Kandidat i
Digital Design og Interaktive Teknologier

Om uddannelsen

Den 2-årige kandidatuddannelse i Digital Design og Interaktive Teknologier giver dig et indgående kendskab til, hvordan man designer digitale og interaktive teknologier i et brugerdrevet perspektiv. Du udvikler et teoretisk fundament og en række konkrete designfærdigheder ved at deltage i forskellige typer af designprocesser. Her kommer du til at arbejde både kvalitativt og datadrevet med design og konceptudvikling baseret på brugernes behov, teknologiske muligheder og forretningsmæssige værdier.

Kandidatuddannelsen giver dig en bred forståelse for digitale designprocesser fra de indledende undersøgelser af designdomænet til test og implementering. Du får dyb viden om datavisualisering, kontekst- og brugeranalyse samt en grundlæggende forståelse for den rolle, som digitale design og services spiller i vores samfund og kultur i dag og i fremtiden. 


Du lærer at bygge fungerende prototyper af dine konceptideer, og du kommer til at arbejde med forskellige designorienterede programmeringsværktøjer inden for bl.a. mobil interaktion og ’IoT’. Samtidig lærer du at præsentere og pitche værdien af dine ideer for fremtidige brugere, virksomheder, organisationer og andre interessenter.

Arbejdsmarkedet eftersøger medarbejdere med kompetencer til at designe digitale løsninger til forskellige målgrupper og platforme. På kandidatuddannelsen i Digital Design og Interaktive Teknologier får du redskaberne og den akademiske forståelse til at arbejde med design af digitale produkter, systemer og services både selvstændigt, i tværfaglige teams og under skiftende organisatoriske forhold.

Kandidatuddannelsen udbydes på dansk, men der indgår flere kurser i studieforløbet, hvor undervisningen og eksamen foregår på engelsk.

 

Mød nogle studerende på Digital Design og Interaktive Teknologier

Emilie vil være med til at designe fremtidens løsninger

Emilie læser kandidaten i Digital Design og Interaktive Teknologier, fordi hun vil være med til at designe teknologi, der gør verden til et bedre sted. Hør mere om studiet og hendes motivation her.
Hvordan laver man digitalt design til gravide?

Caroline og Camille har som en del af deres speciale på Digital Design og Interaktive Teknologier undersøgt designrummet for gravide par. Hør dem fortælle om deres kritiske analyse af graviditetsprodukter og undersøgelse af, hvad ventende par har behov for.
Hvad lærer du på Digital Design og Interaktive Teknologier?

Jonas Fritsch er underviser på Digital Design og Interaktive Teknologier. Hør ham fortælle om, hvordan man på studiet lærer at gennemføre en digital designproces fra A til Z.

Hvem læser Digital Design og Interaktive Teknologier

Som studerende på kandidatuddannelsen i Digital Design og Interaktive Teknologier ønsker du at arbejde innovativt med design af digitale og interaktive teknologier. Du er fokuseret på at lære de konkrete teknologier, redskaber og praksisser inden for designprocesser og fremstilling af fysiske prototyper. Du er nysgerrig efter, hvad digitale designs og interaktive teknologier kan, og du er klar til at blive udfordret på din opfattelse af, hvad man kan gøre med dem.

Der er meget gruppearbejde og projektarbejde i løbet af uddannelsen, så du bør være motiveret for at samarbejde med andre studerende – især på tværs af discipliner – da I alle kommer med forskellige faglige baggrunde. Uddannelsen favner alle baggrunde, uanset om man for eksempel har en designbaggrund, en naturvidenskabelig baggrund eller en bachelor i humaniora, så længe man opfylder adgangskravene.

Digital Design og Interaktive Teknologier

Studiets opbygning

Kandidatuddannelsen i Digital Design og Interaktive Teknologier er fleksibelt opbygget. Den giver dig solide kompetencer inden for uddannelsens område, og du kan specialisere dig inden for et område, du i høj grad selv definerer indholdet af. Det betyder, at du igennem studiet har stor frihed til at danne din egen unikke profil og præge din uddannelse.

Se studieordningen for Digital Design og Interaktive Teknologier.


Studiestruktur for MSc i Digital Design og Interaktive Teknologier:
1. semester

Brugere i kontekst
7,5 ECTS

Introduktion til programming ELLER Programmering af mobile applikationer*
7,5 ECTS

Avancerede designprocesser
15 ECTS
2. semester Data visualisation design
7,5 ECTS
Experimental design in practice  
7,5 ECTS
Designdrevet innovation
7,5 ECTS
Specialisering
7,5 ECTS
3. semester Værdier og etik i design 
7,5 ECTS
Valgfag 
7,5 ECTS
Specialisering
15 ECTS
4. semester Speciale
30 ECTS

*Hvis du allerede har bestået et kursus svarende til kurset Introduktion til programmering, får du i stedet kurset Programmering af mobile applikationer. Det er ikke et krav, at du skal kunne programmere på forhånd. Læs mere om, hvordan vi vurderer, hvilket fag du skal tage, under punktet 'Dokumentationskrav' længere nede ad siden.Obligatoriske kurser 

I løbet af uddannelsen følger du en række obligatoriske kurser:

 • Brugere i kontekst (7,5 ECTS) giver dig teoretiske og analytiske værktøjer til at forstå, hvordan enkeltpersoner og grupper bruger digitale designs og tjenester i både individuelle, organisatoriske og sociale sammenhænge. Derudover får du praktiske metoder til at studere brugere i forskellige kontekster.
 • Introduktion til programmering (7,5 ECTS) giver dig en grundlægende og praktisk forståelse af ”computational thinking” og programmering. Kurset danner basis for efterfølgende kurser på KDDIT og giver dig et fælles sprog til at samarbejde med programmører og softwareudviklere sidenhen.
 • Programmering af mobile applikationer (7,5 ECTS) giver dig en praksisnær hands-on-introduktion til udvikling og programmering af crossplatform smartphone-applikationer.  Du får mulighed for at arbejde med state-of-the-art smartphone-prototyping-værktøjer. Herunder særligt en introduktion til anvendelsen af expo i udviklingen  af Java Script-baserede React-Native-applikationer på tværs af Android- og IoS-platformene.
 • Avancerede designprocesser (15 ECTS) giver dig et forskningsbaseret og designteoretisk fundament for at kunne planlægge og gennemføre designprocesser inden for interaktionsdesign, brugeroplevelser og co-design i et brugercentreret perspektiv. I løbet af kurset fokuseres der på at udvikle dine designevner på højt niveau.
 • Data visualisation design (7,5 ECTS). På dette kursus lærer du at visualisere og præsentere forskellige former for data samt at forstå datavisualiseringer og datadesign som en socio-teknisk proces med sociale, etiske og kulturelle konsekvenser.
 • Eksperimentelt design i praksis (7,5 ECTS) giver dig praktisk og teoretisk forståelse for og evne til at udvikle eksperimenterende designprojekter.
 • Designdrevet innovation (7,5 ECTS) giver dig en række forskellige teorier og metoder til at arbejde med design-drevet innovation og design af produkter, services og systemer, der skaber værdi for en virksomhed eller en organisation.
 • Værdier og etik i design (7,5 ECTS). På dette kursus lærer du at forstå, artikulere og arbejde kritisk med værdier og etik i avancerede og komplekse designkontekster.

Læs mere om kurserne her


Specialiseringer og speciale

Allerede på andet semester vælger du, hvilket område du vil specialisere dig i. Læs mere om specialiseringsmulighederne nedenfor.

Både specialiseringen og dit speciale giver dig mulighed for at forme din egen profil. Du kan også vælge mellem en række kurser, der tilbydes på IT-Universitetet på kandidatniveau, eller tage fag på et andet dansk eller udenlandsk universitet. Kandidatafhandlingen kan skrives i grupper eller individuelt.

I Kursusoversigten finder du beskrivelser af alle de kurser, der udbydes på IT-Universitetet i København.Mere

Skjul

Specialiseringer

I løbet af kandidatuddannelsen i Digital Design og Interaktive Teknologier får du mulighed for at specialisere dig inden for et emne, du gerne vil fordybe dig i. En specialisering består af en organiseret samling af kurser (22,5 ECTS), som bygger ovenpå hinanden, så du oplever en faglig progression inden for specialiseringen.

Du kan vælge mellem følgende specialiseringer:

Specialiseringen i Interaktionsdesign favner elementer fra både datalogi og design. Specialiseringen er relevant for mange forskellige brancher, da interaktionsdesign spiller en vigtig rolle, når de teknologiske byggeklodser skal designes til at blive brugt på en hensigtsmæssig måde, eller til at skabe værdi og differentiering for interaktive produkter. For interaktionsdesignere er dét at forstå og undersøge kontekster, hvor det specifikke produkt skal anvendes, et nøglekoncept, som danner grundlag for designaktiviteten.

Denne specialisering fokuserer på teorier, øvelser og metoder, du kan bruge til at forbedre din evne til kritisk at analysere, forstå og udvikle interaktive teknologier gennem hands-on eksperimenter. Dette sker bl.a. i nogle af IT-Universitetets forskellige labs (eksempelvis IxD Lab). Du vil her lære at demonstrere nøjagtige og robuste digitale og fysiske interaktive prototyper, der virker, og du vil udvikle dine tekniske færdigheder inden for programmering. Du lærer at innovere eksisterende interaktive produkter samt at tage en ledende rolle i at definere funktioner til forskellige produkter samt at lægge strategier for produktudvikling. 


Denne specialisering sætter de studerende i stand til at arbejde med data i design. I specialiseringen forholder vi os bredt til data og inkluderer både kvalitative og kvantitative data, eksempelvis data produceret af eller om brugere, deres interaktion med hinanden, eller med et system.

Vi arbejder både med brugen af data i designprocesser og med designs, der inkluderer data, for eksempel i interaktive visualiseringer. De studerende lærer at designe indsamlingen af data, at analysere data og at præsentere data. Et vigtigt element i specialiseringen er, at de studerende lærer at forholde sig kritisk til data og reflektere over dens mening, og den rolle data spiller i designprocesser og i et færdigt produkt.

Endelig sigter specialiseringen mod at gøre de studerende i stand til at arbejde med data i samarbejde med eksterne aktører og den brede offentlighed.


Specialiseringen i UX Design (User Experience Design) giver dig teoretiske rammer, værktøj og teknikker til at designe innovative brugeroplevelser. Ud fra standard UX-teknikker, såsom hurtig prototyping, wireframing og iterative designprocesser samt gennem legende designs, historiebaserede tilgange og kulturelle undersøgelser, lærer du metoder til at udvikle og lave prototyper til nye brugeroplevelser. . Du vil lære at bruge designværktøjer såsom Figma eller Adobe XD. Derudover vil du få muligheden at udforske UX til AI og Machine Learning.

I løbet af specialiseringen udvikler du færdigheder, der kombinerer forståelse for nye designområder inden for interaktive produkter med viden om forretningsmodeller til eksempelvis nye interaktive medier og kreative og kulturelle industrier. Kurserne på specialiseringen og undervisningen er projektorienteret.


Danmark er et af de førende lande inden for it-innovation og digitalisering af offentlige og private services. Den danske regering har eksempelvis gjort digital kommunikation med den offentlige sektor obligatorisk. Dette stiller store krav til måden digitale services designes på. Service Design er en tilgangsvinkel, der kan anvendes til både analyse og udvikling af digitale services. Service Design baserer sig på teorier, indsigter og teknikker fra designdisciplinen samt fra ledelse og forretningsadministration.

På specialiseringen i Service Design lærer du at forstå kompleksiteten af digitale service designprocesser, så du bedre kan styre disse processer. For at forberede dig på innovation i både nationale og internationale sammenhænge, omhandler specialiseringen i Service Design både private virksomheder, offentlige organisationer og NGO'er. Du vil her komme til at undersøge forskellene såvel som lighederne, når du arbejder med Service Design, på tværs af forskellige typer af organisationer.

Denne specialisering udbydes i samabejde med ITUs kandidatuddannelse i Digital Innovation and Management.

De forandringer, som digitaliseringen bringer med sig, er særligt synlige i den offentlige sektor. En succesrig digital fremtid, som den, der fremstilles i diverse danske digitaliseringsstrategier, kræver et grundigt engagement med de motivationer, prioriteter, historier, praksisser og diskurser, der driver digitaliseringsprocesserne. Det kræver også et sæt metodiske værktøjer og teoretiske begreber tilpasset de teknologier, der er kernen i digitaliseringen, som f.eks. maskinlæring, algoritmer, datacentre, biometriske data, satellitbaserede kontrolmekanismer, sociale medieplatforme, digitale patientjournaler og brugerportaler.

Denne specialisering giver dig indsigt i digitaliseringsinitiativernes historie, teori, politik, forventninger, udfordringer, praksis og metoder. Specialiseringens to dele er begge metodisk orienteret imod etnografiske studier og trækker på teoretiske tilgange fra antropologi, science and technology studies og organisationsstudier. I første del af specialiseringen, The Digital State, udvikler du et historisk informeret grundlag for at tænke over teknologier og statsprojekter gennem tiden, og du får et globalt perspektiv på offentlige digitaliseringsinitiativer. I anden del af specialiseringen, Digitalisation and Public Sector Transformations, udfører de studerende etnografiske forskningsprojekter indenfor det offentlige og fokuserer på de forskellige digitaliseringsprocesser, der i dag er undervejs i den danske offentlige sektor.

Denne specialisering giver dig kritiske værktøjer til at analysere, begrebsliggøre og kontekstualisere forandringerne omkring os. Du vil udvikle dine metodekompetencer og opnå teknikker til selv at studere offentlig digitalisering. Til sammen udgør de to dele en specialisering, der giver en både konkret og komparativ forståelse af den digitaliserede stat i Skandinavien og ruster dig til at stå i spidsen for transformationerne af den offentlige sektor, hvad enten det er indenfor det offentlige eller som privat it-konsulent i berøring med det offentlige.

Denne specialisering udbydes i samarbejde med ITUs kandidatuddannelse i Digital Innovation Management.

Specialiseringsfilm

På Digital Design og Interaktive Teknologier kan du vælge en specialisering i UX Design (User Experience Design). Mød Daniel, og hør, hvad han har fået ud af specialiseringen, og hvad han vil bruge den til.En vellykket digital fremtid, som det forestilles i diverse danske digitaliseringsstrategier, kræver fokus på, hvilke motiver, prioriteter, historikker og beslutninger der driver digitaliseringsstrategier. Mød Marianne og Julie, som har valgt specialiseringen i Public Digitalization, og hør, hvad de har fået ud af den.


Undervisningen

Undervisningen omfatter både forelæsninger, gruppeprojekter og øvelser. De studerende på Digital Design og Interaktive Teknologier kommer med forskellige faglige baggrunde; fra uddannelser inden for musik, kunst og design til naturvidenskab og samfundsvidenskabelige uddannelser. Denne forskellighed skaber et kreativt fagligt miljø, hvor projekter gribes an fra mange forskellige perspektiver.

En del af undervisningen foregår i IT-Universitetets labs, hvor du kan fremstille prototyper på dine koncept- og produktideer.IT-Universitetet samarbejder med erhvervslivet, og du får derfor mulighed for at samarbejde med virksomheder og organisationer i både den offentlige og private sektor. Det betyder, at du vil arbejde med aktuelle problemstillinger, og du får mulighed for at skabe dig et netværk i erhvervslivet allerede i løbet af dine studier.


Udveksling

Du har mulighed for at læse en del af din uddannelse på et udenlandsk universitet. Tredje semester er velegnet til et udvekslingsophold. Her kan du specialisere din uddannelse og profil og samtidig få erfaring med at arbejde i en ny kultur i et nyt land. IT-Universitetet har udvekslingsaftaler rundt om i verden, blandt andet med:

 • Australien – Queensland University of Technology
 • Australien – University of Technology Sydney
 • Finland – Aalto University
 • Italien – Polytechnic University of Milan
 • Japan – Kyoto University
 • Tyrkiet – Koç University

Karrieremuligheder

Som kandidat fra Digital Design og Interaktive Teknologier får du en kombination af teoretisk indsigt og praktiske færdigheder, og du er særligt kvalificeret til at arbejde som eksempelvis:

 • Interaktionsdesigner
 • User Experience Designer
 • Interface Designer
 • Design Researcher 
 • Servicedesigner 

Du kan også arbejde med forskellige typer af digital konceptudvikling eller -formidling. Du har også mulighed for at arbejdere mere bredt inden for feltet med eksempelvis digital projektledelse eller forskellige typer af jobs, der har med digitalisering og digitaliseringsstrategier generelt at gøre.

Er du interesseret i at søge en ph.d., så kan du læse mere om de forskellige forskningsområder her.

 
Meetingbox

Karriereportræt

Mød Martin, som er kandidat i Digital Design og Interaktive Teknologier, og som nu arbejder som konsulent i Devoteam. Her kan du høre om hans alsidige opgaver og de mange muligheder, hans uddannelser har givet ham.

Det siger arbejdsgiverne om Digital Design og Interaktive Teknologier

Laust Jørgensen

Laust Jørgensen er COO i Peytz & Co og har været med til at re-designe specialiseringerne for Digital Design og Interaktive Teknologier. Hør hvorfor i videoen.

Nanna Engberg

Nanna Engberg, partner og UX Director i Think Digital (nu Manyone), fortæller, hvordan uddannelsens specialiseringer er blevet tilpasset til erhvervslivets krav.Digital design bidrager til den grønne omstilling

Hør lektor i digital design Tom Jenkins fortælle om sin forskning i at designe bæredygtige overgange.

Er du interesseret i at læse på en af IT-Universitetets uddannelser, og har du spørgsmål til uddannelsens indhold, studieliv eller andet, er du velkommen til at kontakte Studie- og Karrierevejledningen.