Introduktion til it-sikkerhed for virksomheder

Cybersikkerhed, hackerangreb, ransomware, cybercrime og phishing e-mails. Flere undersøgelser viser, at særligt de små og mellemstore virksomheder virksomheder ikke er tilstrækkeligt beskyttet mod it-kriminalitet.

Ved du, hvor udsat din virksomhed er, og hvordan du og dine kollegaer skal agere før, under og efter et cyberangreb?

Introduktion til it-sikkerhed for virksomheder er et gratis tilbud dig, der arbejder i en SMV, og som efterspørger enkle metoder og værktøjer til at forbedre din virksomheds it-sikkerhed - uden at det vælter budgettet.

Du behøver ingen særlige it-forudsætninger for at deltage i dette forløb. 

Hvis du har en it-faglig baggrund, kan du med fordel læse mere om kurset It-sikkerhed i praksis her.

Forløbet udbydes kun i perioden oktober 2019 - september 2020.

 Gennem forløbet bliver du i stand til at:

 • Forstå den aktuelle cybertrussel.
 • Vurdere din virksomheds risikoprofil.
 • Forstå, hvilke elementer man bør være særligt opmærksom på, når man benytter webbaserede tjenester.
 • Vurdere, hvornår din virksomhed har brug for ekstern hjælp.
 • Implementere it-sikkerhedstiltag i virksomheden. 
 • Håndtere cyberangreb på ledelsesniveau.
 • Stille konstruktive spørgsmål og krav både internt og overfor eksterne samarbejdspartnere.
 

Moduler

Modul F1
Forstå cybertruslen og dine risici
I dette kursus afdækker og nuancerer vi udfordringerne i cyberspace for danske SMV'er. Kurset er anvendelsesorienteret med fokus på at finde konkrete steder, hvor din virksomheds it-sikkerhed kan forbedres.
Læs mere

Indhold: 

 • Gennemgang af det aktuelle trusselsbillede for danske SMV'er.

 • Introduktion til cybersikkerhed og hackerangreb.

 • Praktisk guide og værktøjer til god cybersikkerhed.

 • Risikovurderinger og de bedste modforanstaltninger i praksis.

Efter modulet kan du: 

 • Kortlægge din virksomheds nuværende it-sikkerhedssituation.

 • Vurdere de mest almindelige cybertrusler, forbundne risici og de bedste modforanstaltninger.

 • Stille konstruktive spørgsmål og krav internt og over for eksterne samarbejdspartnere og leverandører.
Modul F2
Få styr på cybersikkerheden
På kurset ser vi på mulighederne for at øge sikkerheden vha. virksomhedens nuværende it-infrastruktur. Vi ser også nærmere på webservices i skyen, kortlægger cybersikkerhedsmarkedet inkl. cyberforsikringer og diskuterer, hvordan du får mest ud af dit it-sikkerhedsbudget.
Læs mere

Indhold

 • Introduktion til din virksomheds it-sikkerhedsmæssige afhængighed fra fx samarbejdspartnere og leverandører.

 • Gennemgang af webservices i skyen.

 • Kortlægning af cybersikkerhedsmarkedet og cyberforsikringer.

 • Præsentation af, hvordan it-sikkerheden kan øges via virksomhedens eksisterende it-intrastruktur.  

Efter modulet kan du 

 • Analysere din virksomheds nuværende afhængighed af it-samarbejdspartnere.

 • Vurdere, hvordan du anvender din it-sikkerhedsbudget bedst.

 • Diskutere og forstå cybersikkerhedsmarkedet, herunder cyberforsikringer.

Modul F3
Krisestyring – før, under og efter et cyberangreb
Med udgangspunkt i anonymiserede virkelige cases om cyberangreb diskuterer vi, hvad der sker, når det går galt, og hvordan man forbereder og håndterer brud på sikkerheden.
Læs mere

Indhold:

 • Gennemgang og diskussion af anonymiserede eksempler på cyberangreb.

 • Værktøjer til krisekommunikation.

 • Kriseøvelser.

 • Særskilte overvejelser omkring brugen af specialister under et angreb.  

Efter modulet kan du:

 • Analysere hvilke aktiviteter og beslutningsprocesser, der opstår under et cyberangreb.

 • Stille konstruktive spørgsmål til interne it-ansvarlige og leverandører – før skaden sker.

 • Forklare om krisekommunikation og -ledelse under et potentielt cyberangreb.

For hvem

Forløbet henvender sig til alle, der direkte eller indirekte beskæftiger sig med it-systemer i små og mellemstore virksomheder. Det kan være ejere, ledere, projektledere, interne og eksterne medarbejdere eller rådgivere, som i forskellig udstrækning fx kan være ansvarlige for webshops, håndtering af klienters persondata, regnskabsførelse eller driftstabilitet.

Igennem forløbet vil deltagerne både få værktøjer til at risikovurdere og forebygge cyberangreb og lære at håndtere krisesituationer.

Kurset stiller ikke særlige krav til tekniske forkundskaber

Praktisk info

Deltagerbetaling
Kurset er gratis for dig, der arbejder i en lille eller mellemstor virksomhed (med op til 250 ansatte). Dette kan vi tilbyde, fordi Industriens Fond støtter initiativet.

Afbud til undervisningen skal ske senest 7 dage før de enkelte kursusdage. Ved pludselig opstået sygdom skal afbud til undervisning ske senest 2 timer inden afholdelse af de enkelte kursusdage. Ved overskridelse af deadline for afbud, opkræves der et no-show fee på 500 DKK

Adgangskrav og tilmelding

Forløbet udløser ikke ECTS-point og knytter sig ikke til IT-Universitetets øvrige uddannelser, og der er derfor heller ingen adgangskrav. Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi en kvittering.

Du kan tilmelde dig helt frem til kursusstart. Tilmeld dig her.

Begrænset antal pladser

Da der er et begrænset antal pladser på kurset, vil pladserne blive fordelt efter først-til-mølle-princippet.

Detaljer
Kurset foregår på dansk. Der er ingen eksamen, men alle deltagere vil få et kursusbevis, når kurset er gennemført.

It-sikkerhed for SMV'er er en del af IT-Universitets CSSME-projekt, der laves i samarbejde med Danish Cyber Defence og Globeteam med støtte fra Industriens Fond. Projektet giver medarbejdere med og uden it-ekspertise i SMV'er værktøjerne til at sikre virksomheden mod cyberangreb.

Projektet udbyder udover Introduktion til it-sikkerhed for virksomheder også kursusforløbet It-sikkerhed i praksis for virksomheder, der primært henvender sig til it-professionelle.

Læs mere om projektet