Brugersamarbejde og -forståelse

Oplever du også, at det er en udfordring at skabe og fastholde interesse for IT-projekter hos de mange vigtige personer uden for projektet? Det kan fx være medarbejdere eller ledelse, som kun har berøring med projektet en gang imellem, men som til gengæld er af afgørende betydning for projektets succes. Ofte oplever man på én gang at blive bebrejdet, at man informerer for lidt, og at man drukner folk i information. Kurset giver dig et sæt værktøjer til at se projektet gennem modtagernes øjne. Med denne tilgang kan man tilrette ikke alene sit budskab, men også omfang, form, kommunikationskanal, afsender og timing, så det giver mening for brugeren og forretningen – ikke (kun) for projektet.

Kurset har fokus på forståelse og håndtering af interne brugere og kunder og på, hvorledes man får brugernes og forretningens interesse og støtte fra starten og fastholder motivationen ud over den indledende entusiasme gennem svære perioder med bump på vejen.

Udbytte
Kurset giver dig en køreplan til at finde ud af, hvem du skal involvere hvornår, hvordan og hvor meget. Du får en komplet værktøjskasse til indledende brugerforståelse og kortlægning af forskellige målgrupper og interessenter, herunder hvad der er vigtigst for hver af de forskellige målgrupper (prioriteter for hver målgruppe) og interessenter, samt hvordan man bruger det til at opbygge og fastholde af motivation og accept fra brugere og forretning gennem hele projektet – helt til det er endeligt rullet ud og er blevet til nye arbejdsgange. En væsentlig del er tidligt fokus på nudging og hjælpsom opfølgning, når udrulningen kommer i problemer, samt opsamling af læring til at blive endnu bedre.
 

Med kurset opnår du følgende kompetencer:

 • Kende og anvende to centrale modeller til at få overblik over de forskellige modtagere af projektet samt projektets positive og negative indvirkninger på hver af dem, så du kan designe din kommunikation og aktiviteter herefter.
 • Overveje toplederes og mellemlederes rolle i forandringer, så du kan bruge dem rigtigt samt vide hvordan du får dem i tale, motiveret og klædt på til at være medspillere for projektet i deres hverdag.
 • Håndtere flere beslutningstagere med forskelligt fokus, forståelse og interesse i praksis.
 • Designe og indføre adfærdsændringer, herunder kende typiske barrierer, hvordan du håndterer dem og gør ændringerne permanente (vaner).
 • Anvende teorier og modeller til at kvalificere valget mellem digitale og fysiske kontaktformer ud fra modtagerens situation og præferencer.
 • Anvende storytelling til at skabe engagement og forståelse for projektet hos andre i organisationen.
 • Udføre tidlige målinger og følge op, så det opleves af modtagerne som hjælp, ikke en løftet pegefinger.

 

DIG

Kurset henvender sig til dig, der sidder med et it- eller digitaliseringsprojekt og oplever udfordringer fra organisationen. Du kan fx være:

 • Projektleder på digitaliserings- og forandringsprojekter
 • Produktejer (Product Owner), der skal oversætte forretningens behov og håndtere interne interessenter, ledere, mellemledere og brugere
 • Change Manager, superbruger eller lignende, som arbejder med brugeruddannelse, træning, udrulning og forankring af it-systemer og nye arbejdsgange
 • Projektmedarbejder med kontakt ud til brugere og forretning.

Tidligere deltagere har fremhævet


Tidligere deltagere har blandt andet fremhævet følgende gode ting ved kurset:

 • ”Gode konkrete værktøjer og eksempler fra det virkelige liv!”
 • “Synes det var rigtig godt; gode emner og super underviser”
 • “Stærk underviser og indhold, der er skarpt”

 

Underviser

Elisabeth Broe Christensen har undervist i marketing og kundeforståelse siden 1999, bl.a. for Henley Executive MBA, og har lang praktisk erfaring med at inddrage medarbejdere fra andre funktioner og på alle niveauer i kundeindsatsen. Bl.a. fra jobs som marketingchef hos Cat@log International og Head of Global Business Learning hos Novozymes. Elisabeth er oprindeligt IT-uddannet på DTU og DIKU, arbejder med definition og praktisk gennemførelse af forretningsstrategier og forandringer og er certificeret i Change Management (ADKAR/PROSCII ©, 2016).

Elisabeth har undervist på ITU i bl a Innovation (nyt kursus, udviklet af Elisabeth i 2012, kører både på bachelor i Digitalt Design og integreret i Kandidatuddannelsen i Spil), samt Forretningsprocesser og organisation siden 2010. Elisabeth har desuden undervist på Finansøkonom på CPH Business. Hun er kendt som en entusiastisk og levende underviser, som tager afsæt i deltagernes hverdag og fokuserer på, at de straks kan anvende kursusindholdet.

Læs mere om Elisabeth Broe Christensen her.

Kursets indhold

Kurset giver dig viden og værktøjer som hjælper til at få brugere, ledere og interessenter som medspillere i dit projekt. Du arbejder med værktøjerne i praksis på kurset, så du kan bruge dem med det samme når du kommer hjem. Du får:

 • En lang række konkrete praktiske eksempler på, hvad der virker, og de typiske faldgruber.
 • Værktøjer til:
  •  kortlægning, beskrivelse og prioritering af målgrupper og interessenter.
  •  identifikation og formulering af projektets kernegevinster for hver målgruppe.
  • analyse og håndtering af flere beslutningstagere med forskelligt fokus, forståelse og interesse i praksis.
 • Viden om, hvad virker bedst til hvem og hvornår med vægt på, hvordan værktøjerne bruges internt i en organisation med de muligheder, begrænsninger og særlige udfordringer, det giver.
 • Introduktion til Story Telling, herunder de fire klassiske historietyper, og hvilken du bør vælge, samt skabelon til at bygge den gode historie.
 • Viden om kommunikation, der giver dig indsigt i, hvem i en organisation der kan og bør sige hvilke typer budskaber, så det bliver mest troværdigt og har effekt.
 • Introduktion til de fem trin i forandringsprocessen, barrierer, og hvordan de kan løftes, håndtering af modstand, samt hvordan man inddrager organisation og interessenter som medspillere i forandringen. Herunder roller og hvordan du får taletid hos ledelsen, og hvordan du klæder en leder på til at hjælpe dig.
 • Viden om adfærdsdesign og -ændring, herunder nogle gyldne regler og konkrete forslag til, hvad man gør i praksis.Viden om måling, opfølgning og læring, samt hvordan de forskellige modeller og værktøjer, der er introduceret, kan bruges til det også.

... Vi udbyder også kurset Digitalisering i praksis: forretning, forandring og menneskers adfærd? Kurset berører de samme tematikker som Brugersamarbejde og -forståelse, men udbydes i et digitalt læringsrum.

Læs om 'Digitalisering i praksis: forretning, forandring og menneskers adfærd' her

Praktisk info

Tid og sted
NB: kurset har desværre lukket for optag. I stedet henviser vi til kurset Digitalisering i praksis: forretning, forandring og menneskers adfærd, der udbydes 3. og 4. november 2021. Læs mere her.

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på kurset, som koster 10.000 kroner. Prisen er eksklusiv moms. Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepulje.dk, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Adgangskrav og tilmelding
Kurset udløser ikke ECTS-point og knytter sig ikke til IT-Universitetets øvrige uddannelser. Derfor er der heller ingen adgangskrav til kurser under ITU Professional Courses.

Du tilmelder dig kurset her. Angiv dit navn, din arbejdsplads, navn på kurset samt et par linjer om din uddannelses- og erfaringsbaggrund. Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi en kvittering. Du kan tilmelde dig helt frem til kursusstart.

Begrænset antal pladser
Der er et begrænset antal pladser på kurset. Pladserne bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet.

Se også
Vi udbyder også kurset Digitalisering i praksis: forretning, forandring og menneskers adfærd. Kurset berører de samme tematikker som Brugersamarbejde og -forståelse.