Ledelse af digital transformation

Om kurset

Kurset sætter fokus på, hvordan en organisation udvikler digitalt lederskab – og hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer, der er centrale herfor. Deltagerne bliver skolet i et nyt mindset, hvor tværfagligt samarbejde, kompleksitetsledelse, etik, innovation og uforudsigelighed er en del af den nye dagligdag.

Kurset dækker emner som: digital transformation, den ambidextrale organisation, dynamiske kapabiliteter, brugercentrering, samskabelse, design thinking, it-mindset, nye organisationsformer, digital ledelse, motivation af specialister, forandringsledelse.

De studerende får indsigt i digital transformation og forskellige generationer af it-mindset. Hvad kan der forstås ved digital transformation, og hvad kendetegner de organisationer, der gør det godt.

Der ses nærmere på nye organisatoriske former og nye måder at arbejde med henblik på at forstå forskellige ledelsesformer og roller. De studerende stifter bekendtskab med forskellige antagelser, der kan være om it og de forskellige roller som it-funktionen varetager i organisationer, og hvilken betydning det har for håndtering af digital transformation, og hvor der skal sættes ind.

 

Læs mere om kurset, lektionsplan, litteratur m.m. på siden her.

De studerende indføres i motivations- og beslutningsteorier og diskussion af deres anvendelse og betydning i forhold til ledelse af forskellige typer af medarbejdere og under forskellige forhold.

De studerende sikres indsigt i, hvordan der skabes en balance mellem den individuelle medarbejders forventning om autonomi og selvledelse, og på den anden side organisationens behov for overholdelse af it-standarder og styringsstrukturer.

De studerende får indsigt i organisatoriske forandringsprocesser, herunder hvad det kræver rent ledelsesmæssigt.

Efter kurset vil den studerende være i stand til at:

 • Identificere, beskrive, analysere og diskutere de organisatoriske forandringer som følge af digital transformation.
 • Tilrettelægge en forandringsproces med fokus på nye måder at arbejde og organisere sig i en given kontekst.
 • Anvende metoder og mindset der er væsentlige for hvordan digital transformation kan organiseres.
 • Udvælge, beskrive og designe nye måder at samarbejde i forbindelse med digital transformation.
 • Identificere, beskrive og reflektere over behovet for ledelse i en digital æra.
 

Underviser: Jan Pries-Heje

CV

 • Professor samt uddannelsesleder for masteruddannelsen i projekt- og forandringsledelse, Roskilde Universitet
 • Ekstern lektor, Mannaz A/S
 • Gæsteprofessor, Georgia State University
 • Ph.d. i it-systemudvikling fra CBS
 • Cand. merc. i datalogi-økonomi fra CBS

Jan Pries-Heje er professor i Information Systems samt uddannelsesleder på Roskilde Universitet for masteruddannelsen i projekt- og forandringsledelse.

Fra 2001 til 2007 var han ansat som lektor på IT-Universitetet i København og er fortsat tilknyttet som underviser på IT-Universitetets Master i it-ledelse.

Pries-Heje forsker særligt i agile metoder, digitaliseringsstrategier og designvidenskab og sparrer jævnligt med virksomheder om digital og agil ledelse.

Tidligere har han desuden været  gæsteprofessor på Georgia State University samt ekstern underviser på Mannaz A/S.

Jan Pries-Heje er forfatter til tæt på 250 artikler i førende internationale tidsskrifter og konferencer. Han har været på listen over de top 50 førende forskere i verden inden for Information Systems, såvel som Program Chair for den største internationale forskningskonference inden for Information Systems (ICIS 2018).

Jan Pries-Heje er certificeret ISO 9000 auditor, certificeret i hhv. Belbin’s team-modellen og Bootstrap modenhedsmodellen, samt en af hovedkræfterne bag ISO 33014 standarden om procesforbedring.

Læs mere om Jan Pries-Hejes baggrund, forskning og udgivelser her.


Underviser: Jonathan Wareham

CV

 • Professor ved Institut for Business IT, IT-Universitetet i København
 • Professor i informationsvidenskab ved ESADE Business School
 • Professor ved Georgia State University
 • Ph.d. i Management Information Systems fra CBS
 • Seniorredaktør for MIS Quarterly
 • Direktør for ESADE Institut – Innovation and Knowledge

Jonathan Wareham er professor ved Institut for Business IT på IT-Universitet samt professor ved ESADE Business & Law Schools, Ramon Llull University.

Hans forskning er blevet offentliggjort/er på vej til at blive offentliggjort i tidsskrifter som MIS Quarterly, Organization Science, Decision Sciences, Decision Support Systems, IEEE Transactions, Journal of the American Society for Information Science and Technology m.fl.

Wareham har også været seniorredaktør for MIS Quarterly og bestrider samtidigt også redaktionelle stillinger hos Information Systems Research, Journal of Information Technology, Journal of the Association for Information Systems, Information, Organization og Journal of Strategic Information Systems. 
 
Ydermere har Wareham bestridt direktørposten for ESADE Institute for Innovation and Knowledge Management samt været medlem af rådgivende bestyrelser for en række akademiske institutioner, NGO'er og sociale iværksættere.   

Læs mere om Jonathan Warehams baggrund, forskning og udgivelser her.

Underviser: Louise Harder Fischer

CV

 • Lektor ved Institut for Business IT, IT-Universitetet (2022 -)
 • Adjunkt ved IT-Universitetet (2019 - 2022)
 • Linjeleder af MSc Digital Innovation & Management (DIM), IT-Universitetet
 • Medlem af Rådet for SMV:Digital (2023 -)
 • Ekstern lektor ved CBS (2008 -)
 • Adjunkt ved CBS (2018 - 2019)
 • Adjunkt ved IT-Universitetet (2019 - 2022)
 • Ekstern lektor ved Roskilde Universitet (2017 - 2018)
 • Gæstelektor ved DMTX (2009 - 2018)

Louise Harder Fischer er lektor ved Institut for Business IT samt studieleder af Msc. Digital Innovation & Management-uddannelsen på IT-Universitetet i København.

Hun har en baggrund som cand.merc.dat fra CBS i datalogi og business administration (1996), såvel som en ph.d. i informationssystemer fra IT-Universitetet (2018) og har både haft leder- og konsulentjobs i industrien, samtidigt med at hun har undervist i og skrevet bøger om it-ledelse.

Louise Harder Fischer har været ekstern lektor på CBS siden 2007 i it-forandringsledelse kombineret med forskningspartneransættelser i tech-virksomheder.

Omdrejningspunktet for Louises forskning er ledelse og digital transformation, herunder New Ways of Working, som udforsker sammenhængen mellem adfærd, teknologi og kultur, såvel som forandringsledelse, processer og mennesker.

Læs mere om Louise Harder Fischers baggrund, forsning og udgivelser her.

Underviser: Nico Wunderlich

CV

 • Adjunkt ved Institut for Business IT, IT-Universitetet i København (2020 -)
 • Gæsteforsker ved USC Marschall School of Business (2023)
 • Ph.d. i informationssystemer fra Goethe Universitet Frankfurt (2014 - 2019)
 • Leder af BUILD Connections Lab, IT-Universitetet i København (2021 -)
 • Medlem af European Blockchain Center,  IT-Universitetet i København (2020 -)

Nico Wunderlich er adjunkt ved Institut for Business IT på IT-Universitetet og leder af ITU's BUILD-lab for datainnovation. Han har en ph.d. i informationssystemer fra Goethe Universitet Frankfurt, Tyskland.  
 
Wunderlichs forskning undersøger digital værdiskabelse gennem samspillet mellem sociale og tekniske subsystemer. Han har bidraget til studier, som udforsker digitale forretningsstrategier, IT-ledelse og IT-kapaciteter, indlejret i dagens digitale økodynamik.  
 
Wunderlichs forskning udspringer af krydsfeltet mellem forretningsadministration, IT og organisationspsykologi og trækker desuden på en baggrund i big data-analyse såvel som traditionel statistik. 

Læs mere om Nico Wunderlichs baggrund, forskning og udgivelser her.

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5450

Email: efteruddannelse@itu.dk