Kvote 2

Når du søger igennem kvote 2, bliver du både vurderet på din gymnasiale uddannelse og din generelle studieegnethed. Det vil sige, hvilke muligheder du har for at gennemføre uddannelsen med et godt resultat.

I kvote 2-vurderingen indgår dine karakterer i dansk (gælder ikke ansøgere til Data Science og Global Business Informatics), engelsk og matematik fra din gymnasiale eksamen (50 %) samt en motiveret ansøgning (50 %). På baggrund af gennemsnittet af de nævnte karakterer og den motiverede ansøgning laver ITU en vurdering af din studieegnethed og dine muligheder for at gennemføre uddannelsen.

Selvom du søger igennem kvote 2, skal du stadigvæk opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Ansøgningsfristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00.

De vigtigste frister for din ansøgning er 15. marts kl. 12:00 for kvote 2 og 5. juli kl. 12:00 for kvote 1. Herudover kan der gælde andre datoer for din ansøgning, det kan være godt at have styr på.

Få overblik over alle datoer

Når du søger om optagelse på ITU, skal du have en adgangsgivende eksamen.

Se liste over danske adgangsgivende eksamener og liste over udenlandske eksamener

Hver bacheloruddannelse har specifikke adgangskrav, som du skal opfylde for at komme i betragtning til optagelse. Kravene gælder en række udvalgte fag og deres niveauer og karakterer.

Se de specifikke adgangskrav for bacheloruddannelserne

Hvis du ikke opfylder ét eller flere specifikke adgangskrav til den uddannelse, du ønsker at søge ind på, har du mulighed for at tage et suppleringskursus. Du kan supplere, uanset om du søger i kvote 1 eller i kvote 2.

Se mulighederne for supplering

Når du søger dispensation, skal du have en dokumenteret årsag for, at ITU kan behandle din ansøgning. Det kan være usædvanlige forhold i forbindelse med din adgangsgivende eksamen, tidligere udmeldelse, eller at du søger om at få godkendt tilsvarende kvalifikationer fra anden uddannelse.

Læs reglerne om dispensation

De vigtigste frister for din ansøgning er 15. marts kl. 12:00 for kvote 2 og 5. juli kl. 12:00 for kvote 1. Herudover kan der gælde andre datoer for din ansøgning, det kan være godt at have styr på.

Få overblik over alle datoer

Når du søger om optagelse på ITU, skal du have en adgangsgivende eksamen.

Se liste over danske adgangsgivende eksamener og liste over udenlandske eksamener

Hver bacheloruddannelse har specifikke adgangskrav, som du skal opfylde for at komme i betragtning til optagelse. Kravene gælder en række udvalgte fag og deres niveauer og karakterer.

Se de specifikke adgangskrav for bacheloruddannelserne

Hvis du ikke opfylder ét eller flere specifikke adgangskrav til den uddannelse, du ønsker at søge ind på, har du mulighed for at tage et suppleringskursus. Du kan supplere, uanset om du søger i kvote 1 eller i kvote 2.

Se mulighederne for supplering

Når du søger dispensation, skal du have en dokumenteret årsag for, at ITU kan behandle din ansøgning. Det kan være usædvanlige forhold i forbindelse med din adgangsgivende eksamen, tidligere udmeldelse, eller at du søger om at få godkendt tilsvarende kvalifikationer fra anden uddannelse.

Læs reglerne om dispensation

Bør du søge til kvote 2-fristen?

Når du søger om optagelse i kvote 2, vil din ansøgning automatisk også blive vurderet i kvote 1, hvis din eksamen er adgangsgivende til denne kvote. Det betyder, at hvis dit karaktergennemsnit er højt nok til at komme ind i kvote 1, får du en plads gennem denne kvote – og ellers går din ansøgning videre til kvote 2.

Ligger dit karaktergennemsnit på vippen af de vejledende adgangskvotienter for kvote 1, forbedrer du altså dine muligheder ved at søge i kvote 2. Det kan med andre ord være en god idé at søge til kvote 2-fristen.

Du skal søge til kvote 2:

 • Hvis du ønsker at din ansøgning skal vurderes efter kvote 2-kriterierne.
 • Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse i forvejen.
 • Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen.
 • Hvis du søger om dispensation sammen med din ansøgning.
 • Hvis du er tidligere studerende på ITU og skal søge om dispensation for at søge om genoptagelse.

Sådan udfylder du din ansøgning

Grafik


1. Skriv en motiveret ansøgning og få styr på dokumentationen

I den motiverede ansøgning skal du gøre rede for, hvorfor du søger om optagelse på bacheloruddannelsen, og hvordan dit uddannelsesønske hænger sammen med dine erfaringer og kvalifikationer.

Den motiverede ansøgning må max fylde én A4-side og skal vedhæftes din ansøgning på Optagelse.dk. Ansøgningen skal skrives på dansk, norsk eller svensk, hvis du søger om optagelse på Softwareudvikling eller Digital Design og Interaktive Teknologier, og på engelsk, hvis du søger om optagelse på Global Business Informatics eller Data Science.

Herudover skal du i god tid få styr på, om du lever op til alle de specifikke adgangskrav og hvilken dokumentation, du har brug for til din ansøgning.

Grafik

2. Udfyld din ansøgning på Optagelse.dk

På Optagelse.dk skal du oprette og udfylde din ansøgning. Husk at vedhæfte alle relevante bilag. Du kan tilføje dokumentation og rette i din ansøgning frem til deadline 15. marts kl. 12:00.

Når du er færdig, skal du godkende og underskrive med MitID, for at ITU modtager din ansøgning. Du modtager en kvittering fra både Optagelse.dk og ITU. Husk at tjekke, at oplysningerne er korrekte.

Hvis du søger om optagelse uden et dansk CPR-nummer og MitID, skal du printe, underskrive og scanne en underskriftside for hver uddannelse, du søger om optagelse på.

Du skal sende underskriftsiden til ITU pr. mail til sap@itu.dk, før vi kan tilgå din ansøgning. Vi skal modtage din underskriftside inden ansøgningsfristen.

Vi bekræfter modtagelsen pr. mail inden for nogle dage. Hvis ikke, bedes du kontakte os hurtigst muligt.

Bemærk at ansøgningsfristen allerede er 15. marts kl. 12.00, hvis du søger ind på baggrund af en udenlandsk eksamen (gælder dog ikke for ansøgere fra Grønland og Færøerne).

Hvis du på et tidspunkt i forbindelse med ansøgningsprocessen ikke er tilgængelig, kan du give tilladelse til, at en anden person handler på dine vegne. Dette giver du tilladelse til ved at udfylde en fuldmagtserklæring og uploade den til din ansøgning.

 

Det skal du vedhæfte

Du skal vedlægge følgende dokumentation sammen med din ansøgning:

 • Motiveret ansøgning
 • Eksamensbevis fra din adgangsgivende eksamen

Herudover kan det være nødvendigt, at du vedlægger:

 • Bevis for bestået suppleringsfag eller engelsktest
 • Dokumentation for tilmelding til suppleringsfag
 • Bevis for tidligere afsluttet kandidatuddannelse (hvis du har gennemført en kandidatuddannelse jf. kandidatreglen)
 • Karakterudskrift og kursusbeskrivelser (hvis du tidligere har beståede universitetskurser på en uafsluttet universitetsbacheloruddannelse (ikke erhvervsakademiuddannelse eller professionsbacheloruddannelse))
 • Dispensationsansøgning (hvis du ønsker at søge om dispensation)
 • Verification form (hvis du søger med et udenlandsk eksamensbevis)
 • Forhåndsvurdering fra ITU (hvis du har anmodet om og modtaget en forhåndsvurdering)
 • Dokumentation for opholdstilladelse i Danmark (hvis du ikke er dansk statsborger - se mere under ansøgnings- og undervisningsgebyr)
 • Fuldmagtserklæring, hvis en anden skal handle på dine vegne
Grafik

3. Tjek din mail løbende

Hvis du mangler at vedhæfte dokumentation i forbindelse med din ansøgning, kontakter vi dig via mail. Det er derfor vigtigt, at du ofte tjekker din mail.

Al kommunikation i forbindelse med behandlingen af din ansøgning vil foregå via mail til den mailadresse, du har angivet i ansøgningen.

Grafik

4. Se svaret og bekræft din plads

Du modtager svaret på din ansøgning pr. mail den 26. juli. Hvis du bliver tilbudt optagelse, skal du enten acceptere eller afvise studiepladsen senest 29. juli.

Det fremgår af optagelsesmailen, hvordan du skal acceptere eller afvise studiepladsen.

Grafik

Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Studie- og karrierevejledningen på IT-Universitetet. 

Hvad skal du have styr på?

Frister og vigtige datoer

 

De vigtigste frister for din ansøgning er 15. marts kl. 12:00 for kvote 2 og 5. juli kl. 12:00 for kvote 1. Herudover kan der gælde andre datoer, det kan være godt at have styr på.

Få overblik over alle datoer

Adgangskrav

 

Når du søger om optagelse på ITU, skal du have en adgangsgivende eksamen. Herudover har hver bacheloruddannelse specifikke adgangskrav, som du skal opfylde for at komme i betragtning til optagelse.

Se adgangskrav

Supplering

 

Hvis du ikke opfylder ét eller flere specifikke adgangskrav til den uddannelse, du ønsker at søge ind på, har du mulighed for at tage et suppleringskursus. Du kan supplere, uanset om du søger i kvote 1 eller i kvote 2.

Læs om supplering

Dispensation

 

Når du søger dispensation, skal du have en dokumenteret årsag for, at ITU kan behandle din ansøgning. Vær opmærksom på at ansøgningsfristen for at søge ind med dispensation er 15. marts kl. 12:00.

Læs om dispensation