Digital borgerinddragelse & kollektiv intelligens

Ved at bruge teknologiske platforme kan kommuner og offentlige organisationer accelerere borgerinddragelse og samskabelsesprocesser og således udvikle velfærdsløsninger sammen med borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og foreninger.


Flere og flere kommuner og offentlige organisationer har taget fat på de teknologiske muligheder. Med dette kursus får du et godt grundlag for at arbejde med både digital borgerinddragelse og kollektiv intelligens så I også kan gå i gang med at udforske potentialerne i den nye teknologi.

På kurset lærer du grundprincipperne for kollektiv intelligens, hvordan du får succes med digital borgerinddragelse uanset om det handler om biodiversitet, klimatiltag, byudvikling, ungeindsatser, ældreaktiviteter eller andre relevante problemstillinger.

Kurset giver dig indsigt, metoder og viden til at aktivere og crowdsource borgernes tavse viden, indsigt og holdninger på digitale platforme, hvor rækkevidde og hastighed kan øges gevaldigt.

Med kurset kommer du godt fra start og får udarbejdet et konkret design målrettet en specifik problemstilling, som du kan arbejde videre med, når du kommer hjem.

Kurset klæder dig på til at forstå grundlaget for digital borgerinddragelse og til at arbejde med kollektiv intelligens som teoretisk og metodisk fundament, og til at analysere data som fundament for beslutninger.

Du lærer både, hvordan du kan motivere borgerne til at deltage, men også hvordan du skaber det rigtige afsæt internt i organisationen ved brug af kollektiv intelligens.

Du lærer om data flows, formidling af resultater og databaserede beslutninger, og hvordan data fra borgere anvendes til at understøtte beslutninger i organisationen.

På kurset lærer du at:

 • sikre sammenhæng mellem formål, midler og udbytte for den digitale indsats
 • rekruttere og motivere borgere til digital samskabelse
 • arbejde konkret med etablering af deltagende demokrati
 • arbejde med data fra kollektiv intelligens processer i kommunens organisation
 • sikre evaluering og opfølgning på indsatsen – også internt i organisationen (videndeling)

 Et udbytterigt kursus! Jeg har fået et bedre fundament for at arbejde med digital borgerinddragelse – og med borgerdialog i det hele taget.

- Mette Lundgaard Dinesen, Specialkonsulent i Næstved Kommune og tidligere deltager på kurset 

Føler du dig inddraget i din bys udvikling? Hvornår gør du det? Og kan vi få større grad af direkte demokrati ved at gå nye – digitale – veje?

På ITU i København var jeg så heldig at tilbringe to hele dage og blive undervist af dygtige Carina Antonia Hallin i kollektiv intelligens og digital borgerinddragelse.

At tænke i kollektiv intelligens og højere grad af inddragelse fylder en hel masse i mit arbejde med kampagner og projektkommunikation. Heldigvis tror jeg fuldt og fast på, at "often, the collective can be more accurate than any of it's members"

Louise Albers
Kommunikationskonsulent og projektleder ved Københavns Kommune

Om Digital Borgerinddragelse:

Dag 1: Baggrund, teori, motivation og metode

 • Strategisk forankring af digital samskabelse, herunder kontinuerlig opbygning af indsatsen for digital samskabelse.
  • Aktivt medborgerskab og demokratiske inddragelse af borgerne i udviklingen af kommunen/organisationen.
  • Organisatorisk forankring i kommunen/organisationen.
 • Vurdering af indsatsen ift. metode og udbytte, herunder argumenter for valg af metode og anvendelsesområder (høringer, engagement, idéer).
  • Hvordan sikrer vi, at vi bruger de rette metoder? Både digitalt og analogt – og hvordan spiller de sammen?
  • Hvordan prioriterer vi mellem digitale og analoge metoder?
 • Kommunikation til og motivation af borgerne for deltagelse, herunder koblingen mellem det kognitive og den digitale platform.
  • Forstå digital interaktion, og hvilke forventninger det skaber hos borgerne.

Dag 2: Design, data og politiske processer i kommunerne/organisationen

 • Design af projekt for digital samskabelse.
 • Design af den digitale platform.
 • Bringe viden og input fra borgerne i spil til grundlag for beslutninger, herunder integration af samskabelse i de kommunale og politiske processer.
 • Forstå, hvordan data læses, fortolkes og præsenteres.
 • Hvordan arbejder man med data? Se på den information, der kommer fra borgerne.
 • Hvordan omsættes det i politiske beslutninger?
 • Forstå, hvordan data indgår i beslutninger og danner grundlag for demokrati.
 • Hvordan omsættes det i strategiske processer?
 • Hvordan indgår data i organisationen både før, under og efter en indsats?
 • Hvordan kommunikerer man resultater tilbage til borgerne?
Kurset henvender sig til alle, der arbejder med digital borgerinddragelse, og som ønsker en forståelse af og viden om det faglige fundament, der ligger til grund for området.
 
Du kan være ansat på det nationale niveau, borgmester i en kommune, en del af ledelsen, kommunalbestyrelsen eller fx ansat i en sygehusregion, der arbejder med inddragelse af borgere. Du kan være politiker eller kommunikationsprofessionel, som skal kommunikere resultater til både ledelse, medarbejdere og borger. Eller du kan være projektmedarbejder, der arbejder med initiativer omkring digital borgerinddragelse. Uanset dit perspektiv på digital borgerinddragelse vil kurset give dig et stærkere fundament og en solid forståelse for, hvad digital borgerinddragelse er, hvordan du arbejder med det, og hvad du kan få ud af at arbejde med det.
 
Kurset giver dig en forståelse for, hvordan digital interaktion med borgerne kan bidrage til indsigt og data, som
kan bruges i beslutningsprocesser, og hvordan du kan arbejde med inddragelse af borgere fra et dataperspektiv
både før, under og efter selv interaktionen.
 
”Før” handler primært om, hvordan platformen sættes bedst op til at facilitere interaktion og generere anvendelige indsigter. ”Under” handler primært om, hvordan viden om platformen udbredes, og hvordan borgerne konkret interagerer med platformen i deres dagligdag. ”Efter” handler om, hvordan du analyserer data, evaluerer resultater og bringer dem videre i organisationen.
Der er gode muligheder for at søge økonomisk støtte til efteruddannelse. Erfaringsmæssigt kan der søges op til 50.000 pr. semester afhængig af fonden. Fondene nævnt nedenfor har meget forskellige rammer, ansøgningsdeadlines, særpuljer og ansøgningsprocedurer. Derfor anbefaler vi, at du i meget god tid kontakter fondene for specifik vejledning.
 
Hos nogle fonde er det i praksis din leder, der indsender din ansøgning i fondenes digitale ansøgningssystem. Vi anbefaler, at du og din leder forbereder jer grundigt inden, da der er meget stor søgning på fondsmidlerne. Tildeles der efter ”først til mølle” kan selv de største puljer være tildelt allerede en 20-30 minutter efter ansøgningsportalen er åbnet.

Følgende legater er der bl.a. mulighed for at søge. Bemærk, at de opdateres løbende.

På en række af kurserne under ITU Professional Courses kan du desuden søge om gratis deltagelse via finanskompetencepulje.dk. Bemærk, du skal være ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbunde.
Tid og sted

Se datoer for næste kursusforløb i faktaboksen øverst på siden. Kurset afholdes som et 2-dages kursus fra kl. 9.00-16.00. Kurset afholdes på IT-Universitet, Rued Langgaards Vej 7.

 
Adgangskrav
Der er ingen adgangskrav.
 
Deltagerbetaling
Kurset koster 10.900 kr. eksklusiv moms. (der gives en 10% rabat for yderligere deltagere fra samme organisation).
 
Detaljer
Kurset foregår på dansk. Der er ingen eksamen, men alle deltagere får et kursusbevis, når kurset er gennemført.
 
Begrænset antal pladser
Der er et begrænset antal pladser på dette kursus. Pladserne bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet.

Kontakt Underviser

Har du spørgsmål vedrørende kursusindholdet er du velkommen til at kontakte kursusleder:

Carina Hallin
E: caah@itu.dk

Kontakt ITU Professional Courses

Har du praktiske spørgsmål vedrørende tilmelding, kursusafholdelse, interesseliste og lignende så kontakt os på:

itupc@itu.dk
 
For yderligere kontaktmuligheder klik her.

Underviser: Carina Antonia Hallin

CV

 • Grundlægger og forskningskoordinater ved Collective Intelligence Group på IT-Universitetet i København
 • Associate Professor, University of Stavanger, Norge (deltid)
 • Founder og CEO ved Hybrid Intelligence World
 • Co-Founder af Community for Knowledge Integration, Synthesis, and Engineering (KnISE), Academy of Management
 • Co-founder Mindpool.com

Kontakt Carina Antonia Hallin på caah@itu.dk.

 

Carina Antonia Hallin er grundlægger og forskningskoordinator ved Collective Intelligence Group på IT-Universitetet i København.
 
Carina Antonia Hallin har publiceret videnskabelige artikler inden for kollektiv intelligens, beslutningsstøttesystemer, kunstig intelligens, datalogi, strategi og ledelse. Hendes øvrige forskningsinteresser er validering af nye beslutningsstøttesystemer til organisationer og myndigheder.

Gå til Carinas forskningsprofil

Hendes seneste co-redigerede bog ”Routledge Handbook of Collective Intelligence for Democracy and Governance” giver et tiltrængt grundlag for at arbejde inden for kollektiv intelligens, der kombinerer menneskelig viden og teknologi for demokrati og regeringsførelse og inkluder bidrag fra mere end 60 forfattere og case-materiale om borgerinddragelse i forskellige dele af verden.

Carina Antonia Hallin er ydermere initiativtager til det første kursus i kollektiv intelligens og crowdsourcing i Danmark, der afvikledes på Copenhagen Business School i 2015.

Som kollektiv intelligens-videnspartner i FN’s Udviklingsprogram (UNDP) optræder hun desuden jævnligt som foredragsholder i internationale såvel som hjemlige sammenhænge; fx ved Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) og Dreamocracy i Bruxelles.


Fakta: Kollektiv intelligens

Det nye er koblingen mellem det kognitive og digitale platforme. Kollektiv intelligens er koblingen mellem kognitiv videnskab og digitale platforme. Når borgere giver input til kommunale beslutninger, bringer vi borgernes tavse viden i spil i processer, som påvirker deres liv. Kollektiv intelligens er derfor en væsentlig byggesten i fremtidens ressourcer og teknologier for at imødekomme behovet for innovation i kommuner. 

Den kollektive intelligens styrkes ved at forskellige kompetencer og viden integreres fra borgere, der sammen evner at skabe og omsætte ideer til beslutningsprocesser, produkter, processer og serviceydelser, som i sidste ende skaber mere værdi for borgerne, kommuner og samfundet generelt.  

I kraft af den hurtige teknologiske udvikling, som fremmer demokratiske processer mere og mere, kan kommuner drage stor nytte af at samarbejde med borgerne og anvende kollektiv intelligens. Derved kan kommunen facilitere kontakten med borgerne og styrke innovationshastigheden. 
Der findes mange eksempler på, at kollektiv intelligens giver mulighed for bedre beslutningstagning og styrker vores demokrati.

Aarhus Kommune har fx lanceret en deltagelsesportal i kommunen. På tværs af Magistratsafdelingerne skal platformen standardisere og effektivisere de bagvedliggende arbejdsprocesser i Aarhus Kommune, ligesom portalen tilbyder borgerne et bedre overblik over mulighederne for borgerinddragelse. Deltagelsesportalen giver desuden borgerne en mere indbydende og tilgængelig interaktionsmulighed i relationen til Aarhus Kommune. Dermed handler projektet i lige så høj grad om demokrati som om digitalisering (Smart Aarhus, 2021).

DU VIL MÅSKE OGSÅ VÆRE INTERESSERET I