre på den viden, de studerende har erhvervet sig på Brugere i kontekst kurset. Dette sker ved at arbejde med både teori, analyse og digitale metoder.
kandidat
Forår 202020201Infoda-
The course builds upon knowledge from the courses of the 1st semester of the program. The students should have completed Advanced Design Processes; Interactive Technologies and Users in Context. The course will enable the students to apply tools and methods for data visualizations and to critically reflect on data design as a socio-technical process.
kandidat
Forår 202020201Infoen-
kandidat
Forår 202020201Infoen-

In this course, students learn how to work in data-driven design and development processes and what changes data analysis brings to the design and maintenance of games.

kandidat
Forår 202020201Infoen-
bachelor
Forår 202020201Infoen-

The course gives an overview of the technical aspects of data management, explores the value of data and discusses the risks associated to big data.

bachelor
Forår 202020201Infoen-
kandidat
Forår 202020201Infoda-
This specialisation focuses on theories, practices and methods from Human Computer Interaction and Interaction Design and enhances the students ability to critically analyze, understand and develop interactive technologies through hands-on experiments in a studio workspace.
kandidat
Forår 202020201Infoen-

The goal of the course is to teach ‘Enterprise Architecture’, an recognised approach for understanding, managing, and developing the complex IT-infrastructure of large organisations.

kandidat
Forår 202020201Infoen-
In this course, the students will work with the fundamental elements of ubiquitous computing (including history, systems & technology, context & location, and privacy), alongside a practical experimental design project that considers future societal impact (e.g. future scenarios, speculative design, design fiction).
kandidat
Forår 202020201Infoen-
Formålet med kurset er at klæde deltagerne på til at kunne analyse, lede og reflektere over behovet for forandringsledelse i forbindelse med implementering af organisatoriske IT-løsninger.
masterForår 202020201Infoda-

The course will provide an overview of popular Web technologies and frameworks, with a particular emphasis placed on front-end (client-side) development.

kandidat
Forår 202020201Infoen-
This course teaches the conceptual foundation and practical implementation of game worlds.
kandidat
Forår 202020201Infoen-

This course considers the nature as well as the challenges associated with ‘global project management and IT’.

bachelor
Forår 202020201Infoen-

Bornholm is teeming with entrepreneurial spirit. And the island houses large successful companies as well as a body of smaller up-and-coming business initiatives. In this way, Bornholm runs counter to global trends of primarily younger people constantly seeking into the large cities, while the outskirts remain populated mainly with the older generations.

This course offers an novel way of working with innovation and entrepreneurship, inspired by the recent successes of Bornholm. The course will be set in the scenic environs of the Bornholm Island in 2 weeks in August.

kandidat
Forår 202020201Infoen-
The overall goal of the course is to introduce students to a selection of the most important problem solving and decision support techniques within AI and optimization.
kandidat
Forår 202020201Infoen-
The course introduces the student to the basic principles, methods and tools of service design. The focus is specially design of services with digital components. Lectures, case studies and hands-on exercises will be used to learn to identify service design opportunities through understanding of stakeholder requirements and needs, and for using service design methods for co-design and evaluation of services with digital components.
kandidat
Forår 202020201Infoen-

The students learn to conduct work place studies and analyses through the use of ethnographic methods.

bachelor
Forår 202020201Infoen-
The course will provide an understanding of how to analyze an organization's IT Governance & Quality Management (IT governance) and how to restructure the organization's IT governance so that it is in line with the organization's IT strategy.
bachelor
Forår 202020201Infoen-

The students will learn theoretical foundations of IT-enabled process improvement and apply these to a real life practical context by working with an organisation.

bachelor
Forår 202020201Infoen-
This course gives a fundamental introduction to Java development of apps for the Android platform.
kandidat
Forår 202020201Infoen-

The objective of the course is to provide a set of coherent concepts for critical evaluation of the theoretical and methodological basis of research traditions in the information sciences. The course introduces students to important philosophical and historical perspectives on science and technology, as well as to more general epistemological and reflexive issues relating to natural and social science disciplines.

bachelor
Forår 202020201Infoen-

This course teaches how to use play as a source of inspiration and creativity in the design of interactive experiences.

kandidat
Forår 202020201Infoen-

This course is designed to introduce students to Play Design as a Critical Technical Practice. The goal is to give students theoretical and practical knowledge about play that they can use in different subject areas, from game design and interaction design to software development.

kandidat
Forår 202020201Infoen-
The goal of the course is to make students able to navigate and become active participants in the changing and increasingly complex service economy.
kandidat
Forår 202020201Infoen-
The course examines the new responsibilities, obligations and of state actors as they implement IT systems. It explores how public bodies use and store data, questions the line between public and private companies, and explores political and ethical questions of infrastructure and responsibility during public digitization initiatives.
kandidat
Forår 202020201Infoen-
This course teaches students how to design innovative user experiences for a variety of digital platforms. The course is organized in a practice-based learning approach, and intends to give students the skills that are necessary to plan and conduct design processes, including iterative prototyping and testing. Classes will be structured around theoretical lectures as well as hands-on workshops.
kandidat
Forår 202020201Infoen-
masterForår 202020201Infoda-

The goal of the course is to enable students to become better writers mastering a variety of text-genres - academic as well as commercial.

kandidat
Forår 202020201Infoen-

The main outcome of the course is that students are equipped with an understanding of core theories, concepts and methods in co-design and participatory design approaches, and their historical grounding and development. Students will also have experience from applying co-design methods in a live project with real stakeholders, and reflecting on the process and results.

bachelor
Forår 202020201Infoen-

The main outcomes of the course are that students are equipped with (1) a basic understanding of big data, network analysis and data analytics; and (2) a toolbox of techniques and theories to discuss the idea of networks and data as a basis for conceptualizing a network society.

bachelor
Forår 202020201Infoen-
The main outcome of the course is that students are equipped with a basic understanding of sustainability perspectives on digital design. This includes critical analysis of sustainability issues in digital design, reflecting on the role of digital design in the transition towards ecologically sustainable futures, and the ability to engage in philosophical discussions around technological innovation and its relation to nature.
bachelor
Forår 202020201Infoen-
The students will learn techniques for identifying and modelling flexible business processes and workflows using state-of-the-art cloud-based design and simulation tools.
bachelor
Forår 202020201Infoen-

"Det kræver et digital fundament at få fremtidens ideer" 


Som journalist befinder Lasse Funder Andersen sig midt i mediehusenes kamp om at knække den digitale kode. For ham er kurserne på IT-Universitetet en måde at kombinere hans egne evner inden for journalistikken med det digitale, så nye stærke digitale koncepter og forretningsmodeller kan opstå.

- Hvis vi skal udvikle det digitale i mediebranchen, skal vi kunne kombinere vores evner inden for journalistik med de tekniske perspektiver. Jeg vil gerne være med til at udvikle journalistikken og opfinde nye platforme og nye koncepter. Men det kræver, at jeg har et digitalt fundament, så jeg kan få de rigtige ideer, forklarer Lasse Funder Andersen på spørgsmålet om, hvorfor han har valgt at læse enkeltfag på IT-Universitetet.


Læs hele artiklen her

Nye kompetencer og viden

Med et enkeltfagskursus opnår du følgende kompetencer:

 • Ny og opdateret viden
 • Et it-kompetenceløft
 • Undervisning på akademisk niveau
 • Inspiration og personlig udvikling
 • Et netværk bestående af professionelle it-folk

Undervisning

Du vil blive undervist af specialister inden for deres specifikke del af det it-faglige felt. Derudover er der på nogle af kurserne tilknyttet erhvervsfolk som gæsteundervisere. De har til opgave at fokusere på, hvordan man konkret omsætter teori til praksis i virksomhederne. 

Undervisningen er en blanding af forelæsninger, øvelser, feedback, fremlæggelser, gruppearbejde og faglige diskussioner. Du tilbydes vejledning til alle projekter og opgaver.
Du skal forvente at afsætte ca. 8-10 timer om ugen pr. kursus á 7,5 ECTS, inkl. forberedelse. Der er undervisning én gang om ugen.

Alle enkeltfagskurser er tilrettelagt som deltidsstudier, så det er muligt at følge dem sideløbende med et fuldtidsarbejde og familieliv. Der undervises enten i dagtimerne, om eftermiddagen eller om aftenen.

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til to uger før kursusstart. Ønsker du optagelse på et kursus efter ansøgningsfrist eller kursusstart, skal du kontakte ITU Efteruddannelse. Vær også opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursusgang.

Der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser, og vi anbefaler derfor, at du søger hurtigt muligt. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning

Du skal ansøge om optagelse på enkeltfagskurser via ansøgningsportalen. Læs mere om, hvordan du søger her.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

Pris pr. kursus á 7,5 ECTS        10.625 kr. 
Pris pr. kursus á 7,5 ECTS (masterkursus m. forplejning)         12.150 kr.
Pris pr. kursus á 10 ECTS         14.170 kr.
Pris pr. kursus á 15 ECTS         21.250 kr.

Ovenstående priser er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på, samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel reeksamen. 

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg
Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke bestået det, skal du gentilmelde dig kurset og betale for kurset en gang til. Du kan ikke deltage i undervisningen og gå til eksamen igen uden at betale igen.

 
Opkræves forud for hvert semester 
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for semesteret og er en forudsætning for, at du kan følge undervisningen og gå til eksamen. Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, sender vi en faktura med frist for rettidig betaling direkte til din arbejdsgivers E-boks. Husk at give besked om dette i ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer, hvortil fakturaen vil blive sendt som et e-bilag. Hvis du selv betaler for dit kursus, sender vi fakturaen direkte til din E-boks via dit CPR-nummer. 

Hvis du søger om optagelse kort tid inden kursusstart, må du forvente en meget kort betalingsfrist. Den korte frist sikrer også, at du kan gå til første undervisningsgang samt få adgang til de IT-systemer, du skal bruge i forbindelse med dit kursus.

Refundering af deltagerbetaling og afmelding
Afmelding af kursus og refundering af deltagerbetaling inden kursusstart skal altid ske ved at sende en e-mail til ITU Efteruddannelse på efteruddannelse@itu.dk med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom dødsfald, sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende særlige omstændigheder. Henvendelse om refundering af deltagerbetaling efter kursusstart sendes ligeledes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte
Enkeltfagsstuderende kan i særlige tilfælde få tildelt SVU, dvs. Statens Voksenuddannelsesstøtte. Det er dit eget ansvar at undersøge reglerne og ansøge om SVU. Kontakt www.svu.dk for uddybende information.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår og efterår.

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser kan have en senere opstart og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Du kan læse mere om studiestart for enkeltfagsstuderende på Study StartEr du blevet optaget på et enkeltfag, vil du i umiddelbar forlængelse heraf modtage et velkomstbrev med flere informationer.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.Adgangskrav

Adgangskrav og dokumentation (bachelor- og kandidatkurser)

Adgangskrav til bachelorkurser
For at blive optaget på et enkeltfagskursus på bachelorniveau skal du mindst have en gymnasial uddannelse eller en tilsvarende adgangsgivende udenlandsk eller international eksamen.

Ønsker du at blive optaget på baggrund af en gymnasial uddannelse, skal du også opfylde adgangskravene til den pågældende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet. Læs adgangskravene her.

Adgangskrav til kandidatkurser
For at blive optaget på et enkeltfagskursus på kandidatniveau skal du mindst have en bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse.

Du har mulighed for at søge om dispensation for det uddannelsesmæssige adgangskrav, hvis du kan dokumentere, at du har erhvervet et tilsvarende uddannelsesniveau.

Når du søger ind på et kandidatkursus, skal du også dokumentere, at du har engelskkundskaber svarende til minimum gymnasialt B-niveau fra Danmark. Dette skal du dokumentere på én af følgende måder:

 • Du har bestået engelsk på B-niveau i løbet af gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering).
 • Du har taget en relevant engelsktest med en vis score. Testresultatet må højst være 2 år gammelt.
  Krav til engelsktest:
  TOEFL papirbaseret testresultat: mindst 560
  TOEFL IBT testresultat: mindst 88
  IELTS (academic) testresultat: mindst 6.5
  Cambridge Certificate of Proficiency in English: bestået
  Cambridge Certificate of Advanced English: bestået
 • Du har taget en gymnasial eksamen, en professionsbacheloruddannelse eller en bacheloruddannelse gennemført på engelsk i Danmark, et andet EU-land, Norge, Island, Schweiz, USA, Canada, Sydafrika, Australien eller New Zealand.
 • Du har en adgangsgivende bacheloruddannelse fra Danmark gennemført på dansk (gælder dog ikke dansksprogede professionsbacheloruddannelser).

Har du en gymnasial uddannelse fra før A-, B- og C-niveau blev indført, vil IT-Universitetet beregne dit niveau ud fra bilag til Meritbekendtgørelsen.

Du skal dokumentere, at du opfylder kravet om engelsk på B-niveau på ansøgningstidspunktet.

Dokumentationskrav
Du skal uploade følgende dokumentation i filformaterne PDF, doc eller docx, før vi kan behandle din ansøgning:

 • Kopi af eksamensbevis for din adgangsgivende uddannelse.
 • Dokumentation for engelsk på B-niveau (ved ansøgning til enkeltfagskurser på kandidatniveau).
 • Dokumentation for opfyldelse af uddannelsesspecifikke adgangskrav (ved ansøgning til enkeltfagskurser på bachelorniveau på baggrund af gymnasial uddannelse).

Faglige forudsætninger og anbefalinger
Vi gør opmærksom på, at der på nogle enkeltfagskurser kan være faglige forudsætninger eller anbefalinger. Du kan læse mere inde på beskrivelsen af det enkelte kursus. Er du i tvivl, om du opfylder disse forudsætninger eller anbefalinger, er du velkommen til at kontakte ITU Efteruddannelse.

Adgangskrav og dokumentation (masterkurser)

For at blive optaget på et enkeltfagskursus på masterniveau skal du have minimum en mellemlang videregående uddannelse som fx én af følgende:

 • Bachelor
 • Kandidat
 • Professionsbachelor
 • HD
 • Diplom eller tilsvarende.

Du har mulighed for at søge om dispensation for det uddannelsesmæssige adgangskrav, hvis du kan dokumentere, at du har erhvervet et tilsvarende uddannelsesniveau.

2 års relevant erhvervserfaring
Efter din adgangsgivende uddannelse skal du have minimum 2 års relevant erhvervserfaring på fuld tid (svarende til minimum 30 timer pr. uge). Relevant erhvervserfaring betyder, at du skal have erfaring med it-faglige og/eller organisatoriske problemstillinger. IT-Universitetet kan ikke dispensere fra dette krav.

Den relevante erhvervserfaring kan dokumenteres på flere måder:

 • Udtalelse/erklæring fra arbejdsgiver(e) på virksomhedens officielle papir med underskrift og med angivelse af varigheden for samt en beskrivelse af den relevante beskæftigelse. Alternativt kan lønsedler, der indeholder start- og slutdato, anvendes, inklusiv en kort beskrivelse af den relevante beskæftigelse.
 • Selvstændige bedes kort beskrive deres virksomhed samt dokumentere, at der de sidste to år har været aktivitet i virksomheden af en vis volumen. Dokumentationen kan eksempelvis være i form af en kopi af underskrevne kundekontrakter (med varighed), underskrevne referencer fra kunder eller kopi af årsopgørelse fra SKAT, der viser årsindkomst. Al dokumentationsmateriale behandles naturligvis fortroligt.

Sprogkrav
For at blive optaget på et enkeltfagskursus under en masteruddannelse, skal du på ansøgningstidspunktet dokumentere danskkundskaber svarende til gymnasialt A-niveau fra Danmark på én af følgende måder:

 • Du har bestået dansk på A-niveau i løbet af gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering).
 • Du har bestået Studieprøven i dansk. Læs mere om studieprøven her.
 • Du er nordisk statsborger og har en gymnasial eksamen eller en adgangsgivende uddannelse gennemført på dansk, norsk eller svensk.
 • Du har et andet statsborgerskab end nordisk og har en adgangsgivende uddannelse eller en forudgående gymnasial uddannelse gennemført på dansk norsk eller svensk.

Du skal desuden dokumentere engelskkundskaber svarende til minimum gymnasialt B-niveau fra Danmark på ansøgningstidspunktet. Se hvordan du dokumenterer engelsk på B-niveau under adgangskrav til bachelor- og kandidatkurser (til venstre herfor).  

Dokumentationskrav
Du skal uploade følgende dokumentation i filformaterne PDF, doc eller docx, før vi kan behandle din ansøgning:

 • Kopi af eksamensbevis for din adgangsgivende uddannelse.
 • Dokumentation for minimum to års relevant erhvervserfaring på fuld tid efter din adgangsgivende uddannelse.
 • Dokumentation for engelsk på B-niveau.
 • Dokumentation for dansk på A-niveau.

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5050

Email: efteruddannelse@itu.dk

ITU Professional Courses

Udover enkeltfagskurser har IT-Universitetet etableret ITU Professional Courses, som udbyder kortere, fokuserede kurser på højt fagligt niveau henvendt til it-professionelle. Kurserne beskæftiger sig med højaktuelle og konkrete behov for kompetencer. De udbydes inden for alle aspekter af it, herunder forretning, design, teknologi, brugervenlighed og processer.

Fælles for kurserne er, at de

 • forløber over en til fem dage
 • adresserer fremtidens udfordringer
 • undervises af forskere, eksterne lektorer og erfarne professionelle
 • er baseret på den nyeste viden

Kurserne udløser ikke ECTS-point og knytter sig ikke til IT-Universitetets øvrige uddannelser. Derfor er der heller ingen adgangskrav til kurser under ITU Professional Courses.

Læs mere om ITU Professional Courses her.