Institut for Digital Design

Om instituttet

På Institut for Digital Design forsker og underviser vi i design af digitale teknologier og tjenester med betydning for samfundet, virksomheder og miljø i domæner som offentlig sektor, sundhed, velfærd og computerspil. Centrale temaer for Digital Designs forskningsdagsorden er omsorg, kreativitet, deltagelse, data og kunstig intelligens. Med IT i alt og overalt i dag er disse temaer kritiske for samfundet, for vores miljø og for virksomhederne.  

Digital Design handler for os om at anlægge kritiske, etiske og bæredygtighedsperspektiver på alle aspekter af IT i samfundet i forståelsen og udførelsen af designprocesser. Vores forsknings- og undervisningstilgange er baseret på diversitet, inklusivitet, tværfaglighed og samarbejde. 

På institut for Digital Design tilbyder vi en bachelor- og en kandidatuddannelse i Digital Design og Interaktive Teknologier, og en kandidatuddannelse i Spil. Vores uddannelser er relevante og har gode beskæftigelsesmuligheder. Vi har et organisatorisk og fysisk miljø, der understøtter tværfagligt samarbejde og tilbyder lab-baserede forsknings- og undervisningsfaciliteter. Det bidrager til et inspirerende og sundt arbejds- og studiemiljø med højt kvalificerede forskere og studerende. 

Mød institutleder lektor Lone Malmborg

Artikler fra instituttet