Dataanalyse med Python

Kurset udspringer af en verden, hvor mængden af digitale data hele tiden vokser, og hvor behovet for at kunne forstå og analysere data bliver mere og mere relevant. Men hvis data skal blive til brugbar viden, skal du kende begrænsninger og muligheder med data.
 
Formålet med kurset er at give dig en bedre forståelse for, hvilke spørgsmål du kan stille data, og hvilke data, du behøver for at kunne besvare dine spørgsmål. Kurset har et praktisk fokus på anvendelse af Python til dataanalyse, hvor du lærer, hvordan du i praksis kan arbejde programmatisk med data.

Derved får du selv erfaring med at oversætte dataspørgsmål til praksis og verificere de svar, du finder i data, som forudsætning for at forstå, hvordan du kan arbejde med dataanalyser.

Dataanalyse med Python
På kurset tager vi udgangspunkt i programmeringssproget Python, som er en industristandard inden for dataanalyse. Du lærer konkrete værktøjer, som du kan bruge, når du behandler og analyserer data.

Du lærer at oversætte dine dataspørgsmål til praksis, samt hvordan du sikrer, at undersøgelsen kan gentages, og hvordan du verificerer de svar, du har fundet.

Kurset giver således deltagerne en grundlæggende forståelse for dataanalyse gennem øvelser med brug af basal statistik og instruerede øvelser i programmeringssproget Python.

Kurset tiller ingen krav til forudsætninger for at deltage, men store dele af kursets øvelser består i at arbejde konkret med programmering, og deltagerne skal således være indstillet på at arbejde en del med programmering i Python på kurset.

Kurset har følgende fokusområder:

Dataforståelse
Blokken giver deltagerne en basal, teoretisk forståelse for data. Vi behandler, hvilke kendetegn forskellige typer data har, hvordan man ved, hvilke spørgsmål man kan stille, og hvilke svar man kan forvente. Vi behandler også, hvordan man vurderer sine svars relevans og kvalitet.

Dataanalyse
Blokken giver deltagerne en basal forståelse for de konkrete værktøjer, man kan bruge, når man analyserer data.

Vi tager udgangspunkt i programmeringssproget Python. Kursets styrke er således et praktisk fokus på anvendelse af Python til dataanalyse, hvor deltagerne lærer, hvordan man i praksis kan arbejde programmatisk med data.

HVORFOR LÆRE PYTHON:
Python er et af de mest anvendte programmeringssprog i verden, fordi det er nemt at komme i gang med.

Selve programmeringssproget har en simplere syntaks og det er nemt at lave scripts og udvikle i. Som bruger kommer man hurtigt fra ide til resultat.

Python har en stor mængde biblioteker, der kan bruges til at udvide sprogets og ens programmers muligheder. Med bibliotekerne behøver man ikke kode det hele fra bunden.

Hvis det er første gang, du stifter bekendtskab med programmering, vil du opleve en stejl læringskurve på kurset. Programmering som sprog har en syntaks og logik, som man skal vænne sig til.

 

Kursets indhold

Kurset er struktureret som en kombination af undervisning/oplæg og øvelser/workshops, hvor deltagerne anvender viden i praksis og arbejder med programmering i Python. Der vil derfor være en del instruerede programmeringsopgaver i kurset - disse opgaver forudsætter ikke programmeringskompetencer og kan udføres af alle.

Programmet for kursusdagene ser overordnet ud som følger:
 
Dag 1:
09:00: Velkomst
09:15: Intro til programmering i Python generelt
10:30: Praktiske programmeringsøvelser
12:00: Frokost
13:00: Intro til statistik og dataanalyse generelt
14:00: Datadreven forretningsforståelse
16:00: Afrunding

Dag 2:

09:00: Resume af dag 1
09:15: Intro til dataanalyse i Python specifikt
10:00: Dataøvelser
12:00: Frokost
13:00: Kritisk dataforståelse
15:45: Evaluering


Med kurset opnår du følgende kompetencer:

  • Forstå basale statistiske redskaber og metrikker.
  • Give datadrevne svar på verificerbare spørgsmål ved brug statistiske modeller.
  • Skrive pythonprogrammer, der kan trække information ud af data.
  • Skrive pythonprogrammer, der kan præsentere data visuelt.
  • Kurset giver en introduktion til at forstå, hvordan man arbejder i Python. Kurset giver således en grundlæggende forståelse, som du efter kurset vil kunne bygge videre på.

 

”Vi er midt i et samfundsskifte, hvor mange nye virksomheder i dag kan ses som IT-virksomheder. For at fremtidssikre den enkelte virksomhed og følge med den hast samfundet bevæger sig, er datadrevne beslutningsprocesser centrale.” - ITU-lektor Jens Gwen Stein

Læs hele artiklen med Jens Gwen Stein, og bliv klogere på, hvorfor den datadrevne model kan hjælpe virksomheder med at fremtidssikre sig i et omskifteligt samfund.

Læs artiklen her

Underviser på kurset

Underviser på kurset
Jens Gwen Stein er uddannet kandidat i litteraturvidenskab på Københavns Universitet og begyndte her at interessere sig for at bruge computere til at analysere tekst. Siden har han arbejdet med data, og de seneste år som data scientist hos DBC (Dansk BiblioteksCenter), hvor han blandt andet er med til lave anbefalinger, søgning og autogenerering af bibliografisk data. Derudover er Jens Gwen Stein ekstern lektor på IT-Universitetet, hvor han underviser på kurset: Data Intelligence.

DIG

Kurset henvender sig til medarbejdere, der ønsker indsigt i, hvordan man arbejder programmatisk med data som grundlag for at arbejde med datadrevne beslutninger

Kurset kan hjælpe dig, hvis du fx samarbejder med dataspecialister eller skal udstikke retning for deres prioriteter, hvilket kræver viden om, muligheder og begrænsninger med data, som du får på kurset via indsigt i den underliggende teknologi til dataanalyse.
 
Som deltager kan du arbejde på alle niveauer i en virksomhed og være alt fra leder til projektleder, konsulent og ikke-teknisk specialist.
 
Kurset stiller ikke krav til særlige forudsætninger at deltage, men du skal som deltager være indstillet på at arbejde en del med programmering på kurset. Derfor er det en fordel, hvis du kender lidt til programmering på forhånd, men det er ikke et krav. Tidligere deltagere har udtrykt, at der kan være en stejl læringskurve for at lære Python, hvis man ikke kender til programmering.

Praktisk info

Tid og sted:
Kurset finder sted d. 22. og 23. juni 2022 kl. 09.00 - 16.00 på IT-Universitetet.

Adgangskrav
Kurset forudsætter ingen tidligere erfaring med programmering, men du skal som deltager være indstillet på en del instruerede programmeringsopgaver undervejs. Alle deltagere skal desuden medbringe en computer, der kan gå på internettet.

Deltagerbetaling
Kurset koster 10.000 kroner inkl. forplejning. Prisen er eksklusiv moms. 

Detaljer:
Kurset foregår på dansk. Der er ingen eksamen, men alle deltagere får et kursusbevis, når kurset er gennemført.

Begrænset antal pladser
Pladserne bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet,

... Du også kan tage kurset Dataforståelse i et retsligt og etisk perspektiv

Kurset omhandler de retslige, etiske og forretningspolitiske overvejelser, der er forbundet med arbejdet med data. 

Læs om 'Dataforståelse i et retligt og etisk perspektiv' her