Ledelse af digital transformation

Om kurset

Kurset sætter fokus på, hvordan en organisation udvikler digitalt lederskab – og hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer, der er centrale herfor. Deltagerne bliver skolet i et nyt mindset, hvor tværfagligt samarbejde, kompleksitetsledelse, etik, innovation og uforudsigelighed er en del af den nye dagligdag.

Kurset dækker emner som: digital transformation, den ambidextrale organisation, dynamiske kapabiliteter, brugercentrering, samskabelse, design thinking, it-mindset, nye organisationsformer, digital ledelse, motivation af specialister, forandringsledelse.

De studerende får indsigt i digital transformation og forskellige generationer af it-mindset. Hvad kan der forstås ved digital transformation, og hvad kendetegner de organisationer, der gør det godt.

Der ses nærmere på nye organisatoriske former og nye måder at arbejde med henblik på at forstå forskellige ledelsesformer og roller. De studerende stifter bekendtskab med forskellige antagelser, der kan være om it og de forskellige roller som it-funktionen varetager i organisationer, og hvilken betydning det har for håndtering af digital transformation, og hvor der skal sættes ind.

De studerende indføres i motivations- og beslutningsteorier og diskussion af deres anvendelse og betydning i forhold til ledelse af forskellige typer af medarbejdere og under forskellige forhold.

De studerende sikres indsigt i, hvordan der skabes en balance mellem den individuelle medarbejders forventning om autonomi og selvledelse, og på den anden side organisationens behov for overholdelse af it-standarder og styringsstrukturer.

De studerende får indsigt i organisatoriske forandringsprocesser, herunder hvad det kræver rent ledelsesmæssigt.

Efter kurset vil den studerende være i stand til at:

  • Identificere, beskrive, analysere og diskutere de organisatoriske forandringer som følge af digital transformation.
  • Tilrettelægge en forandringsproces med fokus på nye måder at arbejde og organisere sig i en given kontekst.
  • Anvende metoder og mindset der er væsentlige for hvordan digital transformation kan organiseres.
  • Udvælge, beskrive og designe nye måder at samarbejde i forbindelse med digital transformation.
  • Identificere, beskrive og reflektere over behovet for ledelse i en digital æra.
 

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5450

Email: efteruddannelse@itu.dk