Master i it-ledelse


Om uddannelsen

Master i it-ledelse er en specialiseret lederuddannelse med fokus på it og digitalisering, som gør dig i stand til både at forstå og lede komplekse, strategiske processer, der involverer it, digitalisering og digital forandring.

Master i it-ledelse er et individuelt udviklingsforløb, hvor du videreudvikler din faglige identitet til at stå i spidsen for digital transformation. Uddannelsen supplerer derved din lederprofil med en akademisk profil, der giver forståelse for og de nødvendige kompetencer til at drive digital forandring, lede it og tage strategiske beslutninger i komplekse organi- satoriske systemer.

På Master i it-ledelse bliver du præsenteret for den nyeste forskningsbaserede viden inden for feltet. Med udgangspunkt i akademisk metode bliver din praksis udfordret. Samtidig giver uddannelsen dig et beslutningsgrundlag i en tid, hvor det er svært at forudsige konsekvenserne af den teknologiske udvikling.

Master i it-ledelse kombinerer teori og praksis på højeste niveau. Uddannelsen giver både adgang til internationale eksperter på området, som sikrer, at det teoretiske er på international forkant. Samtidig giver cases og netværksaktiviteter adgang til at se, hvad der i praksis sker hos dem, der er på forkant med at udnytte de digitale muligheder. Master i it-ledelse er en deltidsuddannelse, der giver dig de færdigheder, som er væsentlige for at være en kompetent leder inden for it og digitalisering.

Ud over det akademiske får du gennem individuel ledelsessparring med en erhvervspsykolog fokus på at opbygge, udvikle og supplere dine personlige ledelseskompetencer. Samtidig sikrer uddannelsens struktur, at du gennem masterforløbet får etableret et professionelt netværk med de øvrige deltagere.

Netop diversiteten blandt deltagerne spejler den virkelighed, der er, når man arbejder med it-ledelse og digitalisering. Derved skaber uddannelsen rammer for en unik mulighed for både at erfaringsudveksle, vidensdele, skabe netværk og få indsigt i andres perspektiver på ledelse af it og digitalisering.

Du er velkommen til at kontakte uddannelsens linjeleder Lars Rune Christensen, hvis du har spørgsmål omkring uddannelsens faglige indhold.

Spørgsmål omkring ansøgning, optagelse, merit mv. rettes til ITU Efteruddannelse.

 

Seneste informationsmøde om Master i it-ledelse

Vi kan desværre ikke vise dig denne video uden brug af cookies. Du kan acceptere cookies i venstre hjørne af siden.

- Som topleder skal man naturligvis ikke kunne kode, men man er nødt til at have en vis indsigt i it, hvis man skal forholde sig til organisationen i en digital fremtid. Uden en grundlæggende indsigt i hvad it er, og hvilke rammer og logikker der gør sig gældende inden for området, kan man ikke gennemskue, hvilken rolle it spiller i organisationen hverken nu eller i fremtiden, siger Lars Laustrup, som er vicedirektør i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvor han blandt andet har ansvaret for it i organisationen.
studerende på master i it-ledelse

Samme akademiske niveau som en MBA

Når du har afsluttet masteruddannelsen (60 ECTS svarer til et års fuldtidsstudie), får du titlen Master i it (Master of IT). Masteruddannelsen lever op til internationale standarder og er akkrediteret af Danmarks Akkrediteringsinstitution. En masteruddannelse er derfor på samme akademiske niveau som fx en MBA, dog varierer det faglige indhold. Hvor en MBA typisk vil have fokus på ledelse generelt, har Master i it-ledelse specifikt fokus på ledelse af digital transformation, digitalisering, digital innovation og it.

 

Netværk

It-ledelse kræver en strategisk samtænkning af it og forretning. Det at studere sammen med personer, der sidder i andre dele af organisationen end en selv, er meget lærerigt. Det giver en vigtig og brugbar forståelse for, hvad der kan være på spil i samarbejdet, og hvordan der kan arbejdes med fælles mål.

Diversiteten på Master i it-ledelse afspejler netop den virkelighed, der er i arbejdet med it-ledelse og digitalisering. Der er stor diversitet blandt deltagerne, som både kommer fra it- og forretningstunge stillinger eller midt imellem, men som også er fordelt på både private og offentlige organisationer.

De obligatoriske kurser på Master i it-ledelse er forbeholdt studerende på uddannnelsen, hvilket betyder, at der oparbejdes et nært kendskab til de andre deltagere og deres arbejdspladser. Derved får deltagerne en unik mulighed for at erfaringsudveksle, skabe netværk og få indsigt i andres perspektiver på ledelse af it og digitalisering som fx leverandøren og forretningslederen. Denne indsigt i hinandens perspektiver er en vigtig del af uddannelsen.

Netværksaktiviteter og weekendophold
Netværket blandt deltagerne understøttes desuden af forskellige tiltag, herunder to weekendophold og akademisk forankrede netværksaktiviteter. 

Målgruppe

Master i it-ledelse henvender sig primært til ledere af it og digitalisering, som arbejder med og tager strategiske og komplekse beslutninger inden for it. Der vil ofte være mange typer ledere, der beskæftiger sig med it-ledelse og digitalisering på mange niveauer og i forskellige grader i organisationer. Men karakteristisk for dig er, at du:

 • arbejder med it i processer og produkter
 • sidder med beslutninger og/eller beslutningsgrundlag, der har stor indflydelse på organisationen
 • har ledelsesansvar for medarbejdere og/eller komplekse forretningsprocesser
 • har minimum fem års relevant erhvervserfaring
 • er villig til at investere timer i din uddannelse.

Deltagerne på Master i it-ledelse vil udgøre et kontinuum af ledere fra it-ledere på den ene side og forretningsledere på den anden. Deltagerne kan have titler som kontorchef, afdelingschef, udviklingschef, økonomichef, administrationschef, centerchef, digitaliseringschef, it-leder, it-chef eller CIO, men kan også være enterprisearkitekt eller it-projektleder, som arbejder med strategiske og komplekse beslutninger.

Netop diversiteten i sammensætningen af deltagere på uddannelsen gør det muligt at få indsigt i hinandens perspektiver på og erfaring med teori, metoder, organisationer og processer relateret til it-ledelse. Derfor er diversiteten helt afgørende for det udbytte og netværk deltagerne får på uddannelsen.

Udbytte

Ledelse, der involverer it og teknologi, er blevet mere reglen end undtagelsen, blandt andet fordi udbredelsen og gennemslagskraften af nye teknologier og teknologistøttet forretning sker hurtigt og leder til digital transformation af stort set alle brancher. Ledelse af it og digitalisering kan kun løftes af et tværfagligt ledelsesteam. På alle ledelsesniveauer kræver det en forståelse af teknologiens muligheder og forretningsmæssige konsekvenser.

Master i it-ledelse giver dig en digital forandringsprofil, men en sådan profil forudsætter, at du har den nødvendige forståelse for it’s muligheder – og begrænsninger. Med en solid forståelse for nye teknologier står du stærkere i udforskningen af teknologiens muligheder. Uddannelsen inspirerer dig til at tænke konstruktivt og undersøge samt tage kritisk stilling til muligheder med it og digitalisering. Ikke mindst kan vi give dig realistiske forventninger til, hvad man kan med teknologier som fx kunstig intelligens, machine learning, blockchain, IoT, softwarerobotter og data generelt. Master i it-ledelse er unik ved, at den giver dig en ny ledelsesprofil, der gør dig i stand til at indgå i organisationens ledelsesmæssige arbejde og udvikling med teknologiske løsninger i en forretningsmæssig sammenhæng.

Master i it-ledelse giver således kompetencer inden for følgende områder:

 

 • Forståelse af nye teknologiers strategiske anvendelse i forretningen.
 • Navigation i komplekse digitale økosystemer bestående af mange interessenter.
 • Forståelse for gennemførelse af komplekse it-projekter.
 • Evnen til at udarbejde it-relaterede beslutningsgrundlag og træffe beslutninger under forskellige rammevilkår, som samlet set er med til at styrke organisationen.
 • Ledelse af digital transformation, som skaber værdi med it.

Personlig udvikling

Denne del af Master i it-ledelse har fokus på det personlige lederskab og dine refleksioner i rollen som forandringsleder.

At drive digital forandring kræver mere end viden herom. For at støtte din udvikling i alle aspekter af din lederrolle vil en-til-en sessioner med en erhvervspsykolog være en del af de obligatoriske kurser på uddannelsen. Formålet med forløbet hos en erhvervspsykolog er at sikre individuel forankring, så du får undersøgt, hvordan de nye måder at arbejde og lede på udfordrer din egen praksis. Forløbet giver dig mulighed for at reflektere over, hvor du er stærk, og hvor du bør styrkes rent arbejdsmæssigt.

Forløbet giver dig således en reflekteret praksis og understøtter dig i at udfordre dit eksisterende mindset samt udvikle et mindset for fx at facilitere eller eksperimentere, hvor du ser et behov.

Erhvervspsykologen vil rådgive og dele metoder, som kan hjælpe med at udvikle dig og gøre det muligt for dig at skabe forandring.

I studiets opbygning kan du se, hvordan forløbet med fokus på personlig udvikling hænger sammen med resten af uddannelsen.


Som leder skal man kunne vurdere, hvordan man ønsker at anvende fx teknologier som IoT, robotics, genteknologi, AI og machine learning, men man skal også vurdere, hvornår de er modne til at implementere. Kompetencer indenfor it-ledelse er derfor meget centrale for at kunne bestride en lederrolle i dag, siger Erik Møberg, der udover sin position i Rambøll også er medlem af aftagerpanelet for Master i it-ledelse, som består af profiler fra erhvervslivet, der rådgiver om uddannelsens indhold og udvikling. billede af person


Tilpasset din situation

Master i it-ledelse er designet som et deltidsstudie på 60 ECTS, som du kan gennemføre over to til seks år. Forløbet kan skræddersys, så det er muligt at passe både karriere og privatliv samtidig. Vi anbefaler dog, at du tager særligt de to første semestre fortløbende over et år, da uddannelsen er udviklet som et progressivt forløb med fokus på netværk.

12-15 timer om ugen
Undervisningen på hvert kursus er koncentreret på to seminarer af to dages varighed. Seminarerne afholdes typisk fredag fra kl. 9.00 til kl. 20.00 og lørdag fra kl. 9.00 til kl. 17.00. Der er fuld forplejning på alle kurserne. Hvert kursus afsluttes med en eksamen. Bemærk i øvrigt, at de obligatoriske kurser kun udbydes på de semestre, hvor de står angivet i studieplanen længere nede på siden. Du kan således fx ikke udskyde et kursus fra efterårssemestret til forårssemestret.

Du skal regne med at bruge cirka 12-15 timer om ugen per kursus af 7,5 ECTS (inkl. undervisning), men arbejdsbelastningen varierer afhængig af, hvordan kurset er planlagt. I perioder vil arbejdsbyrden være mere koncentreret, fx omkring aflevering og eksamen.

Uddannelsen er struktureret som et progressivt forløb, hvilket vil sige, at undervisningen i et kursus baserer sig på indholdet i det foregående kursus.

Kurserne på første og andet semester afsluttes derfor, inden det næste fag påbegyndes. På tredje og fjerde semester har du mulighed for at fordybe dig i mere specifikke emner med to valgfrie kurser og et masterprojekt. Her er kurserne spredt ud for at sikre valgfrihed og fleksibilitet.


Studiets opbygning

Master i it-ledelse er sammensat så den udvikler din evne til at forstå og lede komplekse processer i udvikling med it og digitalisering. Uddannelsen udvikler dig både fagligt og personligt og giver dig ligeledes mulighed for at udvide dit netværk.

 • Den faglige udvikling understøttes af undervisningen  og giver dig akademisk ballast og viden om teknologier til at undersøge, udforske ogtage kritisk stilling til muligheder med it ogdigitalisering i organisationens arbejde og udvikling med teknologiske løsninger i en forretningsmæssig sammenhæng.
 • Den personlige udvikling understøttes af det faglige, men også af et forløb med en tilknyttet erhvervspsykolog, som har fokus på din digitale forandringsprofil. Erhvervspsykologen arbejder med, hvordan nye måder at arbejde og lede på udfordrer dig, og hvad det betyder for, hvor du er stærk eller bør styrkes arbejdsmæssigt.
 • Den netværksmæssige sammensætning giver dig mulighed for at etablere et fagligt stærkt netværk, men giver samtidig mulighed for at udvikle dine evner som leder, idet du i kraft af de øvrige deltagere får indsigt i den tværfaglige ledelsesopgave, det er at arbejde med it og digitalisering.

Der er således progression i uddannelsen på flere niveauer. De obligatoriske faglige kurser giver mulighed for at skabe en fælles faglig viden, der kan trækkes på gennem uddannelsen og i forbindelse med det afsluttende masterprojekt. Den personlige udvikling giver dig mulighed for løbende at reflektere over din udvikling som leder. Endelig får du i kraft af uddannelsens øvrige deltagere indsigt i, hvordan andre organisationer arbejder med it og digitalisering samt gode muligheder for at udvide dit faglige netværk.

Uddannelsens første kursus, Digital innovation, giver dig indsigt i teknologi og teknologiudvikling, mens det andet kursus, Evidensbaseret ledelse, er mere metodeorienteret og giver dig metoder til at drive udvikling med teknologi. Det tredje kursus, Ledelse af digital transformation, giver dig indsigt og metoder til at iværksætte og gennemføre forandringer i organisationen i den udvidede gruppe af interessenter, mens det fjerde og sidste af de obligatoriske kurser, Digitaliseringsstrategi, it-strategi og forretningsforståelse, giver dig den nødvendige viden til at skabe strategisk alignment mellem it og forretning og lægge den overordnede plan.

Efter de obligatoriske kurser giver de valgfrie kurser og det afsluttende masterprojektet dig mulighed for at fordybe dig inden for de områder, som er relevant for din faglige profil og udvikling.

 • De obligatoriske kurser giver dig derved både kernekompetencer inden for områder som digital innovation, digitale forretningsmodeller, digitalstrategi, digital transformation og forandringsledelse, men du får også en forståelse for nye teknologier og deres muligheder og begrænsninger.
 • De valgfrie kurser giver dig mulighed for at specialisere dig i de emner, som er relevant for dig. Vær opmærksom på, at de valgfrie kurser kan variere fra semester til semester afhængig af de studerendes og tidens behov.
 • Endelig giver masterprojektet dig mulighed for at fordybe dig i præcis de emner, der har størst interesse og relevans for dig.

Denne portefølje af både faglige kernekompetencer og praktisk viden om nye teknologier giver dig et solidt grundlag til at indgå i et tværfagligt ledelsesteam, der driver digital forandring og tager strategiske, komplekse beslutninger i de relevante økosystemer og derved skaber værdi med it.

Herved giver Master i it-ledelse på den ene side stærke akademiske kompetencer, hvor du har adgang til internationale eksperter på området, som sikrer, at det teoretiske er på international forkant. På den anden side er uddannelsen forankret i praksis både i form af den praksis, som du selv bidrager med i undervisningen, men også i kraft af cases og netværksaktiviteter, som giver indblik i praksis fra dem, der er på forkant med at udnytte de digitale muligheder.

Se uddannelsens progression illustreret nedenfor. Skemaet oplyses i god tid inden semesterstart. 

Se også studieordningen for Master i it-ledelse.

  1. Semester 2. Semester
  SEP OKT NOV DEC FEB MAR APR MAJ
Faglig udvikling

Digital innovation
7,5 ECTS point

Kurset beskæftiger sig med digitale teknologier, og hvordan de kan understøtte digital innovation. Kurset giver forståelse for digitale teknologier, deres opbygning samt digital infrastruktur.

Evidensbaseret ledelse 

7,5 ECTS point

Kurset beskæftiger sig med analytisk metode og praksis relateret til it-ledelse. Du bliver intro­duceret til dataindsamling og -analyse samt evidensbaseret beslutningstagning.

Ledelse af digital transformation 
7,5 ECTS point

Kurset sætter fokus på digital transformation i organisationer, herunder, hvordan en organisation udvikler digitalt lederskab – og hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer, der er centrale herfor. 

Digitaliseringsstrategi, it-strategi og forretningsforståelse

7,5 ECTS point

Kurset formidler de nødvendige rammer og processer for at udvikle og eksekvere en digitaliserings/it- strategi, der er tilpasset organisationens forretningsstrategi og behov.

Personlig udvikling

Session med erhvervspsykolog

Der arbejdes i samtalerne med selvindsigt og personlig udvikling. I løbet af samtalerne styrker du mindset, adfærd og konkrete ledelseskompetencer og videreudvikler din rolle som forandringsagent for digital transformation. Du formulerer efter hver samtale et ‘udviklingssprint’ – konkrete handlinger og øvebaner for udvikling af personligt lederskab.

Netværk

Kick-off og weekendseminar

Semestret indledes med kick-off, der foregår på IT-Universitetet i København. Første undervisningsgang består i et weekendseminar med overnatning i Hovedstadsområdet.

Weekendseminar

Andet semester indledes med et weekendseminar med overnatning i hovedstadsområdet   3. Semester 4. Semester
  SEP OKT NOV MAJ FEB MAR APR MAJ
Faglig udvikling Valgfrit Kursus
7,5 ECTS
Valgfrit Kursus
7,5 ECTS
Masterprojekt
15 ECTS
  
Venter du med at skrive masterprojektet til det sidste og fjerde semester, har du færdiggjort dine valgfrie kurser forinden.

Eller

  3. Semester 4. Semester
  SEP OKT NOV MAJ FEB MAR APR MAJ
Faglig udvikling Valgfrit Kursus
7,5 ECTS
  Valgfrit Kursus
7,5 ECTS
 
Faglig udvikling Masterprojekt
15 ECTS
  
Starter du på masterprojektet allerede på tredje semester, læser du dine to valgfrie kurser sideløbende.
Obligatoriske kurser

Uddannelsens kerne består af fire obligatoriske kurser, som forløber over uddannelsens første år (to semestre) med opstart i august. Kurserne er overordnet beskrevet herunder:

Digital innovation (7,5 ECTS point)

Kurset beskæftiger sig med digitale teknologier, og hvordan de kan understøtte digital innovation. Kurset giver forståelse for digitale teknologier, deres opbygning samt digital infrastruktur. Kurset udbydes på efterårssemestret. Læs mere om kurset her.

Evidensbaseret ledelse (efterår, 7,5 ECTS point)
Kurset beskæftiger sig med analytisk metode og praksis relateret til it-ledelse. Du bliver intro­duceret til dataindsamling og -analyse samt evidensbaseret beslutningstagning. Kurset udbydes på efterårssemesteret. Læs mere om kurset her.

Ledelse af digital transformation (7,5 ECTS point)
Kurset sætter fokus på digital transformation i organisationer, herunder hvordan en organisation udvikler digitalt lederskab og hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer, der er centrale herfor. Kurset udbydes på forårssemesteret. Læs mere om kurset her.

Digitaliseringsstrategi, it-strategi og forretningsforståelse (7,5 ECTS point)
Kurset formidler de nødvendige rammer og processer for at udvikle og eksekvere en digitaliserings/it-strategi, der er tilpasset organisationens forretningensstrategi og behov. Kurset udbydes på forårssemesteret. Læs mere om kurset her.

Valgfrie kurser

Efter de obligatoriske kurser skal du læse to valgfrie kurser af hver 7,5 ECTS. Det giver dig mulighed for at specialisere dig i det hjørne af it-ledelse, som er mest relevant for dig. Kurserne udbydes som hovedregel som weekendseminarer og forløber over to weekender: Fredag fra kl. 9.00-21.00 og lørdag fra kl. 9.00-16.00. Der er fuld forplejning begge dage. Enkelte kurser kan blive udbudt som seminarer fordelt på hverdage.

Udbuddet af valgfrie kurser tilpasses de studerendes og tidens behov og kan derfor variere fra semester til semester. Vi er altid lydhør over for forslag til nye valgfag, men kursets oprettelse afhænger af, om vi har undervisningsressourcer på området samt om interessen vurderes stor nok.

Eksempler på valgfrie kurser kunne være:

Du har også mulighed for at erstatte et valgfrit kursus med et projekt, som du definerer i samarbejde med en underviser. På den måde kan du skrive inden for præcis det område, der passer til din profil. Endelig kan du som valgfag også vælge kurser fra andre udbydere af masteruddannelser, men vær opmærksom på, at du i så fald skal søge om forhåndsmerit i god tid.

Afsluttende masterprojekt

Dit masterforløb afsluttes med et masterprojekt inden for et selvvalgt emne, der knytter sig til ledelse af it. Du bestemmer selv, om du vil strække masterprojektet over et eller to semestre. Det kan afhænge af udbuddet af de valgfrie kurser, du ønsker at læse. Starter du på masterprojektet allerede på tredje semester, læser du dine to valgfrie kurser sideløbende. Venter du med at skrive masterprojektet til det sidste og fjerde semester, har du færdiggjort dine valgfrie kurser forinden.

Uanset hvad du beslutter dig for, vil du i det forudgående semester blive klædt på fagligt og i forhold til rammer og regler for masterprojektet. Her er fokus på de praktiske rammer, problemformulering, metoder samt krav og forventninger til masterprojektet og ikke mindst sparring omkring valg af vejleder. Masterprojektet afsluttes med et mundtligt forsvar i slutningen af fjerde semester.

Hele masteruddannelsen afsluttes med en dimissionsfest i juni med middag for alle masterdimittender.

Undervisningen

Undervisningen er forskningsbaseret og foregår på et højt akademisk niveau med en kombination af både danske og internationale førende forskere samt gæsteforelæsere med stor praktisk erfaring fra virksomheder. Derudover gør Master i it-ledelse også brug af erfarne, danske erhvervsledere til at holde inspirationsoplæg i undervisningen.

Udbuddet af valgfag er dynamisk. Her er eksempler på valgfagskurser, som vi tidligere har udbudt og/eller pt. udbyder: Digitalisering i det offentlige, Forandringsledelse og implementering, IT-projekt og porteføljestyring, Enterprice Architecture, IT og bæredygtighed samt Visionær ledelse i den datadrevne organisation. Udbuddet afhænger naturligvis af underviserresurser og tilslutningen.

Undervisningen foregår både på dansk og engelsk. Du skal derfor forvente faglitteratur på begge sprog.

Fokus på praksis i Danmark og udlandet
Selve undervisningen er en kombination af forelæsninger, øvelser, præsentationer og gruppearbejde.

Der trækkes desuden på dine egne erhvervserfaringer, og du får mulighed for at inddrage konkrete udfordringer fra dit arbejde. De studerende kommer fra såvel offentlige som private virksomheder og bidrager sammen med underviseren til en dynamisk og nuanceret forståelse af teori og praksis, men også til en dybere forståelse af praksis i arbejdet med it og digitalisering. Netop denne erhvervsnære læringspraksis giver IT-Universitetets uddannelser et godt renommé i erhvervslivet.

Styrker din lederudvikling med netværk og erhvervspsykolog
En del af undervisningen foregår desuden uden for IT-Universitetet, idet uddannelsen rummer to eksklusive weekendseminarer med overnatning i hovedstadsområdet og et studieophold i udlandet med besøg hos førende internationale universiteter og virksomheder. Disse initiativer giver unikke muligheder for at få indsigt, men styrker også sammenholdet og netværket blandt deltagere på uddannelsen. Som en del af din udvikling som leder bliver du i øvrigt tilknyttet en erhvervspsykolog med fokus på personlig udvikling inden for it-ledelse.

Artikel: It-ledere skal forstå data for at gennemskue kunstig intelligens

- Data bør udløse en hel række spørgsmål om, hvad data er, hvordan data er behandlet, struktureret og præsenteret. På Master i it-ledelse giver vi de studerende en operationaliserbar viden om, hvordan man træffer beslutninger på baggrund af data, fordi vi arbejder helt konkret med data og ser med egne øjne, hvad der sker, når data bliver behandlet, fortæller Jonas Valbjørn Andersen, som underviser på kurset Evidensbaseret ledelse, specielt med fokus på hvordan data benyttes af mennesker såvel som algoritmer.

Læs hele artiklen her

Advisory Board

Master i it-ledelse er udviklet i tæt samarbejde med uddannelsens Advisory Board, som består af:

 • Lisbeth Nielsen, Direktør, Sundshedsdatastyrelsen 
 • Martin Jensen Buch, Chefkonsulent, IT-Branchen
 • Ghita Thiesen (formand), Kontorchef, KL
 • Erik Møberg, Senior Director, Ramboll Management Consulting
 • Pernille Juel Sefort, HR-direktør, Naviair
 • Mikkel Ebbesen, Head of Business Consulting, Computas
 • Steffen Rasmussen, Chefkonsulent, Landbrugsstyrelsen
 • Dorthe Vagn Kristensen, Centerchef, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Kbh. Kommune 

Træf bedre beslutninger

»

Der er i dag et stort behov for, at ledere forstår deres rolle for at træffe kloge beslutninger inden for it og digitalisering. It-ledelse er ikke noget, som man normalt ansætter én leder til, men derimod en disciplin, der indgår i alle lederes portefølje. Det handler ikke kun om it-anskaffelser, it-drift og it-udvikling men også om tværfagligt samarbejde og strategisk udvikling af medarbejdere. Efteruddannelse af ledere er derfor afgørende set i lyset af den digitale udvikling, tilpasning og realisering af potentielle gevinster. Master i it-ledelse er således et tidssvarende og praksisnært tilbud til eksisterende og kommende ledere, der ønsker at få opgraderet deres kompetencer inden for det digitale område.

Ghita Thiesen, formand for Advisory Board og kontorchef i KL

«

Ghita Thiesen

»

Engang forventede man, at lederen vidste noget om økonomi og HR. I dag skal lederen også på samme niveau vide noget om it, eksempelvis hvor og hvordan it integreres i forretningen. Ved man ikke det, så er man som leder dårligt rustet til fremtidens opgaver," siger Stig Lundbech, som er it-direktør i Københavns Kommune og medlem af aftagerpanelet på Master i it-ledelse.

Stig Lundbech, it-direktør, Københavns Kommune

«

Jan Pries Heje


Ansøgningsfrist og studiestart

Tidligere studerende fra Master i it-ledelse

Ansøgningsfrist

Vi tager imod ansøgninger igen fra den 1. marts 2024 med en ansøgningsfrist den 20. maj 2024.

Studiestart og intro

Studiestarten skydes i gang med et kick-off-arrangement, som typisk ligger medio august. Semesteret, og dermed kurserne, starter op i uge 35.

Deltagerbetaling

Nogle masterstuderende får deres uddannelse helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv. På alle kurser er der fuld forplejning. Derudover skal du påregne en udgift til undervisningsmaterialer. Alle listede priser er fritaget moms. Du eller din organisation kan derfor ikke fratrække moms. 

Samlet pris  (60 ECTS)       159.600 kr. 
Pris for 1. semester           
(15 ECTS)
50.000 kr. 
Pris for 2. semester            
(15 ECTS)                       
50.000 kr. 
Pris for 3. semester
(15 ECTS)  24.600 kr. 
Pris for afsluttende masterprojekt    
(15 ECTS)
35.000 kr. 


Du skal betale en rate forud for hvert semester. Bliver du forsinket i dit studieforløb, skal du stadig betale raterne som angivet. Dette er uagtet, om du er studieaktiv på semesteret eller ej. Det vil sige, holder du pause i studiet, f.eks. pga. travlhed på dit arbejde, skal raterne stadig betales fortløbende og som vist. 

Økonomisk støtte
Du kan læse mere om mulighederne for funding og økonomisk støtte i afsnittet nedenfor.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen for et kursus på masteruddannelsen dækker undervisning samt tre eksamensforsøg – en ordinær eksamen og to eventuelle reeksaminer. Betalingen for det afsluttende masterprojekt dækker vejledningstimer samt tre eksamensforsøg. Prisen på uddannelsen er inkl. stort set alt, bortset fra litteratur.

Fakturering forud for hvert semester
Deltagerbetalingen falder i rater og faktureres forud for hvert semester (dvs. to gange årligt) og er en forudsætning for, at du kan følge undervisningen, modtage vejledningstimer og gå til eksamen. Forud for hvert semester fremsender IT-Universitetet en faktura med frist for rettidig betaling til den, der betaler for dine kurser. Betaler din arbejdsgiver, sender vi fakturaerne til din arbejdsgivers e-boks via CVR-nummer eller, ved offentlige institutioner, til deres EAN-nummer. Hvis du selv betaler, fremsender vi fakturaerne til din e-boks via dit CPR-nummer.

Forbehold
IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser eller uddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.

Muligheder for økonomisk støtte

Der er gode muligheder for at søge økonomisk støtte til efteruddannelse. Erfaringsmæssigt kan der søges op til 50.000 pr. semester afhængig af fonden. Fondene nævnt (i højre kolonne) har meget forskellige rammer, ansøgningsdeadlines, særpuljer og ansøgningsprocedurer. Derfor anbefaler vi, at du kontakter fondene for specifik vejledning og søger viden i din egen organisation i god tid, inden ansøgningsperioderne åbner.

Hos nogle fonde er det i praksis din leder, der indsender din ansøgning i fondenes digitale ansøgningssystem. Vi anbefaler derfor også, at du og din leder forbereder jer i fællesskab, da der er meget stor søgning på fondsmidlerne. Tildeles der efter ”først til mølle” kan selv de største puljer være tildelt allerede en 20-30 minutter efter ansøgningsportalen er åbnet.

Bruttolønsordning
En anden finansieringsmulighed kan være f.eks. bruttolønsordning. En af fordelene ved en bruttolønsordning er, at din skat er med til at finansiere udgiften, så det ikke bliver så dyrt, som hvis du selv skal betale for hele uddannelsen. Undersøg mulighederne i din organisation i god tid.

For offentligt ansatte kan følgende fonde være værd at undersøge:

For privat ansatte kan følgende fonde være værd at undersøge:

Hent mere inspiration, og find flere relevante informationer om fonde, legater og offentlige puljer på Legathåndbogen.dk.

Adgangskrav

Adgangskrav

For at blive optaget på masteruddannelsen skal du have minimum en mellemlang videregående uddannelse. Fx giver følgende uddannelser adgang: bachelor, kandidat, professionsbachelor, HD, diplom eller tilsvarende.

Efter din adgangsgivende uddannelse skal du have minimum fem års relevant erhvervserfaring på fuld tid (svarende til minimum 30 timer pr. uge). Relevant erhvervserfaring kan være mange forskellige ting centreret omkring deltagelse i arbejde med it og digitalisering. Ideelt set har du arbejdet med et eller flere områder: It i processer og produkter, it-ledelse, systemudvikling, implementering, forretningsarkitektur, it-projektledelse, it-strategi, digital transformation eller enterprise architecture. 

Har du mellem to og fem års relevant erhvervserfaring?
Hvis du har minimum to års relevant erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse, kan du søge dispensation fra kravet om minimum fem års relevant erhvervserfaring. Det gør du ved at beskrive din erhvervserfaring, så vi kan få et godt indblik i dine arbejdsopgaver og roller indtil nu.

Læs mere om dispensation nedenfor.

Sprogkrav

Når du søger ind på masteruddannelsen, skal du dokumentere følgende to sprogkrav:

 • Danskkundskaber svarende til gymnasialt A-niveau fra Danmark
 • Engelskkundskaber svarende til minimum gymnasialt B-niveau fra Danmark.

Udover dokumentation af sprogkrav og uddannelsesniveau skal du også skrive en motiveret ansøgning, som indgår i vurderingen af din
samlede ansøgning til uddannelsen.

Ansøgning

Du søger ind på masteruddannelsen via vores online ansøgningsportal. Det er godt at have al dokumentation klar, før du begynder ansøgningen. Det er dog også muligt at gemme ansøgningen som en kladde og vende tilbage til den senere. 

Login
Når du møder systemet første gang, kan du logge ind på tre forskellige måder. Du finder hjælp til login i loginvejledningen.

Ansøgningen
Hvis du har brug for hjælp til at udfylde felterne og forstå processen på ansøgningsportalen, kan du læse denne ansøgningsvejledning, som gennemgår hele ansøgningsprocessen. Når du har udfyldt og afsendt din ansøgning, modtager du en bekræftelse på den e-mail, som du er oprettet med på ansøgningsportalen.

Dokumentationskrav

Følgende dokumentation er nødvendig, når vi skal behandle din ansøgning. Når du ansøger, kan din dokumentation kun uploades i PDF-format:

 • Kopi af eksamensbevis for din adgangsgivende uddannelse.
 • Dokumentation for minimum fem års relevant erhvervserfaring på fuld tid efter din adgangsgivende uddannelse.
 • Dokumentation for danskkundskaber svarende til gymnasialt A-niveau fra Danmark.
 • Dokumentation for engelskkundskaber svarende til minimum gymnasialt B-niveau fra Danmark.
 • Motiveret ansøgning.

Dokumentation for erhvervserfaring  
Erhvervserfaring kan dokumenteres på flere måder:

 • Udtalelse/erklæring fra arbejdsgiver(e) på virksomhedens officielle papir med underskrift og med angivelse af varigheden for samt en beskrivelse af den relevante beskæftigelse. Alternativt kan lønsedler, der indeholder start- og slutdato, anvendes, inklusiv en kort beskrivelse af den relevante beskæftigelse.
 • Selvstændige bedes kort beskrive deres virksomhed samt dokumentere, at der de sidste fem år har været aktivitet i virksomheden af en vis volumen. Dokumentationen kan eksempelvis være i form af en kopi af underskrevne kundekontrakter (med varighed), underskrevne referencer fra kunder eller kopi af årsopgørelse fra SKAT, der viser årsindkomst. Al dokumentationsmateriale behandles naturligvis fortroligt.

Dokumentationskrav (fortsat)

Motiveret ansøgning

IT-Universitetet vil gerne sikre sig, at de studerende, der optages på uddannelsen, er dem, der vil få det største udbytte af uddannelsen. I den motiverede ansøgning bedes du derfor kort og præcist beskrive:

 • din relevante erhvervserfaring
 • hvorfor det er relevant for dig at arbejde med IT-ledelse i forhold til din nuværende eller fremtidige arbejdssituation
 • hvad du leder eller har ansvar for, og hvordan ledelse kommer til udtryk
 • din motivation for at engagere dig og bruge den tid der er nødvendig for at gennemføre uddannelsen og få et godt udbytte.

På den baggrund vælger vi, hvilke studerende der optages i tilfælde af flere ansøgere, end der er plads til på uddannelsen.

Dokumentation for dansk på A-niveau
Du skal dokumentere, at du har danskkundskaber svarende til gymnasialt A-niveau fra Danmark på én af følgende måder:

 • Du har bestået dansk på A-niveau i løbet af gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering).
 • Du har bestået Studieprøven i dansk som andetsprog. Læs mere om Studieprøven - fx her hos UCplus.
 • Du er nordisk statsborger og har en gymnasial eksamen eller en adgangsgivende uddannelse gennemført på dansk, norsk eller svensk.
 • Du har et andet statsborgerskab end nordisk og har en adgangsgivende uddannelse eller en forudgående gymnasial uddannelse gennemført på dansk, norsk eller svensk.

Dokumentation for engelsk på B-niveau
Du skal dokumentere, at du har engelskkundskaber svarende til minimum gymnasialt B-niveau fra Danmark på én af følgende måder:

 • Du har bestået engelsk på B-niveau i løbet af gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering).
 • Du har taget en relevant engelsktest med en vis score. Testresultatet må højst være 2 år gammelt. Denne tidsgrænse gælder dog ikke for CPE og CAE.
  Krav til engelsktest:
  TOEFL IBT testresultat: mindst 83
  IELTS (academic) testresultat: mindst 6.5
  Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): bestået
  Cambridge Certificate of Advanced English (CAE): bestået
 • Du har taget en gymnasial eksamen, en professionsbacheloruddannelse eller en bacheloruddannelse gennemført på engelsk i Danmark, et andet EU-land, Storbritannien, Norge, Island, Schweiz, USA, Canada, Sydafrika, Australien eller New Zealand.
 • Du har en adgangsgivende bacheloruddannelse fra Danmark gennemført på dansk (gælder dog ikke dansksprogede professionsbacheloruddannelser). 

Det er muligt at søge, før du har gennemført en eventuel sprogtest/supplering. I stedet må du uploade dokumentation for, at du er indkaldt til en sprogtest/optaget på supplering. Du skal senest en måned før studiestart uploade resultatet af test/supplering i ansøgningsportalen. Hvis dit resultat ikke opfylder adgangskravene, vil din optagelse blive annulleret. Ansøgere, der ikke er EU/EØS statsborgere, og som skal betale undervisningsafgift, skal dog senest tre uger efter ansøgningsfristen uploade resultat af sprogtest/supplering.

IT-Universitetets TOEFL-kode er 9015. Du skal bruge denne kode, når du tilmelder dig en TOEFL-test. Der er ingen kode for IELTS eller Cambridge. Bemærk, at der kan forekomme en del ugers ventetid i forhold til sprogtests.

Dispensation fra adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, har du mulighed for at søge om dispensation fra disse. Det gælder det uddannelsesmæssige adgangskrav, sprogkravene og den relevante erhvervserfaring. Når du søger ind via ansøgningsportalen, har du mulighed for at vedlægge en dispensationsansøgning. Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for, hvad du søger om dispensation fra og med hvilken begrundelse. Hertil skal du vedlægge dokumentation for de forhold, du søger om dispensation fra. Du kan kun få dispensation, hvis IT-Universitetet ud fra en konkret vurdering skønner, at du har de nødvendige faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5450

Email: efteruddannelse@itu.dk