Kollektiv intelligens til forudsigelser, viden og kompetencer

Kollektiv intelligens er teknologier i fremmarch, der kan hjælpe virksomheder med at forblive agile i det 21. århundrede.

Kurset giver indsigt i mulighederne ved at arbejde med kollektiv intelligens og ”bottom up”-informationsindsamling i en organisation. Du bliver introduceret til kollektiv intelligens som metode til at indsamle viden, information og kompetencer fra nøgleinteressenter såsom medarbejdere, kunder, leverandører og eksterne crowds.

På kurset undersøger vi, hvordan du kan benytte platforme til at indsamle viden og information fra interne såvel som eksterne ”globale” crowds til at fremme kreativitet, innovation, workflow og forudsige udvikling i markeder.

Kurset fokuserer på tre områder for anvendelse af kollectiv intelligens:

Crowdsourcing af forudsigelser
Du lærer at anvende  tavs viden til at generere forudsigelser, som kan hjælpe dig til at træffe beslutninger på baggrund af præcise oplysninger. Du bliver i stand til skærpe din organisations konkurrenceevne, fordi du kan indsamle præcise oplysninger, inden du skal træffe beslutninger.

Crowdsourcing af innovation
Du lærer at udnytte kollektiv intelligens fra interne og eksterne crowds til at øge innovationstempoet i din organisation og dermed skabe nye, innovative og konkurrencedygtige fordele.

Crowdsourcing af kompetencer/arbejde
Du lærer at crowdsource opgaveløsninger blandt eksterne crowds, så du kan udvide organisationens kompetencegrundlag og sikre agilitet sideløbende med, at du reducerer omkostninger i forsyningskæden og skærper konkurrenceevnen.

Kurset udbygger dine evner til at udvælge, analysere og udvikle tiltag til at accelerere vækst med kollektiv intelligens ved at:
- crowdsource forudsigelser
- crowdsource innovation
- crowdsource arbejde

Kurset sætter fokus på crowds og brugeres vigtige bidrag til at skærpe konkurrenceevne. Kurset indeholder forskellige åben innovation- og crowdsourcing-strategier som:

- søgemekanismer
- motivationsaspekter
- vurdering af platforme
- crowdsourcing-metoder

Baggrund

Kurset tager udgangspunkt i præmissen om den fjerde industrielle revolution, der repræsenterer en radikal forandring i måden, hvorpå vi lever, arbejder og forholder os til hinanden. Det er et nyt kapitel i menneskehedens historie muliggjort af utrolige teknologiske landvindinger, der kan sidestilles med første, anden og tredje industrielle revolution. Fremskridtet sammensmelter de fysiske, digitale og biologiske verdener og skaber stort potentiale såvel som store risici.

Den teknologiske revolutions hastighed og omfang tvinger os til at gentænke måden, hvorpå organisationer, fællesskaber og lande skaber værdi. For beslutningstagere betyder det, at der er brug for at genoverveje forretningsledelsens teori og praksis set i lys af globalisering og teknologi, men også ved at omdanne administrativ ledelse til smart ledelse og gøre brug af kunstig intelligens muliggjort af kollektiv intelligens. På lignende vis bliver virksomheders netværksindsats og den udbredte brug af uhåndgribelige videnskategorier som intuition, fornemmelse og forudsigelse, kreativitet og indsigt hjørnesten i genovervejelsen af eksisterende ledelsessystemers evne til at tilpasse sig forandringer i forretningslivet og usikkerhed på markedet.

 

Med kurset opnår du følgende kompetencer:

  • Kompetencer indenfor anvendelse af kollektiv intelligens
  • Integration og motivation af fx medarbejdere, kunder, leverandører, eksterne crowds og andre interessenter i forbindelse med beslutningstagning, opgaveløsning og innovation
  • Design af platforme til crowdsourcing
  • Styrkelse af vækstmentalitet i din organisation
  • Oprettelse af en inkluderende og crowd-orienteret organisation

 

Carina Antonia Hallin

Carina Antonia Hallin er grundlægger og forskningskoordinator ved Collective Intelligence Group på IT-Universitetet i København samt ekstern forsker ved MIT’s Center for Collective Intelligence (CCI). Carina Antonia Hallin har publiceret videnskabelige artikler inden for kollektiv intelligens, beslutningsstøttesystemer, kunstig intelligens, datalogi, strategi og ledelse. Hendes øvrige forskningsinteresser er validering af nye beslutningsstøttesystemer til organisationer og myndigheder.

Carina Antonia Hallin er ydermere initiativtager til det første kursus i kollektiv intelligens og crowdsourcing i Danmark, der afvikledes på Copenhagen Business School i 2015. Hun underviser ligeledes i Database and Design på IT-Universitetet og i Global Business Informatics Program.

Carina Antonia Hallin er kollektiv intelligens-videnspartner i FN’s Udviklingsprogram (UNDP). Hun optræder jævnligt som foredragsholder i internationale såvel som hjemlige sammenhænge så som The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the National Endowment for Science and Technology and the Arts (NESTA) i London og Dreamocracy i Bruxelles.

DIG

Kurset er tiltænkt beslutningstagere, ledere, digitale ledere og forretningsudviklere, der ønsker at holde sig opdateret med den seneste viden inden for Business Intelligence.

Arbejder din virksomhed med kollektiv intelligens? Hjælp ITU PROFESSIONAL COURSES med at kortlægge viden og efterspørgsel hos erhvervsledere inden for området. 

Kollektiv intelligens betegner brugen af digitale platforme, der udnytter netværk af hjerner og ”crowds” af individer til at forudsige organisationers performance og markeder eller crowdssource innovation, kreativitet eller virksomhedens opgaver. Dermed kan kollektiv intelligens bruges til at accelerere virksomheders udvikling og styrke fundamentet for beslutninger.

Vi ønsker at undersøge behovet for viden om og oplæring i arbejdet med kollektiv intelligens. Til dette har vi udviklet et spørgeskema, og vi vil sætte stor pris på din besvarelse. Klik her for at gå til spørgeskemaet.
 
Vi sætter stor pris på din deltagelse i denne undersøgelse!

 

Gå til spørgeskema

Praktisk info

Tid og sted:
Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig kurset, men du kan holde dig orienteret om nye datoer via denne interesseliste.

Adgangskrav
Der er ingen adgangskrav.

Deltagerbetaling
Kurset koster 15.000 kroner inkl. forplejning. Prisen er eksklusiv moms.

Detaljer:
Kurset foregår på dansk. Der er ingen eksamen, men alle deltagere får et kursusbevis, når kurset er gennemført.