Digital innovation

Om kurset

Kurset har fokus på de muligheder for udvikling som digital innovation giver, herunder samarbejde i nuværende som nye økosystemer.

De studerende får en grundlæggende forståelse for digitale teknologier, digitale teknologiers opbygning og arkitektur. Kurset har også fokus på de medfølgende strukturelle og arbejdsmæssige forandringer i organisationer, som digital innovation indebærer.

Studieturen, der binder dette kursus og kurset i digital transformation sammen, giver adgang til eksempler på den nyeste forskning og praksis inden for området. Den studerende starter desuden i individuelt forløb med en erhvervspsykolog med fokus på egne ledelseskompetencer og ledelsesudvikling.

Kurset dækker emner som:

 • digitale teknologier
 • modularitet
 • datafication
 • digital innovation
 • digitale økosystemer
 • nye forretningsmodeller
 • nye arbejdsformer

Digital innovation handler både om innovation i teknologi og om nye produkter, services, processer og forretningsmodeller som er muliggjort gennem anvendelse af nye digitale teknologier.

Der gives en introduktion til den teknologiske udvikling i hardware, software og arkitekturen omkring digitale teknologier. Desuden ses nærmere på arkitekturen omkring digitale teknologier i sammenhængen mellem digital teknologi og organisation med henblik på at forstå, hvordan digital innovation håndteres og ledes.

Kurset fokuserer på nye anvendelser af digitale teknologier.

Efter kurset vil den studerende være i stand til at:

 • Beskrive digitale teknologier og digital arkitektur.
 • Forklare betydningen af digital innovation og dets konsekvenser for processer, organisationer og forretning.
 • Identificere, analysere og reflektere over specifikke teknologiers potentiale og konsekvenser (fx IoT, robotics, cloud, Big Data, AI).
 • Analysere og diskutere teknologiers disruptive betydning i en organisatorisk kontekst.
 • Analysere og reflektere over applicering af kernebegreber i digital innovation i en given specifik kontekst (fx egen organisation).

 

Læs mere om kurset, lektionsplan, litteratur m.m. på siden her.

 

Underviser: Carsten Lund Pedersen

CV

 • Lektor ved Institut for Business IT, IT-Universitetet i København (2022 - )
 • Adjunkt ved CBS (2019 - 2022)
 • Postdoc ved CBS (2016 - 2019)
 • Erhvervs-ph.d. i samarbejde med TDC A/S ved CBS (2013 - 2016)
 • Marketingassistent ved Telenor (2007 - 2010)
 • Virksomhedskonsulent ved Cybercity (2006 - 2007)

Carsten Lund Pedersen er lektor ved Institut for Business IT på IT-Universitetet i København.

Hans forksningsområde kredser især om forretningstransformation, autonomy-driven transformation, digital transformation, krisetransformation m.m.

Carsten Lund Pedersens arbejde og forskningsprojekter er bl.a. udgivet i Industrial Marketing Management, Journal of Business Research, Psychology & Marketing, MIT Sloan Management Review, og i digitale artikler i Harvard Business Review (HBR.org), MIT SMR, CMR Insights, Nature and NatureIndex m.m.

Ydermere er han medredaktør på bogen ’Big Data in Small Business: Data-Driven Growth in Small and Medium Sized Enterprises’ (Edward Elgar Publishing).

I 2016 afsluttede han sin Ph.d. (en erhvervs-ph.d. i samarbejde med TDC A/S) omhandlende frontlinjemedarbejderes kollektive viden. Som led i hans Ph.d. var han gæstestipendiat ved M.I.T. Sloan School of Management.

Deusden har Carsten fået overrakt priserne EliteForsk Travel Giant i 2015, DSEB Dissemination Prize i 2017 og var nomineret for DSEB Teaching Prize i 2018.

Læs mere om Carsten Lund Pedersens baggrund, forskning og udgivelser her.

Underviser: Jonas Valbjørn Andersen

CV

 • Lektor ved Institut for Business IT,  IT-Universitetet i København (2021 -)
 • Leder af Information Systems and Digital Innovation Research Group, IT-Universitetet (2021 -)
 • Adjunkt ved IT-Universitetet (2018 - 2020)
 • Adjunkt ved Vrije Universiteit Amsterdam (2016 - 2017)
 • Postdoc ved Warwick Business School (2012 - 2016)
 • Assistant Researcher ved Göteborgs Universitet (2014 - 2016)
 • Ekstern lektor ved CBS (2011 - 2014)

Jonas Valbjørn Andersen er lektor ved Institut for Business IT ved IT-Universitetet i København. Han har en baggrund indenfor strategi og it og en Ph.d. fra Warwick Business School.

Han leder desuden forskningsgruppen Information Systems and Digital Innovation (ISDI), er medlem af forskningscentret European Blockchain Center (EBC) og forskningslab'et Build Lab på IT-Universitetet. 

Hans forskningsområde kredser om digitalt distribuerede systemer og processer i forbindelse med organisatorisk digitalisering, algoritmiske beslutningsprocesser og digitale infrastrukturer gennem kvalitativ dataanalyse.

Hans arbejde bidrager med indsigter i distribuerede informationssystemer og organisering omkring blockchain teknologier, Internet of Things (IoT) og digitalt distribuerede organisationer.

Læs mere om Jonas Valbjørn Andersens baggrund, forskning og udgivelser her.

Underviser: Louise Harder Fischer

CV

 • Lektor ved Institut for Business IT, IT-Universitetet (2022 -)
 • Adjunkt ved IT-Universitetet (2019 - 2022)
 • Linjeleder af MSc Digital Innovation & Management (DIM), IT-Universitetet
 • Medlem af Rådet for SMV:Digital (2023 -)
 • Ekstern lektor ved CBS (2008 -)
 • Adjunkt ved CBS (2018 - 2019)
 • Adjunkt ved IT-Universitetet (2019 - 2022)
 • Ekstern lektor ved Roskilde Universitet (2017 - 2018)
 • Gæstelektor ved DMTX (2009 - 2018)

Louise Harder Fischer er lektor ved Institut for Business IT samt studieleder af Msc. Digital Innovation & Management-uddannelsen på IT-Universitetet i København.

Hun har en baggrund som cand.merc.dat fra CBS i datalogi og business administration (1996), såvel som en ph.d. i informationssystemer fra IT-Universitetet (2018) og har både haft leder- og konsulentjobs i industrien, samtidigt med at hun har undervist i og skrevet bøger om it-ledelse.

Louise Harder Fischer har været ekstern lektor på CBS siden 2007 i it-forandringsledelse kombineret med forskningspartneransættelser i tech-virksomheder.

Omdrejningspunktet for Louises forskning er ledelse og digital transformation, herunder New Ways of Working, som udforsker sammenhængen mellem adfærd, teknologi og kultur, såvel som forandringsledelse, processer og mennesker.

Læs mere om Louise Harder Fischers baggrund, forsning og udgivelser her.

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5450

Email: efteruddannelse@itu.dk