Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Ved at klikke OK eller gå videre accepterer du vores cookies til statistik. 

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Du kan læse mere om, hvordan du slår cookies fra i din browser og om IT-Universitetets brug af cookies her.

 

Acceptér cookies

ITU

Enkeltfagskurser

Åbent Hus for efteruddannelse den 2. april fra kl. 15.30

Om enkeltfag

Hvert semester udbyder IT-Universitetet en lang række enkeltfagskurser. Kurserne har forskellige niveauer, så hvad enten du har lyst til tage fat på et helt nyt område eller ønsker at gå i dybden med et specialiseret emne, kan du finde noget der passer dig.

Med et enkeltfagskursus får du både teori og praksis. Du kan bygge videre på din erfaring, opdage nye hjørner og ikke mindst anvende den nye viden straks, du er tilbage på jobbet.

Enkeltfagskurserne er på enten bachelor-, kandidat- eller masterniveau. På nogle kurser foregår undervisningen på engelsk. Et kursus løber typisk over enten 12 til 16 uger eller som weekendseminar fordelt på to weekender. 

Nedenfor finder du vores aktuelle kursusudbud. Vær opmærksom på, at udbuddet af kurser ændres fra semester til semester. Efterårets kursusudbud offentliggøres medio maj og forårets kursusudbud offentliggøres medio november. Hvis du ønsker at blive adviseret, når et nyt kursusudbud er klar, kan du tilmelde dig denne mailingliste.

Begrænset antal pladser på enkeltfagskurser
Enkeltfagskurser er ledige pladser på kurser på bachelor-, kandidat- og masteruddannelserne. Hvis du ønsker at blive optaget på et bestemt kursus, skal du ansøge hurtigst muligt, efter ansøgningsportalen åbner hhv. medio maj og medio november, da de ledige pladser på kurserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.


Enkeltfagskurser - forår 2019

Lige nu 48 enkeltfagskurser.

Algorithms and Data Structures, BSc

Kurset bygger på dit forudgående kendskab til programmering. Du vil blive trænet i at designe effektive og korrekte programmer. Samtidig vil kurset give dig grundlæggende algoritmiske værktøjer, som er uundværlige for enhver softwareudvikler. Kurset forløber som en række forelæsninger med tilhørende øvelser. Emnerne indeholder blandt andet emner som kompleksitetsanalyse, algoritmisk problemløsningsteknikker og konkrete algoritmer her under, data strukturer for søgetræer, sortering, hashing, grafer og korteste rute planlægning. Efter kurset forventes at den studerende enten i form af abstrakt pseudocode eller i et imperativt programmeringssprog kan implementere bestemte beregninger og datastrukturer samt kunne analysere tid og plads forbruget for den enkelte algoritme/program. Forelæsningerne vil dække teori og øvelse vil træne praktiske udfordringer ved anvendelse af teorien. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Softwareudvikling.

BachelorniveauInfo
Algorithms and Data Structures, MSc

Kurset bygger på dit forudgående kendskab til programmering. Du vil blive trænet i at designe effektive og korrekte programmer. Samtidig vil kurset give dig grundlæggende algoritmiske værktøjer, som er uundværlige for enhver softwareudvikler. Kurset forløber som en række forelæsninger med tilhørende øvelser. Emnerne indeholder blandt andet emner som kompleksitetsanalyse, algoritmisk problemløsningsteknikker og konkrete algoritmer her under, data strukturer for søgetræer, sortering, hashing, grafer og korteste rute planlægning. Efter kurset forventes at den studerende enten i form af abstrakt pseudocode eller i et imperativt programmeringssprog kan implementere bestemte beregninger og datastrukturer samt kunne analysere tid og plads forbruget for den enkelte algoritme/program. Forelæsningerne vil dække teori og øvelse vil træne praktiske udfordringer ved anvendelse af teorien. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling.

KandidatniveauInfo
Artificial Life & Evolutionary Robotics: Theory, Methods and Art

The goal of the course is to teach the students an understanding of the foundation and philosophical basis of artificial life, its methods, and their practical use in games, robotics, and art. The course is in English and is offered by the master programme: Games.

KandidatniveauInfo
Bæredygtige fremtider

The main outcome of the course is that students are equipped with a basic understanding of sustainability perspectives on digital design. This includes critical analysis of sustainability issues in digital design, reflecting on the role of digital design in the transition towards ecologically sustainable futures, and the ability to engage in philosophical discussions around technological innovation and its relation to nature. The course is in English and is offered by the bachelor programme: Digital Media and Design.

BachelorniveauInfo
Big Data Processes

The goal of the course is to make students able to manage and use data sets, e.g. by learning about tools for data interpretation and visualization, and to reason about the use of data in larger contexts. The course is in English and is offered by the master programme: Digital Innovation & Management.

KandidatniveauInfo
Brugerpraksis i netværk

Det primære formål med dette kursus er at få en forståelse for, hvordan brugere relaterer til hinanden gennem brugen af digitale services og design, og hvordan brugerpraksisser opstår i mellemspillet mellem lokale kultur(er), institutionelle rammer og globale trends. Kurset bygger videre på viden fra kurset ”Brugere i Kontekst”. Kurset foregår på skandinavisk sprog og udbydes af kandidatlinjen ”Digital Design og Interaktive Teknologier”.

KandidatniveauInfo
Computer Systems Performance

In this course, you will learn how to evaluate the performance of a computer system. The course combines a focus on low-level system components (operating system, file system, network system) with the analysis of a complex cloud-based data system. The course is in English and is offered by the master programme: Computer Science. Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.

KandidatniveauInfo
Concept Development with Industry

På kurset udvikler du koncepter for digitale medieprodukter i samarbejde med virksomhed inden for den private eller offentlige sektor baseret på relevante teorier, metoder, værktøjer og teknikker, som bliver introduceret på i løbet af kurset. Kurset omhandler: konceptudvikling i grupper, identifikation af stakeholdere, value proposition design, servicedesign, data-drevet design, identifikation af problem, udvikling af forretningsmodel, idegenerering og test, værktøjer til visualisering, identifikation af virksomheden interne og eksterne forretningskontekst; teknikker til pitching and kundepræsentation and tilpasning af koncept til implementeringsplan. Afhængig af virksomheden behov kan kurset også omhandle emner som lokationsbaserede services, tracking, tilgængeligt design, serviceinteraktion, nye teknologier, sociale, kulturelle og økonomiske trends og så videre. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Digitale Medier og Design.

BachelorniveauInfo
Data Law and Ethics

This course focuses on analyzing, interpreting and understanding the meaning of contemporary data practices in organizations, society and government. We will look at data through a social scientific lens, engaging with its historical, socio-technical, political, ethical and legal dimensions. The course will dive into some of the challenges posed in a world where data is gaining increasing importance, focusing specifically on the GDPR and similar legislation. The course is in English and is offered by the bachelor programme: Global Business Informatics.

BachelorniveauInfo
Data Science in Games

Through practical exercises, this course will give an introduction to the field of data science in the game industry. Main topics include “Big data storage and processing”, “Pattern association mining” and more. The course is in English and is offered by the master programme: Games. Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.

KandidatniveauInfo
Database Use and Design

The course gives an overview of the technical aspects of data management, explores the value of data and discusses the risks associated to big data. The course is in English and is offered by the bachelor programme: Global Business Informatics.

BachelorniveauInfo
Data-Driven Design & Development

In this course, students learn how design and development changes in processes using data analysis in games. The course is in English and is offered by the master programme: Games. Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.

KandidatniveauInfo
E-business og iværksætteri

Dette kursus giver et introducerende overblik over nødvendige analyser, aktiviteter og udfordringer, der skal adresseres for at kunne bedømme en ides forretningsmæssige værdi og bringe den til markedet. Kurset foregår på dansk og udbydes på bacheloruddannelsen: Digitale Medier og Design.

BachelorniveauInfo
Enterprise Architecture

The goal of the course is to teach ‘Enterprise Architecture’, an recognized approach for understanding, managing, and developing the complex relationship between strategy, business and technology in enterprises. The course takes place in English and is offered as a co-taught course on both professional master level and the master programme in Digital Innovation & Management.

MasterniveauInfo
Enterprise Architecture, MSc

The goal of the course is to teach ‘Enterprise Architecture’, an recognized approach for understanding, managing, and developing the complex relationship between strategy, business and technology in enterprises. The course takes place in English and is offered as a co-taught course on both professional master level and the master programme in Digital Innovation & Management.

KandidatniveauInfo
Forandringsledelse og implementering

Implementering af it i organisationer er en udfordring. Udfordringerne handler især om forståelse og håndtering af de organisatoriske forandringer der er i spil. Kurset i forandringsledelse og implementering giver en generel forståelse for organisatorisk forandringsledelse med fokus på indsigt og eksempler om implementering af it-baserede forandringsprojekter. It-baserede forandringsprojekter starter fra de første tanker om ny it i organisationer, udvikling og introduktion til perioden efter introduktion. Forståelsen for forandringsledelse gennem hele processen giver mulighed for at håndtere den virkelighed der er, og skabe mere robuste systemer fra start, samt forståelse for håndtering af de overraskelser, der ofte dukker op. Kurset foregår på dansk og udbydes på masteruddannelsen: Master i it-ledelse. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen.

MasterniveauInfo
Frameworks and Architectures for the Web

The course will provide an overview of popular Web technologies and frameworks, with a particular emphasis placed on front-end (client-side) development. The course is in English and is offered by the master programme: Software Development.

KandidatniveauInfo
Functional Programming (second year project)

This course aims to make students proficient in the functional programming paradigm used by languages such as F#, Scala, SML, OCaml, or Haskell. All programs created in the course will be written in F#, developed by Microsoft and incorporated in Visual Studio and the .NET framework. We will relate the functional paradigm to its imperative and object-oriented counterparts, but focus on concepts predominantly found in functional programming languages such as higher-order functions, recursion and tail recursion, immutable data structures, and first class functions. The course is in English and is offered by the bachelor programme: Software Development.

BachelorniveauInfo
Functional Programming

The subject of the course is functional, declarative programming in general and F# in particular. This includes the following themes: Functional Programming Paradigme (first class functions, higher-order functions, type inference and polymorphism, recursion and tail-recursion, algebraic data types, and strict and lazy evaluation); Memory Management (garbage collection, reference types, mutable versus immutable data) and Parallel Programming (divide and conquer). The course is in English and is offered by the master programme: Software Development.

KandidatniveauInfo
Game World Design

This course teaches the conceptual foundation and practical implementation of game worlds. The course is in English and is offered by the master programme: Games.

KandidatniveauInfo
Global Project Management

This course considers the nature as well as the challenges associated with ‘global project management and IT’. The course is in English and is offered by the bachelor programme: Global Business Informatics.

BachelorniveauInfo
How to make (almost) anything

The course is a hands-on introduction to the tools that are necessary to design and develop physical artefacts. The course is in English and is offered by the master programme: Computer Science.

KandidatniveauInfo
Intelligent Systems Programming

The overall goal of the course is to introduce students to a selection of the most important problem solving and decision support techniques within AI and optimization. The course is in English and is offered by the master programme: Software Development.

KandidatniveauInfo
Introduction to Database Design, MSc

Størstedelen af kurset handler om relationelle databaser, herunder teori og praksis for forespørgsler og modellering af databaser. I slutningen af kurset vil vi også diskutere teknikker til dataanalyse. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling.

KandidatniveauInfo
Introduction to Image Analysis and Machine Learning, BSc

Kurset giver en introduktion til computer vision, billedanalyse, lineær algebra og maskinindlæring. På kurset præsenteres de grundlæggende modeller, der anvendes til CV og maskinindlæring samt teknikker til implementering af dem. I øvelserne og de obligatoriske opgaver får du praktisk erfaring med de teknikker, der er beskrevet under foredragene. Kurset giver derved den grundlæggende viden og de færdigheder, der kræves for at designe, bygge og udvikle mindre computer vision (CV) programmer og anvende bestemte Machine Learning teknikker. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Softwareudvikling.

BachelorniveauInfo
Introduction to Image Analysis and Machine Learning, MSc

Kurset giver en introduktion til computer vision, billedanalyse, lineær algebra og maskinindlæring. På kurset præsenteres de grundlæggende modeller, der anvendes til CV og maskinindlæring samt teknikker til implementering af dem. I øvelserne og de obligatoriske opgaver får du praktisk erfaring med de teknikker, der er beskrevet under foredragene. Kurset giver derved den grundlæggende viden og de færdigheder, der kræves for at designe, bygge og udvikle mindre computer vision (CV) programmer og anvende bestemte Machine Learning teknikker. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling.

KandidatniveauInfo
Introduction to Service Design

The course introduces the student to the basic principles, methods and tools of service design. The focus is specially design of services with digital components. Through lectures, case studies and hands-on exercises will be used to learn to identify service design opportunities through understanding of stakeholder requirements and needs, and for using service design methods for co-design and evaluation of services with digital components. The course is in English and is offered by the master programme: Digital Design and Interactive Technologies.

KandidatniveauInfo
IT & Work Design

The students learn to conduct work place studies and analyses through the use of ethnographic methods. The course is in English and is offered by the bachelor programme: Global Business Informatics.

BachelorniveauInfo
IT Governance & Quality Management

The course will provide an understanding of how to analyze an organization's IT Governance & Quality Management (IT governance) and how to restructure the organization's IT governance so that it is in line with the organization's IT strategy. The course is in English and is offered by the bachelor programme: Global Business Informatics.

BachelorniveauInfo
Linear Algebra and Probability

This is a course in mathematics covering linear algebra and basic probability theory. These topics are important in various branches of computer science, in particular in algorithms and machine learning. The topics covered in the linear algebra part of the course include systems of linear equations, matrices, determinants, vector spaces, bases, dimension, and eigenvectors. The topics covered in the probability theory part include conditional probability, discrete and continuous random variables, as well as the Bernoulli and Poisson processes. A number of applications of the material will be covered in the course, including least squares analysis and Google’s PageRank algorithm. The course is in English and is offered by the master programme: Computer Science. Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.

KandidatniveauInfo
Locative Media

Kurset giver et overblik over basale koncepter, teorier og teknologier inden for locative media (medier, hvis funktion er bundet til lokation). På kurset vil den studerende udarbejde designkoncepter for applikationer med locative media og lave en prototype på en applikation ved at bruge udvalgte værktøjer. Kurset giver også et overblik over historien knyttet til locative media, herunder forskning inden for relationen mellem rum, sted og digital teknologi. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Digitale Medier og Design.

BachelorniveauInfo
Mobile App Development, BSc

Beskrivelsen bliver offentliggjort snarest muligt.

BachelorniveauInfo
Mobile App Development, MSc

Kurset giver en introduktion til udvikling af Android-apps i Java. Efter kurset vil du blandt andet kunne planlægge og udvikle responsive, multitrådede Android-apps med backend-integration og location awareness. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling.

KandidatniveauInfo
Modelling Systems and Languages

The goal of this course is to give you a mindset of working with software in an abstract and semi-automated fashion, as in a production process (as opposed to a hand crafting process). We focus on constructive skills: you learn to design, evaluate, and implement new languages that meet the needs of your projects. We use these skills to learn and practice model-driven development (domain modeling and code generation) in a project. The course is in English and is offered by the master programme: Computer Science.

KandidatniveauInfo
Philosophy of Science and Technology

The objective of the course is to provide a set of coherent concepts for critical evaluation of the theoretical and methodological basis of research traditions in the information sciences. The course introduces students to important philosophical and historical perspectives on science and technology, as well as to more general epistemological and reflexive issues relating to natural and social science disciplines. The course is in English and is offered by the bachelor programme: Global Business Informatics.

BachelorniveauInfo
Play Design

This course teaches how to use play as a source of inspiration and creativity in the design of interactive experiences. The course is in English and is offered by the master programme: Games.

KandidatniveauInfo
Playable Media

Students enrolled in this course will achieve an understanding of different types of computational media, from video games to playful digital interactions, from the perspective of design and media theory. Students will learn to analyze and develop playable media experiences. The course is in English and is offered by the master programme: Games.

KandidatniveauInfo
Refleksion over it

The course provides a basic introduction to scientific thought and introduces central philosophical perspectives on science, epistemology and technology, including central concepts in scientific methodology. The course is in English and is offered by the bachelor programme: Software Development.

BachelorniveauInfo
Security

The course addresses five major topics: 1) the principal security requirements and attacker models; 2) the fundamental cryptographic tools in Information Security; 3) primary security protocols and Internet standards (PKI, TLS); 4) practical techniques for penetrating and hardening IT-systems, and 5) computer forensic techniques. The course is in English and is offered by the bachelor programme: Software Development.

BachelorniveauInfo
Security 2

This course provides the necessary tools for analysing systems and security protocols. The course is in English and is offered by the master programme: Computer Science.

KandidatniveauInfo
Service Economics

The goal of the course is to make students able to navigate and become active participants in the changing and increasingly complex service economy. The course is in English and is offered by the master programme: Digital Innovation & Management.

KandidatniveauInfo
Software Architecture, MSc

The design, development, and implementation of software system requires the evaluation of several, often conflicting, aspects of the system. The aim of this course is to provide you with knowledge on how to develop software systems in a structured and systematic way that addresses the required functionality and supports the necessary system qualities. This requires a technical toolbox with concepts, methods, and principles to support the software design, implementation, and evaluation as much as a wider understanding of the context and domain of the system. The course is in English and is offered by the master programme: Computer Science.

KandidatniveauInfo
Software Architecture, Master

The design, development, and implementation of software system requires the evaluation of several, often conflicting, aspects of the system. The aim of this course is to provide you with knowledge on how to develop software systems in a structured and systematic way that addresses the required functionality and supports the necessary system qualities. This requires a technical toolbox with concepts, methods, and principles to support the software design, implementation, and evaluation as much as a wider understanding of the context and domain of the system. The course is in English and is offered on professional masters level. To take this course, you must meet the admission requirements for the professional Master's program.

MasterniveauInfo
Software Development in Large Teams (Second Year Project)

The goal of this second year project is that the student take actively part in building working software according to the requirements of an industrial customer in teams of 7-9 students using the Scrum method. With the background of previous courses the students should plan, structure and execute the project, including integration of code made by others, analysis and optimization of the program. The student should furthermore analyse and comment on another project and provide feedback. The course is in English and is offered by the bachelor programme: Software Development.

BachelorniveauInfo
The Digital State

The course examines the new responsibilities, obligations and of state actors as they implement IT systems. It explores how public bodies use and store data, questions the line between public and private companies, and explores political and ethical questions of infrastructure and responsibility during public digitization initiatives. The course is in English and is offered by the master programme: Digital Innovation & Management.

KandidatniveauInfo
UX Design I

This course teaches students how to design innovative user experiences for a variety of digital platforms. The course is organized in a practice-based learning approach, and intends to give students the skills that are necessary to plan and conduct design processes, including iterative prototyping and testing. Classes will be structured around theoretical lectures as well as hands-on workshops. The course is in English and is offered by the master programme: Digital Design and Interactive Technologies. Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.

KandidatniveauInfo
Visionær ledelse i den data-drevne organisation

Kurset tilbyder teorier og metoder til forståelse af de nye muligheder og udfordringer, som store datamængder bidrager med i dag. Kurset favner over datadreven udvikling på det strategiske plan og forholdet mellem strategi og drift. Kursets særlige fokus er lederens rolle i datadreven forretningsudvikling. Kursisten vil dog ikke primært møde modeller til effektstyring eller metoder til procesoptimering, men et perspektiv på data som relationelle og på strategi og beslutninger som betingede af kontekstuelle forhold. Kursets perspektiv på den datadrevne organisation er, at det er et sted hvor data mobiliseres til mange forskellige ting og er del af mange forskellige processer. Evnen til oversættelse mellem it og forretning, indblik i infrastrukturers kompleksitet og ’dataøkologi’ er derfor afgørende for visionær ledelse. Filosofien er kort sagt, at data aldrig kan være et neutralt instrument og at de spørgsmål lederen stiller til data, skal være mindst lige så komplekse, som de betingelser data bliver til og cirkulerer under. Gennem forelæsninger og øvelser kommer kursisten tæt på den nyeste forskning indenfor digitale infrastrukturer, visualisering og analyse. Der arbejdes med generelle cases og med problemstillinger fra egen organisation. Kurset foregår på dansk og udbydes på masteruddannelsen: Master i it-ledelse. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen.

MasterniveauTilmeld
Writing Innovation Studio

The goal of the course is to enable students to become better writers mastering a variety of text-genres - academic as well as commercial. The course is in English and is offered by the master programme: Digital Innovation & Management.

KandidatniveauInfo

"Det kræver et digital fundament at få fremtidens ideer" 


Som journalist befinder Lasse Funder Andersen sig midt i mediehusenes kamp om at knække den digitale kode. For ham er kurserne på IT-Universitetet en måde at kombinere hans egne evner inden for journalistikken med det digitale, så nye stærke digitale koncepter og forretningsmodeller kan opstå.

- Hvis vi skal udvikle det digitale i mediebranchen, skal vi kunne kombinere vores evner inden for journalistik med de tekniske perspektiver. Jeg vil gerne være med til at udvikle journalistikken og opfinde nye platforme og nye koncepter. Men det kræver, at jeg har et digitalt fundament, så jeg kan få de rigtige ideer, forklarer Lasse Funder Andersen på spørgsmålet om, hvorfor han har valgt at læse enkeltfag på IT-Universitetet.


Læs hele artiklen her

LF

Nye kompetencer og viden

Med et enkeltfagskursus opnår du følgende kompetencer:

 • Ny og opdateret viden
 • Et it-kompetenceløft
 • Undervisning på akademisk niveau
 • Inspiration og personlig udvikling
 • Et netværk bestående af professionelle it-folk

Undervisning

Du vil blive undervist af specialister inden for deres specifikke del af det it-faglige felt. Derudover er der på nogle af kurserne tilknyttet erhvervsfolk som gæsteundervisere. De har til opgave at fokusere på, hvordan man konkret omsætter teori til praksis i virksomhederne. 

Undervisningen er en blanding af forelæsninger, øvelser, feedback, fremlæggelser, gruppearbejde og faglige diskussioner. Du tilbydes vejledning til alle projekter og opgaver.
Du skal forvente at afsætte ca. 8-10 timer om ugen pr. kursus á 7,5 ECTS, inkl. forberedelse. Der er undervisning én gang om ugen.

Alle enkeltfagskurser er tilrettelagt som deltidsstudier, så det er muligt at følge dem sideløbende med et fuldtidsarbejde og familieliv. Der undervises enten i dagtimerne, om eftermiddagen eller om aftenen.

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til to uger før kursusstart. Ønsker du optagelse på et kursus efter ansøgningsfrist eller kursusstart, skal du kontakte ITU Efteruddannelse. Vær også opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursusgang.

Der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser, og vi anbefaler derfor, at du søger hurtigt muligt. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning

Du skal ansøge om optagelse på enkeltfagskurser via ansøgningsportalen. Læs mere om, hvordan du søger her.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

Pris pr. kursus á 7,5 ECTS        10.625 kr. 
Pris pr. kursus á 7,5 ECTS (masterkursus m. forplejning)         12.150 kr.
Pris pr. kursus á 10 ECTS         14.170 kr.
Pris pr. kursus á 15 ECTS         21.250 kr.

Ovenstående priser er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på, samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel reeksamen. 

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg
Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke bestået det, skal du gentilmelde dig kurset og betale for kurset en gang til. Du kan ikke deltage i undervisningen og gå til eksamen igen uden at betale igen.

 
Opkræves forud for hvert semester 
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for semesteret og er en forudsætning for, at du kan følge undervisningen og gå til eksamen. Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, sender vi en faktura med frist for rettidig betaling direkte til din arbejdsgivers E-boks. Husk at give besked om dette i ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer, hvortil fakturaen vil blive sendt som et e-bilag. Hvis du selv betaler for dit kursus, sender vi fakturaen direkte til din E-boks via dit CPR-nummer. 

Hvis du søger om optagelse kort tid inden kursusstart, må du forvente en meget kort betalingsfrist. Den korte frist sikrer også, at du kan gå til første undervisningsgang samt få adgang til de IT-systemer, du skal bruge i forbindelse med dit kursus.

Refundering af deltagerbetaling og afmelding
Afmelding af kursus og refundering af deltagerbetaling inden kursusstart skal altid ske ved at sende en e-mail til ITU Efteruddannelse på efteruddannelse@itu.dk med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom dødsfald, sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende særlige omstændigheder. Henvendelse om refundering af deltagerbetaling efter kursusstart sendes ligeledes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte
Enkeltfagsstuderende kan i særlige tilfælde få tildelt SVU, dvs. Statens Voksenuddannelsesstøtte. Det er dit eget ansvar at undersøge reglerne og ansøge om SVU. Kontakt www.svu.dk for uddybende information.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår og efterår.

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser kan have en senere opstart og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Du kan læse mere om studiestart for enkeltfagsstuderende på Study StartEr du blevet optaget på et enkeltfag, vil du i umiddelbar forlængelse heraf modtage et velkomstbrev med flere informationer.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.Adgangskrav

Adgangskrav og dokumentation (bachelor- og kandidatkurser)

Adgangskrav til bachelorkurser
For at blive optaget på et enkeltfagskursus på bachelorniveau skal du mindst have en gymnasial uddannelse eller en tilsvarende adgangsgivende udenlandsk eller international eksamen.

Ønsker du at blive optaget på baggrund af en gymnasial uddannelse, skal du også opfylde adgangskravene til den pågældende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet. Læs adgangskravene her.

Adgangskrav til kandidatkurser
For at blive optaget på et enkeltfagskursus på kandidatniveau skal du mindst have en bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse.

Du har mulighed for at søge om dispensation for det uddannelsesmæssige adgangskrav, hvis du kan dokumentere, at du har erhvervet et tilsvarende uddannelsesniveau.

Når du søger ind på et kandidatkursus, skal du også dokumentere, at du har engelskkundskaber svarende til minimum gymnasialt B-niveau fra Danmark. Dette skal du dokumentere på én af følgende måder:

 • Du har bestået engelsk på B-niveau i løbet af gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering).
 • Du har taget en relevant engelsktest med en vis score. Testresultatet må højst være 2 år gammelt.
  Krav til engelsktest:
  TOEFL papirbaseret testresultat: mindst 560
  TOEFL IBT testresultat: mindst 88
  IELTS (academic) testresultat: mindst 6.5
  Cambridge Certificate of Proficiency in English: bestået
  Cambridge Certificate of Advanced English: bestået
 • Du har taget en gymnasial eksamen, en professionsbacheloruddannelse eller en bacheloruddannelse gennemført på engelsk i Danmark, et andet EU-land, Norge, Island, Schweiz, USA, Canada, Sydafrika, Australien eller New Zealand.
 • Du har en adgangsgivende bacheloruddannelse fra Danmark gennemført på dansk (gælder dog ikke dansksprogede professionsbacheloruddannelser).

Har du en gymnasial uddannelse fra før A-, B- og C-niveau blev indført, vil IT-Universitetet beregne dit niveau ud fra bilag til Meritbekendtgørelsen.

Du skal dokumentere, at du opfylder kravet om engelsk på B-niveau på ansøgningstidspunktet.

Dokumentationskrav
Du skal uploade følgende dokumentation i filformaterne PDF, doc eller docx, før vi kan behandle din ansøgning:

 • Kopi af eksamensbevis for din adgangsgivende uddannelse.
 • Dokumentation for engelsk på B-niveau (ved ansøgning til enkeltfagskurser på kandidatniveau).
 • Dokumentation for opfyldelse af uddannelsesspecifikke adgangskrav (ved ansøgning til enkeltfagskurser på bachelorniveau på baggrund af gymnasial uddannelse).

Faglige forudsætninger og anbefalinger
Vi gør opmærksom på, at der på nogle enkeltfagskurser kan være faglige forudsætninger eller anbefalinger. Du kan læse mere inde på beskrivelsen af det enkelte kursus. Er du i tvivl, om du opfylder disse forudsætninger eller anbefalinger, er du velkommen til at kontakte ITU Efteruddannelse.

Adgangskrav og dokumentation (masterkurser)

For at blive optaget på et enkeltfagskursus på masterniveau skal du have minimum en mellemlang videregående uddannelse som fx én af følgende:

 • Bachelor
 • Kandidat
 • Professionsbachelor
 • HD
 • Diplom eller tilsvarende.

Du har mulighed for at søge om dispensation for det uddannelsesmæssige adgangskrav, hvis du kan dokumentere, at du har erhvervet et tilsvarende uddannelsesniveau.

2 års relevant erhvervserfaring
Efter din adgangsgivende uddannelse skal du have minimum 2 års relevant erhvervserfaring på fuld tid (svarende til minimum 30 timer pr. uge). Relevant erhvervserfaring betyder, at du skal have erfaring med it-faglige og/eller organisatoriske problemstillinger. IT-Universitetet kan ikke dispensere fra dette krav.

Den relevante erhvervserfaring kan dokumenteres på flere måder:

 • Udtalelse/erklæring fra arbejdsgiver(e) på virksomhedens officielle papir med underskrift og med angivelse af varigheden for samt en beskrivelse af den relevante beskæftigelse. Alternativt kan lønsedler, der indeholder start- og slutdato, anvendes, inklusiv en kort beskrivelse af den relevante beskæftigelse.
 • Selvstændige bedes kort beskrive deres virksomhed samt dokumentere, at der de sidste to år har været aktivitet i virksomheden af en vis volumen. Dokumentationen kan eksempelvis være i form af en kopi af underskrevne kundekontrakter (med varighed), underskrevne referencer fra kunder eller kopi af årsopgørelse fra SKAT, der viser årsindkomst. Al dokumentationsmateriale behandles naturligvis fortroligt.

Sprogkrav
For at blive optaget på et enkeltfagskursus under en masteruddannelse, skal du på ansøgningstidspunktet dokumentere danskkundskaber svarende til gymnasialt A-niveau fra Danmark på én af følgende måder:

 • Du har bestået dansk på A-niveau i løbet af gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering).
 • Du har bestået Studieprøven i dansk. Læs mere om studieprøven her.
 • Du er nordisk statsborger og har en gymnasial eksamen eller en adgangsgivende uddannelse gennemført på dansk, norsk eller svensk.
 • Du har et andet statsborgerskab end nordisk og har en adgangsgivende uddannelse eller en forudgående gymnasial uddannelse gennemført på dansk norsk eller svensk.

Du skal desuden dokumentere engelskkundskaber svarende til minimum gymnasialt B-niveau fra Danmark på ansøgningstidspunktet. Se hvordan du dokumenterer engelsk på B-niveau under adgangskrav til bachelor- og kandidatkurser (til venstre herfor).  

Dokumentationskrav
Du skal uploade følgende dokumentation i filformaterne PDF, doc eller docx, før vi kan behandle din ansøgning:

 • Kopi af eksamensbevis for din adgangsgivende uddannelse.
 • Dokumentation for minimum to års relevant erhvervserfaring på fuld tid efter din adgangsgivende uddannelse.
 • Dokumentation for engelsk på B-niveau.
 • Dokumentation for dansk på A-niveau.
Studievejledning

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5050

Email: efteruddannelse@itu.dk

ITU Professional Courses

Udover enkeltfagskurser har IT-Universitetet etableret ITU Professional Courses, som udbyder kortere, fokuserede kurser på højt fagligt niveau henvendt til it-professionelle. Kurserne beskæftiger sig med højaktuelle og konkrete behov for kompetencer. De udbydes inden for alle aspekter af it, herunder forretning, design, teknologi, brugervenlighed og processer.

Fælles for kurserne er, at de

 • forløber over en til fem dage
 • adresserer fremtidens udfordringer
 • undervises af forskere, eksterne lektorer og erfarne professionelle
 • er baseret på den nyeste viden

Kurserne udløser ikke ECTS-point og knytter sig ikke til IT-Universitetets øvrige uddannelser. Derfor er der heller ingen adgangskrav til kurser under ITU Professional Courses.

Læs mere om ITU Professional Courses her.

Studerende