Data Intelligence

For at kunne tage datadrevne beslutninger skal man have en forståelse for, hvad muligheder i data er, hvilke spørgsmål man kan stille data, og hvilke data, man behøver for at kunne besvare sine spørgsmål. Man skal have viden om, hvordan man i praksis kan finde de svar, man søger i data.

Det kan være, at man ønsker at understøtte eller kvalificere beslutninger med tal, eller man ønsker tal, så man kan vurdere udvikling og sammenligne resultater over tid samt måle på udvalgte kvaliteter.

Kurset udspringer af en verden, hvor mængden af digitale data hele tiden vokser, og hvor behovet for at kunne forstå og analysere data bliver mere og mere præsent. Hvis ikke man kender begrænsninger og muligheder med data, kan det være svært overhovedet at forestille sig, hvad man kan anvende data til, hvilke spørgsmål, man kan stille til data, og hvilke spørgsmål man kan stille til de dataspecialister, man arbejder sammen med.

Kurset giver deltagerne en solid forståelse for dataanalyse gennem brug af basal statistik og programmeringssproget Python og fokuserer på følgende to felter:

Dataforståelse
Blokken giver deltagerne en basal, teoretisk forståelse for data. Vi behandler, hvilke kendetegn forskellige typer data har, hvordan man ved, hvilke spørgsmål man kan stille, og hvilke svar man kan forvente. Vi behandler også, hvordan man verificerer, at de svar, man finder, giver mening, er relevante, og hvordan man måler deres kvalitet.

Dataanalyse
Blokken giver deltagerne en basal forståelse for de konkrete værktøjer, man kan bruge, når man analyserer data. Vi tager udgangspunkt i programmeringssproget Python, som er en industristandard inden for dataanalyse. Her lærer vi, hvordan man oversætter sine dataspørgsmål til praksis, hvordan man sikrer at undersøgelsen kan gentages, og hvordan man verificerer de svar, man har fundet.

Kursets styrke er således et praktisk fokus på anvendelse af Python til datanalyse, hvor deltagerne lærer, hvordan man i praksis kan arbejde med data. Det kræver ingen forudsætninger at deltage på kurset, men store dele af kursets øvelser består i at arbejde konkret med programmering, og deltagerne skal således være indstillet på at arbejde en del med programmering i Python på kurset.

 

Kursets indhold

Kurset er struktureret som en kombination af undervisning/oplæg og øvelser/workshops, hvor deltagerne anvender viden i praksis og arbejder med programmering i Python. Der vil derfor være en del instruerede programmeringsopgaver i kurset - disse opgaver forudsætter dog ingen programmeringskompetencer og kan udføres af alle.

Programmet for kursusdagene ser overordnet ud som følger:

Dag 1:

09:00: Velkomst
09:15: Intro til programmering i Python generelt
10:30: Praktiske programmeringsøvelser
12:00: Frokost
13:00: Intro til statistik og dataanalyse generelt
14:00: Datadreven forretningsforståelse
15:00: Dataøvelser
16:00: AfrundingDag 2:

09:00: Resume af dag 1
09:15: Intro til dataanalyse i Python specifikt
10:00: Dataøvelser
11:00: Datadreven forretningsforståelse 2
12:00: Frokost
13:00: Kritisk dataforståelse
15:45: Evaluering
16:00: Afrunding

Med kurset opnår du følgende kompetencer:

  • Forstå forskellige typer data, og hvordan de kan bruges
  • Forstå basale statistiske redskaber og metrikker
  • Give datadrevne svar på verificerbare spørgsmål ved brug statistiske modeller
  • Skrive pythonprogrammer, der kan trække information ud af data
  • Skrive pythonprogrammer, der kan præsentere data visuelt

 

Underviser på kurset

Underviser på kurset
Jens Gwen Stein er uddannet kandidat i litteraturvidenskab på Københavns Universitet og begyndte her at interessere sig for at bruge computere til at analysere tekst. Siden har han arbejdet med data, og de seneste år som data scientist hos DBC (Dansk BiblioteksCenter), hvor han blandt andet er med til lave anbefalinger, søgning og autogenerering af bibliografisk data. Derudover er Jens Gwen Stein ekstern lektor på IT-Universitetet, hvor han underviser på kurset: Data Intelligence.

DIG

Kurset henvender sig til ledere, projektledere, konsulenter og andre ikke-tekniske specialister, som ønsker indsigt i, hvordan man arbejder med data som grundlag for beslutninger. Deltagerne sidder typisk med beslutninger, som enten er eller ønskes datadrevne eller kvalificeret med tal.

Deltagerne samarbejder eventuelt med dataspecialister og skal udstikke retning for deres prioriteter, hvilket kræver viden om, muligheder og begrænsninger med data, som deltagerne får på kurset via indsigt i den underliggende teknologi til dataanalyse.

Det kræver ingen forudsætninger at deltage på kurset, men du skal som deltager være indstillet på at arbejde med programmering på kurset.

Praktisk info

Tid og sted
Kursusforløbet d. 19. og 20. maj kl. 9.00 - 16.00 er desværre udsolgt. Vi offentliggør nye datoer hurtigt muligt, og du kan få direkte besked ved at tilmelde dig mailinglisten her.

Undervisningen foregår i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer, og vi følger nøje de aktuelle anbefalinger om afstand, rengøring og afspritning.

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på kurset, som koster 10.000 kroner. Prisen er eksklusiv moms.

Adgangskrav og tilmelding

Kurset forudsætter ingen tidligere erfaring med programmering, men du skal som deltager være indstillet på en del instruerede programmeringsopgaver undervejs. Alle deltagere skal desuden medbringe en computer, der kan gå på internettet. Kurset foregår på dansk og udløser ikke ECTS-point, da det ikke knytter sig til IT-Universitetets øvrige uddannelser. Derfor er der heller ingen adgangskrav til kurser under ITU Professional Courses.

Du tilmelder dig kurset her. Du kan tilmelde dig frem til kursusstart.

Begrænset antal pladser
Vi overholder restriktionerne ift. COVID-19, hvilket betyder, at der er et stærkt begrænset antal pladser på kurset. Pladserne bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet.

... Du også kan tage kurset Dataforståelse i et retsligt og etisk perspektiv

Kurset omhandler de retslige, etiske og forretningspolitiske overvejelser, der er forbundet med arbejdet med data. 

Læs om 'Dataforståelse i et retligt og etisk perspektiv' her