AI i organisationer


Om kurset

Kurset “AI i organisationer” giver den studerende en grundlæggende  forståelse for og indføring i, hvordan kunstig intelligens kan bruges og påvirke både private og offentlige organisationer. Faget er ikke teknisk, og fokuserer på analyse, refleksion og styring af kunstig intelligens-projekter i en organisatorisk kontekst. Deltagerne vil derfor lære at analysere, reflektere over og styre implementeringen af kunstig intelligens i en organisatorisk kontekst.

Kunstig intelligens (KI) spiller en stadig større rolle i moderne organisationer, og det er vigtigt at forstå, hvordan det kan anvendes strategisk og håndteres korrekt. Dette kursus undersøger de forskellige aspekter af kunstig intelligens i organisationer og giver deltagerne værktøjer og koncepter til at analysere og styre KI-projekter.

Kurset dækker både praktiske metoder og forskningsindsigter, hvor der især er vægt på at forstå den nyeste forskning på området. Deltagerne lærer at anvende metoder til planlægning, implementering og evaluering af KI-projekter i organisatoriske miljøer. Desuden diskuterer deltagerne styrker og svagheder ved forskellige tilgange og metoder.

Gennem case-studier og diskussioner vil deltagerne analysere, hvordan KI påvirker forskellige funktioner i organisationer. Der vil også være fokus på implementeringsstrategier og forandringsledelse i forbindelse med KI-projekter. Deltagerne vil lære at identificere udfordringer og muligheder ved implementeringen af KI og udvikle handlingsplaner til effektiv integration af teknologien i organisationer. Der arbejdes både deskriptivt (konkurrencemæssige og ny-institutionelle forklaringer på, hvorfor KI implementeres) og normativt (de studerende kan tilegne sig redskaber og få udviklet en skitse til KI implementering i egen organisation).

Efter kurset forventes det, at den studerende vil være i stand til at:

  • Forstå grundlæggende begreber og teknikker inden for kunstig intelligens og deres anvendelse i organisationer.

  • Identificere og vurdere de organisatoriske udfordringer og muligheder ved implementeringen af kunstig intelligens.

  • Anvende strategier og metoder til implementering af kunstig intelligens i organisationer.

  • Vurdere etiske og samfundsrelaterede implikationer af kunstig intelligens i organisationer.

Undervisningen vil omfatte en blanding af oplæg fra underviserne, gruppearbejde, projektarbejde og fælles diskussioner i plenum. Den anvendte litteratur vil blive inddraget i forhold til deltagerne egne erfaringer og problemstillinger. Der forventes derfor høj grad af aktiv deltagelse, refleksion og interaktion mellem deltagerne.

Artikler og ressourcer vil være tilgængelige på kursusplatformen, hvor du får adgang til dem før kursusstart. Bemærk venligst, at læsemængden kan være omfattende op til første kursusgang. Den estimerede fordeling af læringsaktiviteter for den typiske studerende: Forberedelse til forelæsninger og øvelser: 20% Forelæsninger: 30% Øvelser: 30% Eksamen med forberedelse: 20%.

Eksamensform: C: Indlevering af skriftligt arbejde, internt (7-trinsskala): Skriftlig individuel opgave (maks. 7 sider, hvoraf ca. 1 side er introduktion, ca. 4 sider er analyse af udfordringer og muligheder med KI, ca. 1 side er handlingsforslag og ca. 1 side er konklusion og perspektivering).

 

Læs mere om kurset, lektionsplan, litteratur m.m. på siden her.

 

Video: Mød underviser og hør mere om kurset

Vi kan desværre ikke vise dig denne video uden brug af cookies. Du kan acceptere cookies i venstre hjørne af siden.

DIG

Der er er ingen formelle forudsætninger for kurset, men det forventes, at deltagerne opfylder adgangskravene for enkeltfag på masterniveau. Der forventes desuden en grundlæggende forståelse for organisationer og organisationsteori.

Underviser: Carsten Lund Pedersen

 Carsten Lund Pedersen 2022 

Carsten Lund Pedersen er lektor ved Institut for Business IT på IT-Universitet.

Hans forskningsinteresser kredser især om forretningstransformation (virksomheders evne til at tilpasse sig forandring og samtidigt forny sig selv) og tilknyttede undertemaer som autonomy-driven transformation (hvordan medarbejdere driver organisatorisk transformation på egen hånd), digital transformation (hvordan virksomheder tilpasser sig et i stigende grad digitalt landskab), krisetransformation (hvordan virksomheder tilpasser sig i krisetider), samt lignende projekter.

Carstens arbejde og projekter er blevet udgivet i Industrial Marketing Management, Journal of Business Research, Psychology & Marketing, MIT Sloan Management Review, og i digitale artikler i Harvard Business Review (HBR.org), MIT SMR, CMR Insights, Nature and NatureIndex m.m.

Derudover er han medredaktør på bogen ’Big Data in Small Business: Data-Driven Growth in Small and Medium Sized Enterprises’ (Edward Elgar Publishing).

I 2016 afsluttede han sin Ph.d. (en erhvervs-ph.d. i samarbejde med TDC A/S) omhandlende frontlinjemedarbejderes kollektive visdom.Som led i hans Ph.d. var han gæstestipendiat ved M.I.T. Sloan School of Management.

Deusden har Carsten fået overrakt priserne EliteForsk Travel Giant i 2015, DSEB Dissemination Prize i 2017 og var nomineret for DSEB Teaching Prize i 2018. Inden Carstens indtræden i den akademiske verden, var han ansat i Telenor og Cybercity, hvor han gjorde sig praktisk erfaring med marketing, CRM, og digitalisering.

Underviser: Steffen Löfvall

Steffen Löfvall - underviser - enkeltfag AI i organisationer IT-Universitetet

Steffen Löfvall er ph.d., direktør og ekstern lektor på CBS og ITU.

Han arbejder til dagligt med strategi- og organisationsudvikling i offentlige organisationer og private virksomheder i konsulentfirmaet cph:learning.

Steffen underviser i strategisk ledelse på bl.a. uddannelserne Master of Public Governance og HD og er desuden en ofte anvendt foredragsholder.


Erhvervserfaring:

Erhvervs-Ph.D., CBS & SDU, 2009
Cand. Merc. SOL, CBS, 1995
Adjunktpædagogikum, CBS, 2010
Fagansvarlig adjunktsupervisor, ITU, 2015 -

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til ansøgningsfrist. Ønsker du optagelse på et kursus efter ansøgningsfrist eller kursusstart, skal du kontakte ITU Efteruddannelse. Vær også opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursusgang.

Der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser, og vi anbefaler derfor, at du søger hurtigt muligt. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning

Du skal ansøge om optagelse på enkeltfagskurser via ansøgningsportalen. Læs mere om, hvordan du søger her.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

Pris pr. kursus á 7,5 ECTS        10.625 kr. 
Pris pr. kursus á 7,5 ECTS (masterkursus m. forplejning)         12.300 kr.
Pris pr. kursus á 10 ECTS         14.170 kr.
Pris pr. kursus á 15 ECTS         21.250 kr.

Ovenstående priser er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på, samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel reeksamen. 

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg
Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke bestået det, skal du gentilmelde dig kurset og betale for kurset en gang til. Du kan ikke deltage i undervisningen og gå til eksamen igen uden at betale igen.

Opkræves forud for hvert semester 
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for semesteret og er en forudsætning for, at du kan følge undervisningen og gå til eksamen. Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, sender vi en faktura med frist for rettidig betaling direkte til din arbejdsgivers E-boks. Husk at give besked om dette i ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer, hvortil fakturaen vil blive sendt som et e-bilag. Hvis du selv betaler for dit kursus, sender vi fakturaen direkte til din E-boks via dit CPR-nummer. 

Hvis du søger om optagelse kort tid inden kursusstart, må du forvente en meget kort betalingsfrist. Den korte frist sikrer også, at du kan gå til første undervisningsgang samt få adgang til de IT-systemer, du skal bruge i forbindelse med dit kursus.

Refundering af deltagerbetaling og afmelding
Afmelding af kursus og refundering af deltagerbetaling inden kursusstart skal altid ske ved at sende en e-mail til ITU Efteruddannelse på efteruddannelse@itu.dk med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende usædvanlige forhold. Henvendelse om refundering af deltagerbetaling efter kursusstart sendes ligeledes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte
Enkeltfagsstuderende kan i særlige tilfælde få tildelt SVU, dvs. Statens Voksenuddannelsesstøtte. Det er dit eget ansvar at undersøge reglerne og ansøge om SVU. Kontakt www.svu.dk for uddybende information.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår, sommer (Summer University) og efterår:

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Primo/medio juli (eksamen i august)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser på masterniveau kan have en senere opstart i foråret eller efteråret og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Er du blevet optaget på et enkeltfag, vil du i umiddelbar forlængelse heraf modtage et velkomstbrev med flere informationer, der klæder dig på til at starte dine studier på IT-Universitetet.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5450

Email: efteruddannelse@itu.dk